УкраїнськаEnglish
27 вересня 2018 року в Інституті літератури
28 вересня у стінах Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка
22 вересня Інститут літератури вже традиційно узяв участь у
Нещодавно архівні фонди відділу рукописних фондів і
22 вересня об 11:00 у парку ім. Т. Шевченка розпочнуться
         Потреба впровадження реформ в українській науці
22 травня у стінах Національного музею літератури України
 «Дні Науки» цього року відбулися в Інституті літератури
19 травня в парку ім. Т. Шевченка відбудуться Медичні
 • Згадуючи Нілу Зборовську
  Згадуючи Нілу
  27 вересня 2018
 • В Інституті літератури відзначили 100-річчя Ігоря Качуровського
  В Інституті
  28 вересня у стінах
 • Інститут літератури на Наукових пікніках-2018
  Інститут
  22 вересня Інститут
 • Цінне поповнення архівних фондів Інституту літератури
  Цінне
  Нещодавно архівні
 • Наукові пікніки 2018
  Наукові
  22 вересня об 11:00
 • Центр інтеграції технологій відкритих даних (Dataverse Project)
  Центр
           Потреба
 • Міжнародний науковий семінар «Національна і культурна ідентичність у словацькій і українській літературах ХІХ — початку ХХ ст.»
  Міжнародний
  5 червня 2018 року
 • Спілка письменників Чернігівщини презентувала свою творчість у Києві
  Спілка
  22 травня у стінах
 • «Дні Науки»: від літератури та кіно до сиру та вина
  «Дні Науки»:
   «Дні Науки» цього
 • Медичні пікніки
  Медичні пікніки
  19 травня в парку
 

Наші видання

amerykanci.jpg
Понеділок, 05 вересня 2016 16:42

Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку (заявка до 15.09)

 

6–7 жовтня 2016 р. у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, Україна) відбудеться 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку»

 

На конференції передбачається розглянути актуальні проблеми теоретичної і дидактичної філології за такими напрямами:

1. Нові тенденції досліджень у філології.

2. Проблеми і перспективи розвитку дидактичної філології XX – поч. XXІ ст.:

– модернізація шкільної мовної освіти;

– проблеми теорії і методики професійної філологічної освіти;

– екзиcтенціально-діалогічні основи викладання української і зарубіжної літератури в навчальних закладах.

3. Методичні аспекти прочитання української і зарубіжної літератури.

4. Мова в часовому й просторовому вимірах.

5. Актуальні питання мовно-літературної освіти закордоння.

6. Естетичні концепти літературно-критичної полеміки: культурологічні, літературознавчі дискусії.

7. Актуальні питання сучасних досліджень української і зарубіжної літератури.

8. Творчість Т. Шевченка в літературному контексті.

9. Мовно-стилістичний аналіз творів Т. Шевченка.

10. Духовні аспекти творчості Т. Шевченка та методика її вивчення в сучасній школі.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, білоруська, польська, чеська, молдовська, англійська, німецька, французька.

Матеріали конференції, оформлені як статті обсягом 12-15 сторінок формату А-4 (вимоги до оформлення додаються), будуть опубліковані до початку роботи конференції.

Організаційний внесок учасника конференції в розмірі 200 грн. (є обов’язковим для всіх учасників) (= 7 €) + кошти за поштове розсилання збірника статей – 30 грн. (у межах України), 200 грн. (за кордон) – сплачуються заздалегідь разом із коштами за друк статті.

Поштовий переказ коштів за оргвнесок та послуги друку статті у фаховому виданні (вартість сторінки – 40 грн. (= 1,5 у.о.), копії квитанцій про сплату, заявку на участь у конференції, 1 примірник статті просимо надсилати до 15 вересня 2016 р. за адресою: Овсієнко Людмилі Миколаївні, вул. Пугачова, 2, кафедра української лінгвістики і методики навчання, м. Переяслав-Хмельницький Київської області, Україна 08404; тел. (04567) 5-75-72; 7-19-99.

Електронні версії статей, заявки про участь у конференції, копії квитанцій про сплату організаційного внеску та пересилання (одним переказом), послуги друку статті (іншим переказом) просимо обов’язково надсилати і на електронні адреси членів оргкомітету конференції:

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (Овсієнко Людмилі Миколаївні; тел. 066 641 73 61; 063 051 77 99; 096 577 69 09);

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (Кулик Олені Дмитрівні; тел. 066 754 73 70).

У назві файлу вказати прізвище та ініціали автора, напр.: Іваненко О.С. стаття ; Іваненко О.С. заявка ; Іваненко О.С. сплата.

Транспортні витрати, проживання та харчування – за власний кошт учасників.

 

Заявка про участь у конференції

Прізвище, ім’я, імя  по батькові

 

Учений ступінь, звання

 

Посада

 

Місце роботи

 

Тема доповіді

 

Секція (напрям, див. вище)

 

Поштова адреса + індекс

 

Телефон

 

E-mail

 

Необхідність житла (гуртожиток; готель – за кошти учасників)

 

Форма участі в конференції

Усний виступ + публікація статті

 

Усний виступ без публікації статті

 

Заочна участь у конференції + публікація статті

 

Запрошуємо Вас подати статті до збірника наукових праць «Теоретична і дидактична філологія» (збірник затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 р. № 515 як наукове фахове видання у галузях педагогіки та філології (додаток 12). Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21622–11522 ПР від 08.09.2015 р.), який буде опубліковано до початку роботи Міжнародної науково-практичної конференції.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

Тематична спрямованість збірника: статті з актуальних питань сучасної лінгвоукраїністики, зарубіжної лінгвістики, літературознавства, методики навчання української мови і літератури, зарубіжної літератури в ЗНЗ, філологічних дисциплін у ВНЗ.

 

Стаття має бути написана виключно для збірника «Теоретична і дидактична філологія» (ніде раніше не опублікована), мати науковий зміст, відповідати вимогам ВАК до наукових праць і, згідно з постановою Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р., обов’язково містити наступні елементи:

– постановка проблеми в контексті сучасної філологічної науки та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання означеної проблеми і на які опирається автор;

– визначення невирішених раніше частин загальної проблеми або напрямів дослідження, яким присвячується стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у визначеному напрямку.

 

Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті.

Мова публікацій: українська, російська, білоруська, польська, чеська, молдовська, англійська, французька, німецька, італійська.

 

Технічні вимоги до оформлення авторського оригіналу:

– орієнтовний обсяг: 12–15 сторінок;

– формат: А 4;

– набір тексту здійснюється у форматі Мicrosoft Word;

– розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм;

– гарнітура: Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;

– абзацний відступ: 1,25 см;

– вирівнювання: по ширині.

 

Загальні вимоги:

– покликання на цитовані джерела потрібно подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела у списку, який подається після статті, друга – номер сторінки, наприклад: [2, с. 45]; якщо два джерела з покликанням на сторінки: [2, с. 45; 4, с. 14–15]; якщо перелік джерел: [1; 3; 7; 8; 12];

– у тексті статті слід чітко розмежовувати графічні знаки «тире» (… – …) та «дефіс» (… - …); використовувати однотипні лапки («…»);

– приклади, ілюстративний матеріал необхідно виділяти курсивом;

– не допускається ставити абзацний відступ пробілами та клавішею Tabі робити зайві пробіли під час форматування статті;

– таблиці, малюнки та світлини – чорно-білі, відцентровані, розміром не більше встановлених меж сторінки;

– список літератури не повинен перевищувати 12 позицій.

 

Послідовність розташування матеріалів:

– УДК (у верхньому лівому кутку без абзацного відступу, шрифт нежирний, Times New Roman, 14 кегль, наприклад: УДК 82-312.1);

– ім’я та прізвище автора (у верхньому правому кутку, напівжирний курсив, наприклад: Олеся Скляренко);

– науковий ступінь, вчене звання, посада (у верхньому правому кутку, під ім’ям та прізвищем автора, напівжирний курсив, наприклад: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології і методики навчання);

– назва установи (у верхньому правому кутку, під назвою посади, напівжирний курсив, наприклад: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»);

– назви міста та країни (під ім’ям та прізвищем автора, у круглих дужках, напівжирний курсив, наприклад: (м. Переяслав-Хмельницький, Україна));

– назва статті (через рядок після назви міста та країни, відцентровано, великими літерами, шрифт напівжирний, наприклад: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ);

– анотація та ключові слова (до 10 слів) українською мовою (через рядок після назви статті, без слова «анотація», об’єм – не менше 500 друкованих знаків без пробілів; шрифт – Times New Roman, 14 кегль, курсив);

– анотація та ключові слова (до 10 слів) російською мовою (через рядок після анотації та ключових слів українською мовою, без слова «анотація», об’єм – не менше 500 друкованих знаків без пробілів; шрифт – Times New Roman, 14 кегль, курсив);

– анотація та ключові слова (до 10 слів) англійською мовою (через рядок після анотації та ключових слів російською мовою, без слова «анотація», об’єм – не менше 2000 друкованих знаків без пробілів; шрифт – Times New Roman, 14 кегль, курсив);

– текст статті (через два рядки після анотації та ключових слів англійською мовою, за вищеподаними вимогами);

– список використаних джерел (через рядок після тексту статті, за абеткою, оформлений відповідно до вимог ВАК);

– транслітерація (через рядок після тексту статті, за абеткою, он-лайн транслітерація: http://slovnyk.ua/services/translit.php);

– через рядок після транслітерації подається запис: Статтю рекомендовано до друку … (вказується інформація про вчене звання, науковий ступінь та місце роботи рецензента статті, шрифт – Times New Roman, 12 кегль, курсив, вирівнювання по правому краю, наприклад: Статтю рекомендовано до друку кандидатом педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри української лінгвістики і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Потапенком Олександром Івановичем);

– через рядок після рекомендації статті до друку подається запис: Стаття надійшла до редакції … . … . … . (зазначається дата надсилання статті, шрифт – Times New Roman, 12 кегль, курсив, вирівнювання по правому краю, наприклад: Стаття надійшла до редакції 11 серпня 2016 року).

 

Редакція приймає статті повністю підготовлені до друку у збірнику наукових праць. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на редагування статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора).

Прорецензована стаття може бути повернута авторові на доопрацювання. Відхилений оригінал авторові не повертається.

 

Редакційна колегія надає перевагу статтям, написаним іноземною мовою.

 

На електронну адресу редакції (ovsienkol@gmail.com) мають надійти:

1. Стаття, оформлена відповідно до вказаних вимог.

2. Відсканована квитанція про сплату за друк статті.

3. Відсканована рецензія доктора чи кандидата наук із відповідної галузі, підписана і засвідчена в установленому порядку (для студентів, аспірантів, викладачів без наукового ступеня та з науковим ступенем кандидата і доктора наук).

4. Інформація про автора (якщо авторів декілька, то на кожного з них окремо).

 

Статті приймаються до друку до 15 вересня 2016 року.

 

У разі невиконання або часткового виконання вимог матеріали розглядатися не будуть!

 

Сплата за друк публікації:

Видання матеріалів здійснюється за кошти авторів. Вартість однієї сторінки (повної/неповної) становить 40 грн. Статті іноземною мовою і статті закордонних науковців друкуються безкоштовно.

Поштова адреса для переказу коштів за друк статті:

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Філологічний факультет,

Кафедра української лінгвістики і методики навчання,

Овсієнко Людмилі Миколаївні,

вул. Пугачова, 2, каб. 304.

м. Переяслав-Хмельницький,

Київська обл.,

Україна,

08404

 

Розсилка збірника:

Збірник наукових праць розсилається державним підприємством «Укрпошта». За бажанням, матеріали можуть бути надіслані відділенням «Нової пошти» (за кошти автора).

 

Контакти:

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», філологічний факультет, кафедра української лінгвістики і методики навчання, вул. Пугачова, 2, каб. 304.

Телефони для довідок: 066 641 73 61; 063 051 77 99; 096 577 69 09 (Овсієнко Людмила Миколаївна).

e-mail: ovsienkol@gmail.com

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА

 

Прізвище, ім’я, ім’я по батькові (повністю)

 

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Посада

 

Назва установи

 

Повна поштова адреса, на яку необхідно надсилати збірник наукових праць (із зазначенням поштового індексу)

 

Телефон

 

E-mail

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 82-312.1

Олеся Скляренко

кандидат філологічних наук, доцент,

доцент кафедри іноземної філології і методики навчання

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди»

(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ

СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

 

Анотація українською мовою (не менше 500 знаків без урахування пробілів і ключових слів).

Ключові слова: 8-10 слів.

 

Аннотация на русском языке (не менее 500 знаков без учета пробелов и ключевых слов).

Ключевыеслова: 8-10 слов.

 

Resume in English (more than 2000 symbols and key words).

Key words: 8-10 words.

 

 

Текст наукової статті (12–15 сторінок):

Постановка проблеми. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст … .

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст … .

Виділення невирішених раніше частин проблеми. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст … .

Мета статті. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст … .

Постановка завдання. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст … .

Виклад основного матеріалу. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст… .

Висновки. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст … .

Перспективи подальших розвідок. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст … .

 

Список використаних джерел

1. Маркова А.К. Психология профессионализма / Маркова А.К. – М. : Знание, 1996. – 308 с.

2. Нагач М.В. Підготовка майбутніх учителів у школах професійного розвитку в США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М.В. Нагач. – К., 2008. – 21 с.

3. Нагорна Н.В. Формування у студентів понять компетентності й компетенції / Н.В. Нагорна // Виховання і культура. – 2007. – № 1–2 (11–12). – С. 266–268.

 

References

(Транслітерація)

1. Markova A.K. Psykholohyia professyonalyzma / Markova A.K. – M. : Znanye, 1996. – 308 s.

2. Nahach M.V. Pidhotovka maibutnikh uchyteliv u shkolakh profesiinoho rozvytku v SShA : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 «Teoriia i metodyka profesiinoi osvity» / M.V. Nahach. – K., 2008. – 21 s.

3. Nahorna N.V. Formuvannia u studentiv poniat kompetentnosti i kompetentsii / N.V. Nahorna // Vykhovannia i kultura. – 2007. – № 1–2 (11–12). – S. 266–268.

Статтю рекомендовано до друку

кандидатом педагогічних наук, професором кафедри

української лінгвістики і методики навчання

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Потапенком Олександром Івановичем

 

Стаття надійшла до редакції 11 серпня 2016 року

 

 

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

Notice: Undefined variable: c_links_count in /home/ilshorg/domains/ilnan.gov.ua/public_html/modules/mod_news_kit/mod_news_kit.php on line 75