УкраїнськаEnglish
1 лютого в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
«ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ» (З НАГОДИ 80-РІЧЧЯ
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО
Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України 30
22 листопада 2017 Центр з дослідження літератури
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО
12 листопада співробітники та аспіранти Інституту
 • Всеукраїнські Шевченківські читання в НТУ «Дніпровська політехніка»
  Всеукраїнські
      6-7 лютого
 • ПІДСУМКИ ЛІТЕРАТУРНОГО СЕЗОНУ 2017
  ПІДСУМКИ
  1 лютого в
 • Круглий стіл
  Круглий стіл
  «ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ
 • ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ
  ТВОРЧІСТЬ
  НАУКОВИЙ ЦЕНТР
 • ПРОТОТЕКСТ / ТЕКСТ / КОНТЕКСТ ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Х – ХVІІІ СТ.
  ПРОТОТЕКСТ /
  Інституту
 • Семінар «…І знову про шістдесятництво: досвід (пере)осмислення»: дискусія триває
  Семінар «…І
    28 листопада
 • Презентація книги архієпископа Ігоря Ісіченка
  Презентація
  Інститут літератури
 • Національна своєрідність української літератури фентезі
  Національна
  22 листопада 2017
 • «…І ЗНОВУ ПРО ШІСТДЕСЯТНИЦТВО: ДОСВІД (ПЕРЕ)ОСМИСЛЕННЯ»
  «…І ЗНОВУ ПРО
  НАУКОВИЙ ЦЕНТР
 • Дні науки 2017
  Дні науки 2017
  12 листопада
 

Наші видання

amerykanci.jpg
Середа, 18 травня 2016 12:14

Про інститут

Призначення, наукова робота, державні планові теми

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України — провідна науково-дослідна установа в Україні, діяльність якої спрямована на всебічне вивчення української та світової літератури, на розробку теоретичних та методологічних проблем, збереження й вивчення рукописної спадщини українських письменників.

Тематика наукових досліджень Інституту відповідає пріоритетним напрямам сучасної світової науки про літературу. Інститут має вагомі наукові досягнення у справі переосмислення замовчуваних явищ та імен, повернення читачеві заборонених з ідеологічних міркувань творів, визначення місця української літератури у світовому літературному процесі, оцінки тенденцій і спрямування літератури після проголошення незалежності України.

Інститут здійснює діяльність за такими актуальними науковими напрямами:

 • українська література від найдавніших часів до наших днів;
 • література і національне відродження;
 • порівняльна історія української літератури;
 • шевченкознавство („Шевченківська енциклопедія”);
 • сучасна теорія літератури і методологія літературознавчих досліджень;
 • історія зарубіжних літератур;
 • російська література та інші слов’янські літератури;
 • українська література діаспори;
 • література національних меншин в Україні;
 • історія української літератури;
 • джерелознавче і текстологічне дослідження української літератури;
 • порівняльне літературознавство;
 • літературознавча бібліографія.

Нині співробітники Інституту працюють над такими державними плановими темами:

 • Академічна історія української літератури у 12 томах (Керівник - акад. НАН України В.Г.Дончик).
 • "Рецепція творчості Шевченка: літературознавчий аспект". Роки виконання - 2014-2018. (Керівник - О.В.Боронь)
 • "Українська література ХХ- початку ХХІ століття: теми, проблеми, жанри і стилі". Роки виконання - 2014-2018. (Керівник - акад. НАН України М.Г.Жулинський).
 • "Джерелознавчі питання української літератури ХІХ-ХХ століть". Роки виконання: 2013-2017. (Керівник - Г.М.Бурлака).
 • "Імперіалізм, колоніалізм, мультикультуралізм у світовій літературі ХІХ-ХХ ст.: візії та ревізії». Роки виконання: 2014-2018. (Керівник - Н.Ф.Овчаренко)
 • "Українська література: новітні інтерпретації” (Керівник – акад. НАН України М.Г.Жулинський).
 • "Інтермедіальна поетика та естетика і комунікативна функція літератури” Роки виконання 2012-2016. (Керівник - чл.-кор. НАН України Т.І.Гундорова).
 • "Слов‘янські літератури в світовому культурному контексті: універсальне й індивідуальне”. Роки виконання: 2015-2019. (Керівник - П.В.Михед).
 •  "Формування визначальних рис нового українського письменства у контексті суспільно-історичного, національно-культурного і мистецького розвитку ХІХ – початку ХХ століть". Роки виконання: 2014-2018. (Керівник - М.П.Бондар)
 • "Методології сучасної літературної компаративістики". Роки виконання: 2016-2019. (Керівник - акад. НАН України Д. С. Наливайко).
 •  "Відома і невідома літературно-мистецька періодика 20-30-х рр. ХХ ст. (На матеріалі журналів «Нова генерація», «Плуг», «Плужанин», «Гарт», «Критика»): бібліографія". Роки виконання: 2014-2018. (Керівник -М.А.Штолько).

Вагомість наукових досягнень Інституту підтверджується високою оцінкою робіт його співробітників науковою громадськістю і не лише в Україні, а й за її межами. Серед таких робіт  — „Історія української літератури ХІХ ст.”, „Дискурс модернізму в українській літературі” С. Д. Павличко, „Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі” Д. С. Наливайка, „Модернизм и постмодернизм. Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств” Д. В. Затонського, „Зафіксоване і нетлінне”. Роздуми про епістолярну творчість„ М. Х. Коцюбинської, „Femina melancholica: Стать і культура в ґендерній утопії Ольги Кобилянської” Т. І. Гундорової, „Слово і доля” М. Г. Жулинського, „З потоку літ і літпотоку”В. Г. Дончика. Схвальну оцінку дістали перші 7 томів Академічного видання творів Т.Г.Шевченка. Високим рівнем підготовки відзначаються томи „Бібліотеки світової літератури”.

 

Структура

Очолює Інститут літератури академік НАН України, доктор філологічних наук Жулинський Микола Григорович.

 

Заступник директора з наукової роботи — член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук Сулима Микола Матвійович.

Заступник директора з наукової та видавничої діяльності — кандидат філологічних наук Гальченко Сергій Анастасович.

Заступник директора з загальних питань — Гах Тетяна Петрівна.

Учений секретар — кандидат філологічних наук Поліщук Олена Борисівна.

 

Згідно з пріоритетними завданнями в Інституті діють такі наукові підрозділи:

Скарбом загальнонаціонального значення є рукописний фонд Інституту, що нараховує понад 100 тис. одиниць рукописів українських митців від XIV—XVI ст. до наших днів.

Бібліотека Інституту, що була заснована 1926 р., представляє собою унікальне зібрання художніх текстів та праць літературознавчого профілю українською та іншими європейськими мовами (160 тисяч одиниць).

 

Науково-координаційна діяльність

Інститут здійснює підготовку наукових кадрів із різних галузей літературознавства через аспірантуру та докторантуру.

В Інституті діє спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій, яка охоплює такі спеціальності: українська література, теорія літератури, зарубіжна література, компаративістика (голова ради — академік НАН України М. Г. Жулинський).

В Інституті функціонує наукова координаційна рада „Класична спадщина і сучасна художня література”, яка розглядає і затверджує теми кандидатських і докторських дисертацій з літературознавства, що захищаються в Україні. (голова — чл.-кор. НАН України М. М. Сулима).

Основною формою науково-координаційної роботи Інституту є наукові конгреси, конференції та симпозіуми, а саме, щорічні молодіжні конференції, конференції, присвячені авангардизму, модернізму й постмодернізму, творчості Є. Маланюка, О.  Ольжича, Б. Лепкого, Г. Сковороди, В. Стуса, В. Сосюри, 200-річчю нової української літератури, теоретичним підходам до літературної спадщини та сучасного літературного процесу, Я. Івашкевичу, В. Винниченку, українознавству як славістичній дисципліні, М. Сиваченку, польсько-українським проблемам, В. Підмогильному, Лесі Українці, В. Далю, Г.  Тютюннику, П. Грабовському, німецькомовним літературам, 100-літтю відкриття пам’ятника І. П. Котляревському, кримському періоду творчості Лесі Українки, проблемам методології літературознавчих досліджень та ін.

  

Співпраця з вітчизняними та зарубіжними науково-освітніми установами

Інститут підтримує тісні контакти з багатьма вищими навчальними закладами в Україні, співпрацює з фаховими комісіями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Напрацьовані в Інституті матеріали використовуються у вузівських та шкільних програмах.

Інститут підтримує роботу різнопланових літературознавчих науково-дослідних центрів та лабораторій по всій Україні.

2005 р. при Інституті спільно із Посольством США в Україні було започатковано Центр американських літературних студій в Україні;  з 2006 р. за підтримки Посольства Німеччини в Україні функціонує Центр германістики; у 2010 р. засновано Центр досліджень літератур, мов і культур Японії, Кореї та Китаю.

Інститут має зв’язки з науковими центрами США, Італії, Німеччини, Канади, Австралії, Польщі, Болгарії, Румунії, Білорусі, Росії. Спільно із зарубіжними вченими Інститут виконав і виконує такі проекти, як „Енциклопедія сучасної України”, „Епістолярна та літературна спадщина М. Грушевського”, „Бібліотека фундації О. та Т. Антоновичів”, „Конкордація поетичних творів Тараса Шевченка” та ін. 

З 2011 р. Інститут разом із 12 іншими вітчизняними та зарубіжними науково-освітніми установами, включаючи НаУКМА, бере участь у проекті Європейського Союзу Tempus IV „Розробка дієвої моделі Докторської школи для впровадження структурованих освітніх PHD програм в Україні та Грузії”.

 

Видавнича діяльність

Під грифом Інституту регулярно виходять такі наукові видання:

 

Щорічно співробітники Інституту публікують фундаментальні монографічні дослідження, наукові збірники, статті в періодиці, що різнопланово висвітлюють найактуальніші проблеми сучасної гуманітаристики. Активно видається літературна спадщина України.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_лютого

09

ПІДСУМКИ ЛІТЕРАТУРНОГО СЕЗОНУ 2017

1 лютого в Інституті літератури...

NEWSKIT_січня

18

Круглий стіл "ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ"

«ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ» (З...

NEWSKIT_січня

10

ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ

НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО...