Українська
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
Cara (Рада науковців у небезпеці) надає термінову допомогу
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 • Допомога науковцям від Cara
  Допомога
  Cara (Рада
 • «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  «Виявляється,
  Інститут літератури
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 

Наші видання

kanon.jpg

Анжела Матющенко

Матющенко Анжела Вікторівнакандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу української літератури ХХ ст. та сучасного літературного процесу.

Освіта: Київський державний університет ім..Т.Г.Шевченка, факультет журналістики, 1985-1990 роки.

Кандидатська дисертація: «Особистісна колізія в українській драматургії першої третини ХХ століття» (1996 р.)

Напрями наукових досліджень:

українська драматургія ХХ ст.,

психоаналітичне літературознавство,

інтермедіальні проекції літературного твору

Основні публікації за останні роки:

1.Проблема стильового синкретизму в українській драматургії 1920-х років//Хронологія радянської культури: константи й трансформації. –Studiasovetika. Випуск 3.– Київ-Ніжин, 2014. – с.90-100.)

2.Дискусія у Мистецькому Українському Русі у 1946-1947 роках// Українська літературна критика ХХ ст. Антологія у 2-х томах.Т.1. – Київ, «Наукова думка», 2015, 716 С. (Автор. розділ: вступна стаття,   упоряд. та  ред. опубл. матеріалів, коментарі та примітки).

3.«Над» Володимира Винниченка та «Зона» Миколи Куліша: дві драматичні варіації на тему шлюбу у пореволюційну добу//Наукові записки.Серія: філологічні науки. Випуск 142. – Кіровоград, 2015. – с. 212-216.)

4.Привид експресіонізму в українській драматургії 1920-х років // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім.В.О.Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): збірник наук. праць. - №1 (17), – Миколаїв: МНУ. ім. В. О. Сухомлинського,2016.  – с.149-153. 

5.Між диктатором та блазнем. (Драматургія Миколи Куліша у контексті світової драми абсурду//Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. – 2016. – Вип. 2 (36), – с.193-196.

6.Експериментальне виникнення жанрових новоутворень в сучасному українському театрі під впливом масово-комунікативної практики// Текст.Контекст.Інтертекст(філологічні науки). Наук. електрон. Журнал. – 2017. –№2.

7.Дві  національні версії драми революційного романтизму//Слов’янські літератури у світовому культурному контексті: універсальне та індивідуальне. [збірн наук. праць.]  Відп. ред. П.В.Михед. – Ніжин,2019. – с.286-296)

8.Сучасне естетико-психологічне інтерпретування української драматургії  раннього соцреалістичного періоду//Проблеми сучасного літературознавства. Збірн. наук.праць. – Одеса, 2019. –  №29. – с.157-168.

9.Соцреалістична кіносага про Щорса: історично-архетипальний підтекст//Література й історія: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Запоріжжя,08–11 жовтня 2020 р.) у 2 ч. Ч. 2..–  Запорізький національний університет,2020. – с.27-31.

10. Архетипальна матриця кінодраматургії О.Довженка: автор і герой// Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну. (Колект. Монографія). – Київ–Люблін–Харків, 2020,  – с.470 – 479.

11. Матющенко А.Художній реалізм як останній форпост соціальної правди // Українські студії в європейському контексті. Випуск 3. – Мелітополь, 2021. –С. 121–130.

12. Матющенко А. Драматургія Л. Старицької-Черняхівської у літературному контексті 1910–1920-х років // Матеріали ХV–ХVІ наукових семінарів «Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.». Збірник наук. праць / Упоряд. О. Гураль. – Київ, 2021. – С. 10–19.

 

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ