УкраїнськаEnglish
23 вересня у парку Шевченка відбулися вже традиційні
Запрошуємо всіх, хто цікавиться наукою, 23 вересня до парку
Шановні колеги! Національна академія наук України
 • Наукові пікніки-2017
  Наукові
  23 вересня у парку
 • Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття премій для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи
  Національна
  За роботи в галузі
 • ЦДЛФ на міжнародній науковій конференції
  ЦДЛФ на
    25-26 вересня
 • Наукові пікніки
  Наукові пікніки
  Запрошуємо всіх,
 • ОГОЛОШЕННЯ
  ОГОЛОШЕННЯ
  Шановні колеги!
 • “В НАЙМАХ У СУСІДІВ”: ПОЛЬСЬКОМОВНИЙ ДОРОБОК ІВАНА ФРАНКА
  “В НАЙМАХ У
  6 вересня 2017 р. о
 • "Діла добрих
  Із 7 вересня і до 8
 • Шевченкознавчий семінар до 125-річчя від дня наордження Михайла Новицького
 • Від „ЗАПИСУ” до запису історії. Культура поза цензурою в Центрально-Східній Європі в 1977-1991 рр.
  Від „ЗАПИСУ”
  Центр
 • Про перекладацький семінар «Метафізика абсурду у п'єсах Ф. Г. Лорки: шлях до Любові (зауваги перекладача)»
  Про
    26 червня в
 

Наші видання

Жигун Сніжана Віталіївна

Доктор філологічних наук, молодший науковий співробітник. Автор понад 50 статей з теорії та історії літератури.

Кандидатська дисертація "Гра як художній прийом в епічному тексті" (2009).

Докторська дисертація "Український неореалізм: еволюція наукового та художнього дискурсу" (2016).

Друковані праці:
Монографія:
Жигун С. Лабіринти і горизонти українського неореалізму : монографія / Сніжана Жигун. – Київ: Бізнесполіграф, 2015. – 400 с.

Статті:
1. До питання періодизації творчості Г.Косинки / Жигун С. // Мова і культура. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. VI (160). – С. 266–272.
2. Жанрова система українського неореалізму // Spheres of culture. – Vol. X. – Lublin, 2015. – P. 189–197.
3. Київ у творчості прозаїків «Ланки» / Жигун С. // Київ і слов‘янські літератури. – К. : Темпора, 2013.
4. Кохання в художньому світі неореалізму (на матеріалі прози письменників «Ланки») / Жигун С. // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 3.
5. Літературна група «Ланка»: гендерний аспект // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 219. – Т. 231. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2014. – С. 48–53.
6. Літературна група «Ланка»: у пошуках спільної платформи // Метаморфози в сучасній українській літературі. – Том IV. – Варшава ; Івано-Франківськ, 2015. – С. 130–145. 
7. «Літературно-критичний дискурс українського неореалізму 20-х р. хх ст. : рецепція традиції» / Жигун С. // Славянскія літературы у кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураускага і 200-годдзя Тараса Шаучэнкі : матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24–26 кастр. 2013 г. : у 2 ч. – Ч. 1 / пад. рэд. Т.П. Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 293–298. 
8. Максим Рильський і письменники «Ланки» : до історії творчих взаємин / Жигун С.// Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Вип. 34. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 96–102.
9. Масова література в оцінці письменників «Ланки»-МАРС / Жигун С. // Проблеми сучасного літературознaвства: збірник наукових праць. – Вип. 16. – Одеса : Астропринт, 2012. – С. 58–66.
10. Мистецтво слова в оцінці письменників «Ланки»/ Жигун С. // Ucrainica VI. Souchasna ukrajinistika.Problemy jazyka, literatury a kultury / Univerzita Palackeho v Olomouci – Olomouc, 2014. – P. 238–242. 
11. „На межі двох діб неминуче з’являються люди, що зависають якраз на грані…” (В.Підмогильний): осмислення „нового” часу в українській літературі 1920-х років [електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/ALMANAH2.pdf 
12. Неназвані міста : специфіка зображення простору в українській неореалістичній прозі / Жигун С. // Българска украинистика, брой 3, 2013. – С. 8–20.
13. «Неореалістичний портрет: специфіка творення» / Жигун С. // Літературознавчі студії. – Вип. 39, ч. 1. – Київ: Київський університет, 2013. – С. 359–367. 
14. Ніцшеанський дискурс повісті Б. Антоненка-Давидовича «Смерть» // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – 2015. – №2 (25). – С. 9–11. 
15. Образ «старосвітських батюшок та матушок» у А.Свидницького та Б.Антоненка-Давидовича / Жигун С. // Наукові праці :науково-методичний журнал. – Вип. 2010. Т. 222. Філологія. Літературознавство. Миколаї : Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2013. – С. 63–68. 
16. Образи вченого у творчості О. Слісаренка та В. Підмогильного у контексті роздумів про неореалізм // Наукові записки Бердянськго державного педагогічного університету. Філологічні науки. – Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2015. – Вип. V. – С. 156–163. 
17. Оповідні стратегії прозаїків «Ланки» / Жигун С.// Studia Methodologica. – 2014. – №37– С. 218–224. 
18. Поетична творчість Є.Плужника крізь призму нової стилістики // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. праць (філолог. науки). – №4. – К. : Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2012 
19. Постколоніальне прочитання прози «Ланки» / Жигун С. // Філологічні семінари. – Вип. 16. – К.: Логос, 2013. – С. 225–232. 
20. Роман Бориса Антоненка-Давидовича «За ширмою»: постколоніальне прочитання / Жигун С. // Літературознавчі обрії. – Вип. 19. – К., 2014. – С. 95–99. 
21. «Сибірські новели» Б.Антоненка-Давидовича: своєрідність нарації / Жигун С. // Житомирські літературознавчі студії. – Вип.7 / за ред. П.В. Білоуса. – Житомир: ЖДУ, 2013. – С. 240–247. 
22. Сільський хронотоп у художньому світі неореалізму / Жигун С. // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність / гол. ред. А.Козлов. Вип. 3. – Кривий Ріг, 2014. – С. 93–103. 
23. «Хто по той бік кордону: (спроба реконструкції задуму новели Г.Косинки «Серце»)?» / Жигун С. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство / за ред. д.ф.н. М.П. Ткачука –Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 39. – С. 74–78.
24. Ethnicity in Light of Realism: the 19th and the 20th Centuries. In: Petko Hristov, Anelia Kasabova, Evgenia Troeva and Dagnosław Demski (Eds.) Contextualising changes: Shifting Borders, Migrations and Identities. 2015. – Sofia: Paradigma Publishing House. – pp. 326–338.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ