Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 

Наші видання

kanon.jpg

Анжела Матющенко

Матющенко Анжела Вікторівнакандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу української літератури ХХ ст. та сучасного літературного процесу.

Освіта: Київський державний університет ім..Т.Г.Шевченка, факультет журналістики, 1985-1990 роки.

Кандидатська дисертація: «Особистісна колізія в українській драматургії першої третини ХХ століття» (1996 р.)

Напрями наукових досліджень:

українська драматургія ХХ ст.,

психоаналітичне літературознавство,

інтермедіальні проекції літературного твору

Основні публікації за останні роки:

1.Проблема стильового синкретизму в українській драматургії 1920-х років//Хронологія радянської культури: константи й трансформації. –Studiasovetika. Випуск 3.– Київ-Ніжин, 2014. – с.90-100.)

2.Дискусія у Мистецькому Українському Русі у 1946-1947 роках// Українська літературна критика ХХ ст. Антологія у 2-х томах.Т.1. – Київ, «Наукова думка», 2015, 716 С. (Автор. розділ: вступна стаття,   упоряд. та  ред. опубл. матеріалів, коментарі та примітки).

3.«Над» Володимира Винниченка та «Зона» Миколи Куліша: дві драматичні варіації на тему шлюбу у пореволюційну добу//Наукові записки.Серія: філологічні науки. Випуск 142. – Кіровоград, 2015. – с. 212-216.)

4.Привид експресіонізму в українській драматургії 1920-х років // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім.В.О.Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): збірник наук. праць. - №1 (17), – Миколаїв: МНУ. ім. В. О. Сухомлинського,2016.  – с.149-153. 

5.Між диктатором та блазнем. (Драматургія Миколи Куліша у контексті світової драми абсурду//Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. – 2016. – Вип. 2 (36), – с.193-196.

6.Експериментальне виникнення жанрових новоутворень в сучасному українському театрі під впливом масово-комунікативної практики// Текст.Контекст.Інтертекст(філологічні науки). Наук. електрон. Журнал. – 2017. –№2.

7.Дві  національні версії драми революційного романтизму//Слов’янські літератури у світовому культурному контексті: універсальне та індивідуальне. [збірн наук. праць.]  Відп. ред. П.В.Михед. – Ніжин,2019. – с.286-296)

8.Сучасне естетико-психологічне інтерпретування української драматургії  раннього соцреалістичного періоду//Проблеми сучасного літературознавства. Збірн. наук.праць. – Одеса, 2019. –  №29. – с.157-168.

9.Соцреалістична кіносага про Щорса: історично-архетипальний підтекст//Література й історія: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Запоріжжя,08–11 жовтня 2020 р.) у 2 ч. Ч. 2..–  Запорізький національний університет,2020. – с.27-31.

10. Архетипальна матриця кінодраматургії О.Довженка: автор і герой// Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну. (Колект. Монографія). – Київ–Люблін–Харків, 2020,  – с.470 – 479.

11. Матющенко А.Художній реалізм як останній форпост соціальної правди // Українські студії в європейському контексті. Випуск 3. – Мелітополь, 2021. –С. 121–130.

12. Матющенко А. Драматургія Л. Старицької-Черняхівської у літературному контексті 1910–1920-х років // Матеріали ХV–ХVІ наукових семінарів «Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.». Збірник наук. праць / Упоряд. О. Гураль. – Київ, 2021. – С. 10–19.

 

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ