УкраїнськаEnglish
У контексті обговорення нового Державного стандарту базової
Колектив Інституту літератури вітає своїх колег-лауреатів
Конкурс проєктів НФДУ   Національний фонд досліджень
Дорогі друзі!  Програма імені Фулбрайта в Україні
З приємністю повідомляємо про вихід книги «Щоденник
Із приємністю повідомляємо про появу друком видання
Вельмишановна Ліно Василівно! Прийміть наші найщиріші
3 березня 2020 р. в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка
 • Звернення до т.в.о. міністра освіти і науки України Л. С. Мандзій
  Звернення до
  У контексті
 • Співробітники Інституту - лауреати Біографічного рейтингу - 2019
  Співробітники
  Колектив Інституту
 • Конкурс проєктів НФДУ
  Конкурс
  Конкурс проєктів
 • «Ціна миру»
  «Ціна миру»
  Дорогі друзі!
 • Звіт Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної Академії Наук України про роботу, виконану дистанційно під час карантину
  Звіт Інституту
 • Щоденник Володимира Винниченка (1932–1936)
  Щоденник
  З приємністю
 • Національний фонд досліджень України запрошує всіх науковців долучитися до формування Реєстру експертів
  Національний
    Національний
 • Епістолярій Тараса Шевченка
  Епістолярій
  Із приємністю
 • ЛІНІ КОСТЕНКО – 90
  ЛІНІ КОСТЕНКО
  Вельмишановна Ліно
 • Лекція Олександра Брайка про творчість Володимира Дрозда
  Лекція
  3 березня 2020 р. в
 

Наші видання

mikhajlo-kos.jpg

Боронь Олександр Вікторович

Доктор філологічних наук, завідувач відділу шевченкознавства.

Вибрані праці:

Окремі видання:

Поетика простору в творчості Тараса Шевченка. – К., 2005.
Повісті Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: Рецепція та інтертекстуальні зв'язки. — К.: Критика, 2014. 
Поет і його проза: генеза, семантика і рецепція Шевченкової творчости. – К.: Критика, 2015.
Спадщина Кобзаря Дармограя: джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей. – К.: Критика, 2017.

Статті:

 1. „Розлючені вали... уповні бачив я...” Юрій Липа та Артюр Рембо: спроба зіставлення// Українська мова та література. – 2001. – № 1 (січень).
 2. Нова книжка Григорія Грабовича: за і проти [рец. на вид.: Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо: (З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета). – К., 2000] // Українська мова та література. – 2001. – № 13 (квітень).
 3. „...Де є культ, там немає мистецтва” // Українська мова та література. – 2002. – № 9 [Про Михайля Семенка і Тараса Шевченка].
 4. „Філологічна” проза Степана Процюка // Слово і Час. – 2002. – № 5.
 5. Постмодерне літературознавство: відкриття і спекуляції (особистісний аспект) // Філологічні семінари. Типи творчості в епоху постмодернізму: реальність чи віртуальність? / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – Вип. 5.
 6. Ступінь оригінальності пошевченківських поетів // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип. 5.
 7. Лупа Грабуздов – літературна містифікація Георгія Нарбута та його друзів // Українська мова та література. – 2003. – № 11.
 8. Роман Ю. Яновського „Майстер корабля” – літературна містифікація? (про деякі терміни і метафори в літературознавстві) // Літературознавчі студії: Зб.  наук. пр. / Ін-т філології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – Вип. 4.
 9. Недруковані дописи Юрія Липи // Визвольний шлях. – 2004. – № 11.
 10. Місце фольклорної традиції у творенні простору в поезії Шевченка // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 10.
 11. Літопис Шевченкового життя. Рец. на кн.: Жур П. В. Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка / Вст. стаття М. М. Павлюка. – К., 2003. (Сер. "Бібліотека Шевченківського комітету") // Слово і Час. – 2005. – № 10.
 12. Шевченкова рецепція художнього досвіду Квітки-Основ’яненка у поемі „Катерина” // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр.  – К., 2005. – Вип. 14.
 13. Генетичний зв'язок чи типологічна подібність? (Комедії Гоголя „Ревізор” і Квітки-Основ'яненка „Приезжий из столицы”) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г.  Шевченка НАН України, 2006. – Вип. 11.
 14. Поетика „снів” у творчості Шевченка // Шевченкознавство: ретроспективи і перспективи: Зб. пр. Всеукр. 36-ої наук. шевченківської конф. / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2007.
 15. Образ саду у творчості Тараса Шевченка: генеза та семантика // Слово і Час. – 2008. – № 5.
 16. Мотив шляху // Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Ю. Барабаш, О. Боронь, І. Дзюба [та ін.].; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2008.
 17. У безодні душі (Нотатки про роман Олега Сича „Uroboros”) // Слово і Час. – 2008. – № 12.
 18. Інтертекстуальна гра з Шевченком братів Капранових // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2008. – Вип. 1.
 19. Теорія літератури в системі літературознавчих дисциплін // Філологічні семінари. Теорія літератури у вищій школі / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – Вип. 11.
 20. Повість Михайла Рубашова „Багряні тіні” в інтер'єрі радянської шевченкіани // „Творча особистість Т. Г. Шевченка і проблема збереження самобутності національних культур в умовах глобалізації”: Матеріали V Всеукраїнської науково-методичної конференції 21-23 травня 2008 року. – Сімферополь, 2008.
 21. Борис Навроцький в історії шевченкознавства // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2009. – Вип. 2.
 22. Методологічні засади та нагальні завдання літературно-критичної практики // Філологічні семінари: Зб. наук. праць / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – Вип. 12: Літературна критика і критерії художності.
 23. Іван Фізер як шевченкознавець // Збірник праць Всеукраїнської (37-ї) наукової шевченківської конференції, Черкаси, 22-24 квітня 2009 р. – Черкаси, 2009.
 24. Шевченкознавчий доробок Фелікса Якубовського // „Український психотип у творчості Т. Г. Шевченка”: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-методичної конференції, 13-15 травня 2009 року. – Сімферополь, 2009.
 25. Шевченкознавчі інтерпретації Юрія Барабаша // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. пр. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – Вип. 12.
 26. Поетика повісті Тараса Шевченка „Музыкант” // Слово і Час. – 2010. – № 3.
 27. Тарас Шевченко під судом драматурга // Слово і Час. – 2010. – № 10 [відгук на: Росовецький С.К. Шевченко під судом // „Коронація слова”. Збірка п’єс лауреатів конкурсу 2006 та 2007 років. – К., 2008. – 440 с.]
 28. Шевченкознавча діяльність Данила Ткаченка (Д. Пісочинця) // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2010. – Вип. 3.
 29. Чарльз Діккенс у лектурі та творчій практиці Тараса Шевченка: контактні зв’язки і типологічні збіги // Бібліотечка «Дивослова». – 2011. – № 3.
 30. Творчість Г. Квітки-Основ’яненка як претекст Шевченкових повістей // Слово і Час. – 2011. – № 5.
 31. Творчість О. Бестужева-Марлінського в системі інтертекстуальних зв’язків повісті Т. Шевченка «Музыкант» // Літературознавчі студії / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – Вип. 31.
 32. Російська критика 1840-х років про поему Шевченка «Тризна» // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 14.
 33. «Векфілдський священик» Олівера Голдсміта в інтертексті Шевченкової повісті «Художник» // Зб. праць Міжнародної (38-ї) наукової  шевченківської  конференції. – Черкаси, 2011.
 34. Історичний простір у поемі Шевченка “Гайдамаки”. Уривок // Тарас Шевченко. Текст і контекст. Гайдамаки / Автор проекту і упорядник В. Пахаренко, укладач Ю. Гончар. – Черкаси, 2011. 
 35. Індивідуально-стилістичні особливості перекладу П. Куліша трагедії Шекспіра “Отелло” // Шекспірівський дискурc. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 2. 
 36. Чарлз Діккенс в епістолярії та прозі Пантелеймона Куліша 1840-х – першої половини 1850-х рр. // Слово і Час. – 2012. – № 2. 
 37. Поетика повісті Тараса Шевченка “Прогулка с удовольствием и не без морали” (текст, контекст, інтертекст) // Слово і Час. – 2012. – № 3.
 38. Повість “Несчастный”: сюжет, жанр, система образів // Дивослово. – 2012. – № 3. 
 39. Інтертекст Євгена Гребінки в повістях Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії: Зб. наук. праць / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – Вип. 15. 
 40. Повісті Тараса Шевченка і романістика Вальтера Скотта: контактні зв’язки й типологічні паралелі // Слово і Час. 2012. – № 5. 
 41. Жорж-сандівська ремінісценція у повісті Тараса Шевченка “Прогулка с удовольствием и не без морали” // Мовні і концептуальні картини світу / Київський національний ун т ім. Т. Шевченка. – 2012. – Вип. 38. 
 42. Художня своєрідність прози Шевченка (спроба узагальнення) // Шевченків світ. – Черкаси, 2012. – Вип. 5.
 43. Типологія образу могили у творчості Тараса Шевченка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. – 2012. – Т. 263.
 44. Композиція повістей Тараса Шевченка // Слово і час. – 2013. – № 3.
 45. Тарас Шевченко і Ежен Сю (про одне інтертекстуальне відсилання у повісті «Несчастный») // Літературознавчі студії. – 2013. – Вип. 37. – Ч. 1.
 46. Альбом офортів Т. Шевченка «Мальовнича Україна» у відгуках російської преси 1844 року // Слово і час. – 2013. – № 6.
 47. Проза Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: наслідування чи творче засвоєння художнього досвіду? // Вісник НАН України. – 2014. – № 3.
 48. Роман Д. Дефо «Робінзон Крузо» в інтертекстуальних зв’язках повісті Т. Шевченка «Художник» // Літературознавчі студії. – 2014. – Вип. 42. – Ч. 1.
 49. Тарас Шевченко и Чарлз Диккенс. Контактные связи и типологические совпадения // Revue des études slaves. – Paris, 2014. – LXXXV/3.
 50. Тут була Клариса // Критика. – 2014. – № 11/12.
 51. Генеза і поетика повісті Тараса Шевченка «Варнак» // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2015. – III (14). – Issue: 65.
 52. Шевченкознавство на сучасному етапі: стан і перспективи розвитку // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2015. – Вип. 8.
 53. «Художник» Тараса Шевченка і російські повісті 1830-1840-х років про образотворче мистецтво // Слово і Час. – 2016. – № 2.
 54. Російський інтертекст повісті Тараса Шевченка «Близнюки» // Spheres of Culture. – Lublin, 2016. – Vol. XIV.
 55. Повісті Тараса Шевченка: джерела, типологія, інтертекст (підсумки дослідження) // Науковий збірник Українського вільного університету. – Мюнхен, 2016. – Т. 21.
 56. Повість Тараса Шевченка «Близнецы»: проблеми датування та інтерпретації // Дивослово. – 2017. – № 3.
 57. Твори німецької літератури в інтертексті Шевченкових повістей // Записки Наукового товариства ім. Шевченка в Америці. Нова серія. – Нью-Йорк, 2017. – Т. 1.
 58. Творчість Вашинґтона Ірвінґа у лектурі Тараса Шевченка // Шевченків світ. Науковий щорічник. – Черкаси, 2017. – Вип. 10.
 59. З нових шевченкознавчих розшуків // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія. – К., 2017. – Т. ХІ/ХІІ.
 60. Шевченкова псевдонаречена Анна Шарикова: вигадки і факти // Шевченкознавчі студії: Зб. наук. праць. – К.: Київський університет, 2018. – Вип. 21.
 61. Як Тарас Шевченко познайомився з Іваном Сошенком? Повернення до проблеми // Дивослово. – 2018. – № 10.

Упорядкування:

Федір Ващук. Шевченкознавчі праці. - К., 2011.

Тарас Шевченко в критиці. – К.: Критика, 2013–2016. – Т. І. Прижиттєва критика (1839–1861), том ІІ. Посмертна критика (1861) – співупорядник, співавтор приміток і покажчиків.

Адреса для листування:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ

Jun

04

Звернення до т.в.о. міністра освіти і науки України Л. С. Мандзій

У контексті обговорення нового Державного...

May

28

Співробітники Інституту - лауреати Біографічного рейтингу - 2019

Колектив Інституту літератури вітає своїх...

May

20

Конкурс проєктів НФДУ

Конкурс проєктів НФДУ   Національний фонд досліджень...

May

12

«Ціна миру»

Дорогі друзі!  Програма імені Фулбрайта в...