УкраїнськаEnglish
«Станція 451» –
Співробітники відділу шевченкознавства Інституту літератури
Дорогі колеги!  Дозвольте нагадати, що до 1
У контексті обговорення нового Державного стандарту базової
Колектив Інституту літератури вітає своїх колег-лауреатів
Конкурс проєктів НФДУ   Національний фонд досліджень
Дорогі друзі!  Програма імені Фулбрайта в Україні
 • Станція 451
  Станція 451
  «Станція 451» –
 • Ютуб-канал
  Ютуб-канал
  Співробітники
 • Програма академічних обмінів імені Фулбрайта
  Програма
  Дорогі колеги! 
 • Директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, академік НАН України МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ ЖУЛИНСЬКИЙ відсвяткував своє 80-річчя
  Директор
  У 1968 році
 • Звернення до т.в.о. міністра освіти і науки України Л. С. Мандзій
  Звернення до
  У контексті
 • Співробітники Інституту - лауреати Біографічного рейтингу - 2019
  Співробітники
  Колектив Інституту
 • Конкурс проєктів НФДУ
  Конкурс
  Конкурс проєктів
 • «Ціна миру»
  «Ціна миру»
  Дорогі друзі!
 • Звіт Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної Академії Наук України про роботу, виконану дистанційно під час карантину
  Звіт Інституту
 

Наші видання

ovcharenko.jpg

Мовчан Раїса Валентинівна

Доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітниквідділу української літератури ХХ ст.

Наукові інтереси:

 • історія української літератури ХХ століття; явище модернізму та джерельна база історико-літературного процесу цього періоду.

Вибрані праці:

 • Кандидатська дисертація „Специфіка ліризму романтичної прози Ю.І.Яновського” (1987).
 • Докторська дисертація „Модернізм в українській прозі 1920-х років: генезис, поетика, стратегії” (2009).
 • Українська проза ХХ століття в іменах. Посібник. – К.: Актуальна освіта, 1997. – 224 с.
 • Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер’єрі: Монографія. – К.: Стилос, 2008. − 542 с.

Статті:

 1. Проза Валер’яна Підмогильного. Доля. Людина. Стиль // Дивослово. — 2000. — № 1. — С. 52–55.
 2. Текст „Океану” в площині естетико-теологічної парадигми Василя Барки // Біблія і культура. Збірник наукових статей. — Випуск 2. — Чернівці, 2000. — С. 59–63.
 3. „Океан” Василя Барки: аспекти модернізму // ІУ Міжнародний конгрес україністів. — Доповіді та повідомлення. Одеса, 26–29 серпня 1999. Літературознавство. Книга ІІ. — К., Обереги. — 2000. — С. 116–123.
 4. Гнат Михайличенко і його проза // Київська старовина. — 2000. — Ч. 4. — С. 84–95.
 5. Український модерністичний роман: „Місто”, „Невеличка драма” В.Підмогильного // Дивослово. — 2001. — Ч. 2 — С. 11–14.
 6. Міф в українській модерністичній прозі („Морозів хутір” Уласа Самчука) // Варшавські українознавчі записки. — Варшава. — 2001. — Ч. 11–12.  — С. 430–439.
 7. „Жовтий князь” Василя Барки. Стаття перша. Стаття друга // Дивослово. — 2002. — № 3, 4. — С. 44–49, 21 — 25.
 8. Пантелеймон Куліш у контексті 20-30-х років ХХ ст.// Наукові записки Кіровоградського педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки. — Вип. 50. — Кіровоград, 2003. — С. 229–237.
 9. Ще раз про Миколу Хвильового, Або Homo Lubens в українській прозі 20-х років // Українська мова й література в середніх школах.., 2003. — № 3. — С.39–55.
 10. „Перший інтелігент” у вирі національного відродження ( Григорій Сковорода як текст 20-х років ХХ століття) // Українська мова й література в середніх школах.., 2004. — № 2. — С. 137–146.
 11.  Неоромантизм ранньої прози Юрія Яновського // Стильові тенденції української літератури ХХ століття. — К.: Фоліант, 2004. — С. 208–237.
 12. Привид реалізму, або Проза Уласа Самчука на перетині національної традиції та модернізму // Українська мова й література в середніх школах.., 2005. — №3. — С.108–115.
 13. Григір Тютюнник — знакова постать в українській літературі чи естетичний феномен? // Слово і час, 2005. — № 7. — С. 23–27.
 14. Ранній модернізм крізь погляд Миколи Зерова // Українська мова й література в середніх школах.., 2005. — № 10. — С. 131 — 139.
 15. Григорій Косинка: зблизька і на відстані // Дивослово, 2005. — № 10. — С. 18 — 24.
 16. Світ ніколи не впіймає його // Валерій Шевчук. Привид мертвого дому. — К.: Пульсари, 2005. — С. 5 — 26.
 17. Міф і реальність, або Привид мертвого дому Валерія Шевчука // Кур’єр Кривбасу, 2006. — № 197. — С. 92 — 111.
 18. Стильовий етюд прозової моделі модернізму 20-х років ХХ століття // Українська мова й література в середніх.., 2006. — № 2. — С. 70 — 82.
 19. Поетичний світ раннього Василя Барки // Українська мова й література в середніх.., 2007. — № 1. — С. 78 — 89.
 20. Г.Сковорода в контексті українського модернізму 1920-х років // Антипролог. Збірник наукових праць… — К.: Стилос, 2007. — С. 345 — 361.
 21. „Харків, Харків, де твоє обличчя?..” // Українська мова й література в середніх.., 2008. — № 1. — С. 114 — 120.
 22. „Заради неї” І. Дніпровського як експресіоністський проект в українській літературі 1920-х років // Бахмутський шлях, 2008. − № 3−4. − С. 150−161.
 23. „Кобзар на мотоциклі”, або Урбанізм української модерністської прози 1920-х років // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах, 2009. − № 1. − С. 84−102.
 24. „Європа і ми”: колізії та особливості українського окциденталізму 1920-х років // Слово і Час, 2009. − № 1. − С. 3−16.
 25. Стильова палітра української прози першої половини ХХ століття // Бібліотечка „Дивослова”. − 2009. − № 2. – 64 с.
 26. Культурологічна преамбула неокласичного дискурсу в українській літературі 1920-х // Дивослово, 2009. − № 4. − С. 42−46.
 27. Особливості осмислення українського модернізму 1920-х років // Дивослово, 2010. − № 4. − С. 48−54.

Книжки для середньої школи:

 1. Українська література. Підручник для 11 класу середньої загальноосвітньої школи (Загальна редакція, співавторство) К.: Перун, 1998, 1999, 2000, 2001. — 493 с.
 2. Українська література. Хрестоматія для 11 класу К.: Перун, 1998, 1999, 2000, 2001. — 575 с.
 3. Українська література. Хрестоматія нововведених творів за програмою 2002 року. У трьох частинах. Частина перша (5–6 класи). — К.: Генеза, 2002, 2004. — 495 с.
 4. Українська література. Хрестоматія нововведених творів за програмою 2002 року. У трьох частинах. Частина друга (7–8 класи). — К.: Генеза, 2003, 2004. — 439 с.
 5. Українська література. Хрестоматія нововведених творів за програмою 2002 року. У трьох частинах. Частина третя (9–11 класи). — К.: Генеза, 2003, 2004. — 575 с.
 6. Українська література. 11 клас. Хрестоматія. — К.: Перун, 2004, 2007. — 688 с.
 7. Українська література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Генеза, 2005, 2006, 2007. — 240 с.
 8. Допитливому читачеві. Хрестоматія з української літератури. 5 клас. — К.: Генеза, 2005, 2007. — 352 с.
 9. Українська література. Книжка для вчителя. 5 клас (упор., наук. редакція). — К.: Генеза, 2005. — 246 с.
 10. Українська література. 6 клас. Підручник. — К.: Генеза. 2006, 2007. — 238 с.
 11. Українська література. Книжка для вчителя. 6 клас (упор., наук. редакція). — К.: Генеза, 2006. — 270 с.
 12. Допитливому читачеві. Хрестоматія з української літератури. 6 клас. — К.: Генеза, 2006. — 382 с.
 13. Українська література. Книжка для вчителя 7 класу (упор., наук. редакція). — К.: Генеза, 2007. — 286 с.
 14. Українська література. 6 клас. Підручник для спеціальної загальноосвітньої школи. — К.: Неопалима купина, 2007. — 352 с.
 15. Українська література. 7 клас. Підручник… — К.: Генеза, 2007. — 256 с.
 16. Допитливому читачеві. Книжка для читання з української літератури. 7 клас. — К.: Генеза, 2007. — 328 с.
 17. Українська література : підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів (рівень стандарту, академ. рівень) / Р. В. Мовчан, О. М. Авраменко, В. І. Пахаренко ; наук. ред.. Р. В. Мовчан. – К. : Грамота, 2011. – 352 с.

 

Загальний науковий доробок складає близько 300 наукових та науково-популярних праць, зокрема, аналітичні статті з питань розвитку українського модернізму 1920-х років, дослідження творчості Ю.Яновського, В.Підмогильного, Г.Михайличенка, Г.Косинки, М.Хвильового, І.Дніпровського, Т.Осьмачки, М.Зерова, У.Самчука, В.Барки, Григора Тютюнника, Вал. Шевчука та ін.

Окремим напрямком роботи стала популяризація творчості забутих і репресованих у 1930-х роках письменників, зокрема, вперше введено в літературознавчий обіг твори і документальні матеріали В.Підмогильного, Г.Михайличенка, М.Івченка, О.Досвітнього, М.Йогансена, А.Казки, Ю.Яновського, І.Дніпровського, В.Барки, Гр.Тютюнника, автобіографії багатьох репресованих українських письмеників та ін. Упорядник видань: „Валер’ян Підмогильний. Місто. Роман. Оповідання” (К.: Молодь, 1989), „З архіву П.Г.  Тичини. Збірник документів і матеріалів” (К.: Наукова думка, 1990), „Анатолій Свидницький. Вибрані твори” (К.: „А.С.К.”', 2006) та інших, які знаходяться в роботі.

Інша наукова діяльність:

 • науковий редактор і один із авторів 10 тому нової академічної Історії української літератури(1920-1930-ті роки), яка готується в Інституті літератури;
 • автор багатьох підручників, посібників, хрестоматій із української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів,
  науковий редактор і один із авторів 2 чинних Програм із української літератури для 5–11, 5–12класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України;
 • керує підготовкою аспірантів та докторантів (захищено 4 кандидатські дисертації).

Стажування:

Український Вільний університет (Мюнхен, Німеччина)

Викладання:

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова.

В Інституті літератури працює з 1997 року.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ

Oct

28

Станція 451

«Станція 451» – це новий літературний подкаст The Village Україна, що виходить...

Oct

25

Ютуб-канал "ПроШевченка"

Співробітники відділу шевченкознавства Інституту літератури...

Oct

21

Програма академічних обмінів імені Фулбрайта

Дорогі колеги!  Дозвольте нагадати, що до 1 листопада 2020 року Офіс Програми академічних...