Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 

Наші видання

movchan.jpg

Александрова Галина Андріївна

Доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу шевченкознавства.

Вибрані праці:

Окремі видання:

 1.  Літературні перехрестя (Микола Дашкевич у контексті порівняльних досліджень кінця ХІХ – початку ХХ ст.): Монографія. К.: Освіта України, 2008. 240 с.
 2. Помежів’я (українське порівняльне літературознавство кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.): Монографія. К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. 416 с.

Упорядкування:

 1. Петров Н. И. Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия / передмова і примітки Г. А. Александрової. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. 479 с.
 2. Дашкевич Н. П. Отзыв о сочинении г. Петрова «Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия» / упоряд., передмова, примітки, покажчик імен Г. А. Александрової. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. 352 с.
 3. Некрополь філологів-викладачів Київського Свято-Володимирового та Шевченкового університету : біогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології; [авт.-упоряд.]: Григорій Семенюк, Галина Александрова, Богдана Сахно, Мар’яна Кошарська; [передм. Леоніда Губерського]. К.: Логос, 2018. 290 с. 

Статті:

 1. Проблеми порівняльного літературознавства в науковій спадщині М. Дашкевича // Вісник Київського ун-ту ім. Тараса Шевченка: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. Вип. 9. Київ, 2000. С. 8–12.
 2. У пошуках наукової істини (До 150–річчя від дня народження Миколи Дашкевича) // Дивослово. 2002. № 9. С. 67–69.
 3. Творчість Шевченка в історико-літературній концепції М. Дашкевича // Шевченкознавчі студії. Київ, 2003. С. 87–92.
 4. Шевченко в порівняльному літературознавстві ХІХ ст.: від національного поета до загальнолюдського // Шевченкознавчі студії. Київ, 2004. Вип. 6. С. 44–48.
 5. Проблема вибору художника у повістях Гоголя «Портрет» і Шевченка «Художник» // Шевченкознавчі студії. Вип. 7. Київ, 2005. С. 4–11.
 6. Від «простої» людини до «нової»: образ «нової» жінки у повісті Марка Вовчка «Три сестри» // Актуальні проблеми слов’янської філології. Вип. ІХ. Київ, 2004. С. 15–21.
 7. Оповідання Г. Квітки-Основ’яненка «Салдацький патрет» крізь призму моральних детермінант // Літературознавчі студії. Вип. 10. Київ, 2004. С. 3–9.
 8. Взаємодія художніх систем: «Портрет» Гоголя та «Художник» Шевченка // Тарас Шевченко і народна культура. Зб. праць (35-ї) наукової шевченківської конференції. Т. 2. Черкаси, 2004. С. 261–269.
 9. Проблеми порівняльного вивчення епосу в українській компаративістиці кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Сіверянський літопис. 2005. № 1. С. 120–125.
 10. Порівняння як аргумент («своє» і «чуже» у п’єсах М. Старицького) // Дивослово. 2005. № 12. С. 43–47.
 11. «Портрет» Гоголя і «Художник» Шевченка: загадка таланту і світу мистецтва // Дивослово. 2006. № 3. С. 55–58.
 12. Діалог шевченкознавців-компаративістів: Іван Франко та Іван Стешенко // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. 2006. № 6. Філологічні науки. С. 201–205.
 13. Знаковість і значущість постаті (До 170-річчя Олександра Кониського) // Дивослово. 2006. № 10. С. 58–62.
 14. Порівняльне літературознавство та компаративістика: історія термінів та наповнення понять // Філологічні семінари. Вип. 10. Київ, 2007. С. 127–135.
 15. Франко та Грушевський: теоретичні проблеми порівняльних досліджень // Франкознавчі студії. Дрогобич: Коло, 2007. С. 5–15.
 16. Два погляди на дві «Наймички» (до порівняння різножанрових однойменних Шевченкових творів) // Теорія літератури. Компаративістика. Художній діалог з історією. На пошану доктора філологічних наук  Лідії Павлівни Александрової (з нагоди її 90-річчя). Київ: Київський університет, 2007. С. 43–50.
 17.  «Історія української літератури» Івана Стешенка: від романтизму до соціологізму // Левко Боровиковський і розвиток українського романтизму. Луцьк: Вежа, 2007. С. 355–380.
 18. Літературна компаративістика: межі і відкритість поняття // Літературознавчі студії. Київ, 2007. Вип. 19. Ч. 1. С. 3–9.
 19. «Історія української літератури» Івана Стешенка: незавершений проект (з архівів ученого) // Літературознавчі студії. Київ, 2008. Вип. 21. Ч. 1. С. 7–12.
 20. Іван Стешенко: «Без наслідування обійтися не можна і в ньому... є рятунок оригінального духу» // Слово і час. 2008. № 8. С. 52–59.
 21. До 100-ліття пам’яті Миколи Дашкевича: педагог і його учні (розвиток порівняльно-історичної школи в українському літературознавстві) // Актуальні проблеми слов’янської філології. Київ, 2008. С. 456–462.
 22. «Нариси історії української літератури ХІХ століття» Миколи Петрова: компаративні орієнтири // Слово і час. 2009. № 2. С. 82–91.
 23. Українська компаративістика 1900–1920-х років: теоретичні аспекти й дослідницька практика // Актуальні проблеми слов’янської філології. Вип. ХХ. Донецьк, 2009. С. 164–172.
 24. Компаративний полілог українського літературознавства (10–20-ті рр. ХХ ст.) // Літературознавчі студії. Київ, 2009. Вип. 23. Ч. 1. С. 7–10.
 25. Українська компаративістика 10–20-х років ХХ ст. // Національні варіанти літературної компаративістики / Національна академія наук України; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; Д. С. Наливайко, Т. Н. Денисова, О. В. Дубініна та ін. Київ: Стилос, 2009. С. 368–374.
 26. Відгук Миколи Дашкевича на «Нариси історії української літератури ХІХ століття» проблема зовнішніх і внутрішніх контактів // Слово і час. 2010. № 6. С. 95–105.
 27. Порівняльні дослідження сюжету в межах національної літератури // Літературознавчі студії. Київ, 2010. Вип. 26. С. 3–7.
 28. Діалогічне розуміння літератур в концепції Богдана Лепкого // Літературознавчі студії. Київ: Київський університет, 2010. Вип. 29. С. 3–8.
 29.  «До світових ідеалів своїм національним шляхом»: компаративні аспекти «Історії українського письменства» Сергія Єфремова // Філологічні семінари. 2010. Вип. 13. С. 93–101.
 30.  «Енеїда» І. Котляревського: компаративні пошуки 1920-х років // Іван Котляревський та українська культура ХІХ – ХХІ ст. Полтава, 2011. С. 5–22.
 31. «Великі» і «другорядні» письменники: взаємодія рядів і рівнів // Філологічні семінари: Література і паралітература: де межі? Київ, 2011. Вип. 14. С. 58–64.
 32. Концепт у компаративістиці і порівняльній концептології // Літературознавчі студії. Київ, 2011. Вип. 33. С. 14–19.
 33. Творчість Шевченка у прочитанні М. Петрова: компаративні аспекти // Зб. праць Міжнародної (38) наукової шевченківської конференції. Черкаси, 2012. С. 470–479.
 34. Міжкультурний обмін і трансформація впливів (теорія О. Потебні) // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство. Бердянськ, 2012. Вип. ХХV. С. 135–142.
 35. «Історія української літератури» Михайла Грушевського: «суголосна основа» і «сторонні наверстування» // Теорія літератури: концепції, інтерпретації. Київ, 2012. – С. 11–18.
 36. Духовний наставник і вчитель Т. Зіньківського (до 175-річчя О. Кониського) // Актуальні проблеми слов’янської філології. Бердянськ, 2012. Вип. 26. Ч. ІІ. С. 243–252.
 37. «Начерк історії української літератури» Богдана Лепкого і проблема міжнаціональних контактів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: філологія. 2012. С. 36–40.
 38. Борис Грінченко: рецепція творчості «другорядних письменників» // Слово і час. 2013. № 12. С. 74–81.
 39. Володимир Перетц і теоретико-методологічні проблеми порівняльного літературознавства першої третини ХХ ст. // Літературознавчі студії. 2014. Вип. 40. Ч. 1. С. 3–13.
 40. «І знов моє серце натхненням горить» // Стешенко І. М. Твори. Переклади. Вибране листування / Упорядник та автор біографічного нарису Г. В. Титаренко, післямова Г. А. Александрової. Полтава, 2013. С. 594–616.
 41. «Мене народила доля словом»: До 100-річчя народження Андрія Малишка // Дивослово. 2013. № 6. С. 54–57.
 42. Глобалізація і нові стратегії в компаративістиці // Українознавчий альманах. Київ, 2013. Вип. 11. С. 77–79.
 43. Шевченкознавчі студії Івана Стешенка: національна форма і всесвітнє значення // Українознавчий альманах. Київ, 2013. Вип. 12. С. 116–120.
 44. Т. Шевченко і О. Пушкін: пункти зближення і лінії розмежування в літературознавстві кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. // Шевченкознавчі студії. Київ, 2015. Вип. 18. С. 258–270.
 45. «Немов обірвана струна…» (поезія Івана Стешенка) // Дивослово. 2015. № 5. С. 50–56.
 46.  Михайло Старицький та Іван Стешенко: родинні і творчі зв’язки // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Черкаси, 2015. Вип. 21–22. С. 80–98.
 47. Павло Филипович: «порівняльні студії… поширюють наш обрій» (до 125-річчя вченого) // Слово і час. 2016. № 9. С. 4–16.
 48. Порівняльний метод в історико-літературній концепції Івана Франка: масштаби, правомірність, обмеження // Літературознавчі студії. Київ, 2017. Вип. 48 (1). С. 17–32.
 49. Перші історії української літератури в рецепції Івана Франка на сторінках польської преси: проблема польсько-українських літературних взаємозв’язків // Київські полоністичні студії. Іван Франко і польська культура. Київ, 2017. Вип. ХХІХ. С. 127–134.
 50. Постать Миколи Стороженка в літературознавчій науці кінця ХІХ – початку ХХ ст. (до 180-річчя вченого) // Філологічні семінари. Київ, 2017. Вип. 20. С. 165–173.
 51. Українська компаративістика між 1920 і 1930-ми роками: репресії і трансформації // Літературний процес. 2017. № 10. С. 3–10.

52. Шевченкознавчий дискурс Івана Стешенка в контексті українського літературознавства кінця ХІХ – початку ХХ століття // V Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. Збірник наукових статей. Частина перша. Київ, 2017. С. 3–16.

53. Іван Стешенко: діалоги з шевченкознавством кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Шевченкознавчі студії. Київ, 2018. Вип. 21. С. 154–164.

54. Леся Українка та Іван Стешенко: творчі взаємозв’язки // Мова і культура. Київ, 2018. Вип. 21. Т. III (192). С. 20–30.

55. Позитивістський етап української компаративістики: вектори розвитку // Science and Education a New Dimension. Philology, VI (51), Issue: 176, 2018 Sept. P. 7–11.

56. Компаративне осягнення письменства в «Історії української літератури» Михайла Возняка // Кременецькі компаративні студії. Кременець, 2018. Вип. VІІI. С. 10–19.

57. Поетичні діалоги: Леся Українка та Іван Стешенко // Філологічний дискурс. Хмельницький, 2018. Вип. 7. С. 9–20.

58. Порівняльні дослідження кінця ХІХ – початку ХХ ст.: функціонування традиційних структур у просторі вічних цінностей // ІХ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2018. München, 2019. – С. 216–226.

59. Іван Стешенко: художня індивідуальність на тлі доби // Науковий вісник КОГПА ім. Тараса Шевченка. Кременець, 2019. Вип. 11. С. 69–80.

60. Постать Миколи Стороженка в рецепції Олени Пчілки // Волинь філологічна: текст і контекст. № 28 (2019): Олена Пчілка в літературному процесі порубіжжя. С. 207–224.

61. Постать М. І. Стороженка в ювілейних матеріалах: біографічний та історико-культурний контекст // Українська біографістика. 2020. Вип. 19. С. 212–230.

62. Постать Миколи Ілліча Стороженка в некрологах і поминальних статтях: біографічний та літературознавчий дискурс // Українська біографістика. 2020. Вип. 20. С. 269–298.

63. Леся Українка та Іван Стешенко: біографічні контексти спілкування за епістолярієм і спогадами сучасників // Українська біографістика. 2021. Вип. 21. С. 120–143.

64. Автор і герой біографічного роману: аспекти комунікації (на матеріалі роману Степана Процюка «Маски опадають повільно») // Українська біографістика. 2021. Вип. 22. С. 151–165.

65. Роман-біографія в українській літературі початку ХХІ ст. (рецепція образу В. Винниченка в біографічній прозі Степана Процюка: нові форми осмислення) // Українська біографіка ХХІ століття: мозаїка контекстів і форм : колективна монографія. Київ, 2021. С. 241-300.

66. Спогади про Миколу Ілліча Стороженка: компоненти національно-культурної ідентичності // Українська біографістика. 2022. Вип. 23. С. 290–313.

67. Викладачі в житті літературознавця М. І. Стороженка: наукова і особиста комунікація // Українська біографістика. 2023. Вип. 24. С. 235–257.

68. Служіння культурі, науці, бібліотечній справі: Микола Ілліч Стороженко // Бібліотечний вісник. 2023. № 4 (272). С. 41–52.

Авторка статей до «Шевченківської енциклопедії»:  «Дашкевич Микола Павлович» (у співавторстві з Сулимою М. М.); «Стешенко Іван  Матвійович». 

Адреса для листування: galekss(et)ukr.net

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ