Українська
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
Колектив Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка з
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 • «Шевченківська енциклопедія. Образотворча спадщина». Презентація видання
  «Шевченківська
  У Національному
 • Відійшов у Позасвіти Дмитро Сергійович Наливайко
  Відійшов у
  Колектив Інституту
 • Україна прощається з Дмитром Павличком, поетом, що стояв біля витоків шістдесятництва і Незалежності.
  Україна
  Колектив Інституту
 • Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі: Репрезентації магії у спектрі медіа
  Теоретичні
  A miracle is
 • Довкола “Акордеона”: мистецько-наукова зустріч із акад. Миколою Жулинським у Львові
  Довкола
  20 грудня 2022 року
 

Наші видання

amerykanci.jpg

Генералюк Леся Станіславівна

Доктор філологічних наук, мистецтвознавець, провідний науковий співробітник сектора слов’янських літератур.

Наукові інтереси:

інтермедіальні студії;
література та візуальні мистецтва;
українська, російська література ХІХ – ХХ століття;
синестезія.

Вибрані праці:

Монографії

- Універсалізм Шевченка: Взаємодія літератури і мистецтва. – К.: Наукова думка, 2008. – 544 с.

- «Святим дивом сяють храми Божі…» Храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка. – К.: Балтія-Друк, 2013. – 168 с.

- Бовсунівська Т., Бобрик Р., Виноградов О., Генералюк Л. та ін. Екфразис: Вербальні образи мистецтва; пер. з англ. І. Малішевської, з пол. та рос. Д. Литовченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013; розділ Екфразис у контексті correspondance des arts. – С. 199-214.

- Аспекти конвенцій словесних та візуальних форм в українській поезії ХХ-ХХІ ст. // ХХ-ХХІ століття: жанрово-стильові й лінгвістичні метаморфози в українській мові та літературі: колективна монографія. – Оломоуць: Ун-т ім. Ф. Палацького в Оломоуці, 2016. – С. 445-475.

 

Статті

 

 1. У пошуках гармонії (Взаємодія мистецтв у творчості М. Волошина) // Слово і Час. – 1994. – № 2. – С. 79-84.
 2. Пластический портрет в поэзии М. Волошина //Язык и культура. Третья международная  конференция. – Т. 1. Доклады. – К.: Collegium, 1994. – С. 246-256.
 3. Взаємодія мистецтв у творчості Шевченка. Література й образотворче мистецтво // Українська мова й літ. в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – № 1. – С. 69–79.
 4. Мотив пам’яті у творчості Т. Шевченка: іконологічні нотатки // Тарас Шевченко і укр. культура ХХІ століття: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнського симпозіуму. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Под. держ. пед. ун-т, 2000. – С. 32–43.
 5. Феномен синестетизму в творчості Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура: зб. праць міжнар. 33 наук. шевченківської конф. – К.; Черкаси: Брама, 2001. – С. 274–279.
 6. Синестезія як феномен творчого мислення // Творчість свободи як свобода творчості. Матеріали 6-ї Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2001 р.) – К.: НТУУ «КПІ», 2001. – С. 113-117.
 7. Візуальний код Шевченка // Слово і Час. – 2004. – № 3. – С. 52–60. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/172444/06-Heneralyuk.pdf?sequence=1
 8. Візуальна концепція гармонії у творчості Шевченка // Тарас Шевченко і народна культура: зб. праць міжнар. 35‑ї наук. шевченківської конф.: У 2 кн. – Черкаси: Брама-Україна, 2004. – Кн. 1. – С. 204–211.
 9. Синестезійність світосприйняття Шевченка – маляра і поета // Шевченкознавчі студії: зб. наук. праць. – К.: Київський ун-т, 2005. – Вип. 7. – С. 29–35.
 10. Вплив академізму на формування Шевченка // Материалы IV Международного семинара «Шевченковский Петербург»: к 190-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко. – СПб., 2005. – С. 63-72.
 11. Образ дерева і семіотика візуально-просторових концептів (поезія, проза, малярство Т. Шевченка) // Слово і Час. – 2006. – № 6. – С. 21–31.
 12. Синтез наукового і естетичного освоєння світу Шевченком (до проблеми постренесансної особистості) // Феномен Т.Г. Шевченка в контексті сучасних соціокультурних та освітніх процесів: Матеріали IV Всеукраїнської наук.-метод. конф. (Сімферополь). – К.: Грамота, 2007. – С. 249-263.
 13. Поетичність у структурі мистецьких творів Шевченка і питання міжвидового інтеракціонізму / Генералюк Л. // Художня культура. Актуальні проблеми: Наук. вісник. – Вип. 5. – К.: Інтертехнологія, 2008. – С. 355-377.
 14. Екфразис у Т. Шевченка і Т. Готьє (до проблеми взаємодії мистецтв у творчості Шевченка) // Слово і Час. – 2008. – № 3. – С. 45–55. 
  https://il-journal.com/index.php/journal/issue/view/142/3_2008_pdf
 15. «Блудний син». Символіка графічної серії Шевченка в контексті взаємодії літератури і образотворчого мистецтва // Студії мистецтвознавчі. – 2008. – Ч. 1. – С. 56–72. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/43531/05-Generaliuk.pdf?sequence=1
 16. Євангельські теми і ремінісценції в мистецтві Шевченка: словесно-іконічний паралелізм // Мистецтвознавство України: зб. наук. праць. – К.: СПД Пугачов О. В. – НК, 2008. – Вип. 9. – С. 271–281. https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=1993
 17. Чи ілюстрував Шевченко «Полтаву» Пушкіна? // Образотворче мистецтво. – 2008. – № 1 (65). – С. 54–57.
 18. Взаємодія літератури і мистецтва. Начерк теорії словесно-візуальних інтеракцій // Studia methodologica: наук. альманах. – Вип. 29. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 81–88.
 19. Феномен Шевченка і мистецький поступ в країнах Європи на початку – в середині ХІХ ст. // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: Зб. наук. праць. – Вип. 10. – Луганськ: ЛДІКМ, 2009.
 20. Т. Шевченко, «Старець на кладовищі». Специфіка зображально-словесної комунікації з адресатом // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 2 (70). – С. 8–10.
 21. До проблеми міждисциплінарних досліджень в українській гуманітарній науці (літературознавчо-мистецтвознавчий дискурс) // Методологічні проблеми гуманітарних досліджень: матеріали VІІ міжнародного теоретичного семінару в межах постійно діючого симпозіуму «Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання» (Кам’янець-Подільський, 14-17 травня 2008 р.). – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 16–28.
 22.  Осягнути універсалізм митця. Міжвидовий інтеракціонізм: «кінематографічність» як наслідок Шевченкової синестезії // Укр. мова й літ. в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 2. – С. 88–97.
 23. Гіпотипозис у творчості Шевченка – визначальний засіб моделювання візуального образу  України // Слово і Час. – 2009. – № 3. – С. 3–18.
 24. Символіко-алегоричний концептуалізм  Т. Шевченка: інтроспективна серія «Телемах – Діоген» // Студії мистецтвознавчі. – 2009. – Ч. 1. – С. 31–51. http://sm.etnolog.org.ua/zmist/2009/1/31.pdf
 25. Художник і літератор Тарас Шевченко в контексті єв­ро­пей­ських мистецьких напрямів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 3 (344). – С. 56–59.
 26. Світлоефекти – один із варіантів вербально-іконічної взаємодії у творчості Шевченка // Наукові праці Кам’янець-Подільського держ. ун-ту ім. Івана Огієнка: філолог. науки. – Вип. 18. – Кам’янець-Подільський: ПП «Аксіома», 2009. – С. 194-198.
 27. Проблема интеракционизма в творчестве Ивана Бунина: гипотипозис и его варианты  // Słowianie Wschodni na emigracji: literatura-kultura-język / pod red. B. Kodzisa i M. Giej. – Opole: Wyd-wo Uniwersytetu Opolskiego, 2010. – (Studia i Szkice Slawistyczne: 10 / red. serii B. Kodzis). – S. 71-82.
 28. Город и храм в поэзии Максимилиана Волошина: экфразис или архитектурный пейзаж-гипотипозис? // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. ІІ (138). – С. 299–305. http://obs.uni-altai.ru/unibook/kozybovskaja/kozybovskaja.pdf
 29. Термінопоняття на позначення результатів інтеракцій між літературою та візуальними мистецтвами: екфразис та гіпотипозис // Українська наукова термінологія: зб. матеріалів наук.-практ. конф. «Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки». – К.: Наук. думка, 2010. – № 3. – С. 53–68.
 30.  «Тому що ілюстрація». Історія однієї довільної інтерпретації твору Шевченка // Образотворче мистецтво. – 2010. – № 2/3. – С. 6–9.
 31. Синестетические тропы в русской прозе Тараса Шевченко // Na pograniczu nauk i kultur. – Opole: Wyd-wo Uniwersytetu Opolskiego, 2010. – (Seria «Studia i Szkice Slawistyczne»: 11). – S. 93-102.
 32. Алгоритми і варіанти концепту «картина»: вплив образотворчого мистецтва на літературний стиль Шевченка //  Укр. мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах: наук.-методичний та літературно-мистецький журнал. – 2011. – № 1–2. – С. 112–123.
 33. Катерина Білокур і Тарас Шевченко: етнічні виміри творчості  // Катерина Білокур. Філософія мовчазного бунту: зб. наук. праць. – К.: Стилос, 2011. – С. 146-164.
 34. Вплив культурної аури садиб українського дворянства на картину світу Тараса Шевченка // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica: зб. наук праць. – К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – Вип. 8. – С. 47-54.
  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ubi_2011_8_11
 35.  Нотатки до психологічних студій над Шевченком і його творчістю. – Слово і Час. – 2012. – № 5. – С. 3-20. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/144910/02-Generaliuk.pdf?sequence=1
 36. Начерк цілісної структури образів-концептів у літературно-мистецькій спадщині Шевченка // VІІ Міжнародний конгрес україністів. Зб. наук. статей. – К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2012. – С. 68-84.
 37. Generaliuk L. Shevchenko: the Artist as Poet and Poet as Artist // The complete Kobzar byTaras Shevchenko / Translated from the Ukrainian by Peter Fedynsky. – London: Glagoslav Publications Ltd, 2013. – P. xvii-xxiii. 
 38. «Не пропускаючи нічого з того, що бачить око...» Візуальний образ України у прозі Миколи Гоголя // Гоголезнавчі студії – Вип. 3 (20). – Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2013. – С. 45-86.
 39. Код образотворчого мистецтва у слові Шевченка. Колористика // Слово і Час. – 2013. – № 2. – С. 3–13.
  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sich_2013_2_3
 40. Генералюк Л. Екфразис і проблема контамінації термінів // Українська термінологія і сучасність. Збірник наук. праць. – К.: ІУМ НАНУ, 2013. – С. 84-94.
 41. Екфразис та гіпотипозис: проблеми диференціації // Слово і Час. – 2013. – № 11. – С. 50-61. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/149454
 42. Шевченківські образи-концепти: вербально-іконічна єдність // Шевченкознавчі студії: зб. наук. праць. – К.: Київський ун-т, 2014. – Вип. 17. – С. 24-33.
 43. Київські храми, змальовані Шевченком // Образотворче мистецтво. – 2014. – № 1. – С. 34-42.
 44. Шевченківський універсалізм: роль музики у творчості поета-художника // Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. – 2014. – № 1 (22). – С. 3-14.
  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chasopys_2014_1_3
 45. Шевченко: від малювання українських храмів до мислеформи України як храму // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження: зб. наук. праць. – К., 2015. – С. 15-37.
 46. Студії над Шевченком: інтердисциплінарні стратегії // Слово і Час. – 2016. – № 3. – С. 3–9.
   http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/158270/03-Generaliuk.pdf?sequence=1
 47. Графічні серії Шевченка у світлі співвідношення візуального та вербального кодів // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Зб. наук. праць. – Вип. 23-25. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2016. – С. 419- 433.
 48. Парадокси трактування екфразису // Studia i Szkice Slawistyczne – Opole: Wyd-wo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. – (Seria «Studia i Szkice Slawistyczne»: 13). – S. 213-222.
 49. Пасинок Росії. Максиміліан Волошин у силовому полі катастроф початку ХХ ст. (частина 1) // Слово і Час. – 2017. – № 5. – С. 4-17; http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sich_2017_5_3 
 50. Пасинок Росії. Максиміліан Волошин у силовому полі катастроф початку ХХ ст. (частина 2) //  Слово і Час. – 2017. – № 6. – С. 36-47. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sich_2017_6_7
 51. Історіософська модель Росії в транскрипції Максиміліана Волошина // Мова і культура (наук. журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20. – Т. ІІІ (188). – С. 300–309. http://www.burago.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/188.pdf#page=300
 52. Витоки трагедій 1917-1922 років: погляд М. Волошина // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica: зб. наук. праць. – К.: НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. досл., 2017. – Вип. 15. – С. 58-73.
  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ubi_2017_15_6
 53. Фотосправа в житті Шевченка // Слово і Час. – 2017. – № 11. – С. 3-11.
  http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/159704/03- Heneraliuk.pdf?sequence=1
 54. Вплив науково-культурної парадигми Франції на історіософію М. Волошина // Султанівські читання. Зб. статей. – Вип. VІІ. – Івано-Франківськ: «Симфонія-форте», 2018. – С. 100-109.
  https://www.readcube.com/articles/10.15330%2Fsch.2018.7.100-108
 55. Сковородинівська ідея самопізнання у сепії Шевченка «Нарцис та німфа Ехо» (до 205 річниці з дня народження поета-художника) // Переяславські Сковородинівські студії: філологія, філософія, педагогіка: зб. наук. праць. – Ніжин: Видавець Лисенко М. М., 2019. – Вип. 6. – С. 35-41.
 56. Виклики екфразису // Література на полі медій. Колективна монографія на пошану 90-річчя академіка НАН України Д. С. Наливайка. – Дніпро, Акцент ПП, 2019. – С. 114-126. https://www.academia.edu/37581655/%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90_%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%86_%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%86%D0%99_pdf
 57. Валентина Василівна Рубан та її шевченкознавчі розвідки // Збірник наукових студій пам’яті докторки мистецтвознавства Валентини Рубан / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. – Київ: Вид-во ІМФЕ, 2019. – С. 108-128.http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/zbirnyky/2019/ruban.pdf
 58. Індивідуалізм у мистецтві та в житті: волошинська альтернатива «ері мас» // Слов’янські літератури у світовому літературному контексті: універсальне та індивідуальне. (Зб. наук. праць). – Ніжин: ТПК «Орхідея», 2019. – С. 67-95.
 59. Червоний терор у Криму 1920-1923 рр. з позицій Максиміліана Волошина // Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz. – Вип. IV: До 100-річчя Української Революції (1917–1923) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2019. – С. 50-64. https://www.twirpx.com/file/3710042/
 60. Шляхи формування інтермедіальних досліджень. – Слово і Час. – 2020. – № 3. – С. 3-27. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/171430/02-Heneraliuk.pdf?sequence=1
 61. Quo Vadis, Україно? Поема «Сім літ» С. Гординського: візуалізація періоду 1914-1920 рр. // Славістична збірка. Вип. V. / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України – К., 2020. – С. 129-159.
 62. Формула історичного шляху Росії в поезії, публіцистиці та листах Максиміліана Волошина 1917-1924 рр. // Животворне світло слова: зб. наук. студій пам’яті докторки філологічних наук Наталії Ростиславівни Мазепи. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – С. 108-126.
 63. 1914-1920 роки в Україні: візуальні аспекти історіософії Святослава Гординського у поемі «Сім літ» // Наш український дім. – № 2. – 2021. – С. 35-48.
 64. Картини Емми Андієвської: інсайт через форми і колір // Феномен Емми Андієвської: Матеріали Всеукраїнського круглого столу, присвяченого 90-річчю письменниці (Київ, 31 березня 2021 р.). – К.: ІЛ НАНУ. – С. 36-39.
 65. Фактор України в інтермедіальних стратегіях Івана Буніна // Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття: матеріали ХІІ Міжнародних Чичерінських читань (Львів, 28-29 жовтня 2021 року). – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 41-45.
 66. Набіди і Макс Волошин: моделі гри // Сучасні літературознавчі студії. Поетика повсякденного у полі культури. Зб. наукових праць. – Вип. 18. – К.: КНЛУ, 2021. – С. 21-30.
  http://literature-studio.knlu.edu.ua/article/view/246753
 67. Історіософська концепція Росії та її компоненти в трактуванні М. Волошина // Вчені записки таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. – Серія: Філологія. Журналістика. Том 33 (72). – 2022. – № 2, частина 2. – С. 69-80. http://philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/2_2022/part_2/12.pdf

Рецензії, мистецькіогляди:

- Коли звук перетворюється у малюнок: графічний синестетизм Якова Гніздовського // Українське слово. – 17. 09. 1996.

- Блудний дух романтизму // Слово і Час. – 1997. – № 5/ 7. – С. 63.

- Печали свет из лабиринтов памяти // Art-line. – 1999. – № 5-6. – С. 59-61.

- З погляду вічності (синкретизм прози Марії Матіос) // Література плюс. – 2000, липень, № 5 (30)

- Хранитель пам'яті: синкретизм творчості Юрія Лесюка. Альбом. – Львів, 2007. – 52 с.

- Чи знаємо нашу класичну літературу? / Рецензія [Олена Єременко. Літературний образ у силовому полі синкретизму. – К.: Євшан-зілля, 2008. – 320 с.] // Слово і Час. – 2008. – № 12. – С. 92-93.

- Рецензія на видання: «Т. Г. Шевченко для дітей: видання творів в Україні (XIX-XX ст.) : бібліограф. покажч. /Нац. б-ка України для дітей ; уклад. О. М. Тімочка. – К., 2013. – 36 с. // Українська біографістика [Текст] : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 11. – С. 387-389.

- Український дитячий письменник на тлі епохи (Марченко Н. Володимир Рутківський: тексти долі: біографічний нарис. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 432 с.) // Слово і Час. – 2015. – № 4. – С. 119-123.

- Шевченків код українського шістдесятництва (Тарнашинська Л. «Шевченко – поет сучасний»: прочитання крізь призму шістдесятництва. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2017. – 270 с.) // Слово і Час. – 2018. – № 2. – С. 111-112 (0,2 др. арк.). http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/163747/17-Heneraliuk.pdf?sequence=1

 

Е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

11

Дні Шекспіра в Україні

Проєкт "Дні Шекспіра в Україні"...

NEWSKIT_квітня

28

Вітаємо Людмилу Тарнашинську!

27 квітня на засіданні Загальних...

NEWSKIT_березня

28

Вітаємо Ростислава Радишевського!

Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...