Українська
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
Колектив Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка з
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 • «Шевченківська енциклопедія. Образотворча спадщина». Презентація видання
  «Шевченківська
  У Національному
 • Відійшов у Позасвіти Дмитро Сергійович Наливайко
  Відійшов у
  Колектив Інституту
 • Україна прощається з Дмитром Павличком, поетом, що стояв біля витоків шістдесятництва і Незалежності.
  Україна
  Колектив Інституту
 • Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі: Репрезентації магії у спектрі медіа
  Теоретичні
  A miracle is
 • Довкола “Акордеона”: мистецько-наукова зустріч із акад. Миколою Жулинським у Львові
  Довкола
  20 грудня 2022 року
 

Наші видання

post.jpg

Сулима Микола Матвійович

Сулима Микола Матвійович — професор, доктор філологічних наук, академік НАН України, завідувач відділу давньої української літератури. 

Наукові інтереси:

·         українське віршування;

·         українська поезія XVI-XVIII ст.;

·         українська драматургія XVIІ-XVIII ст.;

·         українська література 1920-х рр.;

·         українська література кінця ХХ – поч. ХХІ ст.

·         Нобелівська премія;

Вибрані праці:

Монографії:

Історія української літератури: У 12 т. – Т.1. Давня література (Х – перша половина ХVI ст.). – К. : Наукова думка, 2014. – 838 с. -  68,25 арк. // Наукові  редактори:  М. М. Сулима, Ю. В. Пелешенко.

Історія української літератури: У 12 т. – Т. 2. Давня література (друга половина ХVI –  ХVIІІ ст.). – К. : Наукова думка, 2014. – 838 с. - 68,25 арк. // Наукові редактори: М. М. Сулима, В. І. Сулима. // автор  розділів: Вступ (с. 5 – 34), Літературний процес XVII-XVIIIст. (у співавторстві) (с. 80-97)Посвяти, передмови, післямови (с. 166-173)Декламації та діалоги (с. 249-259); Шкільна драма  (с. 500-553)

Книжиця у семи розділах: Літ.-критичні ст. й дослідження. — К.: Фенікс, 2006. — 424 с.

Українська драматургія XVII-XVIII ст. – К., 2005. – 365 с.

Гріхи розмаїтії (єпитимійні справи ХУІІ – ХУІІІ ст.) – К., 2005. - 256 с.

Українське віршування кінця ХУІ – початку ХУП ст. – Київ, 1985 р. – 146 с.

IЗБОРНИК 2012-2016. Дослідження. Критика. Публікації / Упор., ред: В. І. Сулима. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 452 с.  – Наклад 300 прим. –  ISBN 978-617-7349-97-5.                                                           

Колективна монографія:

Л. В. Ушкалов – коментатор Г. С. Сковороди. Літературознавчий дискурс: від бароко до постмодерну // Колективна монографія. Київ–Люблін–Харків, 2020.  – С. 274-285.

 

Підручники:

·         Українська література : підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів : рівень стандарту, академ. рівень / у співавт. з Григорієм Семенюком, Миколою Ткачуком, Ольгою Слоньовською, [та ін.] ; за заг. ред.. Г. Ф. Семенюка. – К. : Освіта, 2011. – 416 с.

·         Українська література : підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів : профільний рівень / у співавт. з Григорієм Семенюком, Миколою Ткачуком, Ольгою Слоньовською, [та ін.] ; за заг. ред.. Г. Ф. Семенюка. – К. : Освіта, 2011. – 528 с.

·         Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - Київ, 2009. – 415 стор. - (у співавт. з М.П. Ткачуком, В.Л.Смілянською та В.І. Сулимою)

·         Українська література. Підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин. - Київ, 2008. - У співавт.

Упорядкування збірників, антологій, хрестоматій:

1.     Зеров Микола. Вибране: Поезії, переклади, дипломна робота / М.К.Зеров; Передм. М. Сулими. – К.: Укр. письменник, 2011. – 712 с.

2.     Українська література : хрестоматія для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів. Оспівана воля / упоряд. у співавт. з М. Ткачуком, В. Смілянською. – К. : Освіта, 2011. – 576 с.

3.     Жемчужина причудливой формы. Фольклор и литера¬турные памятники Украины. — Общая редакция и составление: Н. М. Сулыма, заместитель директора по научной работе Института литературы им. Т. Г. Шевчен¬ко НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины, доктор филологических наук; Л; В. Ушкалов, доктор фи¬лологических наук, профессор. Авторы обзорной статьи и комментариев: Н. М. Сулыма, Л. В. Ушкалов. Редактор Н. А. Мухаметшина. — М.: Худож. лит., 2011 г. — с. 672: ил. — Классика литератур СНГ.

4.     На горах Киевских: фольклор и литературные памятники Украины — Общая редакция и составление: Н. М. Сулыма, заместитель директора по научной работе Института литературы им. Т. Г. Шевчен¬ко НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины, доктор филологических наук; Ю. В. Пелешенко, доктор фи¬лологических наук. Авторы обзорной статьи и комментариев: Н. М. Сулыма,Ю. В. Пелешенко.– М. : Художественная литература, 2010. – 712 с. : ил. – (Классика литератур СНГ).

5.     Сяйво білого тіла: антологія української еротичної поезії / упорядник М. Сулима. — К.: Факт, 2008. — 424 с.

6.     Зеров Микола. Українське письменство. Упорядкування, коментарі. К., Видавництво Соломії Павличко "Основи". – 2003. - 1301 с.

7.     Бажан М. Політ крізь бурю. Вибране. – Бібліотека Шевченківського комітету. - (Упорядкування, коментарі, післямова). К.: Криниця. – 2002. 600 с.

8.     «Бандурка». Українські сороміцькі пісні в записах З. Доленги-Ходаковського, М. Максимовича, П. Лукашевича, М. Гоголя, Т. Шевченка, П. Чубинського, Хв. Вовка, І. Франка, В. Гнатюка. – Київ, 2001. - 279 с.

9.     Український футуризм. Вибрані сторінки. – Ніредьгаза (Угорщина), 1996. – 256 с. (упорядкування, передмова, коментарі).

10.   Українська поезія. Середина ХУП ст. - Київ, 1992. - 680 с. (у співавторстві з В. І. Крекотнем; упорядкування, передмова "Про версифікаційні особливості книжної української поезії середини ХУП ст.", коментарі).

11.   Давня українська література. Хрестоматія. – Київ, 1991. – 576 с. (Упорядкування, передмова, коментарі). -1-ше вид. – 1991; 2-ге вид. - 1992. - 576 с.; 3-тє вид. - 1994. - 672 с.; 4-те вид. - 1998. - 655 с.

12.   Франко І. Я. Твори: У 50=ти тт. – Том 40. – К., 1983 (упорядкування, коментарі; у співавторстві з В. П. Колосовою, В. І. Крекотнем, О. В. Мишаничем).

Статті:

1.     Творення дивовижного світу / Микола Сулима // Чирков  С. Поза позик : нові та найновіші поезії. – Київ : ВЦ “Просвіта”, 2020. – С. 168–171.

2.     Відлуння творчості Григорія Сковороди у романі Василя Земляка “Лебедина зграя” / Микола Сулима // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. пр. Філологія. Філософія. Педагогіка. – Ніжин : Видавець Лисенко М.М., 2019. – Вип. 6. – С. 153–158.

3.     Диво повернення : про поетичну збірку Світлани Короненко “Містерії” (“Ярославів Вал”, 2019) / Микола Сулима // Літ. Україна. – 2019. – № 33–34 (5816–5817). – 14 верес. – С. 6.

4.     До тлумачення кількох щоденникових записів Тараса Шевченка / Микола Сулима // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук. пр. – Вип. 29–31. – Черкаси, 2019. – С. 286–293.

5.     До тлумачення кількох щоденникових записів Тараса Шевченка / Микола Сулима // Художній світ Тараса Шевченка і сучасність : зб. пр. Всеукр. (40-ї) наук. шевч. конф. 17–18 квіт. 2019 р. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2019. – С. 173-180.

6.     Замість передмови / Микола Сулима // Зерова М. Імена. – Київ : ТОВ “Вид-во “Кліо”, 2019. – С. 5–7.

7.     Корифей української медієвістики / Микола Сулима // Слово Просвіти. – 2019. – № 21 (1021). – 23-29 трав. – С. 7.

8.     Література і мистецтво України в експонатах XVI національної філателістичної виставки “Укрфілекспо-2018” / М.С. [Микола Сулима] // Слово і Час. – 2019. – № 1 (697). – С. 122–124.

9.     Людина, яку любив Григір Тютюнник / Микола Сулима // Боліло серце за Україну : спогади про Віталія Дончика : зб. ст. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – С. 30–36.

10.   Про Дмитра Наливайка / Микола Сулима // Слово і Час. – 2019. – № 11 (707). – С. 25.

11.   Роман Пантелеймона Куліша “Чорна рада” в контексті “постмодерних” полі технологічних практик / Микола Сулима // Слово і Час. – 2019. – № 12 (708). – С. 44–49.

12.   Рукописи не горять : [про дослідження праць Л. Махновця] / Микола Сулима  // Слово і Час. – 2019. – № 5 (702). – С. 21–22.

13.   Світлій пам’яті Леоніда Ушкалова / Микола Сулима // Слово і Час. – 2019. – № 3 (699). – С. 126.

14.   Силабічна система віршування в оцінці Ігоря Качуровського / Микола Сулима // Поетичні та віршознавчі заповіти Ігоря Качуровського : Всеукр. віршознавчий семінар : до 100-річчя від дня народження. Київ, 28–29 верес. 2018 року. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. – С. 32–37.

15.   Творчі пошуки українського кіно останніх років : [дискусія, 19 лют. 2019 р.] / серед учасників – Микола Сулима // Кінотеатр. – 2019. – № 3 (143). – С. 6.  

16.   До тлумачення кількох щоденникових записів Тараса Шевченка / Микола Сулима // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук. пр. – Черкаси, 2018. – Вип. 27–28. – С. 18–25.

17.   Згадуючи Вчителя / Микола Сулима // Олекса Мишанич у колі сучасників : зб. спогадів, статей, есе, бібліографічних джерел : до 85-річчя від дня народження науковця. – Ужгород : РІК-У, 2018. – С. 170–173. 

18.   Интермедиальные проекты украинских футуристов / Микола Сулыма // Интермедиальная поэтика авангарда : сб. ст. / Филол. фак-т Белградского ун-та. – Белград ; Токио : Изд-во филол. фак-та в Белграде, 2018. – С. 189–204.

19.   “Лісова пісня” Лесі Українки і прототипи її героїв / Микола Сулима // Ізборник 2012–2016 : Дослідження. Критика. Публікації. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. – 452 с. – С. 131–137.

20.   Мост и стих : (Об одном замечательном случае интермедиальности у Велимира Хлебникова) / Микола Сулыма // Интермедиальная поэтика авангарда : сб. ст. / Филол. фак-т Белградского ун-та. – Белград ; Токио : Изд-во филол. фак-та в Белграде, 2018. – С. 114–116.

21.   Олекса Мишанич – творець сучасної української школи медієвістики / Микола Сулима // Слово і Час. – 2018. – № 11 (695). – С. 57–59.

22.   Олекса Мишанич – цінитель і дослідник української поезії / Микола Сулима // Слово і Час. – 2018. – № 4 (688). – С. 52–55.

23.   Оповідання Григора Тютюнника “Оддавали Катрю” у світі сьогодення / Микола Сулима // Полтавська криниця. – 2018. – № 1–2. – С. 236–239.

24.   Орест Ткаченко “З далеких літ” / Микола Сулима // Українська літ. газета. – 2018. – № 6 (220). – 23 берез. – С. 19.

25.   Пам’яті Василя Васильовича Німчука / Микола Сулима // Професор Василь Німчук у спогадах сучасників. – Ужгород : Всеукраїнське держ. вид-во “Карпати”, 2018. – С. 143–144.

26.   Повернення поліграфічного шедевра / Микола Сулима // Слово і Час. – 2018 . – № 5 (689). – С. 114.

27.   Почаївські програми шкільних вистав та їхнє місце в історії українського театру / Микола Сулима // Культуротворча місія Почаївського василіанського монастиря. – [Харків] : Акта, [2018]. – С. 150–157.  

28.   Антологія поезії святої Терези від Ісуса / пер. Миколи Сулими // Свята Тереза від Ісуса і Україна = SantaTeresadeJesusyUcrania : [наук. зб.]. – Львів : Вид. Укр. католицького ун-ту, 2017. – С. 262–265.

29.   Олена Пчілка і її переспіви псалмів Давидових / Микола Сулима // Відлуння / Федерація Спілок письменників держави Ізраїль. – Єрусалим, 2016–2017. – Зима. – С. 29–31.

30.   “Понеділок, вівторок…” – “Чорний квадрат” Михайля Семенка / Микола Сулима // Слово і Час. – 2017. – № 4. – С. 24–28.

31.   Стонадцять відтінків болю : про поезію Наталі Пасічник / Микола Сулима // Слово Просвіти. – 2017. – № 7. – 16–22 лют. – С. 7.

32.   Тактовик у циклі Михайля Семенка “Біла студія” (1918) / Микола Сулима // Віршознавчий семінар “Український тонічний вірш : Дк, Тк, Акц, В.в. Тактовик : типологія форм” : зб. наук. пр.. 1 черв. 2017 р. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 22–31.

33.   Творчість Тараса Шевченка й давня українська література / Микола Сулима // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наук. Шевченківської конференції “Творчість Тараса Шевченка : компаративний та інтертекстуальний простір” : 202 річниці з дня народж. Т.Г. Шевченка присвячується. 26–27 квіт. 2016 р. – Черкаси, 2017. – С. 156–165.

34.   Шмуель Йосиф Аґнон / Микола Сулима // Відлуння / Федерація Спілок письменників держави Ізраїль. – Єрусалим, 2016–2017. – Зима. – С. 49–52.

35.   Ще раз про “Крым наш!” / Микола Сулима // Літ. Україна. – 2017. – № 10. – 9 берез. – С. 5.

36.   Косач М. (Михайло Обачний). Твори. Переклади. Листи. Записи кобзарських дум / Михайло Косач ; упорядкув., біографія, комент. та прим. Лариси Мірошниченко ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : ВД “Комора”, 2017. – 590 с. – 36,0 др. арк. : фото. – Наук. ред.

37.   Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : зб. наук. пр.. / НАН України, Ін-т літератури ім.. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 24. – 137 с. – Наук. ред.

38.   Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. пр. : Філологія. Філософія. Педагогіка / ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди”, Центр Сковородинознавства. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – 352 с. – Член редкол.  

39.   До питання про особливості віршованих творів XVII століття про Іоанна Златоуста / Микола Сулима // Ліствиця Якова : зб. ст. на пошану проф. Леоніда Ушкалова з нагоди його шістдесятиліття. – Харків : Майдан, 2016. – С. 393–397.

40.   Драматична доля академічного літературознавства / Микола Сулима // Слово і Час. – 2016. – № 11. – С. 3–6.

41.   Михайль Семенко між батьком і дочкою / Микола Сулима // Постколоніалізм. Генерації. Культура. – Київ : LAURUS, 2016. – С. 301–305.

42.   Новоросія як фейк, або Дещо про російську історичну облуду для тих, хто не бажає знати правди / Микола Сулима // День. – 2016. – № 4–5. – 15–16 січ. – С. 21.

43.   О, Нідерланди! : (Лист у ноосферу) / Микола Сулима // День. – 2016. – № 49. – 22 берез. – С. 11.

44.   Образи ріпників і шахтарів в українській літературі кінця XIX – початку ХХ ст. / Микола Сулима // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Спадщина Івана Франка у світлі сьогодення”, присвяч. 160-річчю від дня народж. І. Франка (у межах реалізації наук.-дослід. проблеми “Перспективні напрями сучасної науки та освіти”), 19–20 трав. 2016 р. – Слов’янськ, 2016. – С. 88–89.

45.   Про один сюжет у творчості Івана Франка / Микола Сулима // Мандруючи світами і віками : зб. на пошану Юрія Пелешенка. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 291–296.

46.   Проґавлене єднання / Микола Сулима // Слово Просвіти. – 2016. – № 39. – 29 верес. – 5 жовт. – С. 10–11.

47.   Сковорода далекий і близький : переднє слово / Микола Сулима // Учитель життя : Сковорода як гасло часу : нариси, дослідження, інтерв’ю, світлини. – Київ : Успіх і кар’єра, 2016. – С. 7–10.

48.   Творчість Тараса Шевченка й давня українська література / Микола Сулима // Шевченків світ. – 2016. – Вип. 9. – С. 15–21.

49.   Шкільна драма / Микола Сулима // Матеріали до історії українського театру : від витоків до початку ХХ століття. – Київ : Вид-во ІМФЕ, 2016. – С. 32–91.

50.   Штрихи до портрета Р.Т. Гром’яка / Микола Сулима // Вертепи долі : спогади про Романа Гром’яка / Упоряд. З. Лановик, М. Лановик. – Тернопіль : Ред.-видав. відділ Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2016. – С. 377–378.

51.   Що поетизують у» ДНР  та Росії / Микола Сулима // Літ. Україна. – 2016. – № 10. – 17 берез. – С. 11, 15.

52.   Ювілейне засідання Вченої ради Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ / серед тих виступаючих – Микола Сулима // Філософська думка : український наук.-теорет. часопис. – 2016. – № 6. – С. 12, 136.

53.   Відбулась як творча особистість / Микола Сулима // Слово Просвіти. – 2015. – № 37. – 17–23 верес. – С. 8.

54.   Іван Тривога – невідомий український письменник кінця XVIII ст. / Микола Сулима ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та ін. // Материалы XV Междунар. науч. семинара “Деятели науки и культуры России и Украины (XVIIIXX вв.)” 17–21 мая 2015 г. – Санкт-Петербург ; [Нежин : ЧП Лысенко Н.М.], 2015. – С. 111–117.

55.   Іванові Гайворону – 75 / Микола Сулима // Літ. Україна. – 2015. – № 38. – 8 жовт. – С. 11.

56.   Ідилія в творчості Григорія Сковороди / Микола Сулима // Переяславські Сковородинівські студії : філологія, філософія, педагогіка : зб. наук. пр. – Ніжин : Видавець Лисенко М.М., 2015. – Вип. 3. – С. 85–88.

57.   Книжка з “чорнобильської бібліотеки” : [рец. на кн. : Йовенко С. Любов під іншим місяцем] / Микола Сулима // Дивослово. – 2015. – № 9(672). – С. 61–63.

58.   “Никогда мы не будем братьями…” : літературна агресія “руського міра” : монографія / Микола Сулима, Анатолій Шпиталь ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2015. – 79 с.

59.   “Никогда мы не будем братьями…” : (образ України й українця в сучасній російській літературі) / Микола Сулима // У пошуках істини : зб. на пошану проф. Володимира Антофійчука. – Чернівці ; Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 469–482. – Електрон. аналог друк. вид. : Litakcent. com. – 2015. – 19 берез. – Режим доступу :http://litakcent.com/author/mykola-sulyma/ (17.06.2015). – Назва з екрану.

60.   Про одне видання двох переспівів Т.Г. Шевченка / Микола Сулима // Альманах бібліофілів. – Кн. 1 / упоряд. Є. Пшеничний. – Дрогобич : Коло, 2015. – С. 347–349.

61.   Проблемно і фундаментально : [рец. на кн. : Дмитренко М. Українська фольклористика другої половини XIX століття : школи, постаті, проблеми. – Київ : Сталь, 2004] / Микола Сулима // Подвижник : ювілейний наук. зб. на пошану докт. філол. наук, проф. Миколи Дмитренка (до 60-річчя від дня народження). – Київ, 2015. – С. 60–62. – (Передрук з газ. Літ. Україна. – 2004. – № 40. – 14 жовт. – С. 6).

62.   П’ятирічка Миколи Жулинського / Микола Сулима // Слово і Час. – 2015. – № 8. – С. 22–23.

63.   Смольський Григорій Степанович / Микола Сулима // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Київ, 2015. – Т. 5. – С. 868–869.

64.   Студинський Кирило Йосипович / Микола Сулима // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Київ, 2015. – Т. 5. – С. 1004.

65.   Ушкалов Леонід Володимирович / Микола Сулима // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Київ, 2015. – Т. 6. – С. 464–465.

66.   Футуристи з радіо “Вести” / Микола Сулима // Літ. Україна. – 2015. – № 33. – 3 верес. – С. 11.

67.   Ще раз про вірш Климентія Зіновієва “Рахуба древам розным як на вселенной много обрђтаєтся (колко зналем и чувашем, толко и написалем)” / Микола Сулима // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2015. – Вип. 45. – С. 236–242. – (Б-ка Ін-ту філології).  

68.   Козьма Порадин – мандрівник без мети / Микола Сулима // Життя зі словом : ювілейний зб. на пошану докт. філол. наук, проф. Миколи Ткачука. – Тернопіль ; Дрогобич : Посвіт, 2014. – С. 442–444.

69.   Олекса Мишанич – керманич української медієвістики : (на відзнаку 80 річниці від дня народження, на 10 річницю від дня смерті) / Микола Сулима // StudiaPolsko-Ukraińskie. – Warszawa, 2014. – № 1 : W 200 rocznicę urodzinT. Szewczenki. – S. 197–203.

70.   Остап Вишня в оцінці Олексія Полторацького / Микола Сулима // Sempertiro : зб. . на пошану Володимира Панченка. – Київ : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2014. – С. 249–255.

71.   Про один письменницький прийом Нестора Літописця / Микола Сулима // Преподобний Нестор Печерський в історії української культури : зб. ст. – Харків : Акта, 2014. – С. 9–13.

72.   Про одну судову справу : (за “Судебным вестником” № 269 від 10 груд. 1867 р.) /  Т.Н. Лебединская, Н.М. Сулима // Материалы XIV Междунар. науч. семинара “Тарас Шевченко и его петербургское окружение” 13–17 мая 2014 г. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 262–266.

73.   Біля початку поетичного портрета Києва : урбаністика давньої української літератури / Володимир Крекотень, Микола Сулима // Київ і слов’янські літератури. – Київ ; Београд : Темпора ; SlovoSlavia, 2013. – С. 93–97.

74.   Відкритий лист Г.А. Кернесу / Микола Сулима // Слово Просвіти. – 2013. – 17–23 жовт. – С. 3.

75.   Дольник у ранній творчості Михайля Семенка / Микола Сулима // Український дольник : колект. монографія. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 342–346.

76.   Майстер дзеркал : про книжку Юрія Буряка “Амальгама” / Микола Сулима // Голос України. – 2013. – 26 січня. – С. 14.

77.   Мандрівник-невдаха / Микола Сулима // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук. пр. : до 60-річного ювілею літературознавця, докт. філол. наук, проф. В.Т. Поліщука. – Черкаси, 2013. – С. 128–132.

78.   Михайль Семенко і Микола Бажан / Микола Сулима // Слово, яке тебе обирає : зб. на пошану проф. Володимира Моренця. – Київ : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2013. – С. 304–314.

79.   Мудре серце Наталі Шумило / Микола Сулима // Слово Просвіти. – 2013. – 24–30 жовт. – С. 13.

80.   Околосонетная полемика между Андреем Малышко и Максимом Рыльским / Николай Сулима // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. – Вип. 1. – Київ : ВПЦ “Київський ун-т”, 2013. – С. 135–141.

81.   Оповідання Євгена Гребінки “Приключения синей ассигнации” : (компаративний аспект) // Рідний край. – 2013. – № 1. – С. 68–70.

82.   Полеміка навколо Григорія Сковороди. Рік 1861-й / Микола Сулима // Переяславські Сковородинські студії : зб. наук. пр. – Вип. 2. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 118–121.

83.   Примітки куці – ні к чому / Микола Сулима, Богдан Цимбал // Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія. – Т. VIII. – Київ : Laurus, [2013]. – 446 с. – С. 92–100.

84.   Про одну судову справу : (За “Судебным вестником” № 269 від 10 груд. 1867 р.) / Тетяна Лебединська, Микола Сулима // Слово і Час. – 2013. – № 11. – С. 112–114.

85.   “Того, хто бачив фільми…” // Кінотеатр. – 2013. – № 4. – С. 6.

86.   Хист, як і дім людський, не на землі, а в душі : [рец. на кн. : Пономаренко Л. Синє яблуко для Ілонки. – Львів : Піраміда, 2012] / Микола Сулима // Слово Просвіти. – 2013. – 31 січ. – 6 лют. – С. 14.

87.   Цикл Михайля Семенка “Наївні поезійки” / Микола Сулима // Літературознавчі студії. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 344–350.

88.   Садловський Ю.І. Словник футуризму / Ю.І. Садловський ; наук. ред. : М. Сулима, Я. Кравець. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. –128 + 8 с. : іл.

89.   Абліцов Віталій Григорович / Микола Сулима // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Київ, 2012. – Т. 1. – С. 76–77.

90.   Вступне слово / Микола Сулима // Американські літературні студії в Україні. – Київ : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2012. – Вип. 7. – С. 7–8.

91.   Гальченко Сергій Анастасійович / Микола Сулима // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Київ, 2012. – Т. 2. – С. 44–45.

92.   Капітан Лєбядкін агітатором / Микола Сулима // Слово Просвіти. – 2012. – 4–10 жовт. – С. 4.

93.   Лесь Курбас і Михайль Семенко / Микола Сулима // Життя і творчість Леся Курбаса в рецепції українського театрознавства. – Львів ; Київ ; Харків : Літопис, 2012. – С. 301–309.

94.   Лесь Курбас і Михайль Семенко / Микола Сулима // VIII і IX Міжнар. театр. фестиваль жіночих монодрам “Марія” : мат-ли Міжнар. наук.-мистец. конф. “Гортаючи сторінки світової культури”. 5 жовт. 2011 р., 7 жовт. 2012. – Київ, 2012. – С. 94–100.

95.   “На шляхах духовної інтеграції…” : обговорення книжок Ірини Бетко / серед співрозмовників – Микола Сулима // Слово і Час. – 2012. – № 2. – С. 123.

96.   Про одне видання двох переспівів Т.Г. Шевченка / Микола Сулима // Наша національна гордість : мат-ли Всеукр. наук. конф., присвяч. 825-річчю “Слова о полку Ігоревім” ; Нац. музей літератури України 22 жовт. 2010 р. – Київ, 2012. – С. 58–59.

97.   Рецепція творчості Теодора Моммзена в Україні / Микола Сулима // StudiaMethodologica. – Тернопіль, 2012. – Вип. 34 : Теорія літератури і гуманітарні студії : зб. наук. пр. з нагоди 75-річчя […] Романа Гром’яка. – С. 169–170.

98.   Свідок і учасник літературного процесу : [до ювілею В. Дончика] / Микола Сулима // Слово і Час. – 2012. – № 4. – С. 45–46.

99.   Сонет проти системи / Микола Сулима // Студії з україністики. Вип. Х : Література. Соціум. Епоха : ювіл. зб. на пошану д. філол. н., проф. Олександра Астафьєва. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 680–682.

100. Чому село в романі Григорія Тютюнника “Вир” називається Троянівка? // Григір Тютюнник : нові дослідження і матеріали : наук. зб. до 80-річчя від дня народження Григора Тютюнника. – Луганськ, 2012. – С. 150–1

101. Антиквар-новатор / Микола Сулима // Зеров М. Вибране : дипломна робота, поезії, переклади. – Київ : Укр. письменник, 2011. – С. 3–14.

102. Важливий складник стандарту – компаративна лінія : [коментар проекту Держ. стандарту базової та повної загальної середньої освіти у галузі “Мова і література”] / Микола Сулима // Дивослово. – 2011. – № 8. – С. 19.

103. Діалог в ореолі смутку й сивини / Віра Сулима, Микола Сулима // Михайло Москаленко. Статті. Публіцистика. Спогади про Михайла Москаленка. – Київ : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2011. – С. 475–484.

104. Діалоги Лесі Українки / Микола Сулима // Українка Л. Драми та інтерпретації. – Київ : Книга, 2011. – С. 135–142.

105. Людина-карнавал / Микола Сулима // Благодарю, Вселенная! : О Викторе Шулакове. – Киев: Альтерпрес, 2011. – С. 60–64.

106. Мінімалізм у творчості Василя Голобородька / Микола Сулима // Współczesneparadygmatywliteraturoznawstwie, językoznawstwie, translatoryce, pedagogiceIkulturoznawstwiewkontekścieinterdyscyplinarnym : księgajubileuszowaprof. zw. drhab. M. Zymomrya. – Częstochowa, 2011. – S. 239–242.

107. Місце “Новокозацьких сонетів” (1886) Финтика Шляхтиченка в історії українського сонета / Микола Сулима // Ренесансні студії. – Вип. 16–17. – Запоріжжя, 2011. – С. 154–162.

108. [Національній експертній комісії України з питань захисту суспільної моралі. На № 734/51 від 30.04.09 : про кн. : Ульяненко О. Жінка його мрії. – Харків, 2009] / М.М. Сулима // Олесь Ульяненко. Без цензури. – Київ : Махаон-Україна, 2011. – С. 322.

109. Образ сміття/бруду/болота у творчості Т.Г. Шевченка / Микола Сулима // Зб. пр. Міжнар. (38-ої) наук. шевченківської конф. 20–21 квіт. 2011 року. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2011. – С. 368–374.

110. Образи “інших” у творчості Климентія Зіновіїва // Обрії наукового пошуку. Літературознавство. Мовознавство. Перекладознавство : зб. на пошану проф. Івана Мегели. – Київ; [Дрогобич] : Вид. Вадим Карпенко, 2011. – С. 151–152.

111. Пастух пташок [Електронний ресурс] / Микола Сулима // Litakcent. com. – 2011. – 26 верес. – Режим доступу :http://litakcent.com/author/mykola-sulyma/ (7 . 2011). – Назва з екрану.

112. “Під небом дальньої чужини…” : Сибір у літературно-художній та епістолярній спадщині Павла Грабовського. // Документ, музейный экспонат, нарратив, письменный источник в культурном трансфере Сибирь-Украина : мат-лы Всерос. науч. конф. с междунар. участием. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 2011. – С. 119–125.

113. Про незабутню Інну Петрівну Чепігу / Микола Сулима // У силовому полі мови : Інні Петрівні Чепізі. – Київ, 2011. – С. 15–16.

114. Про творчість Василя Бур’яна / Микола Сулима // Бур’ян В. Лелеки в полі : поезії. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.], 2011. – С. 5.

115. Трагедія Івана Кавалерідзе “Григорій Сковорода (Григорій і Параскева)” / Микола Сулима // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 130–135.

116. “У нашому варіанті про вплив російської літератури не йшлося” / Микола Сулима ; [спілкув. М. Савчук] // Україна молода. – 2011. – 8 лют. – С. 9. – Електрон. аналог друк. вид. : режим доступу : http://www.umoloda.kiev.ua/number/1830/174/64960/≠ [без дати зв.].  –Назва з екрана.

117. Українська література. 10−11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітн. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / серед укладачів – Микола Сулима. – Київ : Грамота, 2011. – 72 с.

118. Українська література. 10−11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітн. навч. закл. Філологічний напрям / серед укладачів – Микола Сулима. – Київ : Грамота, 2011. – 151 с.

119. Чи сприйняв би Іван Франко Михайля Семенка? / У зб. Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Мат – ли Міжнародної наукової конференції, присв. 130-річчю від дня нар. Івана Франка. – Т. 2. – Львів, 2010. – С. 748 – 751.

120. До питання про особливості віршованих варіацій молитов. /У зб.: Біля джерел українського бароко (Львівська медієвістика, Вип. 3.) – Львів: Свічадо, 2010. – С. 128 – 133.

121. Українське бароко в оцінці Омеляна Огоновського. / У зб. Gente Ukrainus, Natione Ukrainus Gente Ukrainus, Natione Ukrainus (літературні шляхи справжньої України. 36. наук, праць на пошану... Миколи Корпанюка з нагоди 60 – річчя). – К.: Євшан – Зілля, 2010. – С. 451 – 456.

122. Відділ української давньої літератури. /У кн.: Вісімдесят і далі... Коротка історія Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Упор. М. М. Сулима. – К.: Стилос, 2010. – С. 81 – 86.

123. Дев'ять десятиліть українського літературознавства. / У кн.: Вісімдесят і далі... Коротка історія Інституту літератури їм. Т.Г. Шевченка НАН України. Упор. М.М. Сулима. – К.: Стилос, 2010. – С. 22 – 67.

124. Іван Тривога – невідомий український письменник кінця XVIII століття // Від бароко до постмодерну: Збірник праць кафедри української та світової літератури [Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди]. – Харків: Майдан, 2010. – Т. VII. – С. 224 – 251.

125. Метрична структура мініатюр Михайла Семенка // Українське віршознавство ХХ – початку ХХІ століть. Здобутки і перспективи розвитку. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 61 – 66.

126. Леся Українка і Володимир Перетц. – Леся Українка: доба і творчість. Зб.наук.статей і мотивів – Том 3. –Луцьк, 2009. – С. 140 – 143 (Волинський національний університет імені Лесі Українки. Науково – дослідний інститут Лесі Українки).

127. Олена Пчілка і її переспіви псалмів Давидових. – Наук. зап. Терноп. пед. у – ту імені Володимира Гнатюка. Серія «Літературознавство» , вип. 27. Studiа іn? Видається на пошану і з нагоди 60 – річчя від дня народження доктора філол. наук, проф. Ткачука Миколи Платоновича. – Тернопіль, 2009. – С. 185 – 188.

128. Іван Тривога — невідомий український письменник кінця XVIII ст. // Григорій Сковорода – джерело духовної величі та сучасність. Вип.ІІ. Зб. наук. праць. Матеріали П. – Хм. XIV Сковородинських читань. – К., 2009. – С. 128 – 132.

129. Уклін ученому (про В.І. Крекотня) // Січ. – 2009. №7 . – С. 32.

130. Михайло Семенко й Олександр Олесь – СіЧ. – 2009. – № 1. – С. 24 – 25.

131. Поетичні чари Лідії Золотоноші. – Золотоноша Л. Хочу до тебе. Поезії. – К.: Фенікс, 2009. – С. 4 – 5.

132. Піти й повернутися (до питання про місію українських мандрівників XVII – XVIII ст. Nel mondo degli Slavi Incontri e dialoghi tra culture. Studi in di Giovanna Brogi Bercoff. Vol. I. – Biblioteka di Studi Slavistici. - 8. – Firenze university Press Nel mondo degli Slavi Incontri e dialoghi tra culture. Studi in di Giovanna Brogi Bercoff. Vol. I. – Biblioteka di Studi Slavistici. - 8. – Firenze university Press. – 2008. – P. 615 – 621.

133. До питання про роль переліків в українській давній літературі. – Медієвістика. Вип.5. – Одеса,2009. – С. 168 – 172.

134. Еротичні мотиви у творчості Дмитра Кременя. – Наук.вісник Миколаївського державного університету. Вип.22. Філологічні науки. Зб. наук. праць. – Миколаїв, 2009. – С. 170 – 172.

135. «Кам'яна душа» Івана Франка і «Камінний господар» Лесі Українки. – Леся Українка і сучасність. Зб.наук.праць. – Том 4, кн.1. – Луцьк: Вежа, 2007. – С. 376 – 383.

136. Виразити духовну сутність нації. – Українсько – музична газета. – 2008. – №4 (70) Жовтень – грудень. – С. 11.

137. Україна потребує саме таких. – Лицар мови української Роман Іванченко. Спогади про вчителя, вченого, друга. – К., 2008. – С. 221 – 222.

138. Діалогізовані твори Лесі Українки. – Леся Українка: Доба і творчість. Зб.наук.праць і матеріалів. Том 1. – Луцьк, 2009. – С. 93 – 101.

139. Унія в українській шкільній драмі XVII – XVIII століть. – На перехресті культур. Збірник наукових праць на пошану Леоніда Рудницького з нагоди 70 – річчя. – Львів – Філадельфія, 2008. – С. 310 – 320.

140. Повість Івана Нечуя – Левицького «Без буття» і її місце у творчості письменника. – Іван Нечуй – Левицький: постать і творчість . До 170 – річчя з дня народження Івана Семеновича Нечуя – Левицького. Збірник праць Всеукраїнської наукової конференції. – Черкаси, 2008. – С. 139 – 144.

141. Ностальгія за великою літературою (лауреати Нобелівської премії з літератури на сторінках львівських періодичних видань). – Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – К., 2008. – С. 152 – 159.

142. Інфернальні мотиви в українській літературі у зв'язку з описом пекла в «Енеїді» І.П. Котляревського. – Біблія і культура. Зб. наук.праць. Вип. 8 – 9. – Чернівці, 2008. – С. 185 – 186.

143. «Кам'яна душа» Івана Франка і «Камінний господар» Лесі Українки. – У зб.: Леся Українка і сучасність. – Том 4, кн. 1. – Луцьк, 2007. – С. 376 – 383.

144. Як зроблена «Чудасія» Григора Тютюнника. – Київські полоністичні студії. Том 10. – К., 2008. – С. 392 – 395.

145. Ще одна сторінка літературної полеміки 20 – 30 – х років. – Олекса Влизько в контексті українського літературного відродження 20 – х років XX століття. 100 – річчю з дня народження поета присвячується. – Черкаси, 2008. – С. 34 – 39.

146. Центони Василя Голобородька. – Олександр Галич – особистість, учений, громадянин. Збірник наукових праць, присв. 60 – річчю д.філол.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Олександра Галича. – Луганськ, 2008. – С. 167 – 170.

147. Уклін Галині Кіндратівні. – Віршознавчий семінар. Присвячується пам'яті Галини Кіндратівни Сидоренко. Збірник наукових праць та спогадів. 28 травня 2007 р. – К., 2008. – С. 13 – 14;14 – 19.

148. Про «літературну мозаїку» Юрія Мейгеша «Сьогодні і завтра» // Зб. «Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства». Вип. 11. Творчість Івана Чейдея в загальноукраїнському літературному контексті. – Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (14 – 16 травня 2007 , Ужгород). – С. 155 – 156.

149. Іван Франко й українська шкільна драма XVII – XVIII ст. – Франкознавчі студії. Зб. наук. праць. Вип. 4. – Дрогобич: Коло, 2007. – С. 312 – 317.

150. Поема Михайля Семенка «Німеччина». – Die Ukraine zwischen Ost und West. Rolf Gobner zum 65. Geburtstag. – Shaker Verlag, 2007. – C. 26 – 32.

151. [Про Н. І. Тоцьку] – Літературна Україна. – № 45 від 22 листопада 2007 р. – С. 2.

152. Документи українського авангарду. – Хроніка 2000. – Вип. 65 – 66. – К., 2007 (упорядкування).

153. [Про Петра Білоуса]. – Літературознавчі студії. Вип.1 (Житомирський державний університет імені Івана Франка. Кафедра української літератури). – Житомир, 2007. – С. 134 – 135.

154. Поет, що наповнює цей холодний всесвіт теплими словами нашої мови, які народжуються разом із диханням. – Українська культура. – 2007. – №3 – С. 34 – 36.

155. Лесь Курбас і Михайль Семенко. – Курбасівські читання. – Вип. 2. – К., 2007. – С. 118 – 132.

156. Павло Тичина і поети – модерністи. – Слово і час. – 2007. – № 4. – С. – 32 – 38.

157. До питання про засоби увиразнення вірша української шкільної драми XVII – XVIII ст. – На стику культур: польський та український вірш. – К., 2007. – С. 98 – 111.

158. Про вірш Михайля Семенка «В сяйві мрій». – Споконвіку було слово… Збірник на пошану професора Олександра Александрова з нагоди його 60 – річчя. –Одеса, 2007. – С. 381 – 384.

159. Григорій Сковорода взимку. – Григорій Сковорода – духовний орієнтир для сучасності. – Кн. 1. – К., 2007. – С. 228 – 232.

160. Українська та польська силабіка: Зустріч через три століття. – Ukraina. Teksty i konteksty. Ksiega jubileuszowa dedykowana profesoru Stejanowi Kozarowi w siedemdziesiata rocznica urodzin. – Warszawa, 2007. – Ss.135 – 138.

161. Слово про Григорія Сивоконя: (З нагоди його 75 – річчя) // Дивослово. —2006. — С. 56.

162. Традиції української шкільної драми XVII – XVIII ст. у драматургічній спадщині Лесі Українки // Леся Українка і сучасність /Волин. держ. ун – т. — Луцьк: Волин. обл. друк. — Т. 3. — С. 434–437.

163. Чи сприйняв би Іван Франко Михайля Семенка? // Вісник: (Літературознавчі студії) /Київ. міжнарод. ун – т. — 2006. — Вип. 8. — С. 117–122.

164. Безупинний діалог із читачем: [До ювілею Г.Сивоконя] // Слово і ЧаС. — 2006. — № 8. — C. 70–72.

165. Відділ давньої української літератури // Слово і Час. — 2006. — № 12. — С. 6–7.

166. Інтимні порухи душі // Літ. Україна. — 2006. — 20 лип. — С. 6. — Рец. на кн.: Мудрак О. Оголена самотність. — К.: Просвіта, 2006.

167. Комета на ім'я Соломія Павличко // Спогади про Соломію Павличко. — К.: Вид – во Соломії Павличко "Основи", 2006. — С. 270–277.

168. Морально – етична проблематика в піснях, записаних М.Максимовичем // "Я син свого народу": Наук. спадщина Михайла Максимовича. — К.: Просвіта, 2006. — С. 117–121.

169. О. В. Мишанич і аматори "Слова о полку Ігоревім" // Медієвістика. — Одеса: Астропринт, 2006. — Вип. 4. — С. 8–11.

170. Поет, що наповнює цей холодний всесвіт теплими словами нашої мови, які народжуються разом із диханням // Голобородько В.І. Ми йдемо: Вибрані вірші. — К.; Рівне: Планета – друк, 2005. — С. 5–10; Народознавство. — 2006. — № 72–73. — С. 17–19.

171. Письменниці – лауреатки Нобелівської премії. – Слово і чаc. – № 2.

172. Елементи автобіографізму у творчості Архипа Тесленка й Григора Тютюнника . – У зб. Прийшов, щоб не розлучатися…». – К., 2005. – С. 216 – 222.

173. Дольник Сергія Жадана. – Філологічні семінари. – Вип. 8. Художня форма. – К., 2005.

174. Поет, що наповнює цей холодний всесвіт теплими словами нашої мови, які народжуються із диханням. – У кн.: Голобородько В. Ми йдемо. – К. – Рівне, 2005. – С. 5 – 10.

175. Втеча жінки з дому як злочин і як сюжет. – Україна ХVІІ ст.. Суспільство, філософія, культура. Наук. зб. на пошану пам'яті професора Валерії Михайлівни Нічик. – К., 2005. – С. 545 – 551.

176. Про листування Михайла Коцюбинського й Альфреда Єнсена. – ХІІ Тернопільські нобелівські читання. – Тернопіль: Рада, 2005. – С. 60 – 61.

177. «Україні кохання» – читацької любові: Замість післямови. – У кн..: Виженко О. Україна кохання. – К.: Фірма «Деркул», 2005. – С. 274 – 276.

178. Михайль Семенко у Львові. – Українська культурна спадщина, національна свідомість, державність. Ювілейний збірник на пошану чл.. – кор. НАН України Миколи Ільницького. – Львів, 2004. – С. 462 – 467.

179. Українському футуризму – 90. – Український альманах. – Варшава, 2004. – С. 195 – 196.

180. До питання про місце Терпила у «Наталці Полтавці» І. П. Котляревського. – Українська мова і література в середніх школах, гімназіях та колегіумах. – 2004. – № 3. – С. 174 – 176.

181. Українська барокова драма. – Українське бароко. – Харків: Акта, 2004. – С. 469 – 486.

182. «Сльози – це зірки» [Про вірші Олі Венгрівської]. – Літературна Україна. – 2004. – 16 грудня. – С. 5.

183. Микола Бажан між Михайлем Семенком і Миколою Хвильовим. – Слово і час. – 2004. – № 10. – С. 18 – 24.

184. «Мир с Богом человеку» Іннокентія Гізеля як каталог канонічних типів та сюжетів нової української літератури. – Науковий вісник Миколаївського держ. ун – ту. – Вип. 7. – 2004. – С. 5 – 9.

185. Леся Українка та Андрій Бєлий. – Сучасність. – Луцьк, 2003. – С. 54 – 63.

186. Роль і місце Григорія Сковороди у творчості Ігоря Калинця. – Григорій Сковорода: ідейна спадщина і сучасність. – К., 2003. – С. 481 – 488.

187. Дещо про косметику і машкарництво в українській літературі ХІ – ХІХ ст. – Тіло в текстах культури. – К., 2003. – С. 102 – 107.

188. Климентій Зіновіїв як предтеча нової української літератури. – Верховина. Зб. наук. праць на пошану професора Олекси Мишанича з нагоди його 70 – річчя. – Дрогобич – Коло, 2003. – С. 330 – 334.

189. Юрій Яновський і український футуризм. – Літературознавчі студії. Вип. 4. – К.: ВПЦ «Київський університет» (Бібліотека інституту філології), 2003. – С. 202 – 206.

190. Життя і творчий шлях Олекси Мишанича. / Ол. Вас. Мишанич. Біобібліографія до 70 річчя. – К. – 2003. – С. 3 – 22.

191. Параджанов бароковий. – Кінотеатр. – 2002. – № 5. – С. 27 – 28.

192. Уроки «пролетарського» бароко (замість рецензії на дві книжки Леоніда Ушкалова). – Історико – літературний журнал. – 2002. – № 8.

193. Література і культура Німеччини на сторінках видань українських футуристів. – Українська культура в європейському контексті. Збірник матеріалів міжнародної конференції. 26 – 28 червня 2000 р. у Грайфсвальді. – Greifswald (Німеччина), 2002. – С. 43 – 46.

194. Гендерні мотиви в творчості Климентія Зіновіїва та Онуфрія. – Медієвістика. Зб. наук. статей. – Одеса, 2002. Вип. 3. – С. 131 – 135.

195. Функціонування релігійних топосів в українській нерелігійній поезії кінця хХ ст. – Біблія і культура. Зб. наук. статей. – Вип. 4. – Чернівці, 2002. – С. 133 – 140.

196. «Разучите эту мову…». – Полилог (Москва). – 2001. – № 1. – С. 47 – 49.

197. Сонети українських футуристів. – Пам'ять століть. – 2001. – № 6. – С. 86 – 94.

198. Давня українська література в оцінці Юрія Липи. – Творчість Юрія Липи в культурно – історичному контексті ХХ століття. Матеріали Всеукр. наук. конференції. – Одеса, 27 – 28 квітня 2000. – С. 50 – 55.

199. Володимир Винниченко й Нобелівська премія. – Наук. зап. Кіровоградського держ. пед.. університету імені Володимира Винниченка. Серія «Філологічні науки (українське літературознавство)». – Вип. 2. – Кіровоград, 2000. – С. 234 – 239.

200. Притча про багатого і Лазаря в українській літературі ХVІІ – ХІХ ст.. – Біблія і культура. Вип. 3. – Чернівці, 2001. – С. 98 – 100.

201. Михайль Семенко і Полтавщина. – Рідний край. – 2000. – № 1. – С. 63 – 65.

202. «Виноград домовитом насаждений» Самійла Мокрієвича і Біблія. – Біблія і культура. – Чернівці, 2000. – Вип. 1. – С. 48 – 49.

203. До питання про особливості відображення інтимних стосунків в українській шкільній драмі. – Медієвістика. – Одеса, 2000. – Вип. 2. – С. 102 – 110.

204. Становлення ремарки в українській драматургії 17 – 18 ст. – Магістеріум. – Літературознавчі студії. – 2000. – Вип. 4. – С. 17 – 22.

205. Ще раз про силабічну систему віршування. – Літературознавство. Допов. і повід. 4 Міжнародного конгресу україністів. – К., 2000. – С. 193 – 198.

206. Григорій Сковорода в романі Валер'яна Поліщука та симфонії П. Тичини. – Гуманітарний вісник . – Вип. 1. – Переяслав – Хмельницький, 2000. – С. 178 – 184.

207. Міф про Україну. ХVІІІ ст. Міф про Італію. ХХ ст. – Miti Antichi e Moderni tra Italia e Ukraina.

208. Літературні премії і їх роль у розвитку літературного процесу. – Всесвітня література. – 1999. – № 3. – С. 44 – 45.

209. Український сонет: канонічне й неканонічне. – Evropa Orientalis. – 1999. – № 18 (2). – С. 149 – 163.

210. Репортаж із «неіснуючої» [У]країни. – Літературна Україна. – 1999. – № 8. – С. 3.

211. Дао Жадана або свободою користуються по – різному. – Література – плюс. – 1998. – Число 3.

212. Агнон – Нобелівський лауреат з України. – Хроніка 2000. – 1998. – Вип. 21 – 22. – С. 446 – 448.

213. "Наталка Полтавка" й українська драматургія ХУП – ХУШ ст. – Київська старовина. – 1998. – № 5..

214. Ритміка підписів під малюнками Марії Приймаченко. – Народна творчість та етнографія. – 1998. – № 2 – 3.

215. Художнє осмислення національної історії в українській драматургії ХУШ ст. – Історико – літературний журнал. – 1998 (1999) – № 4.

216. Українізація біблійних, античних й середньовічних сюжетів і реалій (на матеріалі поезії і драматургії ХУІ – ХУШ ст.). – Слов'янський світ. Міжвідомчий щорічник. – № 1. – К., 1997.

217. Образ Ісуса Христа на сцені (До питання про акторську гру ХУП – ХУШ ст.). – Київська старовина. – 1997. – № 1 – 2.

218. Вертеп у стильових шуканнях української літератури на зламних етапах її розвитку. – Проблеми літературознавства і художнього перекладу. Зб. Наукових праць і матеріалів. – Львів, 1997.

219. Українська шкільна або ж барокова драма ХУП – ХУШ століття і драма перших років революції. – Проблеми літературознавства і художнього перекладу… – Львів, 1997.

220. Видобування незвичного: [про поезію В.Голобородька]. – Світовид. – 1997. – № 1 – 2.

221. «Горняя республіка» Г.Сковороди і «Загірня комуна» М.Хвильового. – Слово і час. – 1996. – № 12.

222. Елементи "кіномови" в українській шкільній драмі ХУП – ХУШ ст. – Сучасність. – 1996. – №5.

223. "…і наречуть йому химерне наймення Йогансен". – Слово і час. – 1995. – № 2.

224. Драма про Івана Мазепу. – Розбудова держави. – 1995, №.5.

225. Сюжетні схеми української шкільної драми. – Слово і час. – 1994. – №.1.

226. Українська шкільна вистава ХУП – ХУШ ст. (До питання про стосунки сцени й залу). – Актуальні проблеми сучасної філології. – Том 1. – Рівне, 1994.

227. Українська поезія ХУП ст. в контексті слов'янського Барокко. – Слов'янські літератури. – К., 1993 ( співавтори – В.І.Крекотень, Б.С. Криса).

228. Микола Куліш і Андрій Платонов. – Південний архів. – 1993. – № 2 (Херсон).

229. До питання про барокові засади української шкільної драми ХУП – ХУШ ст. – У збірнику "Українське бароко". – Київ, 1993.

230. Дві античності й українська шкільна драма ХУІ – ХУШ ст. – У збірнику "Європейське Відродження та українська література ХУІ – ХУШ ст." – Київ, 1993.

231. Українці і Нобель. – Сучасність. – 1992. – № 10.

232. [про творчість М.Семенка]. – Рада. – 25 грудня 1992.

233. "Поїдеш далеко, побачиш багато…". – Слово і час. – 1992. – № 2.

234. Неповторне магічне німе кіно. – Сучасність. – 1992. – № 12.

235. Звертання на "Ви" до жінки  в інтимній ліриці: на мат-лі російської та української інтимної лірики. – Поетика. – К., 1992. – С.58-67.

236. "Дух мій в захопленні можливостей футурних" [М.Семенко]. – Слово і чаc. – 1992. – № 12.

237. До питання про роль українізованих біблійних, античних та середньовічних сюжетів і реалій у становленні нової української літератури… – Х Всеукраїнська славістична конференція "Духовне відродження слов"ян у контексті європейської та світової культури" (Тези доповідей). – Том 1. – Чернівці, 1992.

238. "Добрим людям на послугу…" (виховання любові до праці в українській давній літературі). – Література. Діти. Час. 1990. – К., 1990.

239. "Дон Кіхот" Сервантеса в науковій і творчій спадщині І.Франка. – Іван Франко і світова культура. Матеріали міжнародного симпозіуму. – Кн. 2 – 3. – К., 1990.

240. "Ще не всі однакові". Дещо про літературний побут 1920 – х років. – Наука і культура. – Вип.23. – К., 1989.

241. Поетичний перегук. «Зів'яле листя" І.Франка і "Поема без героя" А.Ахматової. – Радянське літературознавство. – 1989. – № 6.

242. Семенко. – Письменники Радянської України. – К., 1989.

243. Теорія віршування в Києво – Могилянській академії. – Роль Києво – Могилянської академії в культурному єднанні слов'янських народів. –К., 1988.

244. Елементи поетики барокко в українській поезії 20 – х років. – Радянське літературознавство. – 1988. – № 6.

245. Рижские стихи Михайля Семенко. – Даугава. –1987. – № 11.

246. Біля джерел. Михайль Семенко – редактор ВУФКУ. – Культура і життя. – 20 грудня 1987 р.

247. …і не лише згадані. Два рядки коментаря до М.Булгакова. – Культура і життя. – 6 листопада 1988.

248. До питання про особливості азбучних віршів ХІ – ХУШ ст. – У збірнику "Писемність Київської Русі і становлення української літератури". – Київ, 1988.

249. Перечитывая Андрея Платонова. – Радуга. – 1987. – № 6.

250. Рима і римування в творчості Дмитра Павличка. – Поезія. 87. – Вип.1. – К., 1987.

251. Народна пісня в творчості Григора Тютюнника. – Українська мова й література в школі. – 1986. – № 5.

252. Семенко М. Поезії. – К., 1985 (коментарі).

253. Перші віршовані переклади "Слова о полку Ігоревім". – Радянське літературознавство. – 1985. – № 10.

254. Верлібр. – Поезія.85. – Вип.2. – К., 1985.

255. Велемир Хлєбніков і Україна. – Гроно. – К.. 1985.

256. "Хронологія" Андрея Рымши в связи с украинскими и белору Скими народными песнями. – "Славянские культуры и мировой культурный процесс. Материалы Международной научной конференции ЮНЕСКО". – Минск, 1985.

257. Вільний вірш у висловлюваннях і творчій практиці Лесі Українки. – Леся Українка. Публікації. Статті. Дослідження. – К., 1984.

258. Сапфічний вірш або строфа в слов'янській поезії ХУІ – ХУШ ст. – Українська література ХУІ – ХУШ ст. та інші слов'янські літератури. – К., 1984.

259. Світ, створений всерйоз. – Жовтень. – 1983. – № 10.

260. Місто в творчості Миколи Бажана. – Радянське літературознавство. – 1982. – №1.

261. Мелетій Смотрицький – теоретик віршування. – Східнослов'янські граматики ХУІ – ХУП ст. Матеріали симпозіуму. – К., 1982.

262. Нерівноскладовий вірш в українській поезії кінця ХУІ – початку ХУП ст. – Радянське літературознавство. – 1982. – № 10.

263. Теорія віршування на Україні в ХУІ – ХУП ст.(спроба опису й реконструкції). – Літературна спадщина Київської Русі і українська література ХУІ – ХУШ ст. – К., 1981.

264. Мати міст руських (біля джерел поетичного портрета). – Радянське літературзнавство. – 1981. – № 7.

265. Висока майстерність вірша. – Радянське літературознавство. – 1976. – №8 (у співавторстві з Г.К.Сидоренко).

266. Футуризм украинский. – Краткая литературная энциклопедия. – Том 8. – М., 1975.

267. Контакти між Україною в стилі бароко та Іспанією Золотого віку через каталогізацію джерел  (Los contactos entre la ucrania barroca y la espana del siglo de oro a traves de la catalogacion de fuentes; Contacts between Ukraine of the Baroque and Spain of the Golden Age by Creating Catalogue of Sources) // Hipogrifo/ Гіппогриф. Журнал літератури і культури Золотого віку. Іспанія. 9.1, 2021 (pp. 409-420). // Індексація:  Scopus, Dulcinea, База даних академічних журналів та ін. (у співавт. з Олександром Пронкевичем).

268. Єгор Тимківський і його мандри до Китаю // у колективній монографії «Тенденції китайської літератури та творчість Мо Яня». Херсон, 2021. – С. 236-248. 

269. Образи святих жінок і черниць у поезіяхВіри Вовк // «Крізь століття твій голос лунає: збірник матеріалів конференції до ювілею Віри Вовк». Дрогобич, 2021. 200 стор.   

270. Як ми друкувалися в Івана Михайловича Дзюби // у зб. «До ювілею Івана Дзюби (до 90‑річчя від дня народження) / [голов. ред. С. Пирожков] ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2021. 256 + LXXII.  

271. Силабічне віршування в оцінці Г. К. Сидоренко // у зб. «Від силабіки до верлібру. Шляхи розвитку українського віршування: до 100-річчя від дня народження Галини Сидоренко». Всеукраїнський віршознавчий семінар.  Київ. Березень-квітень 2021 р. Київ, Видавничий дім Дмитра Бураго. 164 с.

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ М.М. СУЛИМИ

Антипролог : зб. наук. пр., присвячений 60-річчю чл.-кор. НАН України М. Сулими / Ін-т літератури НАН України ім. Т.Г. Шевченка ; упоряд. Ю.В. Пелешенко, Г.М. Нога. – Київ : Стилос, 2007. – 479 с.

Вишняк М. Миколі Сулимі / Михайло Вишняк // Вишняк М. Все знайомі, все свої : посвяти і вітання. – Симферополь : [ТОВ ВД “Автог

Жулинський М. Йому судилося “труда, сущого в писаніи, знати” / Микола Жулинський // Антипролог : зб. наук. праць, присвячений 60-річчю чл.-кор. НАН України М. Сулими. – Київ : Стилос, 2007. – С. 16–23.

Жулинський М. Йому судилося “труда, сущаго в писаніи, знати” : до 60-річчя “барокового” М. Сулими / Микола Жулинський // Літ. Україна. – 2007. – № 12. – 29 берез. – С. 6

70-річчя члена-кореспондента НАН України М.М. Сулими // Вісник Національної Академії наук України. – 2017. – № 4. – С. 104.

[Сидоренко Г.]. Рецензія проф. Г.К. Сидоренко на канд. дисертацію М.М. Сулими “Українське віршування кінця XVI– початку XVII ст.” (Київ, 1982) / Г. Сидоренко // Віршознавчий семінар присвячується пам’яті Г.К. Сидоренко. – Київ : ВПЦ “Київ. ун-т”, 2008. – С. 14–19.

Чирков С. Сталкер Микола Сулима / Сергій Чирков // Чирков С. Хто у класики крайній : ESSE_лики. – [Київ] : ВЦ “Академія”, 2018. – С. 197

Сулима Микола Матвійович // Степаненко М. Літературознавча Полтавщина : довідник. – Полтава : Вид. Шевченко Р.В., 2015. – С. 273–275.

Сулима Микола Матвійович //Whoiswho в Україні. – 2012. – Вип. 1 / ред. R. Hübner. – Schweiz : VerlagfürPersonenenzyklopädienAG, 2012. – С. 342.

Ференц Н. Подвижник : (до 60-річчя член-кора НАН України Миколи Сулими) / Надія Ференц // Наукові записки Ужгород. нац. ун-т. Серія Філологія. – 2007. – Вип. 16. – С. 150–152.

Чирков С. Сталкер Микола Сулима / Сергій Чирков // Чирков С. Хто у класики крайній : ESSE_лики. – [Київ] : ВЦ “Академія”, 2018. – С. 197.

60-річчя члена-кореспондента НАН України М.М. Сулими // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 4. – С. 67–68.

Участь у закордонних  конференціях:

          Білорусь;

·         Польща;

·         Німеччина;

·         Італія;

·         Японія.

Викладання:

          Слов’янський університет;

·         Національний університет "Києво-Могилянська Академія";

·         Київський Національний університет імені Тараса Шевченка.

Інша діяльність:

·         Голова і член експертної ради ВАК України;

·         Голова ДЕК ряду вузів України.

Електронна адреса:  sulyma2012(at)gmail.com

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

11

Дні Шекспіра в Україні

Проєкт "Дні Шекспіра в Україні"...

NEWSKIT_квітня

28

Вітаємо Людмилу Тарнашинську!

27 квітня на засіданні Загальних...

NEWSKIT_березня

28

Вітаємо Ростислава Радишевського!

Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...