УкраїнськаEnglish
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відділ
12 листопада 2019 р. в Інституті літератури ім.
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відділ
8 жовтня 2019 року Відділ теорії літератури та
Людмила Тарнашинська. Українське шістдесятництво: профілі
5 вересня 2019 року Центр дослідження проблематики
В Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 5
 • Шевченкознавчий семінар до 90-річчя від дня народження Василя Бородіна
  Інститут літератури
 • Презентація серії книжок із циклу щорічних лекцій пам’яті Івана Огієнка у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка
  Презентація
  27 лютого 2020
 • Науковий семінар «Прототекст, текст, контекст: до проблеми інтерпретаційних стратегій дослідження української давньої літератури»
  Науковий
  18 грудня 2019 р. в
 • Презентація монографії Людмили Броніславівни Тарнашинської
  Презентація
 • Згадуючи Нілу Зборовську
  Згадуючи Нілу
  12 листопада
 • Десятий шевченкознавчий семінар:  до 110-річчя від дня народження ПЕТРА ЖУРА
  Десятий
  Інститут літератури
 • Семінар про акцентний вірш
  Семінар про
  8 жовтня 2019 року
 • Людмила Тарнашинська. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти). 2-е видання, доповнене. – Київ: Смолоскип, 2019. – 592 с.
  Людмила
  Людмила
 • Художньо-інтелектуальний синкретизм творчості Валерія Шевчука
  5 вересня 2019 року
 • Дев’ятий шевченкознавчий семінар
  Дев’ятий
  В Інституті
 

Наші видання

mikhajlo-kos.jpg
Четвер, 27 жовтня 2016 15:31

Актуальні проблеми літературознавчої термінології

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Факультет іноземної філології

Кафедра міжкультурної комунікації та історії світової літератури

28 – 29 квітня 2017 року кафедра міжкультурної комунікації та історії світової літератури Рівненського державного гуманітарного університету проводить IIМіжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми літературознавчої термінології».

Основні проблеми, які пропонуються для обговорення:

ü     Теоретичні аспекти літературознавчої термінології;

ü     Термінологічні проблеми історико-літературного процесу;

ü     Терміносистема слов’янського літературознавства: генологія та поетика;

ü     Питання віршознавчої термінології;

ü     Проблеми драматургічної термінології;

ü      Літературознавча термінологія у колі інтермедіальності.

ü     Філологічна термінологія: між літературознавством та лінгвістикою.

ü     Термінологічні питання лінгвостилістики та лінгвопоетики;

ü     Термінологія і міжкультурна комунікація;

ü     Проблеми термінології в сучасній методиці викладання мов;

ü     Проблеми та перспективи термінологічних літературознавчих видань.

Учасники конференції можуть запропонувати власну тему для обговорення в рамках тематики конференції.

 

 Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, німецька.

 Форми участі в конференції: очна та заочна.

Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою за вказаною в заявці адресою до 1 квітня 2017 року. Просимо обов’язково зазначити в заявці, чи потребуєте Ви запрошення в паперовому вигляді, і вказати точну адресу для його надсилання.

Публікація матеріалів. Матеріали конференції будуть опубліковані до початку її роботи в окремому збірнику (вимоги див. нижче). Усім бажаючим, незалежно від форми участі – очної або заочної, до 1 лютого 2017 року необхідно надіслати заявку з повідомленням теми, доповідь та відскановану квитанцію. Заочним учасникам конференції збірник буде розіслано після її проведення.

Організаційний внесок становить 100 гривень (для заочних учасників – 50 гривень), для закордонних учасників – 20 €. Доктори наук внеску не сплачують. Вартість однієї сторінки тексту статті 25 гривень. Одноосібні статті докторів наук публікуються безкоштовно.

Студенти можуть подавати доповіді тільки у співавторстві з науковим керівником. Проїзд і проживання – за рахунок учасників конференції.

Реквізити для перерахунку оргвнеску та оплати статей:

поповнення платіжної картки “ПРИВАТБАНК”

за номером: 4731  1855  0623  9455

Одержувач:  Капелюх Дмитро Петрович

Адреса: 33028, м. Рівне.  вул. Пластова, 31, Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра міжкультурної комунікації та історії світової літератури

Контактні телефони: (095)502-83-08, (093)107-34-01 – Васильєв Євген Михайлович, (097) 553-03-75 – Нестерук Сніжана Миколаївна (з питань організації та проведення конференції);(096)387-34-54 Капелюх Дмитро Петрович, (097)695-00-62 – Самборська Ірина Миколаївна (з питань публікації та оплати матеріалів).

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (для заявок і матеріалів), Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (з питань оплати матеріалів).

ЗАЯВКА учасника ІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«Актуальні проблеми літературознавчої термінології

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий ступінь, звання, посада

 

Установа (повна назва)

 

Тема доповіді

 

Форма участі (очна або заочна)

 

Напрям (орієнтовно)

 

Контактна адреса, телефон, електронна пошта

 

Потреба в запрошенні  в паперовому вигляді (так / ні) – тільки для очних учасників

 

Чи маєте потребу в мультимедійних засобах? (+ /-)

 

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ ДОПОВІДЕЙ

Обсяг статті 8 – 12 сторінок. Стандарти: папір формату А4, шрифт набору Times New Roman, кегль 14  pt, міжрядковий інтервал – 1,5, всі поля – 2 cм. Сторінки без нумерації. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1 cм, відступи зліва і справа – 0 мм.

Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом. Необхідно використовувати прямі лапки (парні – “…”). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).

Матеріали розташовуються в такій послідовності:

1)у лівому верхньому куті – УДК; прізвище та ініціали автора / авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю) українською та англійською мовами;

2) заголовок (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру) українською та англійською мовами;

3) перед початком статті вмістити анотацію (6 рядків, курсивом) та ключові слова (до п’яти слів, курсивом) українською та англійською мовами.

4) основний текст, що має містити такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Бібліографічні посилання беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [4], [6, с. 35], [6; 7; 8], [8, с. 21; 9, с. 117]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.

4) список використаних джерел оформлюється за останніми вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30). Джерела наводяться в алфавітному порядку (окремі абзаци з виступом першого рядка – 1 cм). Перелік посилань англійською мовою наводиться, повністю повторюючи список використаної літератури, незалежно від наявності іноземних джерел. Перелік посилань оформлюється відповідно до стандарту Harvard. Транслітерація бібліографічних даних виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови).

Статті, що не відповідають вимогам Постанови ВАК від 15.01.2003 №7-05/1, не відредаговані, а також надіслані після зазначеного терміну, розглядатися не будуть.

 

Зразок оформлення:

УДК

Петренко О.І.,

Рівненський державний гуманітарний університет, Україна

 

Petrenko O.I.,

Rivne State University of Humanities, Ukraine

 

ЗАГОЛОВОК (українською мовою)

 

ЗАГОЛОВОК (англійською мовою)

 

Анотація:

Ключові слова:

 

Resume:

Keywords:

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.......

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.......

 

Ціль статті (постановка завдання)......

 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів..........

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.......

 

Зразок оформлення списку джерел:

Література

1.        Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – Київ: ВЦ «Академія», 2006. – 752 c.

2.        Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): підручник [для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів] / А. Ткаченко. – 2-е вид., випр. і доповн. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 448 с.

 

References

1. Literaturoznavchyy slovnyk-dovidnyk / Za red. R. T. Hrom"yaka, Yu. I. Kovaliva, V. I. Teremka. – Kyyiv: VTs «Akademiya», 2006. – 752 c.

 

2. Tkachenko A. Mystetstvo slova (Vstup do literaturoznavstva): pidruchnyk [dlya studentiv humanitarnykh spetsial'nostey vyshchykh navchal'nykh zakladiv] / A. Tkachenko. – 2-e vyd., vypr. i dopovn. – K.: VPTs “Kyyivs'kyy universytet”, 2003. – 448 s.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ