Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 

Наші видання

metodolpgii.jpg

Григорчук Юлія Миколаївна

Кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу давньої української літератури.

Наукові інтереси:

·         художня проза української діаспори ХХ ст.;

·         творчість Віри Вовк, Григорія Сковороди;

·         релігійно-християнський дискурс у літературі;

·         екзистенціальна філософія;

·         літературна ономастика.

Вибрані публікації:

Монографія:

 

Проза Віри Вовк: виміри сакрального. – Брустурів: Дискурсус, 2016. – 364 с.: іл.

Cтатті:

1.    Ідея духовних пошуків у повісті Віри Вовк «Вітражі» // Мова і культура. – 2009. – Вип. 12.
2.    «Ніщо не вмирає, все перетворюється…»: тема мистецтва і духовних цінностей у повісті Віри Вовк «Старі панянки» // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 6.
3.    Екзистенційні мотиви в повістевому триптиху Віри Вовк // Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць / [за заг. ред. Г. Л. Токмань]. – К., 2011. – Вип. 10.
4.    Повість Віри Вовк «Тотем скальних соколів»: роль антропонімії у створенні художнього підтексту // Слово і час. – 2012. – № 10.
5.    Релігійні мотиви в поезії Віри Вовк і Яна Твардовського // Вісник Львівського ун-ту. Філологія. – 2012. – Вип. 56. – Ч. 2.
6.    Етномаркованість сакрального: специфіка використання гуцульської діалектної лексики в «Леґендах» Віри Вовк // Вісник Прикарпатського ун-ту. Філологія. – 2012. – Вип. 32/33.
7.    Афориcтика Віри Вовк як відображення світогляду авторки // Лексикографічний бюлетень: зб. наук. праць [відп. ред. І. С. Гнатюк]. – 2012. – Вип. 21.
8.    Трансформація міфологічної моделі становлення особистості у повісті Віри Вовк «Останній князь Звонимир» // Наукові праці: науково-метод. журнал. – Миколаїв, 2012. – Т. 192. – Вип. 180: Філологія. Літературознавство.
9.    Художня об’єктивація архетипу дому в повістях Віри Вовк // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: зб. наук. праць / [відп. ред. В. Т. Поліщук]. – Черкаси, 2012.
10.  Сновидіння як «семіотичне вікно» містичного: своєрідність оніропростору повістей Віри Вовк // Spheres of Culture. – Lublin: Wydawn. Un-tu Maria Curie-Skłodowska, 2012. – Vol. II.
11.  Релігійні мотиви в поезії Віри Вовк і Яна Твардовського // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2012. – Вип. 56. – Част. 2.
12.  Художнє вираження діалогу людини і Божественного у повісті Віри Вовк «Спілкування з опалевим метеликом» // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: зб. матеріалів четвертої Міжнар. наук.-практ. конф. / [відп. ред. І. Ключковська]. – Л., 2013.
13.  Реалізація опозиції сакральне / профанне у мотивах новелістичних циклів Віри Вовк «Карнавал» і «Сьома печать» // Наукові праці: науково-метод. журнал. – Миколаїв, 2013. – Т. 224. – Вип. 212: Філологія. Літературознавство.
14.  Ознаки притчевості в повісті Віри Вовк «Каравела»: їх авторське осмислення та художнє втілення // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2014. – Вип. 19.
15.  Багатогранність аналітичного осягнення художнього буття (рецензія на книгу Хороб М. Б. Грані художнього буття: нариси з української літератури ХХ століття: (дослідження, статті, критичні етюди). Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. 428 с.) // Слово і Час. – 2014. – № 6.
16.  Риси інтелектуалізму в романі Віри Вовк «Паломник» // Слово і Час. – 2015. – № 2.
17.  Образ героя-мандрівника у повістях Віри Вовк // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: зб. наук. праць. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – Вип. 18–20.
18.  Відлуння філософських ідей Григорія Сковороди у творчості Віри Вовк // Переяславські сковородинські студії: філологія, філософія, педагогіка: зб. наук. праць / [за заг. ред. М.П. Корпанюка]. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2015. – Вип. 3.
19.  Образно-символічне вираження сакрального в художній прозі Віри Вовк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених / [наук. ред. М.М. Сулима]. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2015. – Вип. 22.
20.  Мандрівник (HOMO VIATOR) – герой повістей Віри Вовк // Дивослово. – 2016. – № 1.
21.  Образ дому в поезії Віри Вовк // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі: [зб. наук. праць]. – Вип. 13 / [гол. ред. Н.О. Висоцька]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016.
22.  Художнє осмислення образу пророка і його місії у творчості Віри Вовк і Лесі Українки // Слово і Час. – 2016. – № 12.
23.  «Книга Естери» Віри Вовк: біблійна інтертекстуальність образів-персонажів // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених / [наук. ред. М.М. Сулима]. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2017. – Вип. 24.
24.  Віра Вовк: відомі й маловідомі сторінки життєпису // Філологічні діалоги: зб. наук. праць. – Ізмаїл: Ізмаїл. держ. гуманітарн. ун-т, 2017. – Вип. 4.
25.  Бразильські мандри українського філософа: байки Григорія Сковороди у перекладах і творчій інтерпретації Віри Вовк // Переяславські сковородинські студії: філологія, філософія, педагогіка: зб. наук. праць / [за заг. ред. М.П. Корпанюка]. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2017. – Вип. 4.
26.  І знову… ad fontes: про візит до України Віри Вовк // Всесвіт: журнал іноземної літератури. – 2017. – № 9–10.
27.  Гуцульщина у прозі Івана Франка і Віри Вовк // Літературознавчі студії. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – Вип. 2 (49).
28.  «Неспіймані світом»: ідейно-естетична суголосність творів Григорія Сковороди і Василя Барки (на матеріалі роману «Рай») // Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства: зб. наук. праць / відп. ред. І.В. Сабадош. – Ужгород, 2018. – Вип. 23.
29.  Становлення Наукового центру дослідження українського шістдесятництва // Слово і час. – 2018. – № 3.
30.  Художня рецепція Біблії у творчості Віри Вовк // Ізборник 20122016. Дослідження. Критика. Публікації / Упор., ред. В.І. Сулима. – К.: ВД Дмитра Бураго, 2018.
31. Поетичний гербарій Григорія Сковороди і Віри Вовк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених / [наук. ред. М.М. Сулима]. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2018. – Вип. 25.
32. Авторська молитва у творчості Віри Вовк // Київські полоністичні студії: матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 23–25 травня 2018 р. / [відповід. ред. Р. Радишесьий. – Т. ХХХV. – К.: Талком, 2019.
33. Орнітосимволіка Григорія Сковороди і Василя Барки: до питання прототексту // Переяславські Сковородинівські студії: філологія, філософія, педагогіка: зб. наук. праць / [за заг. ред. М.П. Корпанюка]. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2019. – Вип. 6.
34. Філософські казки Емми Андієвської та байки Григорія Сковороди: діалоги текстів // Слово і Час. – 2019. – № 10.
35. Повернення у слові: віднайдені в архіві Р. Братуня автографи Віри Вовк // Слово і Час. – 2020. – № 5.
36. Образ серця у контексті художнього світомислення Віри Вовк і Григорія Сковороди // Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну: Колективна монографія / Упорядник, науковий редактор Н. Левченко. – Київ–Люблін–Харків: Майдан, 2020.
37. Афористика Григорія Сковороди і Віри Вовк: діалоги текстів // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія «Філологія». – 2020. – Вип. 1 (43).
38. Біблійний інтертекст у романі Л. Мосендза «Останній пророк»  // Слово і Час. – 2021. – № 3.
39. Символіка світла в художніх текстах Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії: зб. наук. праць / [за заг. ред. М.П. Корпанюка]. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2021. – Вип. 7: Філологія. Філософія. Педагогіка.
40. Образ Богородиці у творчості Віри Вовк: своєрідність і джерела інтерпретації // Крізь століття твій голос лунає: збірник матеріалів конференції до ювілею Віри Вовк / упор. Н. Гаврилюк. – Дрогобич, Коло, 2021.

Перелік публікацій у Google-scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=64lxs50AAAAJ&hl=uk&oi=ao

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-9359-1334

Премії:

·         НАН України для молодих вчених (2019);
·         стипендія Президента України для молодих учених (2018—2019).

Інша наукова діяльність:

·         участь у написанні статей до Шевченківської і Франківської енциклопедій;
·         участь у підготовці оригінальних текстів пам’яток Х–XVIII ст. для майбутньої антології «Література Київської Русі»;
·         виступи на всеукраїнських і міжнародних конференціях різних рівнів (Варшава, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Київ, Львів, Переяслав, Ужгород, Харків, Хмельницький, Чернігів).

Художня творчість:

Найріднішому. Вірші та світлини. – Брустурів: Дискурсус, 2015. – 40 с.: іл.

E-mail: yuliahryhorchuk(at)ukr.net

 

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ