Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
 • УКРАЇНСЬКИЙ ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТЕАТР ПЛЮС ШЕКСПІРОЗНАВСТВО - ЧУДОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
  УКРАЇНСЬКИЙ
    17–23 червня
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 

Наші видання

kuznietsov.jpg

ВІДДІЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ ТА СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ

Основні напрями роботи відділу

Основними напрямками наукової діяльності відділу є робота над фундаментальним виданням — „Академічною історією української літератури у 12 томах”, створення колективних та індивідуальних досліджень важливих явищ української літератури ХХ ст., участь в енциклопедичних виданнях (Українська літературна енциклопедія, Енциклопедія сучасного українознавства, Енциклопедія української культури), розробка програм літературної освіти, створення підручників і посібників для шкіл і вищих навчальних закладів, підготовка наукових кадрів для Інституту літератури та інших науково-освітніх установ України, участь у наукових конгресах, симпозіумах, конференціях, публікації в наукових виданнях, виступи на радіо й телебаченні, присвячені актуальним проблемам вивчення української літератури ХХ століття.

Від початку 2019 року співробітники відділу працюють над науково-дослідною темою «Історія української літератури ХХ – ХХІ століть: постаті, течії, тексти» (роки виконання: 2019 – 2023 рр.). Науково-дослідна робота спрямована на підготовку концепції, сло́вника, статей нового академічного видання «Українська літературна енциклопедія» у 5 томах відповідно до Постанови Президії Національної академії наук України від 14.02.2018 р. №48. Роботу колективу відділу буде зосереджено на підготовці матеріалів (енциклопедичних статей), які висвітлюватимуть факти, події, імена, стильові та жанрові тенденції, історико-літературні, теоретичні поняття, явища українського літературного процесу ХХ – початку ХХІ століття.  Паралельно пріоритетними напрямками наукової діяльності відділу є  створення колективних та індивідуальних досліджень важливих явищ української літератури ХХ ст., розробка програм літературної освіти, створення підручників і посібників для шкіл і закладів вищої освіти, підготовка наукових кадрів для Інституту літератури та інших науково-освітніх установ України, участь у наукових конгресах, симпозіумах, конференціях, публікації в наукових виданнях, виступи на радіо й телебаченні, присвячені актуальним проблемам вивчення української літератури ХХ століття.

Склад відділу

Жулинський Микола Григорович — доктор філологічних наук, професор, академік НАН України, головний науковий співробітник, завідувач відділу, директор Інституту.

Мовчан Раїса Валентинівна — доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник.

Тарнашинська Людмила Броніславівна — доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник.

Павлюк Ігор Зиновійович — доктор наук із соціальних комунікацій, провідний науковий співробітник.

Матющенко Анжела Вікторівна — кандидат філологічних наук, науковий співробітник.

Шпиталь Анатолій Григорович — кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник.

Герасименко Ніна Василівна  — кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник.

Головань Тарас Петрович — кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник.

Цимбал Ярина Володимирівна — кандидат філологічних наук, науковий співробітник.

Рудик Олена Вікторівна — молодший науковий співробітник.

Василенко Вадим Сергійович — кандидат філологічних наук, науковий співробітник, учений секретар відділу.

 

Наукова робота відділу

Багаторічна праця науковців відділу української літератури ХХ ст. — це послідовні кроки до адекватного наукового осмислення української літератури ХХ ст. як феномену національної культури. На базі запровадження новітніх літературознавчих методик створюються синтетичні дослідження літературного процесу, присвячені, зокрема, вивченню динаміки жанрової структури української літератури ХХ століття, еволюції авторських стилів і стильових течій залежно від індивідуальних психологічних рис творчої особистості та загальнокультурних чинників.

Найголовнішим виданням, у якому беруть участь співробітники відділу, є 12-томна „Академічна історія української літератури”. Наукові редактори томів праці:  Р. Мовчан (т. 10); А. Кравченко (т. 11). Більшість співробітників відділу працюють над написанням розділів до видання.

Пріоритетний напрямок наукової роботи відділу — створення статей до літературних енциклопедій, зокрема до УЛЕ, ВУЕ та інших.

Найголовніші колективні праці відділу:

 • 2 том 2-томної „Історії української літератури” (1957).
 • 6, 7, 8 томи 8-томної  (1970—1971) „Історії української літератури”.
 • „Історія української літератури ХХ ст.” у 2 кн., 3 ч. (1994—1995), за яку В. Дончик, В. Моренець, В. Мельник, Г. Штонь, А. Кравченко, М. Наєнко, Ю. Ковалів, В. Агеєва були удостоєні 1996 р. Національної премії України ім. Т. Шевченка.
 • „Діалектика художнього пошуку. Літературний процес 60-80-х  років” (1989).
 • „20-і роки: літературні дискусії, полеміки” (1991).
 • „Стильові тенденції української літератури ХХ століття”.
 • „Найголовніше — момент істини” пам’яті Л.Новиченка.„Нариси історії української літератури XX ст. (стильова динаміка).
 • твори Л. Коваленка „Ми – люди майбутнього, ми – не минулі” (2008)

Вийшли друком такі індивідуальні монографічні розвідки:

 • М. Жулинський: „Наближення” (1986), „Із забуття — в безсмертя” (1991; Державна премія України ім.  Т. Г. Шевченка), „Вірю в силу духа” (1999; Премія „Незалежність – 99”), „Подих третього тисячоліття” (2000), „Заявити про себе культурою” (2001), „Слово і доля” (2002), „Духовна спрага по втраченій батьківщині (2002), „Високий світоч віри. Голодомори в Україні та роман Василя Барки „Жовтий князь” (2003), „То твій,  сину, батько!. Українська душа — на Голгофі ХХ  століття” (2005), „Відстані” (2006), „Він знав, ‘як много важить слово…’ ” (2008), „Нація. Культура. Література: національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури” (2010), „Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям” (2011), "Шевченко: повернення в «нашу Україну»" (2014), "Слово на сторожі нації" (2015), "Духовний будівничий України" (2016).
 • В. Дончик „Український радянський роман. Рух ідей і форм” (1987), „Зупинені миті”/ літ.-критична збірка (1989), „З потоку літ і літпотоку” (2003), „Доля української літератури – доля України: Монологи й полілоги” (2011), "Неминуче й неминуще: Літературні досліди і хроніки" (2012), "Любіть Україну, або Яку державу ми будуємо?" (2015), "З віків і на віки" (2018).
 • Г. Штонь „Романи Михайла Стельмаха” (1985).
 • Ю. Ковалів „Романтична стильова течія в українській поезії 20-30-х рр.” (1988).
 • А. Кравченко „Художня умовність в українській радянській прозі” (1988), «Майдан і українська національна ідея» (2014).
 • М. Наєнко „Романтичний епос” (1988).
 • В. Агеєва „Пам’ять подвигу. Українська воєнна проза 60-80-х рр.” (1989).
 • І. 3уб „Остап Вишня” (1989).
 • В. Моренець „На відстані серця” (1988)/ літ.-критична збірка; „Володимир Сосюра” (1990).
 • Н. Шумило „Під знаком національної самобутності: українська художня проза і літературна критика кінця ХІХ — поч. ХХ ст.” (2003).
 • Н. Зборовська „Психоаналіз і літературознавство” (2003), „Код української літератури: проект психоісторії новітньої української літератури” (2006).
 • А. Матющенко „Час героя: українська драматургія першої третини ХХ століття” (2004).
 • О.Поліщук „Автор і персонаж в українській новітній прозі” (2008).
 • Л. Тарнашинська «Художня галактика Валерія Шевчука. Постать сучасного українського письменника на тлі західноєвропейської літератури»: Монографія.К.: Видавництво ім. Олени Теліги,2001. 223 с.; „Презумпція доцільності: Абрис сучасної літературознавчої концептології” (2008), „Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти)” (2010), "Сюжет Доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття" (2013), „"Шевченко - поет сучасний": прочитання крізь призму шістдесятництва” (2017); «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти)» [Монографія]. Видання друге, доповнене. К.: Смолоскип, 2019. 592 с.
 • Р. Мовчан „Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер’єрі” (2008), "У пошуках архітвору (з історії українсьої літератури ХХ століття)" (2018).
 • С. Лущій „Художні моделі буття в романах В.Підмогильного” (2008), "Романістика української діаспори 1960-1980-х років: проблематика, жанрово-стильові парадигми" (2017), "Відновити історію знищень і відроджень...: Ю.Лавріненко і літературнокритична думка діаспори" (2018).
 • І. Павлюк „Письменники у пресі: українськомовний культурно-інформаційний простір Полісся, Холмщини, Підляшшя (1917-1944) та Волині 1917-2000 років” (2010). 
  "Українська письменницька публіцистика 1920-2000-х років" (2019). "Історії емоцій: Про тексти та життєтексти сучасних літераторів" (2021)
 • Н. Герасименко "Популярна література кінця ХХ – поч. ХХІ ст." (2010), "Словами очевидців: література від Євромайдану до війни" (2019).
 • В.Хархун „Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації” (2009); „Роман Володимира Винниченка „Записки Кирпатого Мефістофеля”: генерика, семіосфера, імагологія” (2011).

Під керівництвом Р. Мовчан розроблено програми та створено низку підручників для середньої загальноосвітньої школи.

 

Історичний екскурс

Відділ утворений в Інституті у повоєнні роки, очолювали його доктори філологічних наук С. Крижанівський (1949—1973), І. Дзеверін (1973—1976), Л. Новиченко (1976—1985), В. Дончик(1985—1992, 1999—2003), В. Мельник (1993—1999), з 2003 р. —  М. Жулинський.

У різний час у відділі працювали відомі українські літературознавці: В.Дончик, С. Крижанівський, І. Дзеверін, Л. Новиченко, А. Тростянецький, Є. Старинкевич, Л. Коваленко, О. Кудін, Б. Буряк, М. Сиротюк, М. Острик, В. Іванисенко, Д. Вакуленко, М. Логвиненко, І. Зуб, В. Мельник, В. Громова, Н. Шумило, Л. Бойко, Г. Штонь, М. Наєнко, В. Моренець, С. Іванюк, В. Агеєва, Ю. Ковалів, Н. Зборовська та ін.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ