Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 

Наші видання

amerykanci.jpg
Четвер, 19 травня 2022 16:57

Постать і слово Григорія Сковороди в українській художній літературі»

Міністерство освіти і науки України
Черкаська обласна державна адміністрація
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Осередок Наукового товариства Шевченка в Черкасах

Шановні колеги!

20-21 жовтня 2022 року Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького проводить Всеукраїнську онлайн-конференцію «Постать і слово Григорія Сковороди в українській художній літературі», присвячену 300-річчю з дня народження Григорія Сковороди. До аналітичних студій пропонуємо залучити весь масив літературної сковородіани, зосередившись, скажімо, на дослідженнях її загальних тенденцій або на сковородинській тематиці у творах певного роду чи жанру літератури, певного літературного періоду, регіону чи конкретного письменника, на сковородіані в інших літературах тощо.
Заявки на участь у конференції просимо подавати до 20 вересня 2022 року за електронною адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
За результатами конференції плануємо збірник наукових праць. Вартість друку однієї сторінки – 30 грн.
Контактні телефони: (0472) 35-53- 95; 097-550-7707 

Оформлення статей має відповідати таким вимогам:

Комп'ютерний варіант статті повинен задовольняти такі вимоги:
формат аркуша паперу А 4; орієнтація – книжкова; береги – 2 см.; шрифт Times New Roman Cyr; висота шрифту: основний текст – 12, анотації – 11, література – 10; інтервал – одинарний; абзац – 10 мм.
На початку статті обов’язково вказувати УДК.
Ініціали та прізвище автора статті та назва друкуються жирними літерами у такому порядку:
Ініціали та прізвище розташовуються праворуч, назва статті - через інтервал по центру сторінки.
Текст статті друкується через інтервал після назви.
У тексті статті мають бути такі рубрики (їх назви жирним шрифтом друкуються на початку відповідного абзацу):
Постановка проблеми
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Мета статті
Виклад основного матеріалу
Висновки
Стаття повинна містити анотацію з прізвищем та ім’ям автора, назвою дослідження, а також ключові слова: українською мовою – перед статтею, англійською – після статті.
Таблиці повинні бути шириною, не більшою 10, 6 см. Таблиця та її номер розташовується праворуч (друкується жирним шрифтом), а її заголовок - по центру (жирним шрифтом);
Посилання на джерела в тексті даються у квадратних дужках. Перша цифра вказує номер за переліком посилань, що даються згідно порядку їх появи в тексті. Номер посилання на одне й те саме джерело дублюється. Після коми – друга цифра, яка відповідає номеру сторінки. Літеру «с.» не писати. Лапки закриваються після посилання.
Перелік посилань має назву «Література» і наводиться в кінці статті через один інтервал після статті (Література).
Наявність списку використаної літератури до статті обов’язкова. Дуже бажано посилатися на найновіші джерела.
Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно з установленими вимогами.
Чітко розмежувати вживання знаків "тире" (–) та "дефіс" (-).
Між ініціалом і прізвищем використовувати нерозривний пробіл (для цього треба одночасно натиснути Shift і клавішу пробілу).
Статті подаються в повністю підготовленому до публікації вигляді у двох примірниках. Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається. Текст статті автор повинен вичитати.
Статті, не оформлені відповідно до вимог, розглядатися не будуть.
Після пропуску 1 рядка подається анкета автора (авторів):

АНКЕТА УЧАСНИКА

Прізвище, ім'я, по-батькові ________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада ____________________________________
Місце роботи ________________________________________________________
Службова адреса ________________________________________________________
Домашня адреса ________________________________________________________
Телефон мобільний (обов’язково) ___________________________________________
Факс ________________________________________________________________
Е-mail (обов’язково) _____________________________________________________
Назва доповіді _________________________________________________________


Запрошуємо до участі в конференції!

Оргкомітет

Завантажити інформаційний лист

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ