УкраїнськаEnglish
«Станція 451» –
Співробітники відділу шевченкознавства Інституту літератури
Дорогі колеги!  Дозвольте нагадати, що до 1
У контексті обговорення нового Державного стандарту базової
Колектив Інституту літератури вітає своїх колег-лауреатів
Конкурс проєктів НФДУ   Національний фонд досліджень
Дорогі друзі!  Програма імені Фулбрайта в Україні
 • Станція 451
  Станція 451
  «Станція 451» –
 • Ютуб-канал
  Ютуб-канал
  Співробітники
 • Програма академічних обмінів імені Фулбрайта
  Програма
  Дорогі колеги! 
 • Директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, академік НАН України МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ ЖУЛИНСЬКИЙ відсвяткував своє 80-річчя
  Директор
  У 1968 році
 • Звернення до т.в.о. міністра освіти і науки України Л. С. Мандзій
  Звернення до
  У контексті
 • Співробітники Інституту - лауреати Біографічного рейтингу - 2019
  Співробітники
  Колектив Інституту
 • Конкурс проєктів НФДУ
  Конкурс
  Конкурс проєктів
 • «Ціна миру»
  «Ціна миру»
  Дорогі друзі!
 • Звіт Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної Академії Наук України про роботу, виконану дистанційно під час карантину
  Звіт Інституту
 

Наші видання

post.jpg

Тарнашинська Людмила Броніславівна

Доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу української літератури ХХ ст.

Наукові інтереси:

 • українська література ХХ століття (історико-поетикальний аспект);
 • проблематика українського шістдесятництва;
 • література українського зарубіжжя;
 • сучасний літературний процес.
 • теорія літератури;
 • психологія творчості, зокрема її теоретичний аспект;
 • компаративістика (українська література в контексті європейської культури);

Вибрані публікації:

Монографії:

 1. Художня галактика Валерія Шевчука. Постать сучасного українського письменника на тлі західноєвропейської літератури: Монографія . -К.: Видавництво ім. Олени Теліги. -2001. — 223 с.
 2. Закон піраміди. Діалоги про літературу та соціокультурний клімат довкола неї / Передм. П.Загребельного. К.: Університетське видавництво „Пульсари”. -2001.- 264 с.
 3. Сезон вічності. Літературно-критичні тексти / Ред. та упоряд. сер. І. Трач; Вступ. сл. С. Андрусів; Післясл. Ю. Вівташа. — Париж; Л.; Цвікау: Зерна, 2001. — 128 с.
 4. Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературознавчої концептології. — К.: Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”, 2008.
 5. Cюжет доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття / / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. —Київ: Академперіодика, 2013. – 678 с.
 6. Серія біобібліографічних нарисів/посібників (авторська ідея) „Шістдесятництво: профілі на тлі покоління” (у співавторстві з бібліографами Національної Парламентської бібліотеки України). Зокрема:
  • Ірина Жиленко: „Я так люблю життя земне!” Біобібліографічний нарис. – Вип. 2. Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач Т. Заморіна.  – К., 2001. –34 с.
  • Валерій Шевчук: „Мав дерзновення бути самим собою”. Біобібліографічний нарис. – Вип. 1. Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач – В. Кононенко. – К.,2002. – с. 112.
  • Іван Світличний: „…Бо вірую”. Біобібліографічний нарис. – Вип. 4. Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач – Т. Заморіна. – К.,2002. – с. 68.
  • Ліна Костенко: „Я вибрала Долю собі сама”. Біобібліографічний посібник. Вип. 3. Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач – Т. Заморіна. – К., 2002. – 60 с.
  • Євген Сверстюк: „Це – вибір”. Біобібліографічний покажчик. Вип. 5. Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач – В Патока.. – К.,2002. – 126 с.
  • Михайлина Коцюбинська: „Бути собою”. Біобібліографічний нарис. Вип. 9. Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач В. Патока. – К.,2005. – 60 с.
  • Микола Вінграновський: „Все на світі з людської душі”. Біобібліографічний нарис. Вип. 10. – Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач О. Гриценко. – К., 2006. – 106 с.
  • Василь Симоненко: „Україно, ти моя молитва…” Біобібліографічний нарис. Вип. 11. – Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач Г. Гамалій. - К., 2007. – 120 с.
  • Григір Тютюнник: „З любові й муки народжується письменник...” Біобібліографічний нарис /Серія „Шістдесятництво: профілі на тлі покоління”. Автор нарису – Л. Тарнашинська (с.5-33). Бібліограф-упорядник – Г. Гамалій. –К., 2011.– 135 с.
  • Іван Драч. Література. Кінематограф. Політика. Біобіліографічний покажчик./Серія „Шістдесятництво: профілі на тлі покоління”. Автор нарису – Л. Тарнашинська (с.5-32). Бібліографи-упорядники – Г. Волянська, Л. Кухар, К.: Основа, 2011. – 532 с.
  • Плеяда нескорених: Алла Горська, Опанас Заливаха, Віктор Зарецький, Галина Севрук, Людмила Семикіна. Біобібліографічний нарис. /Серія „Шістдесятництво: профілі на тлі покоління”. Автор нарису – Л. Тарнашинська (с.5-36). Бібліограф-упорядник – М. Лукяненко. – К., 2011, 199 с.
  • Володимир Дрозд: „Письменник – лише уста народу”: Серія „Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління”. Вип. 15. – Біобібліографічний нарис. Автор нарису Л. Тарнашинська. Бібліографи-упорядники Г. В. Волянська, Т.М. Заморіна /Державний заклад „Національна Парламентська бібліотека України”.  – Вип.15. –К., 2013. – С.5−25.
 7. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти) — К.:Смолоскип. — 2010. — 632 с.
 8. Борисенко, А. Атаманенко, Л. Тарнашинська [та ін.] Українки в історії. Нові сторінки. – К.: Либідь, 2010. – 264 c.

 

Статті останніх років:

 1. „Боротьба з янголом” як народження „нової ясності”. Юрій Липа і деякі питання психології творчості // Творчість Юрія Липи в культурно-історичному контексті ХХ століття: Матеріали Всеукр. наук. конф., Одеса, 27–28 квіт. 2000 р. — О., 2000. — С. 40–49.
 2. Іван Кошелівець: погляд на літературний процес із віддалі та перспективи // Філол. семінари. Наука про літературу на межі століть: тема вільна.-Вип. 3.- К.- 2000. -- С. 53–60.
 3. Художній просторово-ментальний універсум як модель реального життя: (типологічні зіставлення прози Валерія Шевчука) // [ІV Міжнародний конгрес україністів], Одеса, 26–29 серп. 1999: Доп. та повідомл. / Упоряд. і відп. ред. О. Мишанич. — К., 2000. — Кн. 2: Літературознавство. — С. 183–194.
 4. Простір „авторового існування” в інтерпретації Василя Стуса // Актуал. пробл. кр. л-риі фольклору: Наук. зб. — Донецьк, 2001. — Вип. 6: Василь Стус в контексті європейської літератури: Матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письм., літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 20–21 верес. 2001 р.). — С. 144–151.
 5. Іван Франко — Юрій Липа - Богдан-Ігор Антонич: народження „нової дійсності”: До питання психології творчості // Шевченко — Франко — Стефаник: [Матеріали міжнар. наук. конф.]. - Івано-Франківськ, 2002. — С. 162–178.
 6. Модуси буття: типологічні зіставлення прози Валерія Шевчука з прозою зарубіжних письменників // Сучас. пробл. мовознавства та літературознавства / Ужгород. нац. ун-т.   — Ужгород, 2002. — Вип. 5: Міжнар. наук. конф. „Укр. л-ра в загальноєвроп. контексті” [Ужгород,16–17 жовт. 2001]. — С. 161–168.
 7. Шістдесятництво: філософія покоління як „публічна свідомість” // [П’ятий конгр. Міжнар. асоц. україністів] / Міжнар. асоц. україністів, НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.  Шевченка. — Чернівці, 2003. — Кн. 2: Літературознавство. — С. 344–352.
 8. Організація художнього простору: ритм та архетипи // „Найголовніше… — момент істини”: Пам’яті академіка Леоніда Новиченка. — К., 2004. — С. 230–244.
 9. Художній світ Емми Андієвської: ірраціональність як домінанта творчого мислення. Творчество И. С. Шмелева в аксиологическом аспекте. ХІІІ Крымские международные Шмелевские чтения. Сборник материалов международной научной конференции 10–15 сентября 2004 г. Алушта. —2004.-С. 298–304.
 10. І все це — Сергій Кримський, або Зазирнути на зворотній бік Місяця // Практична Філософія / Центр практ. філософії, Ін-т філософії ім. Г.С.  Сковороди НАН України. — 2005. — № 3. — С. 207–209.
 11. Історичний жанр як дискурс оприЯвлення автора // Актуал. пробл. літературознавства: Зб. наук. праць. — Д.: Навч. кн., 2005. — Т. 16. — С. 92–101.
 12. Новелістичне входження шістдесятників у літературу: орієнтація на західну модерну літературу? // Сучас. пробл. мовознавства та літературознавства. — Ужгород, 2005. — Вип. 9: Українська література в загальноєвропейському контексті: Матеріали Міжнар. наук. конф., 10–12 жовтня 2005, Ужгород (Україна). — С. 277–282.
 13. Час у творчості Ліни Костенко як темпоральний код структури людського досвіду // Слово і час. — 2005. — № 6. — С. 42–52.
 14. Парадигма „землі” і „неба” як екзистенційне подолання „межі”: (Балансування Віктора Кордуна на лезі „між'…) // Наукові записки: Studia in honorem: Видається на пошану і з нагоди 45-річчянаук.-пед. праці та 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Василя Петровича Марка. — Кіровоград, 2006. — Вип. 64, Ч. 2. — С. 196–209.
 15. Українське шістдесятництво: аберація явища у постмодерному прочитанні // Слово і час. — 2006. — № 3. — С. 59–71.
 16. Концепт долі в творчості Олени Теліги та поетів-шістдесятників //На сторожі цілості, щастя і могутності більшої родини — нації. Матеріали наукової конференції 22–23 вер. 2006. До 100-річчя від дня народження. К.: [Укр. жін. тов-во ім. О. Теліги]. -2006. -C. 43–48.
 17. Долання міждисциплінарних бар’єрів: експансія методів чи набуття системності? //Гуманітарний вісник Держ. вищого навч. закладу „Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди”. Науково-теоретичний збірник. Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. Вип. 8. Тернопіль: Астон. — 2006. -С. 497–503.
 18. До питання народження художнього образу в інтерпретаційному полі І. Франка та О. Потебні //Вісник (Літературознавчі студії). Київський міжнародний університет-Інститут літератури ім. Т.Г.  Шевченка НАН України.- Випуск 8.-К.: 2006. — С. 129–148.
 19. Франків концепт мистецької „щирості” в літературно-критичній творчості шістдесятників // Франківські читання. 150-річчю з дня народження Івана Яковича Франка присвячується. Збірник статей. Черкаси: вид-во ЧНУ. -2007. — С. 6–19.
 20. Правочинність Франкового імперативу літературної „моди” в дискурсі українського шістдесятництва //Слово і час. — 2007. — №7. С. 11–22.
 21. „Автопортрети Шевченка” Романа Лубківського: Поліфонія Я-виявів (до проблеми теоретичного осмислення) // Шевченкознавство: ретроспективи і перспективи. Збірник праць Всеукраїнської(36-ї) наукової шевченківської конференції. Черкаси: Брама-Україна.-2007-С. 106–117.
 22. Міфологема води Миколи Вінграновського в структурі Космо-Психо-Логосу як інформаційний код українства. //Науковий вісник Миколаївського державного університету. Збірник наукових праць. Філологічні науки. Гол. ред. колегії д-р В. Д. Будак.-Вип.. 14. Миколаїв: МДУ. — 2007. — С. 66–73.
 23. Українська версія сюрреалізму: генеза, естетика, поетика (від Б.-І. Антонича до українських шістдесятників) // Поетика художнього твору. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. -Дніпропетровськ. — 2007. -С.70–88.
 24. Кордоцентрична концепція Григорія Сковороди та Памфіла Юркевича як філософська й етична основа топології шляху в творчості українських шістдесятників // Григорій Сковорода — духовний орієнтир для сучасності. Наукові матеріали ХІІІ Сковородинівських читань. У 2-х кн.-Кн.. 1. К. — 2007. -С. 233–247.
 25. Категорія „діаспора”: проблема розфокусованої свідомості.// Теоретичні й методологічні проблеми літературознавства. Понятійний апарат сучасного літературознавства: „своє” й „чуже”. Матеріали десятого філологічного семінару. -Київський держуніверситет ім. Т. Шевченка. — 2007. -С. 312–325.
 26. Мнемонічне коло у структурі художньої свідомості: метаморфози пам’яті. Літературознавчо-філософський зріз поетики Ліни Костенко //Слово і час. – 2010. – №3. – С 51-67.
 27. Феномен повсякдення в структурі буденної свідомості героїв Валерія Шевчука. Філософсько-літературознавчий аспект //Волинь—Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. Ч. 20. Збірник на честь 70-річчя почесного професора Житомирського державного університету імені Івана Франка, письменника Валерія Шевчука.—Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка. – 2010. – С. 158-175.
 28. Дискусія щодо художньо-стильових пошуків українських шістдесятників на сторінках „Літературної газети”/„Літературної України” в період редакторства П. Загребельного (1961-1963 рр.) //Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). Зб. наук. праць. – Вип. 10.—Дніпропетровськ. – «ПОРОГИ». – 2010. – С. 30-42.
 29. Тексти і контексти: літературно-критична і літературознавча думка І. Світличного як камертон творчих пошуків шістдесятників //Науковий збірник. До 80-річчя з дня народження Івана Світличного. – Луганськ: «Глобус». – 2010. – С. 148-159.
 30. Антропологічні колізії художньої свідомості: жанрово-стильові актуалізації та модифікації у творчості українських шістдесятників //Слово і час. – 2011. – №5. – С. 3-14.
 31. „Навіщо я? Куди моя дорога?..”. Прелюди застереження в «баладному» виконанні Івана Драча //Слово і час. – 2011. – № 10. – С. 43-58.
 32. Художній світ Емми Андієвської: ірраціональність як домінанта творчого мислення //Емма Андієвська: проблеми інтерпретації. Збірник наукових статей до ювілею письменниці. – Донецьк: Нора-Прес, 2011. – С. 43-51.
 33. Українське шістдесятництво в „духовній ситуації” своєї доби: синергетичний вимір //Слово і час – 2012. – №3. – С. 19-37.
 34. Ієрархія влади: кореляція естетичних понять смаку/моди (філософсько-літературознавчий аспект // Сучасні літературознавчі студії. Дискурс смаку в літературі і культурі. Збірник наукових праць. Гол. ред. В.І. Фесенко. – Вип. 9. – 2012. – К.: Вид. центр КНЛУ. – С. 402-412.
 35. Руйнування «епічності»: тенденції розвитку західної та української прози 50-х – 70-х рр. ХХ ст.//Вісник Черкаського університету. Серія „Філологічні науки” № 25 (238). 2012 /Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Черкаси – 2012. – Відп. ред. д. філ. н., проф. В.Т. Поліщук. – С. 79- 86.
 36. Екзистенціально-аксіологічна модель бути/здаватися як дихотомічне поле саморепрезентації шістдесятників //Слово і час. – 2013. – № 3. – С. 34-49.
 37. Людмила Тарнашинська. Заґратовані сонця: Готичний профіль ХХ століття [Передмова ] // Поезія із-за ґрат: Антологія. – Упорядник Олена Голуб. – К.: Смолоскип, 2012. – С. 7-36.
 38. Людмила Тарнашинська. Зачудований світом [Передмова]/ Роман Лубківський. Вибрані твори у двох томах. Том перший: вірші, поеми. –К.: Всеукраїнське державне спец. Вид-во „Українська енциклопедія імені М.П. Бажана”, 2012. – С. 5-21 [Бібліотека УЛЕ: вершини письменства].
 39. Художнє слово між ненавистю й любов'ю: аспект психологічної археології// Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) Збірник наук. праць. Вип. 16. – Дніпропетровськ: Пороги, 2013. – С. 42-55.
 40. Українське шістдесятництво: синергетичний вимір // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: Науковий збірник /Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії літератури, компаративістики і літ. творчості, ред. кол.: Л. Грицик (голова) [та інші] – К.: Логос, 2013. – С.149-160.
 41. Шевченко як духовна призма: національна онтологія українського шістдесятництва //Слово і Час. – 2014, №3. – С. 74-90.
 42. Балансування між «риторичним раціоналізмом» і «естетичною правдою»: Ще один аспект шістдесятництва //Слово і час, 2014, №10. – С. 52-69.
 43. Інтенції філософії екзистенціалізму у творчій палітрі українських шістдесятників // У просторі наукового пошуку В. І. Фесенко. Зб. наук. праць Київського лінгвістичного університету, ред. кол: Н. Висоцька (голова) [та інші]  Вип. 11. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2014. – С. 524-535.
 44. Канон: специфіка мнемонічних метаморфоз // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: Науковий збірник /Київ. Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. Теорії літератури, компаративістики і літ. творчості, ред. кол.: Грицик (голова) [та інші] – К.: Логос, 2014. – С. 278- 288.
 45. «Незагублений» Олександр Смотрич: Юрій Шерех. Листи до Олександра Смотрича (1946-1950);  Юрій Лавріненко. Листи до Олександра Смотрича (1973-1980). Вступне слово, упорядкування, примітки  та коментарі Людмили Тарнашинської //Слово і час. – 2015. – №7. – С. 97-117.
 46. «Чуже»/«власне» у просторі культури: межі взаємопроникнення (до питання національно-культурної ідентичності) // Сучасні літературознавчі студії: Літературний дискурс: транс культурні виміри./Зб. наук. праць. Вип. 12, гол. ред. Н. Висоцька. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015– С. 526-540.
 47. Українське шістдесятництво як проект (до питання термінологічної об’єктивності)// Актуальні проблеми літературознавчої термінології [До 75-річчя Рівненського держ. гумантарн. ун-ту] /Наук. збірник/Від ред.  Є. М. Васильєв. – Рівне: О. Зень, 2015. –  С. 110-113.
 48. «Євангеліє  від Шевчука»: спроба попередніх підсумків //Валерій Шевчук ув інтелектуальному діалозі гуманістичних епох. – Збірник наук. праць та матеріалів. – Відп. ред.. Т. Салига. –  Вип. 16. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 7-20.
 49. «Слов'янське небо Романа Лубківського в європейському інтер’єрі» [Передмова] //Роман Лубківський. Вибрані твори: у 2-х т. Т. 2 – К.: Дніпро, 2015. – С.7-20.
 50. Людина, якій ми вірили…//На полі чести.: Видання у 2-х книгах. – Книга ІІ: Наш сучасник Євген Сверстюк.  – Упорядник В. Овсієнко. К.: ТОВ «Видавництво «Кліо». – 2015. – С. 493-499.
 51. Чаша грааля Віри Вовк [ Передмова] //Ю. М. Григорчук. Проза Віри Вовк: виміри сакрального. –  Брустурів: Дискурсус, 2016. – С. 8-14.
 52. Слов’янське небо Романа Лубківського в європейському інтер’єрі// Всесвіт. – 2016. – №1-2. – С. 246-254.

Вибрані закордонні публікації:

 1. Українське шістдесятництво і слов’янський контекст: Витоки, тенденції, перспективи дослідження // Ucrainica: oucasna ukrajinistika: Problemy jazyka, literatury a kultury: 3 Olomoucke sympozium ukrajinistu, 24–26 srpna 2006 / Universitatis palackianae Olomouc, 2006. — C. 2: Sbornik clanku. — S. 323–331.
 2. Концепт щирості в художньо-естетичній парадигмі І. Франка та його інтерпретація В. Стусом. / Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. Spotkania polsko-ukrainskie. Uniwersytet Warszawski -Iwanowi France. Studia Ucrainica. — № 23–24.  — Warszawa. — 2007. — С. 266–277.
 3. Українське шістдесятництво як концепція „духу часу”. Roczniki Humanistyczne. Slowianoznawstwo.Towarystwo Naukowe Katolockiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla ІІ. TomLІV-LV. — Zeszyt 7. — 2006 — 2007. — Lublin. — 2007. — S. 109–124.
 4. Антропоцентризм українського шістдесятництва: персоналістський вимір // Ucrainica ІУ: současná ukrajinistika: Problémy jazyka, literatury a kultury. Sbornik védeckўch člànků. Z mezinarodni konference У. Olomoucké sympozium ukrajinistů stredni a vўchodni Evrohy Olomouc, 26−38 srpna 2008 / Univerzita Palackého v Olomouci. – Olomouc.— 2010. – S. 175−178.
 5. Проекція Інґарденівської феноменології в літературознавчій антропології: антропологемаіндивідуального голосу в художньо-образній системі українського шістдесятництва //Studia Іngardeniana/ Tom 2. Poetyrа tekstu literackiego/Том 2. Поетика художнього тексту//Teka komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. Oddziat PAN w Lublinie. Volume УІ. Red. I. Nabytowycz, T. Hundorowa, M. Ołdakowska-Kuflowa. – Lublin, 2011. – S. 89−108.
 6. Lydmila Tarnashynska. Time as a Temporal Code of Human Experience in Lina Kostenko”s Literary Works// The Ukrainian Quarterly /a journal of Ukrainian and international affairs / Editor Leonid Rudnytzky. Spring-Winter. – 2011. – Volume LXУІІ. No. 1-4. – S. 148−164.
 7. Виміри свободи: бунт як екзистенційна проблема «шістдесятників»// Spheres of culture/ Journal of Philology, History Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Volume УІ. Lublin 2013. – С.  64-76.
 8. Шевченко як духовна призма українського шістдесятництва: // Ucrainica УІ: současná ukrajinistika: Problémy jazyka, literatury a kultury. Sbornik védeckých člànků.  Z mezinàrodni konference УІ. Olomoucké sympozium ukrajinistů středni a východni Evrohy. Olomouc, 21-23.08. 2014 / Univerzita Palackého v Olomouci. – Olomouc. – 2014. –  S.  175-186.
 9. Шевченко як «абсолютна актуальність»: погляд крізь духовну призму українського шістдесятництва: З нагоди 2000-ліття Тараса Шевченка//Слово в культурі та культура в слові/Slovo v kultuře a  kulture ve slové. [Колективна монографія]/Від. ред. А. Архангельська. – Univerzita Palackého v Olomouci. –Olomouc. – 2014. –  S. 331-350.
 10. Антропологія тілесного як модус ідентифікації українських шістдесятників // Postkolonializm — tożsamość — gender; Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia [Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, 2/2014]. – Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2015. – 404 s. – s. 331-354.
 11. Євген Сверстюк і Тарас Шевченко: на полі честі: християнський дискурс персональної Шевченкіани //Studia polsko-ukraińskie – 2. Uniwersytet Warszawski – Wedział Lingwistyki Stosowanej Eksperymentalne Laboratorium Literaturoznawcze. – Warshawa 2015. – Ред. В. Соболь. – С. 99- 125.
 12. Між реальністю і міфом: дискурс окциденталізму. Міжкультурні рефлексії та досвід дотикальності) // P O M I Ę D Z Y/           МІЖ – МЕЖДУ – BETWEEN – ZWISCHEN – ENTRE POLONISTYCZNO-UKRAINOZNAWCZE STUDIA NAUKOWE. – Kijów – Lwów – Wrocław. – Редактори тому Іренеуш Ґушпіт, Агнєшка Матусяк. – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. – S. 253-272.
 13. Учений з «Рембрантівським блеском зіниці …»: З нагоди 125-річчя від дня народження і 55-річчя від дня кончини  Івана Мірчука//Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Т. 20. – Відп. ред. Я. Мельник. – Мюнхен, 2015. – С. 120-128.

Загальний науковий доробок

Авторка численних наукових, науково-популярних статей, оглядів, рецензій, літературознавчих, літературно-критичних, культурологічних та ін. публікацій у наукових, літературно-мистецьких збірниках та періодичних виданнях України та українського зарубіжжя.

Член редколегії та автор кількох розвідок ( „Високе небо Ліни Костенко”, „Соломія Павличко”, „Історик Олена Апанович”) видання „Українки в історії” (1-е вид. — 2004; 2-е вид.- 2006) — К.: Либідь; упорядник, редактор та автор передмови „…Ключем нових пізнань” видання: Марта Тарнавська. Ключі до царства //Укр. модер. л-ра (К., 2001); редактор видання: Оксана Соловей. Світ гостинний //Укр. модер. л-ра. (К., 2001) та ін.

Окремою сторінкою у творчій та науковій біографії стали публікації, що сприяли поверненню в Україну імен літераторів-емігрантів. Так, серед бібліографічних позицій, зокрема, публікації, що вияскравлюють постаті Володимира Винниченка, Івана Кошелівця, Емми Андієвської, Леоніда Рудницького, Ігоря Качуровського, Ігоря Шевченка, Юрія Луцького, Ярослава Розумного, Богдана Рубчака, Марти та Остапа Тарнавських, Олександра Смотрича, Анни-Галі Горбач, Лариси Онишкевич-Залеської, Ганни Черінь та багатьох ін.

Див., зокрема: науково-допоміжний біобібліографічний покажчик „Людмила Тарнашинська” (бібліограф-упорядник Г. Волянська. К: Національна Парламентська бібліотека України, 2006: 715 позицій публікацій на червень 2006 р.).

Інша наукова діяльність:

 • участь у підготовці чергового тому „Історії української культури”, написанні низки статей до Енциклопедії Шевченкознавства, Енциклопедії Сучасної України та ін.;
 • співпраця з науково-бібліографічним відділом Національної Парламентської бібліотеки України щодо підготовки і видання серії біобібліографічних нарисів „Шістдесятництво: профілі на тлі покоління”;
 • член координаційної наукової ради з проблем „Класична спадщина і сучасна художня література”.

Стажування:

1993, 1994, 1997 рр. -Український Вільний Університет (Мюнхен); 
2007 р. — Варшавський університет (Польща).

Літературно-критична діяльність:

1989–2000 -співробітник відділу критики та історії літератури редакції газети „Літературна Україна”; 
1973–1989 — кореспондент, завідуюча відділом редакції тижневика „Друг читача”; 
1969–1972 — кореспондент Немирівської районної газети (Вінницька обл.).
з 1996 — Член Національної Спілки письменників України.

Інша діяльність:

Експерт конкурсу „Книжка року”.
Член редакційної ради антології „Шістдесятники” — спільний проект видавництва „Смолоскип” та Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Художня творчість:

Авторка прозових та поетичних творів, представлених у таких виданнях:

 • Сходження на Фудзіяму: Новели. - Львів: Престиж-Інформ. — 1999. — 64 с.;
 • Луна мовчань: Лірика. — К.: ПоліграфКонсалтинг.- 2005. — 54 с.
 • Парасоля на кожен дощ. Новели, оповідання, маленькі повісті. К.: Неопалима купина. — 2008. — 260 с.
 • Його Величність Час. Варіації на (філосо)тему/ His Majesty Time.Variations on a (philoso)theme. Ілюстрації Пилипа Таралевича. Передмова „Партитура образів часу” Сергія Кримського. Текст подано паралельно англійською мовою — переклад Олександра Тереха. — К.: Bona Mente. — 2010. — 144 с.

Літературні премії, відзнаки:

 1. Літературна премія ім. акад. О. Білецького за літературно-критичні тексти, зібрані у книжці „Сезон вічності” (2001).
 2. Літературна премія ім. І. Кошелівця за монографію „Художня галактика Валерія Шевчука. Постать сучасного українського письменника на тлі західноєвропейської літератури” (2001).
 3. Відзнака Фонду Воляників-Швабінських при Фундації Українського Вільного Університету в Нью-Йорку 2002 року за книжку „Сезон вічності. Літературно-критичні тексти”.
 4. Премія НСПУ „Благовіст” за серію літературознавчих студій, присвячених творчості відомих письменників (серія „Шістдесятники: профілі на тлі покоління”) (2006).
 5. Почесна Грамота редакції часопису „Слово і Час” з нагоди його 50-річного ювілею за активну співпрацю (2007).
 6. Літературна премія ім. М. Коцюбинського за книжку прози „Парасоля на кожен дощ” (2010).
 7. Нагороджена медаллю „Почесна відзнака” Національної спілки письменників України („За особисті досягнення у літературній творчості, за вагомий внесок у відродження духовності та культури українського народу” (березень 2012)).
 8. Удостоєна диплому й медалі лауреата Міжнародної літературної премії „Сад божественних пісень” імені Гр. Сковороди за 2012 рік (за книжку філософської поезії „Його Величність Час: варіації на (філосо)тему”) (серпень 2012 р.). 
  Див.: Ярослав Голобородько. Антропочас Людмили Тарнашинської // Слово і час. – 2012. – №3. – С.108-111.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ

Oct

28

Станція 451

«Станція 451» – це новий літературний подкаст The Village Україна, що виходить...

Oct

25

Ютуб-канал "ПроШевченка"

Співробітники відділу шевченкознавства Інституту літератури...

Oct

21

Програма академічних обмінів імені Фулбрайта

Дорогі колеги!  Дозвольте нагадати, що до 1 листопада 2020 року Офіс Програми академічних...