Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
 • УКРАЇНСЬКИЙ ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТЕАТР ПЛЮС ШЕКСПІРОЗНАВСТВО - ЧУДОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
  УКРАЇНСЬКИЙ
    17–23 червня
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 

Наші видання

amerykanci.jpg
Спеціалізована рада

Спеціалізована рада (38)

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1166 від 23.12.2022 року в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України затверджена спеціалізована вчена рада Д 26.178.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальностями:

10.01.01 — українська література;

10.01.05 — порівняльне літературознавство.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 — доктор філологічних наук, професор, академік НАН України Жулинський Микола Григорович, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, спеціальність 10.01.06, 10.01.01.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 — доктор філологічних наук Боронь Олександр Вікторович, заступник директора з наукової роботи Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, завідувач відділу шевченкознавства, спеціальність 10.01.05, 10.01.01.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 — кандидат філологічних наук, науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України Матвєєва Ольга Олексіївна, спеціальність 10.01.01.

Члени спеціалізованої вченої ради:

Гундорова Тамара Іванівна

__

головний науковий співробітник відділу теорії літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України; спеціальність – 10.01.01, 10.01.06;

Васьків Микола Степанович

__

професор кафедри журналістики і нових медіа, Київський університет імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук; спеціальність – 10.01.01, 10.01.06;

Приліпко Ірина Володимирівна

__

старший науковий співробітник відділу шевченкознавства, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, доцент; спеціальність – 10.01.01;

Мовчан Раїса Валентинівна

__

провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, професор; спеціальність – 10.01.01;

Радишевський Ростислав Петрович

__

завідувач кафедри полоністики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, доктор філологічних наук, професор; спеціальність – 10.01.01, 10.01.05;

Степанова Анна Аркадіївна

__

професор кафедри англійської філології та перекладу, Університет імені Альфреда Нобеля, МОН України, доктор філологічних наук, професор; спеціальність – 10.01.04, 10.01.05;

Ткаченко Тетяна Іванівна 

__

доцент кафедри гуманітарних та фундаментальних дисциплін, Київський інститут бізнесу та технологій, доктор філологічних наук, доцент; спеціальність – 10.01.01;

Тетеріна Ольга Борисівна

__

старший науковий співробітник відділу компаративістики, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук; спеціальність – 10.01.05;

Тарнашинська Людмила Броніславівна

__

головний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, професор; спеціальність – 10.01.01;

Демська-Будзуляк Леся Мар’янівна

__

в. о. завідувача відділу теорії літератури, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, старший науковий співробітник; спеціальність – 10.01.01; 10.01.06.

 

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України — з 23 грудня 2022 року до 30 грудня 2025 року.

27 червня 2023 р. відбудеться засідання спеціалізованої  вченої ради  Д 26.178.01 в Інституті літератури  ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

П о р я д о к   д е н н и й :       

          1. Захист докторської дисертації (монографії) Малиновського Артура Тимофійовича на тему “Антропологія української прози першої половини ХІХ століття. Культурні трансфери” за спеціальностями 10.01.01 – українська література та 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

 Читати монографію

Читати автореферат

Висновок про наукову новизну та практичне значення результатів монографії

         Офіційні опоненти:

– Бовсунівська Тетяна Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  

Читати відгук

– Тетеріна Ольга Борисівна, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України;

Читати відгук

–  Чик Денис Чабович, доктор філологічних наук, професор, професор  кафедри іноземних мов і методик їх навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.

Читати відгук

Початок роботи о 10-00 год.                                .

Учений секретар спецради                        О.О. Матвєєва

 

 

 

      20 – 21 вересня 2021 р. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради  Д 26.178.01вІнституті літератури  ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Засідання будуть проведені з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу на платформі Zoom.

                                       П о р я д о к   д е н н и й :       

    20 вересня, 10-00 год.      

         1. Захист кандидатської дисертації БАЙ Олени Сергіївни на тему “Поетична творчість Данила Братковського в контексті барокової літератури українсько-польського пограниччя” за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

Читати дисертацію

Читати автореферат

         Офіційні опоненти:

-  Шевчук Тетяна Станіславівна, докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри загального мовознавства, слов’янських мов і світової літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету; 

Читати відгук

-  Марценішко Вікторія Олександрівна, кандидатка філологічних наук, старша викладачка кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

 Читати відгук

2. Захист кандидатської дисертації КОГУТ Софії Несторівни на тему “Європоцентризм у ліберальній критиці Михайла Рудницького”за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Читати дисертацію

Читати автореферат

Офіційні опоненти:

- Мовчан Раїса Валентинівна, доктора філологічнихнаук, професорка, провідна наукова співробітниця відділу української літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу;

Читати відгук

- Крупач Микола Петрович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури імені акад. М. Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка.

 Читати відгук

21 вересня, 10-00 год.

 

1. Захист кандидатської дисертації ЄГОРЧЕНКО Маргарити Олегівни  на тему “Концепція поетичної творчості Василя Стуса: контексти розуміння” за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Читати дисертацію

Читати автореферат

         Офіційні опоненти:

-  Тарнашинська Людмила Броніславівна, докторка філологічних наук, професорка, провідна наукова співробітниця відділу української літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу;

Читати відгук

- Соловей Олег Євгенович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії української і світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса.

 Читати відгук

2. Захист кандидатської дисертації ПАНЬКО Оксани Іванівни на тему “Рецептивний дискурс дитячої літератури: поетологічні аспекти творчості Роальда Дала” за спеціальністю 10.01.04 –  література зарубіжних країн.

Читати дисертацію

Читати автореферат

Офіційні опоненти:

- Пупурс Ірина Володимирівна, докторка філологічних наук, старша наукова співробітниця відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України;

Читати відгук

-  Кохан Роксоляна Андріївна., кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Читати відгук

                                      .

 

         Учений секретар спецради                                  О.О. Матвєєва

     11 – 13 травня 2021 р. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради  Д 26.178.01вІнституті літератури  ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Засідання будуть проведені з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу на платформі Zoom.

                                       П о р я д о к   д е н н и й :       

   11 травня, 10-00 год.         

         1. Захист докторської дисертації Аністратенко Антоніни Віталіївни на тему “Альтернативна історія як метажанр української та зарубіжної прози: компаративна генологія і поетика” за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

Читати монографію

Читати автореферат

         Офіційні опоненти:

-  Грицик Людмила Василівна, д.філол. н., проф., завідувачка кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Читати відгук

-  Кеба Олександр Володимирович, д.філол.н., проф., завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Читати відгук

- Степанова Анна Аркадіївна, д.філол.н., проф., професорка кафедри англійської філології та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро.

Читати відгук

 

2. Захист кандидатської дисертації Борщ Світлани Миколаївни  на тему “Дискурс української середньовічної літератури в науковій спадщині Івана Франка” за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Читати дисертацію

Читати автореферат

Офіційні опоненти:

- Новик Ольга Петрівна, д.філол. н., проф., професорка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського державного педагогічного університету;

Читати відгук

- Максимчук Ольга Василівна, к.філол.н., наукова співробітниця відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 Читати відгук

12 травня, 10-00 год.

1. Захист кандидатської дисертації Пелешенко Наталії Іванівни на тему “Рецепція барокової драми в українській літературі ХХ ст. у контексті типології стилів” за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Читати дисертацію

Читати автореферат

         Офіційні опоненти:

-  Васьків Микола Степанович, д.філол. н., проф., професор кафедри журналістики і нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка;

Читати відгук

-  Борисенко Катерина Григорівна, к.філол.н., доц., доцентка кафедри філософії і суспільних дисциплін Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

Читати відгук

 

2. Захист кандидатської дисертації Протасової Ганни Володимирівни на тему “Українська проза 1920-х – 1940-х років: рпінтерпретація християнської аксіології” за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Читати дисертацію

Читати автореферат

Офіційні опоненти:

-Мовчан Раїса Валентинівна, д.філол. наук, проф.,  провідний науковий співробітник відділу української  літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України;

Читати відгук

-  Муслієнко Олена Вячеславівна, к.філол. наук,   доцентка кафедри  української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного  університету імені Г.С. Сковороди.

Читати відгук

                                      .

   13 травня, 11-00 год.         

         1. Захист докторської дисертації Федорука Олександра Олександровича на тему “Роман Куліша “Чорна рада”: Історія тексту” за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Читати монографію

Читати автореферат

         Офіційні опоненти:

- Нахлік Євген  Казимірович, д.філол. наук, проф., член-кореспондент НАН України, директор  Інституту Івана Франка НАН України;   

Читати відгук

- Івашків Василь Михайлович, д.філол.н., проф., завідувач кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка;

Читати відгук

- Поліщук Володимир Трохимович, д.філол. наук, проф., завідувач кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Читати відгук

 

 

         Учений секретар спецради                                  О.О. Матвєєва

     12 – 13 квітня 2021 р. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради  Д 26.178.01вІнституті літератури  ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Засідання будуть проведені з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу на платформі Zoom.       

                                       П о р я д о к   д е н н и й :       

   12 квітня, 11-00 год.         

         1. Захист докторської дисертації ШОСТАК Оксани Григорівни на тему “Художні вираження національної ідентичності в творчості сучасних північноамериканських письменників корінного походження” за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн.

Читати дисертацію

Читати автореферат

         Офіційні опоненти:

– ОВЧАРЕНКО Наталія Федорівна,   -  докторка філологічних наук,  Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України,  завідувачка відділу зарубіжних та слов’янських  літератур;

Читати відгук

– ЛІПІНА Вікторія Іванівна,  докторка філологічних наук, професорка,  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, завідувачка кафедри порівняльної філології східних та англомовних країн;

Читати відгук

– БАНДРОВСЬКА Ольга Трохимівна, докторка філологічних наук,професорка, Львівський національний університет імені Івана Франка, професорка кафедри світової літератури.

Читати відгук

13 квітня, 10-00 год.

1. Захист кандидатської дисертації КАРАЧ Анни Василівни на тему “Неоміфологічні мотиви в українській поезії 1990-х років: трансформація і художні функції” за спеціальністю 10.01.01 – українська літературна.

Читати дисертацію

Читати автореферат

         Офіційні опоненти:

–  ТАРНАШИНСЬКА Людмила Броніславівнадокторка філологічних наук, професорка, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, провідний науковий співробітник відділу української  літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу;

Читати відгук

–  СОЛОВЕЙ Олег Євгеновичкандидат філологічних наук, доцент,  Донецький національгий університет імені Василя Стуса, доцент кафедри теорії та історії української і світової  літератури.

 Читати відгук

2. Захист кандидатської дисертації МАРТИНЮК Галини Володимирівни на тему “Лямент в українській бароковій літературі” за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Читати дисертацію

Читати автореферат

Офіційні опоненти:

–  БІЛОУС Петро Васильович, доктор філологічних наук, професор, Комунальний заклад вищої освіти “Луцький педагогічний коледж”  Волинської обласної ради, професор кафедри словесних дисциплін;

Читати відгук

–  МЕЛЬНИЧУК Ірина Вікторівна, кандидатка філологічних наук, доцентка Маріупольський державний університет, завідувачка кафедри української філології.

Читати відгук

         Учений секретар спецради                                  О.О. Матвєєва

   30 листопада – 1 грудня 2020 р. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради  Д 26.178.01 в Інституті літератури  ім. Т.Г. Шевченка НАНУкраїни. Засідання будуть проведені з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу на платформі Zoom.

 

                                       П о р я д о к   д е н н и й :                 

           30 листопада, 11-00 год.         

         1. Захист докторської дисертації ДЕМСЬКОЇ-БУДЗУЛЯК Лесі Мар’янівни на тему “Українське літературознавство від ідеї до тексту: неокласичний дискурс (на матеріалі студій кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.)” зі спеціальностей 10.01.01 – українська література та 10.01.06 – теорія літератури.

Читати дисертацію

Читати автореферат

         Офіційні опоненти:

- Мейзерська Тетяна Северинівна., доктор філологічних  наук, професор, Київський національний лінгвістичний університет, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені професора В. Фесенко;

Читати відгук  

- Турган Ольга Дмитрівна, доктор філологічних наук, професор, Запорізький державний медичний університет, завідувач кафедри культурології та українознавства; 

Читати відгук                               

- Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри української літератури та компаративістики.

 Читати відгук

1 грудня, 10-00 год.

1. Захист кандидатської дисертації ГОЛЯК Тетяни Василівни на тему “Текстологічна історія багатотомних видань творів Івана Франка” зі спеціальності 10.01.09 – літературне джерелознавство і текстологія.

Читати дисертацію

Читати автореферат

         Офіційні опоненти:

- Ковалець Лідія Михайлівна, д.філол. н., доц.., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри української літератури;

Читати відгук

- Тихолоз Наталія Богданівна, к.філол.н., Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри української преси.

Читати відгук

 

2. Захист кандидатської дисертації ЦИМБАЛА Богдана Володимировича на тему “Василь Доманицький – дослідник і видавець творів Марка Вовчка” зі спеціальності 10.01.09 – літературне джерелознавство і текстологія.

Читати дисертацію

Читати автореферат

Офіційні опоненти:

- Нахлік Євген Казимирович, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Інститут Івана Франка НАН України, директор;

Читати відгук

- Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри української літератури та компаративістики.

Читати відгук

 

         Учений секретар спецради                                  О.О. МАТВЄЄВА

Увага! Захисти, що не відбулися у квітні через оголошення карантину, пройдуть 28-29 вересня цього року в режимі онлайн.

УВАГА! Усі захисти відтерміновані узв’язку з карантином. Через дистанційну роботу Інституту відгуки розміщено без завірення. Дякуємо за розуміння.

  

7-8 квітня 2020 р. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради  Д 26.178.01 в Інституті літератури  ім. Т.Г. Шевченка НАН України  

 

                                 П о р я д о к   д е н н и й :                 

                            

           7 квітня, 10-00 год.         

         1. Захист докторської дисертації ШЕВЧЕНКО Тетяни Миколаївни на тему “Есеїстика українських письменників як феномен літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст.” (монографія) (10.01.01 – українська література, 10.01.06 – теорія літератури).

Читати дисертацію

Читати автореферат

         Офіційні опоненти:

–  Кавун Лідія Іванівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури і компаративістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

Читати відгук

– Мейзерська Тетяна Северинівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені проф. В. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету;

Читати відгук

– Мацевко-Бекерська Лідія Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри зарубіжної літератури Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Читати відгук 

2. Захист кандидатської дисертації  ГУДЗЬ Лілії Анатоліївни на тему “Поема архієпископа Іоана Максимовича “Богородице Діво, радуйся” як явище української барокової літератури” (10.01.01 – українська література).

Читати дисертацію

Читати автореферат

         Офіційні опоненти:

–  Корпанюк Микола Павлович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання ім. М. Максимовича (ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”);

Читати відгук

–  Журавльова Світлана Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського державного педагогічного університету.

Читати відгук 

 

8 квітня, 10-00 год.

1. Захист докторської дисертації ШАФ Ольги Вольтівни на тему “Ґендерно-психологічні аспекти української лірики ХХ століття” (монографія) (10.01.01 – українська література).

Читати дисертацію

Читати автореферат

         Офіційні опоненти:

–  Філоненко Софія Олегівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української та зарубіжної  літератури і порівняльного літературознавства Бердянського державного педагогічного університету;

Читати відгук

– Тарнашинська Людмила Броніславівна, доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу української літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу Інституту  літератури           ім. Т. Г. Шевченка НАН України;

Читати відгук

–  Васьків Микола Степанович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри журналістики і нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка.

Читати відгук

 

2. Захист кандидатської дисертації МЕРКУЛОВА Максима Робіновича на тему “Творчість Климентія Зіновієва у контексті української літератури доби бароко” (10.01.01 – українська література).

Читати дисертацію

Читати автореферат

Офіційні опоненти:

         –  Білоус Петро Васильович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри українського літературознавства та компаративістики Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка;

Читати відгук

–  Борисенко Катерина Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу соціогуманітарних наук Державної наукової установи “Енциклопедичне видавництво”.

Читати відгук 

 

         Учений секретар спецради                                  О.О. МАТВЄЄВА

2-4 грудня 2019 р. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради  Д 26.178.01 в Інституті літератури  ім. Т.Г. Шевченка НАН України  

                                 П о р я д о к   д е н н и й :                 

           2 грудня, 10-00 год.         

         1. Захист докторської дисертації СКОРИНИ Людмили Вікторівни на тему “Гомін і відгомін”: Дискурс інтертекстуальності в українській літературі 1920-х років” (монографія) (10.01.01, 10.01.05).

Читати дисертацію

Читати автореферат

 

         Офіційні опоненти:

         Турган Ольга Дмитрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри культурології та українознавства (Запорізький державний медичний університет);

Читати відгук

–  Ковалів Юрій Іванович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка);

Читати відгук

– Нахлік Євген Казимірович, доктор філологічнх наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор (Інститут Івана Франка НАН України).

Читати відгук

          2. Захист кандидатської дисертації РАДЬКО Антоніни Володимирівни на тему “Борис Якубський – дослідник, текстолог і видавець Лесі Українки” (10.01.01).

Читати дисертацію

Читати автореферат

         Офіційні опоненти:

  Ковалів Юрій Іванович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка);

Читати відгук

– Карпінчук Галина Володимирівна, кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу шевченкознавства (Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України).

Читати відгук

3 грудня, 10-00 год.

1. Захист докторської дисертації СИНЯВСЬКОЇ Лесі Іванівни на тему “Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття: комунікативні стратегії” (монографія) (10.01.01).

Читати дисертацію

Читати автореферат

         Офіційні опоненти:

  Когут Оксана Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри філології та перекладу (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу);

Читати відгук

Бондарева Олена Євгенівна, доктор філологічних наук, професор, проректор з науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства (Київський університет імені Бориса Грінченка);

Читати відгук

– Васильєв Євген Михайлович, доктор філологічнх наук,  доцент, завідувач кафедри теорії та історії світової літератури (Рівненський державний гуманітарний університет).

Читати відгук 

2. Перезахист докторської дисертації ФОКИ Марії Володимирівни на тему “Поетика підтексту в літературно-художніх системах Сходу і Заходу” (спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство, 10.01.06 – теорія літератури).

 Читати дисертацію

Читати автореферат

4 грудня, 10-00 год.

1. Захист докторської дисертації ТКАЧУКА Руслана Федоровича  на тему “Полемічна традиція унійних письменників кінця ХVІ – першої половини  ХVII ст.: доба і постаті, текст і прототекст, риторика і поетика” (монографія)  (10.01.01 – українська література).

Читати дисертацію

Читати автореферат

Офіційні опоненти:

Поплавська Наталія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка);

Читати відгук

–  Корпанюк Микола Павлович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української і зарубіжної літератури    та методики навчання ім. М. Максимовича (ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”);

Читати відгук

– Левченко Наталія Микитівна, доктор філологічних наук, доцент,  професор кафедри української ізарубіжної літератури та журналістики(Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди).

 Читати відгук

 

 

         Учений секретар спецради                                  О.О. МАТВЄЄВА

  4-5 листопада 2019 р. відбудеться засідання  спеціалізованої вченої ради  Д 26.178.01 в Інституті літератури  ім. Т.Г. Шевченка НАН України  

                                  П о р я д о к   д е н н и й :                

            4 листопада, 10-00 год.         

1. Захист докторської дисертації КРОПИВКО Ірини Валентинівни  на тему “Українська і польська постмодерна проза (карнавал, фрагментація, фронтир)” (монографія) (спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство).

Читати дисертацію

Читати автореферат

Офіційні опоненти:

– Бедзір Наталія Прокопівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри  слов’янської філології та світової літератури (Ужгородський національний університет);

Читати відгук

–  Городнюк Наталія Андріївна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри англійської філології (Маріупольський державний університет);

Читати відгук

–  Нахлік Євген Казимірович, доктор філологічнх наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор (Інститут Івана Франка НАН України).

Читати відгук

 

          2. Захист кандидатської дисертації МУЗИЧУК Валентини Валеріївни  на тему “Художній історизм  драматургії Гната Хоткевича”  (спеціальність 10.01.01 – українська література).

Читати дисертацію

Читати автореферат

Офіційні опоненти:

–  Когут Оксана Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри філології та перекладу (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу);

Читати відгук

–  Кошова Інна Олексіївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури та компаративістики (Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького).

Читати відгук

 

5 листопада, 10-00 год.

1. Захист докторської дисертації РОМАНОВА Сергія Миколайовича на тему “Етико-естетична система Лесі Українки і національний літературний контекст епохи” (спеціальності 10.01.01 – українська література, 10.01.06 – теорія літератури).

Читати дисертацію

Читати автореферат

Офіційні опоненти:

–  Гундорова Тамара Іванівна, доктор філолілологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу теорії літератури і компаративістики (Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України);

Читати відгук

–  Кочерга Світлана Олексіївна, доктор філологічних наук, професор,  професор кафедри української мови і літератури (Національний університет “Острозька академія”).

Читати відгук

– Левченко Галина Дмитрівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри українського літературознавства та компаративістики (Житомирський державний університет імені Івана Франка).

Читати відгук

 

 

 23 травня 2019 р. відбудеться засіданняспеціалізованої вченої ради  Д 26.178.01  вІнституті літератури  ім. Т.Г. Шевченка НАНУкраїни  

                                  П о р я д о к   д е н н и й :                 

            1. Захист кандидатської дисертації ТРОФИМУКА Мирослава Мирославовича  на тему “Творчість Іринея Фальковського у контексті української літератури кінця ХУШ – початку ХІХ ст.” (10.01.01 – українська література).

Читати дисертацію

Читати автореферат

         Офіційні опоненти:

           Корпанюк Микола Павлович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання імені М.Максимовича (ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”);

Читати відгук

  –  Федорак Назар Любомирович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури імені академіка М. Возняка (Львівський національний університет імені Івана Франка).

 Читати відгук

          2. Захист кандидатської дисертації МУРАВЕЦЬКОЇ Ярослави Сергіївни  на тему “Візуальні форми зображення в реалістичний прозі (на матеріалі творчості Івана Нечуя-Левицького)”  (10.01.06 – теорія літератури).

Читати дисертацію

Читати автореферат

         Офіційні опоненти:

         – Мейзерська Тетяна Северинівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені проф. В. Фесенко (Київський національний лінгвістичний  університет),

Читати відгук

         – Левко Уляна Елізбарівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та компаративістики (Київський університет імені Бориса Грінченка).

Читати відгук

 

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ