УкраїнськаEnglish
20 квітня о 16:00 у Музеї книги і друкарства України
Борис Грінченко. Повісті: Серед темної ночі. Під тихими
27 березня доктор філології, провідний спеціаліст відділу
До Всесвітнього дня поезії 18 березня 2021 р. (четвер) о
 • Відкриття виставки «Сила духу і похвала науці»
  Відкриття
  20 квітня о 16:00 у
 • Українська частина в електронній колекції європейських літературних текстів
  Українська
  Опубліковано
 • Нове видання Бориса Грінченка
  Нове видання
  Борис Грінченко.
 • Болгарські науковці пишуть про Центр з дослідження літератури фентезі
  Болгарські
  У 13 випуску
 • «Феномен Емми Андієвської»: відбувся круглий стіл до ювілею письменниці
  «Феномен Емми
  31 березня 2020 р.
 • Інтертекстуальність у фентезі: майстер-клас для студентів
  27 березня доктор
 • До 150-річчя від дня народження академіка Агатангела Юхимовича Кримського (1871 – 1942)
  До 150-річчя
  До 150-річчя від
 • Про проведення першого етапу конкурсного відбору постдоків НАН України
  Про проведення
   
 • "Ну що б,
  До Всесвітнього дня
 • Презентація видання «Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка. Корпус документів (1847–1859). Факсиміле»
  Презентація
  9 березня о 16.00
 

Наші видання

amerykanci.jpg

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

Основні напрями роботи відділу

Орієнтація на участь бібліотеки у світовому інформаційному просторі, досвід безпосередньої праці у виданнях Інституту літератури, і не тільки, запланована участь у створенні національного науково-бібліографічного репертуару української книги поряд із традиційною бібліотечною роботою сприяли тому, що у 2001 році на базі бібліотеки, керованої на той час Посудневською Т. В., створюється науково-інформаційний відділ.

Співробітники відділу укладають картотеки та науково-бібліографічні описи різноманітної спрямованості.

З 1996 року розпочалося створення електронних баз даних.

 

Склад відділу

Штолько Марина Анатоліївна — завідувачка відділу.

Стальна Тетяна Вікторівна — головний філолог.

Костенко Марина Іванівна — головний філолог, співробітник читального залу.

Ляшенко Олена Анатоліївна — молодший науковий співробітник, кандидат філологічних наук, відповідає за створення електронної бази даних нових надходжень, веде зовнішнє МБА.

Кикоть Наталія Олександрівна — головний філолог, співробітник абонементу.  

Нікітенко Галина - головний філолог.

Жигун Сніжана Віталіївна– доктор філологічних наук, науковий співробітник.

Козак Сергій Борисович – науковий співробітник.

 

Наукова робота відділу

Проводиться інформаційне обслуговування читачів. Також здійснюється комплектування бібліотеки літературою, передплачується і отримується періодика. Для робіт у відділі використовується  інформаційна бібліотечна програма «Бібліотека 5.4».

Невід'ємною складовою частиною роботи науково-інформаційного  відділу на допомогу читачеві є інформація, що міститься в каталогах та картотеках. Ведеться  робота над створенням електронних баз даних нових надходжень до бібліотеки, бази даних видань романо-германськими мовами, бібліографії поточних українських періодичних видань та збірників, наявних в бібліотеці Інституту літератури. Формується електронний фонд текстів авторефератів дисертацій, які були захищені в Інституті літератури.

Організовуються виставки нових надходжень, робіт ювілярів, виставок до визначних дат, а також віртуальні виставки нових надходжень літератури до бібліотеки та новітніх публікацій співробітників Інституту.
Співробітники відділу беруть участь у різноманітних наукових конференціях, як філологічного спрямування, так і бібліотечного.

2006—2010 рр. — робота над плановою темою «Українська книга в фондах бібліотеки Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України», яка передбачає створення та систематизацію бібліографії української книги, виданої в межах України українською, російською, польською та ін. мовами. Створюється електронна версія.

2011–2013 рр. – робота над плановою темою «Видання співробітників Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (1950 – 2010)»  

2014–2018 рр. – робота над плановою темою «Відома і невідома літературно-мистецька періодика 20–30-х рр. ХХ ст.: (на матеріалі журналів «Нова генерація», «Плуг», «Плужанин», «Гарт», «Критика»): бібліографія».    

Поточна планова тема відділу:Сучасна українська література: біобібліографії. Планується укласти біобібліографічні покажчики Ю. Андруховича, Ю. Винничука, С. Жадана, О. Забужко, В. Кожелянка, А. Кокотюхи, М. Матіос, Г. Пагутяк, Є. Пашковського, Л. Пономаренко, Т. Прохаська, І. Роздобудько, В. Шкляра.    

Публікації за 2020 р.:

Бібліографічні покажчики

Микола Григорович Жулинський / упорядники бібліографічного покажчика Н. О. Кикоть, М. І. Костенко, О. А. Ляшенко, Г. В. Нікітенко, О. Б. Поліщук, Т. В. Посудневська, Т. В. Стальна, Т. В. Ушакова, М. А. Штолько ; Нац. акад. наук України, Інститут літератури. – Київ : Видавничий дім «Академперіодика», 2020. – 128 с. : фото.

Козак С. Б. Збірник «Слово»: від Осьмачки – до Шевельова: бібліографічний покажчик літературного збірника «Слово» (США – Канада, 1962 – 1990 рр.). – Київ : Літературна україна, 2020. – 200 с.

Козак С. Б. У далекій Аргентині: бібліографічний покажчик літературно-мистецького журналу «Пороги» (Аргентина, 1949–1957 рр. – Київ : Літературна Україна, 2020. – 154 с.

Статті в монографіях, збірниках

Zhygun S. Social Change and Images of Children in 1920s–1930s Ukrainian Women’s Literature// Sociocultural Dimensions of Childhood. – Sofia: Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2020. – S. 56–78.

Жигун С. В. Відмова від шлюбу у жіночих текстах кін. ХІХ – першої пол. ХХ ст. // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Том 30 (69), № 4, Ч. 1. – 2019. – С. 132–137.

Жигун С. В. Емігрант, репатріант, іноземець в українському і болгарському детективі 1950–80-х років // Дриновський збірник. – 2019. – Т. 12. – С. 172–178.

Жигун С. В. Зображення материнства у творах Олени Пчілки // Волинь філологічна: текст і контекст. Олена Пчілка в літературному процесі порубіжжя. – №28. – 2019. – С. 58–70.

Жигун С. В. (Не)жіноча біографія: Олена Пчілка про себе // Літературний процес. – 2020. – № 15. – С. 43–48.

Козак С. Б. Літературна діяльність Юрія Клена після Другої світової війни (1945–1947 рр.) // (Slovakinternationalscientificjournal. – [Братислава]. №40, Vol. 2. – 2020. – C. 44–47.

Козак С. Б. Літературна творчість Івана Багряного в часописі «Українські вісті» (Німеччина – США: 1945 – 2000) // Slovakinternationalscientificjournal (Братислава). – 2020. – №41.Vol. 3. – C. 45–48.

Козак С. Б. Літературні співробітники часопису «Українські вісті» (1945, Німеччина – 2000, США) // Наукові записки Інституту журналістики / Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Т. 77. – Київ, 2020. – С.

Козак С. Б. Місія еміграції в публіцистиці Василя Гришка (1945 – 2000) // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. Вернадського. – Т. 31 (70), №2, ч. 4. – 2020. – С. 202–207.

Козак С. Б. Свiтлана Короненко – цьогорiчна лауреатка премiї iменi Iвана Багряного // Літературна Україна. – 2020. – №39–40 (5872–5873). – 17 жовтян. – С. 4.

Козак С. Б. Українські літературні часописи в Німеччині повоєнної доби // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. Вернадського. Т. 31 (70) №3, ч. 3. 2020. С. 138–145.

Козак С. Б. «Часопис «Українські вісті»: американський період (1978 – 2000) // Наукові записки Інституту журналістики / Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Т. 1 (76). – Київ, 2020. – С. 66–76.

Козак С. Б. Юрій Клен і його «Літаври» : [рец. на кн. Літаври / за ред. Ю. Клена] // Літературна Україна. – 2020. – №7–8 (5840–5841). – С. 14.

Штолько М. Особливості моделювання картин дитинства в біографічному романі у повістинах «Райдуга в решеті» М. Павленко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. – 2020. – № 16. – С. 97–105. 

Штолько М. Футбол і сучасна українська література: (на матеріалі видання «Письменники про футбол») : [тези] / Штолько М.А. // «Citius, Altius, Fortius!» : феномен спорту в літературі та культурі : збірник матеріалів конференції. – Бердянськ, 2020. – С. 180–183.

Штолько М. Футбол і сучасна українська література: (на матеріалі видання «Письменники про футбол») : [стаття] / Штолько М.А. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Т. 31 (70), № 4. – Київ: ВД «Гельветика», 2020. – С. 75–79.

Інтерв’ю

Олег Мельничук: «Люди не змінюються, ними дуже легко маніпулювати...» / розмову вели М. Штолько, О. Ляшенко // Українська літературна газета. – 2020. – №15 (281). – С. 8–9.

Науково-інформаційний відділ (бібліотека) працює: 

понеділок – п’ятниця з 10.00 до 17.00.

Обідня перерва: 13.00-14.00.

Адреса: 01001, м.Київ-1, вул. Михайла Грушевського, 4, кім. 322, 323, 326, 219.

Тел.: (044) 279-04-95.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_квітня

13

Українська частина в електронній колекції європейських літературних текстів

Опубліковано черговий реліз ELTeC (EuropeanLiteraryTextCollection),...

NEWSKIT_квітня

13

Нове видання Бориса Грінченка

Борис Грінченко. Повісті: Серед темної...