Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
 • УКРАЇНСЬКИЙ ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТЕАТР ПЛЮС ШЕКСПІРОЗНАВСТВО - ЧУДОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
  УКРАЇНСЬКИЙ
    17–23 червня
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 

Наші видання

movchan.jpg

Приліпко Ірина Леонідівна

Доктор філологічних наук, доцент, старший науковий співробітник.

 

Наукові інтереси:

– історія української літератури ХІХ — початку ХХІ ст.;

– методологія літературознавчих досліджень;

– історія шевченкознавства.

 

Вибрані праці

Окремі видання:

1. Проза Валерія Шевчука: проблеми ідіографії: монографія. – К.: Логос, 2009. – 176 с.

2. Сучасні моделі літературознавчого аналізу: теоретико-методологічний аспект: навчальний посібник. – К.: Університет «Україна», 2010. – 126 с.

3. Духовенство в українській прозі ХІХ – початку ХХІ століть: художня рецепція та інтерпретація: монографія. – К.: Логос, 2014. – 482 с.

4. Художня індивідуальність Тараса Шевченка і світовий літературний контекст: монографія: у 2 ч. Ч. 2. – К.: Логос, 2016. 267 с. (У співавторстві з О. Сліпушко).

5. Проблеми поетики творчого доробку Олеся Гончара. Монографія. – К.: Логос, 2020. – 248 с. (у співавторстві з Н. М. Гаєвською, Г. М. Жуковською, Ю. Л. Мосенкісом).

Упорядкування:

1. Вибрані твори, переклади та переспіви Олександра Навроцького. Праці про нього різних років (до 200-річчя від дня народження) / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Видавництво Ліра-К, 2023. – 292 с.

2. Книга псалмів пророка Давида. Переклад з Біблії Олександра Навроцького. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2023. – 324 с. (співупорядник, підготування текстів).

Статті:

1. Художня інтерпретація філософських ідей Г. Сковороди в прозі Валерія Шевчука // Літературознавчі студії / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2004. – Вип. 10. – С. 255–259.

2. Інтертекст як структурна модель роману Валерія Шевчука «На полі смиренному» // «Волинь-Житомирщина»: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир: Поліграфічний центр ЖДУ, 2004. – Вип. 12. – С. 228–235.

3. Художні моделі онтологічної реальності в творах Валерія Шевчука // Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – Том 46. – С. 234–240.

4. Явище жанрової дифузії у прозі Валерія Шевчука // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – Вип. 16. – С. 17–19.

5. Необарокові стратегії текстів Валерія Шевчука (на матеріалі повістей «Сповідь» та «Розсічене коло») // Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. – Том 54. – С. 184–190.

6. «Химерна проза» і творчість Валерія Шевчука // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 14. – С. 325–327.        

7. Філософська основа прози Валер’яна Підмогильного (на матеріалі «Повісті без назви») // Літературознавчі студії / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – Вип. 20. – С. 144–148.

8. Символічна образність у творчості В. Шевчука (на матеріалі роману «Око прірви» та повісті «У пащу дракона») // Література. Фольклор. Проблеми поетики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – Вип. 31. – С. 413–417.

9. Ремінісценції та алюзії у творах Валерія Шевчука // Слово і Час. – 2009. – № 7. – С. 33–37.

10. Принцип самопізнання у художньо-філософській практиці Григорія Сковороди та у творчості Валерія Шевчука // Григорій Сковорода – джерело духовної величі та сучасність (наукові матеріали Переяслав-Хмельницьких 14 Сковородинівських читань) / Відпов. ред. проф. М. П. Корпанюк. – К.: ВЦ «Просвіта», 2009. – Вип. ІІ. – С. 188–194.

11. Концепція людини у творах Валерія Шевчука // Вісник (Літературознавчі студії) Київського міжнародного університету. – К.: КиМУ, 2009. – Вип. 10. – С. 105–115.

12. Художній синкретизм твору Валерія Шевчука «Тіні зникомі» // «Волинь-Житомирщина»: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 20. – С. 138–142.

13. Особливості моделювання образу головного героя в романі Степана Тудора «День отця Сойки» // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство: За ред. д.ф.н., проф. М. П. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2011. – Вип. 31. – С. 89–97.

14. Духовенство в історичних романах І. Нечуя-Левицького // Літературознавчі студії / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 31. – С. 338–344.

15. Особливості розгортання інтелектуального дискурсу в романі С. Тудора «День отця Сойки» // Література. Фольклор. Проблеми поетики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2011. – Вип. 35. – С. 466–473.

16. Специфіка зображення духовенства у прозі Михайла Павлика // Літературознавчі студії / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 33. – С. 451–457.

17. Образи нижчого й вищого духовенства у прозі Дениса Лукіяновича // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць / За ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. – Вип. 4.9. (Серія «Філологічні науки»). – С. 145–150.

18. Художня рецепція духовенства у творчості І. Нечуя-Левицького (на матеріалі повісті «Старосвітські батюшки та матушки») // Література: класична спадщина і сучасність / За ред. О. Н. Мушкудіані. – К.: КиМУ, 2012. – С. 212–228.

19. Духовенство у прозі Леся Мартовича // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2012. – Вип. 11. – С. 367–380.

20. Автобіографічний характер образів священиків у творах Тимофія Бордуляка // Слово і Час. – 2012. – № 4. – С. 79–86.

21. Засоби комічного зображення духовенства у малій прозі Осипа Маковея // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2012. – Вип. 13. – С. 235–240.

22. Специфіка зображення релігійних проблем, образів католицького та уніатського духовенства у творах І. Франка «Місія» й «Чума» // Література. Фольклор. Проблеми поетики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 36. – С. 226–235.

23. Особливості зображення західноукраїнського духовенства на тлі суспільно-політичних подій першої половини ХХ століття у романі Ірини Вільде «Сестри Річинські» // Літературознавчі студії / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 35. – С. 523–528.

24. Священики та вихідці з їхніх родин у контексті встановлення більшовицької влади в Україні: психологізм зображення у прозі Бориса Антоненка-Давидовича // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. ІІ (156). – С. 284–291.

25. Різноаспектність художнього зображення духовних діячів у прозі Ольги Кобилянської // Українська мова та література в сучасній школі. – 2012. – № 10. – С. 18–23.

26. Образи духовенства у художньому світі Валерія Шевчука // Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. – Lublin, Volume VІ, 2013. – C. 124–133.

27. Духовенство в контексті історичних подій початку та другої половини ХVІІІ століття (на матеріалі творів Романа Іваничука «Орда» та «Журавлиний крик») // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць / За ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – Вип. 4.11(90). (Серія «Філологічні науки»). – С. 208–215.

28. Тема духовенства у прозі Богдана Лепкого // Літературознавчі студії / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 37 (Частина 2). – С. 206–219.                         

29. Церковно-релігійні протиріччя та діяльність духовенства у контексті запровадження унії (кінець ХVІ – початок ХVІІ ст.): особливості зображення у творі Романа Іваничука «Манускрипт з вулиці Руської» // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2013. – Вип. 14. – С. 245–258.

30. Духовенство та церква у контексті Коліївщини (на матеріалі роману Михайла Старицького «Останні орли») // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2013. – Вип. 15. – С. 319–334.

31. Тенденції зображення образів духовних діячів у прозі Марка Вовчка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. д.ф.н., проф. М. П. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 38. – С. 190–207.

32. Тип священнослужителя-мандрівника, шукача істини у прозі Валерія Шевчука // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 210. Т. 222. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 85–89.

33. Духовенство й церква в історичному дискурсі Б. Лепкого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – 1(24)/2013. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 16–19.

34. Особенности изображения духовенства в украинской исторической прозе конца ХІХ – начала ХХ ст. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук: ежемесячный научный журнал. – Москва, № 01(60) январь, 2014. Часть ІІ. – С. 33–36.

35. Peculiarities of the Representation of the Priesthood in the Prose of Western Ukrainian Woman Writers of the Late 19th and Early 20th Century Natalia Kobrynska and Yevhenia Yaroshynska // Сприйняття змісту: літературознавчі і перекладознавчі студії / За ред.: Іван Зимомря, Владислав Грещук, Микола Зимомря. – Дрогобич – Ужгород – Ченстохова – Ґданськ : Посвіт, 2014. – С. 319–329.

36. Образ духовенства у контексті історико-легендарної прози Наталени Королевої // Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. – Lublin, Volume VІІ, 2014. – C. 236–244.

37. Художня рецепція духовенства у творчості сучасних українських письменників // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. пр. (філол. науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – № 4. – С. 28–32. 

38. Тема духовенства у художньому просторі роману «Люборацькі» Анатолія Свидницького // Українська мова і література в школах України. – 2014. – № 12. – С. 17–21.

39. Духовенство в умовах тоталітарного режиму (На прикладі творчості Володимира Винниченка та Івана Багряного) // Дивослово. – 2015. – № 4. – С. 50–55.

40. Художня інтерпретація духовенства та церковно-релігійних аспектів у прозі Михайла Коцюбинського // Літературознавчі студії: Збірник наукових праць. – Вип. 1(41). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – С. 292–298.

41. Образ ченця-ерудита у прозі Валерія Шевчука // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 15–18.

42. Києво-Печерський патерик у художній рецепції українських письменників // Філологічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Мацько. – Хмельницький: ХГПА, 2016. – Вип. 3. – С. 113–125.

43. Художня інтерпретація постаті Мельхіседека Значко-Яворського в українській літературі // Слово і Час. – 2016. – № 6. – С. 42–55.

44. Тарас Шевченко і польські романтики: своєрідність творчих принципів // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Вип. 20. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 208–219.

45. Поезія Т. Шевченка й англійський романтизм: спільність художніх домінант // Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІV Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ, 4–6 квітня 2017 р.). – У ІІ част. Ч. І. – К.: «Університет Україна», 2017. – С. 308–311.

46. Ідейно-естетична суголосність у парадигмі романтизму: Тарас Шевченко і Йоганн Вольфганг Ґете // Літературознавчі студії. Вип. 1(48). Частина 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 142–153.

47. «…Я є великим чоловіком до малих інтересів»: напівзабута постать письменника і священика Олекси Бобикевича // Слово і Час. – 2017. – № 9. – С. 20–29.

48. Художнє вираження ознак пейзажної лірики у творчості Т. Шевченка та Г. Гейне // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. –№ 2(20), жовтень 2017. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017.  – С. 191–196.

49. Жіночі образи в українській прозі про духовенство ХІХ–ХХ ст.: художнє зображення дружин священиків // Філологічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. Віталій Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 97–120. 

50. Образи бурсаків в українській літературі: особливості зображення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. д.ф.н. М. П. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2017. – Вип. 46. – С. 152–175.

51. Постаті галицьких священиків кінця ХІХ – початку ХХ століття у художній інтерпретації Івана Франка // Літературознавчі студії / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Вип. 2(49). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 215–229.

52. Феномен художньої творчості в епістолярному дискурсі Олеся Гончара // Філологічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. Віталій Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 8. – С. 96–106.

53. Внесок Варвари Уварової та Платона Білецького в дослідження теми «Тарас Шевченко і Київ» // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Святий Київ наш великий», присвяченої 170-річчю перебування Тараса Шевченка у Києві. – К.: Друкарський двір Олега Федорова, 2018. – С. 203–208.

54. Життя і творчість Тараса Шевченка в рецепції Олеся Гончара // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка. – К.: Друкарський двір Олега Федорова, 2018. – С. 186–197.

55. Західноукраїнське духовенство кінця ХІХ – початку ХХ століття у творчій рецепції Осипа Маковея // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. Вип. 2(53). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. – С. 172–182.

56. Репрезентація образу Іншого в художньому й публіцистичному дискурсі Олеся Гончара // Слово і Час. – 2019. – № 1. – С. 38–51.

57. Духовенство в контексті воєнних і національно-визвольних подій першої половини ХХ століття: специфіка зображення у творах українських письменників // Дивослово. – 2019. – № 3. – С. 54–60.

58. Особливості репрезентації образу Іншого у нарисі Олеся Гончара «На землі Камоенса» // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. – Вип. 1(54). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – С. 169–177.

59. «...Побачити філософа, не вигаданого творцями легенд...»: Григорій Сковорода в інтерпретації Валерія Шевчука // Переяславські Сковородинівські студії: філологія, філософія, педагогіка: зб. наук. праць [за заг. ред. М. П. Корпанюка]. – Ніжин: Видавець Лисенко М. М., 2019. – Вип. 6. – С. 124–135.

60. Інокультурні реалії та етнообрази в «Щоденниках» Олеся Гончара // Слово і Час. – 2019. – № 9. – С. 69–80.

61. Інонаціональний дискурс у щоденникових записах Олеся Гончара 1943–1967 років // Вічність слова. Науковий збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука / За ред. проф. Ростислава Радишевського, проф. Миколи Зимомрі (Студії з україністики; Вип. ХХVІ). – Київ – Тернопіль – Дрогобич – Ужгород: TIMPANI, 2019. – С. 272–281.

62. Представники церкви у художній інтерпретації І. Нечуя-Левицького // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. – Вип. 3(57). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – С. 140–151.

63. Образи майстрів слова у прозовому дискурсі Олеся Гончара // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. – Вип. 4(58). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – С. 96–106.

64. Особливості топосу степу в прозі Олеся Гончара // Science and Education a New Dimension. Philology, VII(58), Issue: 194, 2019 Feb. – Budapest. – C. 57–63.

65. Особливості хронотопу в малій прозі Олеся Гончара // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. IX Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik (München 1–4 November 2018) / Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. IX Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. – Open Publishing LMU, 2019. – С. 350–364.

66. Специфіка моделювання хронотопу в романі Олеся Гончара «Берег любові» // Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. – Lublin, Volume ХVІІІ, 2019. – C. 106–113.

67. Духовенство в романі П. Куліша «Чорна рада» // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. – Вип. 1(59). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2020. – С. 153–167.

68. Поетика новели Олеся Гончара «Модри Камень» // Дивослово. – 2020. – № 4. – С. 45–51.

69. «Текст як конденсатор культурної пам’яті»: інтертекстуальний простір прози Валерія Шевчука // Слово і Час. – 2020. – № 2. – С. 33–54.

70. Образ митця у прозі Олеся Гончара // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Том 31(70) № 2. Частина 3. – 2020. – С. 224–231.

71. Етичні цінності у щоденниковому дискурсі Олеся Гончара 1943–1983 років // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Том 31(70) № 3. Частина 2. – 2020. – С. 137–146.

72. «...Спішив ухопити для людей більше сонця...»: морально-етична проблематика в щоденникових записах Олеся Гончара 1984–1995 років // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Том 31(70) № 4. Частина 4. – 2020. С. 65–74.

73. Конфлікт «Свій—Чужий» у драматургії Лесі Українки: етнонаціональний та світоглядний аспекти // Слово і Час. – 2021. – № 1 (715). – С. 22–38.

 

Адреса для листування: iprylipko(et)ukr.net

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ