УкраїнськаEnglish
27 вересня 2018 року в Інституті літератури
28 вересня у стінах Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка
22 вересня Інститут літератури вже традиційно узяв участь у
Нещодавно архівні фонди відділу рукописних фондів і
22 вересня об 11:00 у парку ім. Т. Шевченка розпочнуться
         Потреба впровадження реформ в українській науці
22 травня у стінах Національного музею літератури України
 «Дні Науки» цього року відбулися в Інституті літератури
19 травня в парку ім. Т. Шевченка відбудуться Медичні
 • Згадуючи Нілу Зборовську
  Згадуючи Нілу
  27 вересня 2018
 • В Інституті літератури відзначили 100-річчя Ігоря Качуровського
  В Інституті
  28 вересня у стінах
 • Інститут літератури на Наукових пікніках-2018
  Інститут
  22 вересня Інститут
 • Цінне поповнення архівних фондів Інституту літератури
  Цінне
  Нещодавно архівні
 • Наукові пікніки 2018
  Наукові
  22 вересня об 11:00
 • Центр інтеграції технологій відкритих даних (Dataverse Project)
  Центр
           Потреба
 • Міжнародний науковий семінар «Національна і культурна ідентичність у словацькій і українській літературах ХІХ — початку ХХ ст.»
  Міжнародний
  5 червня 2018 року
 • Спілка письменників Чернігівщини презентувала свою творчість у Києві
  Спілка
  22 травня у стінах
 • «Дні Науки»: від літератури та кіно до сиру та вина
  «Дні Науки»:
   «Дні Науки» цього
 • Медичні пікніки
  Медичні пікніки
  19 травня в парку
 

Наші видання

mikhajlo-kos.jpg

Боронь Олександр Вікторович

Доктор філологічних наук, завідувач відділу шевченкознавства.

Вибрані праці:

Окремі видання:

Поетика простору в творчості Тараса Шевченка. – К., 2005.
Повісті Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: Рецепція та інтертекстуальні зв'язки. — К.: Критика, 2014. 
Поет і його проза: генеза, семантика і рецепція Шевченкової творчости. – К.: Критика, 2015.
Спадщина Кобзаря Дармограя: джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей. К.: Критика, 2017

Статті:

 1. „Розлючені вали... уповні бачив я...” Юрій Липа та Артюр Рембо: спроба зіставлення// Українська мова та література. – 2001. – № 1 (січень).
 2. Нова книжка Григорія Грабовича: за і проти [рец. на вид.: Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо: (З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета). – К., 2000] // Українська мова та література. – 2001. – № 13 (квітень).
 3. „...Де є культ, там немає мистецтва” // Українська мова та література. – 2002. – № 9 [Про Михайля Семенка і Тараса Шевченка].
 4. „Філологічна” проза Степана Процюка // Слово і Час. – 2002. – № 5.
 5. Постмодерне літературознавство: відкриття і спекуляції (особистісний аспект) // Філологічні семінари. Типи творчості в епоху постмодернізму: реальність чи віртуальність? / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – Вип. 5.
 6. Ступінь оригінальності пошевченківських поетів // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип. 5.
 7. Лупа Грабуздов – літературна містифікація Георгія Нарбута та його друзів // Українська мова та література. – 2003. – № 11.
 8. Роман Ю. Яновського „Майстер корабля” – літературна містифікація? (про деякі терміни і метафори в літературознавстві) // Літературознавчі студії: Зб.  наук. пр. / Ін-т філології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – Вип. 4.
 9. Недруковані дописи Юрія Липи // Визвольний шлях. – 2004. – № 11.
 10. Місце фольклорної традиції у творенні простору в поезії Шевченка // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 10.
 11. Літопис Шевченкового життя. Рец. на кн.: Жур П. В. Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка / Вст. стаття М. М. Павлюка. – К., 2003. (Сер. "Бібліотека Шевченківського комітету") // Слово і Час. – 2005. – № 10.
 12. Шевченкова рецепція художнього досвіду Квітки-Основ’яненка у поемі „Катерина” // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр.  – К., 2005. – Вип. 14.
 13. Генетичний зв'язок чи типологічна подібність? (Комедії Гоголя „Ревізор” і Квітки-Основ'яненка „Приезжий из столицы”) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г.  Шевченка НАН України, 2006. – Вип. 11.
 14. Поетика „снів” у творчості Шевченка // Шевченкознавство: ретроспективи і перспективи: Зб. пр. Всеукр. 36-ої наук. шевченківської конф. / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2007.
 15. Образ саду у творчості Тараса Шевченка: генеза та семантика // Слово і Час. – 2008. – № 5.
 16. Мотив шляху // Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Ю. Барабаш, О. Боронь, І. Дзюба [та ін.].; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2008.
 17. У безодні душі (Нотатки про роман Олега Сича „Uroboros”) // Слово і Час. – 2008. – № 12.
 18. Інтертекстуальна гра з Шевченком братів Капранових // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2008. – Вип. 1.
 19. Теорія літератури в системі літературознавчих дисциплін // Філологічні семінари. Теорія літератури у вищій школі / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – Вип. 11.
 20. Повість Михайла Рубашова „Багряні тіні” в інтер'єрі радянської шевченкіани // „Творча особистість Т. Г. Шевченка і проблема збереження самобутності національних культур в умовах глобалізації”: Матеріали V Всеукраїнської науково-методичної конференції 21-23 травня 2008 року. – Сімферополь, 2008.
 21. Борис Навроцький в історії шевченкознавства // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2009. – Вип. 2.
 22. Методологічні засади та нагальні завдання літературно-критичної практики // Філологічні семінари: Зб. наук. праць / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – Вип. 12: Літературна критика і критерії художності.
 23. Іван Фізер як шевченкознавець // Збірник праць Всеукраїнської (37-ї) наукової шевченківської конференції, Черкаси, 22-24 квітня 2009 р. – Черкаси, 2009.
 24. Шевченкознавчий доробок Фелікса Якубовського // „Український психотип у творчості Т. Г. Шевченка”: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-методичної конференції, 13-15 травня 2009 року. – Сімферополь, 2009.
 25. Шевченкознавчі інтерпретації Юрія Барабаша // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. пр. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – Вип. 12.
 26. Поетика повісті Тараса Шевченка „Музыкант” // Слово і Час. – 2010. – № 3.
 27. Тарас Шевченко під судом драматурга // Слово і Час. – 2010. – № 10 [відгук на: Росовецький С.К. Шевченко під судом // „Коронація слова”. Збірка п’єс лауреатів конкурсу 2006 та 2007 років. – К., 2008. – 440 с.]
 28. Шевченкознавча діяльність Данила Ткаченка (Д. Пісочинця) // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2010. – Вип. 3.
 29. Чарльз Діккенс у лектурі та творчій практиці Тараса Шевченка: контактні зв’язки і типологічні збіги // Бібліотечка «Дивослова». – 2011. – № 3.
 30. Творчість Г. Квітки-Основ’яненка як претекст Шевченкових повістей // Слово і Час. – 2011. – № 5.
 31. Творчість О. Бестужева-Марлінського в системі інтертекстуальних зв’язків повісті Т. Шевченка «Музыкант» // Літературознавчі студії / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – Вип. 31.
 32. Російська критика 1840-х років про поему Шевченка «Тризна» // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 14.
 33. «Векфілдський священик» Олівера Голдсміта в інтертексті Шевченкової повісті «Художник» // Зб. праць Міжнародної (38-ї) наукової  шевченківської  конференції. – Черкаси, 2011.
 34. Історичний простір у поемі Шевченка “Гайдамаки”. Уривок // Тарас Шевченко. Текст і контекст. Гайдамаки / Автор проекту і упорядник В. Пахаренко, укладач Ю. Гончар. – Черкаси, 2011. – С. 191–193.
 35. Індивідуально-стилістичні особливості перекладу П. Куліша трагедії Шекспіра “Отелло” // Шекспірівський дискурc. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 2. – C. 56–66.
 36. Чарлз Діккенс в епістолярії та прозі Пантелеймона Куліша 1840-х – першої половини 1850-х рр. // Слово і Час. – 2012. – № 2. – С. 84–88.
 37. Поетика повісті Тараса Шевченка “Прогулка с удовольствием и не без морали” (текст, контекст, інтертекст) // Слово і Час. – 2012. – № 3. – С. 59–69.
 38. Повість “Несчастный”: сюжет, жанр, система образів // Дивослово. – 2012. – № 3. – С. 11–15.
 39. Інтертекст Євгена Гребінки в повістях Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії: Зб. наук. праць / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – Вип. 15. – С. 72–80.
 40. Повісті Тараса Шевченка і романістика Вальтера Скотта: контактні зв’язки й типологічні паралелі // Слово і Час. 2012. – № 5. – С. 20–29.
 41. Жорж-сандівська ремінісценція у повісті Тараса Шевченка “Прогулка с удовольствием и не без морали” // Мовні і концептуальні картини світу / Київський національний ун т ім. Т. Шевченка. – 2012. – Вип. 38. – С. 84–88.
 42. Художня своєрідність прози Шевченка (спроба узагальнення) // Шевченків світ. – Черкаси, 2012. – Вип. 5.
 43. Типологія образу могили у творчості Тараса Шевченка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. – 2012. – Т. 263.
 44. Композиція повістей Тараса Шевченка // Слово і час. – 2013. – № 3.
 45. Тарас Шевченко і Ежен Сю (про одне інтертекстуальне відсилання у повісті «Несчастный») // Літературознавчі студії. – 2013. – Вип. 37. – Ч. 1.
 46. Альбом офортів Т. Шевченка «Мальовнича Україна» у відгуках російської преси 1844 року // Слово і час. – 2013. – № 6.
 47. Проза Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: наслідування чи творче засвоєння художнього досвіду? // Вісник НАН України. – 2014. – № 3.
 48. Роман Д. Дефо «Робінзон Крузо» в інтертекстуальних зв’язках повісті Т. Шевченка «Художник» // Літературознавчі студії. – 2014. – Вип. 42. – Ч. 1.
 49. Тарас Шевченко и Чарлз Диккенс. Контактные связи и типологические совпадения // Revue des études slaves. – Paris, 2014. – LXXXV/3.
 50. Тут була Клариса // Критика. – 2014. – № 11/12.
 51. Генеза і поетика повісті Тараса Шевченка «Варнак» // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2015. – III (14). – Issue: 65.
 52. Шевченкознавство на сучасному етапі: стан і перспективи розвитку // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2015. – Вип. 8.
 53. «Художник» Тараса Шевченка і російські повісті 1830-1840-х років про образотворче мистецтво // Слово і Час. – 2016. – № 2.

Упорядкування:

Федір Ващук. Шевченкознавчі праці. - К., 2011.
Тарас Шевченко в критиці. – К., 2013. – Т. 1: Прижиттєва критика (1839–1861) – співупорядник, співавтор приміток і покажчиків.

Адреса для листування:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

Notice: Undefined variable: c_links_count in /home/ilshorg/domains/ilnan.gov.ua/public_html/modules/mod_news_kit/mod_news_kit.php on line 75