Українська
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
Колектив Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка з
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 • «Шевченківська енциклопедія. Образотворча спадщина». Презентація видання
  «Шевченківська
  У Національному
 • Відійшов у Позасвіти Дмитро Сергійович Наливайко
  Відійшов у
  Колектив Інституту
 • Україна прощається з Дмитром Павличком, поетом, що стояв біля витоків шістдесятництва і Незалежності.
  Україна
  Колектив Інституту
 • Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі: Репрезентації магії у спектрі медіа
  Теоретичні
  A miracle is
 • Довкола “Акордеона”: мистецько-наукова зустріч із акад. Миколою Жулинським у Львові
  Довкола
  20 грудня 2022 року
 

Наші видання

post.jpg

Григорчук Юлія Миколаївна

Кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу давньої української літератури.

Наукові інтереси:

·         художня проза української діаспори ХХ ст.;

·         творчість Віри Вовк, Григорія Сковороди;

·         релігійно-християнський дискурс у літературі;

·         екзистенціальна філософія;

·         літературна ономастика.

Вибрані публікації:

Монографія:

 

Проза Віри Вовк: виміри сакрального. – Брустурів: Дискурсус, 2016. – 364 с.: іл.

Cтатті:

1.    Ідея духовних пошуків у повісті Віри Вовк «Вітражі» // Мова і культура. – 2009. – Вип. 12.
2.    «Ніщо не вмирає, все перетворюється…»: тема мистецтва і духовних цінностей у повісті Віри Вовк «Старі панянки» // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 6.
3.    Екзистенційні мотиви в повістевому триптиху Віри Вовк // Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць / [за заг. ред. Г. Л. Токмань]. – К., 2011. – Вип. 10.
4.    Повість Віри Вовк «Тотем скальних соколів»: роль антропонімії у створенні художнього підтексту // Слово і час. – 2012. – № 10.
5.    Релігійні мотиви в поезії Віри Вовк і Яна Твардовського // Вісник Львівського ун-ту. Філологія. – 2012. – Вип. 56. – Ч. 2.
6.    Етномаркованість сакрального: специфіка використання гуцульської діалектної лексики в «Леґендах» Віри Вовк // Вісник Прикарпатського ун-ту. Філологія. – 2012. – Вип. 32/33.
7.    Афориcтика Віри Вовк як відображення світогляду авторки // Лексикографічний бюлетень: зб. наук. праць [відп. ред. І. С. Гнатюк]. – 2012. – Вип. 21.
8.    Трансформація міфологічної моделі становлення особистості у повісті Віри Вовк «Останній князь Звонимир» // Наукові праці: науково-метод. журнал. – Миколаїв, 2012. – Т. 192. – Вип. 180: Філологія. Літературознавство.
9.    Художня об’єктивація архетипу дому в повістях Віри Вовк // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: зб. наук. праць / [відп. ред. В. Т. Поліщук]. – Черкаси, 2012.
10.  Сновидіння як «семіотичне вікно» містичного: своєрідність оніропростору повістей Віри Вовк // Spheres of Culture. – Lublin: Wydawn. Un-tu Maria Curie-Skłodowska, 2012. – Vol. II.
11.  Релігійні мотиви в поезії Віри Вовк і Яна Твардовського // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2012. – Вип. 56. – Част. 2.
12.  Художнє вираження діалогу людини і Божественного у повісті Віри Вовк «Спілкування з опалевим метеликом» // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: зб. матеріалів четвертої Міжнар. наук.-практ. конф. / [відп. ред. І. Ключковська]. – Л., 2013.
13.  Реалізація опозиції сакральне / профанне у мотивах новелістичних циклів Віри Вовк «Карнавал» і «Сьома печать» // Наукові праці: науково-метод. журнал. – Миколаїв, 2013. – Т. 224. – Вип. 212: Філологія. Літературознавство.
14.  Ознаки притчевості в повісті Віри Вовк «Каравела»: їх авторське осмислення та художнє втілення // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2014. – Вип. 19.
15.  Багатогранність аналітичного осягнення художнього буття (рецензія на книгу Хороб М. Б. Грані художнього буття: нариси з української літератури ХХ століття: (дослідження, статті, критичні етюди). Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. 428 с.) // Слово і Час. – 2014. – № 6.
16.  Риси інтелектуалізму в романі Віри Вовк «Паломник» // Слово і Час. – 2015. – № 2.
17.  Образ героя-мандрівника у повістях Віри Вовк // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: зб. наук. праць. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – Вип. 18–20.
18.  Відлуння філософських ідей Григорія Сковороди у творчості Віри Вовк // Переяславські сковородинські студії: філологія, філософія, педагогіка: зб. наук. праць / [за заг. ред. М.П. Корпанюка]. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2015. – Вип. 3.
19.  Образно-символічне вираження сакрального в художній прозі Віри Вовк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених / [наук. ред. М.М. Сулима]. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2015. – Вип. 22.
20.  Мандрівник (HOMO VIATOR) – герой повістей Віри Вовк // Дивослово. – 2016. – № 1.
21.  Образ дому в поезії Віри Вовк // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі: [зб. наук. праць]. – Вип. 13 / [гол. ред. Н.О. Висоцька]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016.
22.  Художнє осмислення образу пророка і його місії у творчості Віри Вовк і Лесі Українки // Слово і Час. – 2016. – № 12.
23.  «Книга Естери» Віри Вовк: біблійна інтертекстуальність образів-персонажів // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених / [наук. ред. М.М. Сулима]. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2017. – Вип. 24.
24.  Віра Вовк: відомі й маловідомі сторінки життєпису // Філологічні діалоги: зб. наук. праць. – Ізмаїл: Ізмаїл. держ. гуманітарн. ун-т, 2017. – Вип. 4.
25.  Бразильські мандри українського філософа: байки Григорія Сковороди у перекладах і творчій інтерпретації Віри Вовк // Переяславські сковородинські студії: філологія, філософія, педагогіка: зб. наук. праць / [за заг. ред. М.П. Корпанюка]. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2017. – Вип. 4.
26.  І знову… ad fontes: про візит до України Віри Вовк // Всесвіт: журнал іноземної літератури. – 2017. – № 9–10.
27.  Гуцульщина у прозі Івана Франка і Віри Вовк // Літературознавчі студії. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – Вип. 2 (49).
28.  «Неспіймані світом»: ідейно-естетична суголосність творів Григорія Сковороди і Василя Барки (на матеріалі роману «Рай») // Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства: зб. наук. праць / відп. ред. І.В. Сабадош. – Ужгород, 2018. – Вип. 23.
29.  Становлення Наукового центру дослідження українського шістдесятництва // Слово і час. – 2018. – № 3.
30.  Художня рецепція Біблії у творчості Віри Вовк // Ізборник 20122016. Дослідження. Критика. Публікації / Упор., ред. В.І. Сулима. – К.: ВД Дмитра Бураго, 2018.
31. Поетичний гербарій Григорія Сковороди і Віри Вовк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених / [наук. ред. М.М. Сулима]. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2018. – Вип. 25.
32. Авторська молитва у творчості Віри Вовк // Київські полоністичні студії: матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 23–25 травня 2018 р. / [відповід. ред. Р. Радишесьий. – Т. ХХХV. – К.: Талком, 2019.
33. Орнітосимволіка Григорія Сковороди і Василя Барки: до питання прототексту // Переяславські Сковородинівські студії: філологія, філософія, педагогіка: зб. наук. праць / [за заг. ред. М.П. Корпанюка]. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2019. – Вип. 6.
34. Філософські казки Емми Андієвської та байки Григорія Сковороди: діалоги текстів // Слово і Час. – 2019. – № 10.
35. Повернення у слові: віднайдені в архіві Р. Братуня автографи Віри Вовк // Слово і Час. – 2020. – № 5.
36. Образ серця у контексті художнього світомислення Віри Вовк і Григорія Сковороди // Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну: Колективна монографія / Упорядник, науковий редактор Н. Левченко. – Київ–Люблін–Харків: Майдан, 2020.
37. Афористика Григорія Сковороди і Віри Вовк: діалоги текстів // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія «Філологія». – 2020. – Вип. 1 (43).
38. Біблійний інтертекст у романі Л. Мосендза «Останній пророк»  // Слово і Час. – 2021. – № 3.
39. Символіка світла в художніх текстах Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії: зб. наук. праць / [за заг. ред. М.П. Корпанюка]. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2021. – Вип. 7: Філологія. Філософія. Педагогіка.
40. Образ Богородиці у творчості Віри Вовк: своєрідність і джерела інтерпретації // Крізь століття твій голос лунає: збірник матеріалів конференції до ювілею Віри Вовк / упор. Н. Гаврилюк. – Дрогобич, Коло, 2021.

Перелік публікацій у Google-scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=64lxs50AAAAJ&hl=uk&oi=ao

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-9359-1334

Премії:

·         НАН України для молодих вчених (2019);
·         стипендія Президента України для молодих учених (2018—2019).

Інша наукова діяльність:

·         участь у написанні статей до Шевченківської і Франківської енциклопедій;
·         участь у підготовці оригінальних текстів пам’яток Х–XVIII ст. для майбутньої антології «Література Київської Русі»;
·         виступи на всеукраїнських і міжнародних конференціях різних рівнів (Варшава, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Київ, Львів, Переяслав, Ужгород, Харків, Хмельницький, Чернігів).

Художня творчість:

Найріднішому. Вірші та світлини. – Брустурів: Дискурсус, 2015. – 40 с.: іл.

E-mail: yuliahryhorchuk(at)ukr.net

 

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

11

Дні Шекспіра в Україні

Проєкт "Дні Шекспіра в Україні"...

NEWSKIT_квітня

28

Вітаємо Людмилу Тарнашинську!

27 квітня на засіданні Загальних...

NEWSKIT_березня

28

Вітаємо Ростислава Радишевського!

Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...