Українська
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
Колектив Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка з
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 • «Шевченківська енциклопедія. Образотворча спадщина». Презентація видання
  «Шевченківська
  У Національному
 • Відійшов у Позасвіти Дмитро Сергійович Наливайко
  Відійшов у
  Колектив Інституту
 • Україна прощається з Дмитром Павличком, поетом, що стояв біля витоків шістдесятництва і Незалежності.
  Україна
  Колектив Інституту
 • Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі: Репрезентації магії у спектрі медіа
  Теоретичні
  A miracle is
 • Довкола “Акордеона”: мистецько-наукова зустріч із акад. Миколою Жулинським у Львові
  Довкола
  20 грудня 2022 року
 

Наші видання

post.jpg

Сулима Віра Іванівна

Сулима Віра Іванівна — кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу давньої української літератури.

Наукові інтереси:

·         Історія української літератури ХІ-ХХІ ст.;

·         Новітні інтерпретації творів давнього письменства;

·         Релігійно-біблійна парадигма літературознавчих досліджень;

·         Теорія і методика сучасної медієвістики;

Вибрані праці:

Книги:

1.     Біблія і українська література. Навчальний посібник. – К.: «Освіта», 1998 р. – 339 с.

2.     Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - Київ, 2009. – 17,3 ум.-друк. арк. - (у співавт. з М.П. Ткачуком, В.Л.Смілянською та М.М. Сулимою).

3.     Не десять соколів: Роман, повісті. - К.: Радянський письменник, 1989. – 17,5 ум.-друк. арк. – Тираж 15 000 прим. (Художник – В. П. Васильєв).

4.     Історія української літератури: У 12 т. – Т.1. Давня література (Х – перша половина ХVI ст.). – К. : Наукова думка, 2014. – 838 с. -  68,25 арк.// автор розділів:  Біблійні книги – с. 117-131, Апокрифи – с. 132-160, Богослужбові книги – с. 160-172, Ораторсько-учительна проза – с. 173-194, Ізборник Святослава 1073 (с. 221), Ізборник 1076 (с. 223), Хроніка Іоанна Малали (с. 256), Хроніка  Георгія Синкелла (263), Хроніка Георгія Амартола (263), Києворуські проповідники (с.357-374), Володимир Мономах (386-401), Климент Смолятич (402-410), Кирило Туровський (411-428), Слово о полку Ігоревім (492-521),

5.     Історія української літератури: У 12 т. – Т. 2. Давня література (друга половина ХVI –  ХVIІІ ст.). – К. : Наукова думка, 2014. – 838 с. - 68,25 арк. // Науковий співредактор. // автор  розділів: Літературний процес  (друга половина ХVI –  п. п. ХVIІ ст.).  Літературний процес  (др. п  ХVIІ. – п. п. ХVIІІ ст.), Літературний процес ( др.. п. , ХVIІІ ст.),  .   

6.     IЗБОРНИК 2012-20/16. Дослідження. Критика. Публікації / Редактор-упорядник В.І.Сулима. – К.  Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 452 с. – Обсяг 26,27 др. арк.

7. Слово про закон і благодать митрополита київського Іларіона: текст і контекст, автор і канон. // Літературознавчий дискурс: від бароко до постмодерну. Колективна монографія. Київ–Люблін–Харків, 2020.  – С.18-28.

 

Статті:

1.     «До питання про історико-літературний та релігійно-філософський контекст одного поетичного твору Кирила Транквіліона Ставровецького» / Слово і час.  2019. № 6. С. 74-84.

2.     стаття/некролог “Сумного янгола зникома подобизна...”. Пам’яті Леоніда Ушкалова  // Слово і час. 2019.    № 3 . С. 124

3.     «Він очолював сізіфів проект – АІУЛ». // «Боліло серце за Україну : спогади про Віталія Дончика»: зб. ст. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – С. 30–36.

4.     «Термінологічні дефініції та генеалогія жанрів ораторсько-проповідницької прози ХI-ХVIII століть» // «Ізборник  2012-2016». Дослідження. Критика. Публікації / Упор., ред: В. І. Сулима. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. –   Обсяг  –  1 др. арк.

5.     «Свята Тройця  у книзі “Зєрцало богословії” Кирила Транквіліона Ставровецького: прототекст, текст,  контекст» // Збірник наукових праць:  Культуротворча місія Почаївського василіянського монастиря. Упоряд. архиєп. Ігор Ісіченко. Харків: Акта, 2018. 228 с. – С. 37 – 50.  –  Обсяг -  0,8 др. арк.

6.     Слово про видатного дослідника «Слова» / «Слово і час». – №11 – 2018.  – Обсяг – 9500 знаків  -  0,25 др.

7.     « “Літера  –  не дух, Біблія – не релігія”  (Святе Письмо в дослідженнях І. Я. Франка)»  // Ліствиця Якова. Збірник статей  на пошану професора Леоніда Ушкалова з нагоди його шістдесятиліття. – Харків: «Майдан», 2016. – 485  с. – С. 379–392. 

8.     Твори про св. Бориса і Гліба в історії української літератури (1887-2014) // зб. «Святі Борис і Гліб у національній культурі та суспільній думці». – Харків: АКТА, 2016.  –  С. 144–160.   –  160 с.  –     16 стор.

9.     Іван Франко й апокрифічний протопласт української літератури //  Мандруючи світами і віками.  Збірник на пошану  Юрія Пелешенка. Під редакцією  Ігоря Набитовича. – Київ–Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 280–290. – 15 стор. 

10.   «Українська проповідь XI-XIX століть у дослідженнях Івана Яковича Франка (З нагоди 160-ї  річниці від дня народження і 100-х  роковин смерті  письменника)» // Матеріали міжнародній науковій конференції «Глобалізація/європеїзація і розвиток національних слов’янських культур. До дня слов’янської писемності і культури славістичній конференції (НБУ імені В.І. Вернадського).  – Київ, 2016. – С. 110-114.   –  6 стор.

11.   На поріг 90-ліття.  – журнал «Слово і час». – №11. –   2 стор.

12.   Кого наслідували українські проповідники XVIIcт. – греків, римлян чи поляків? (у рамках Міжнародної наукової конференції до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії «Adfonts –До джерел». Київ, 12-14 жовтня 2015) //  Наукові записки НАУКМА. Філологічні науки. – Том 176. – Київ, 2015.  – С. 31-35 (с. 34).

13.   Біблія (Святе Письмо) в українських перекладах і дослідженнях Наукового товариства  ім. Шевченка. – Наукове товариство ім. Шевченка. Енциклопедія.  Том 2. Бібл–Вес. – К., Львів, Тернопіль, 2014. – С. 103–109.

14.   До питання про жанр  твору Григорія Сковороди «СVМФОНІА, нареченная Книга Асхань о Познанїи самаго себе» //  Переяславські сковородинівські студії.  Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С.  111 – 117.

15.    Володимир Мономах і його «Повчання»: до питання про жанр твору  // Студії з україністики. Вип. ХІІІ.  -  К., 2013.  -  С. 431 – 441.

16.   «Ірина Семенкоі Михайль Семенко:  образ автора в науковому дослідженні».  – Літературознавчі студії. Вип. 37. Ч. 2. (Б-ка Інституту філол..). – К.: Вид. дім Дмитра Бураго,  2013. – С. 337 – 343.

17.   Три етюди з марева пам'яті. Спогади про А.Гр. Погрібного // У кн..: Життя і чин Анатолія Погрібного. Наукові розвідки, статті, спогади. / Київ: ВЦ «Просвіта», 2011 р. – 487 с. - С. 373 – 378.

18.   «Діалог в ореолі смутку й сивини. Спогади про М.Н.Москаленка» // У кн.: Михайло Москаленко. Статті. Публіцистика. Спогади про Михайла Москаленка». / К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2011 р. - С. 475-485

19.   «До питання про традиції учительно-проповідницької літератури Київської Русі у творчості Володимира Мономаха і Григорія Сковороди»/ Переяславські Сковородинівсь-кі студії: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – 336 с. - С. 124-129.

20.   «Жила я просто, ясно, тихо…» (З нагоди 70-ліття Ірини Жиленко)/ ж.«Дивослово», 2011, квітень, - С. 49 - 56

«Морфологія «Снів» Тараса Шевченка в контексті біблійних оніричних пророцтв» / Слово і час. – 2011. - № 3.- С. 12 - 20.

21.   «До питання про апокрифічні джерела давньоукраїнської літератури» / Gente Ukrainus, natione Ukrainus (Літературні шляхи старожитної України). Збірник наукових праць на пошану доктора філол. наук, проф. Миколи Корпанюка з нагоди його 60-річчя. – Київ: «Євшан-зілля», 2010. – С. 445-450.

22.   «Біблійні географічні назви як концепти і їх художньо-стильова функція в поезії Тараса Шевченка» / Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. Вип. 12. (КНУ ім.. Т.Ш.). - 2009. – С. 163-172.

23.   «ПЫТАТИ ПОТОНКУ БОЖЕСТВЕНЫХ ПИСАНЇИ: філософія Клима Смолятича у вимірах біблійної екзегези та герменевтики» / Слово і час. – 2009. - № 12. – С. – 17-28.

24.   «Біблійні географічні назви як концепти і їх художньо-стильова функція у творах Г. Сковороди» / Григорій Сковорода - джерело духовної величі та сучасність (наук. матер. Переяслав-Хмельницьких XIV Сковородинівських читань) / – К., 2009. – Вип. ІІ. – С. 195 - 203.

25.   Біблійний концепт покори/послуху/смирення у дзеркалі українській поезії ХІХ-ХХ ст. – Науковий вісник Миколаївського державного університету. Випуск 22. Філологічні науки. Збірник наукових праць. – Миколаїв: МДУ, 2009. – С. 199 – 204.

26.   «Слово о полку Ігореві» як драма-декламація (жанрово-композиційний дискурс). - Слово і час. – 2008. - № 5. – С. 25

27.   Візантійська проповідницька традиція на сторінках Ізборника Святослава 1073 р.- Біблія і культура: Зб. наук. ст.: Вип. 8-9. – Чернівці, 2008.- С. 204—217

28.   Воскресіння Господнє у діалозі Григорія Сковороди Потоп Зміин (XVIII ст.) та у Великодніх проповідях Василя Гречулевича (ХІХ ст.): особливості герменевтики та поетики Воскресіння Господнє у діалозі Григорія Сковороди Потоп Зміин (XVIII ст.) та у Великодніх проповідях Василя Гречулевича (ХІХ ст.): особливості герменевтики та поетики. - Sacrum і Біблія в українській літературі. – Люблін, 2008.- С. 407-415.

29.   Становлення проповідництва Київської Русі: особливості літературної екзегези і поетики. - Медієвістика. Випуск 4. Одеса, 2006. – С. 29 – 39.

30.   Пролог як пам'ятка ораторсько-проповідницької прози Київської Русі: жанри, тематика, поетика.- Споконвіку було Слово…»: Збірник на пошану професора Олександра Александрова з нагоди його 60-річчя. – Одеса: «Астропринт», 2007. - С. 373 – 380.

31.   Біблійна концепція всесвітньої історії у хроніках Іоанна Малали, Георгія Синкелла та Георгія Амартолаю- Антипролог: Збірник наукових праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. – К.: ВД «Стилос», 2007.- С.98 – 122

32.   Інтерпретація євангельської теми Преображення Господнього у філософських трактатах Григорія Сковороди (ХVIII ст.) і проповідях Василя Гречулевича (ХІХ ст.) Інтерпретація євангельської теми Преображення Господнього у філософських трактатах Григорія Сковороди (ХVIII ст.) і проповідях Василя Гречулевича (ХІХ ст.). - Григорій Сковорода – джерело духовної величі і сучасність. Зб. наукових праць. Тернопіль, 2007. - С. 304 -312.

33.   Біблійні концепти і проповідницька традиція української літератури (на прикладі концепту води) // Слово і час. - № 12 – 2007. – С. 3 – 14.

34.   Традиції старокиївської ораторсько-учительної прози у провідях Василя Гречулевича (1791–1870) // Літературознавчі студії. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології. Випуск 19. Частина 2. – Київ, 2007. – С. 199 – 203.

35.   Становлення проповідництва Київської Русі: особливості літературної ексгези і поетики // Медієвістика. — Одеса, 2006. — Вип. 4. — С. 29–39.

36.   Біблійні книги в стародавній Україні // Біблія і культура: Зб. наук. ст.: Вип. 7. – Чернівці, 2005.- С. 64-74.

37.   Йоаникій Галятовський у творчому трактуванні Івана Франка // ЗНТШ. Том CCL ( т. 250). Праці Філологічної секції. – Львів, 2005. - С. 539 – 547

38.   Свята Трійця і троїста символіка: до питання про літературну генезу української народної поезії. - "Слово і час", 2005. № 6.. 14 ст.

39.   Смерть як життя на острові у вічності: художнє моделювання світу в романі "Острів у вічності" В. Дрозда. - Журнал "Слово і час". – 2004. - № 8. – С. 15 – 22.

40.   Свята Трійця в українській літературі ХІ-ХУ ст.: аспекти інтерпретації та художнього втілення. - Матеріали У конгресу Міжнародної асоціації україністів: Літературознавство. – Чернівці: Рута. – 2003. С. 180-185.

41.   Вивчення Біблії в курсі української літератури. // Jews and slavs. Зб. наук. ст. Volume 5. Jews and ukrainians. Jerusalem. – 1996.– С. 57 - 64.

42.   Свята Трійця у творі Кирила Турівського "Слово на собор Святих Отців"// Література. Фольклор. Проблеми поетики. Зб. наук. ст. Вип. 13. – Київ, 2002. - 0,7др. арк.

43.   Свята Тройця у творах Кирила Турівського. // Біблія і культура. Зб. наук. ст. Вип. 4. – Чернівці, 2002. - 1др. арк.

44.   Деякі аспекти рецепції образу біблійної Святої Трійці в книжній словесності ХІ-ХП ст. // Варшавські українознавчі записки. 11-12. За ред. С. Козака. – Варшава. – 2001. – С.45-61.

45.   Образ Святої Трійці в "Розповіді філософа" (за "Повістю минулих літ"): апологія, екзегеза, поетика / Біблія і культура. Зб. наук. статей. Вип. 3. – Чернівці. – 2001. – С. 91 –98.

46.   Євангельські архетипи "Марії" Уласа Самчука // Біблія і культура. Зб. наук. статей. Вип. 1. – Чернівці. – 2000. – С.90-94.

47.   Біблія в Україні. // Журнал "Світло". – №1 – 1996. – С.66-69

48.   Пантелеймон Куліш і Біблія // Газета "Наша віра". – Вересень 1994 р. - № 16-17.

49. Біблійні алегорії Лесі Українки. Вступна стаття до ювілейної збірки Лесі Українки «Вже близько рай, земля обітована. Вибрані твори» (Київ, 2021).

Участь у закордонних конгресах та конференціях:

·         Ізраїль (Єрусалим);

·         Польща (Варшава);

·         Польща (Люблін).

·         США (Вашингтон, Нью-Йорк)

Викладання:

·         Київський Національний університет ім. Шевченка — 2005;

·         ДДП Університету "Києво-Могилянська Академія" — 1994—1997.

Інша діяльність:

·         Член Національної спілки письменників України, прозаїк.

Електронна адреса:   sulyma2012(at)gmail.com

 

 

 

Змінити електронну адресу: sulyma2012@gmail.com

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

11

Дні Шекспіра в Україні

Проєкт "Дні Шекспіра в Україні"...

NEWSKIT_квітня

28

Вітаємо Людмилу Тарнашинську!

27 квітня на засіданні Загальних...

NEWSKIT_березня

28

Вітаємо Ростислава Радишевського!

Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...