Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
 • УКРАЇНСЬКИЙ ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТЕАТР ПЛЮС ШЕКСПІРОЗНАВСТВО - ЧУДОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
  УКРАЇНСЬКИЙ
    17–23 червня
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 

Наші видання

cover1.jpg

Радишевський Ростислав Петрович

Доктор філологічних наук, професор, академік НАН України, головний науковий співробітник.

Критик, літературознавець, автор понад 400 публікацій, із них 15 монографій.

Під керівництвом Р. П. Радишевського було захищено 10 докторських, 33 кандидатських дисертацій. Голова спеціалізованої Вченої ради, що діє при КНУ імені Тараса Шевченка.

Із 2000 року завідувач кафедри полоністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а водночас із 1999 року - директор Міжнародної школи україністики НАН України, довголітній працівник Інституту літератури НАН України. Дійсний член Польської Академії Знань (Краків).

Як історик української літератури від давнини до сучасності, Р. П. Радишевський плідно працює в багатьох напрямках: і як автор актуальних досліджень, і як упорядник та коментатор нашої класики, інших текстів, і як науковий редактор, упорядник і видавець праць різних літературознавців. При цьому він ефективно виявив себе як медієвіст, знавець української полемічної літератури, мистецької епохи бароко, українського польськомовного письменства, а також шевченкознавець і лесезнавець, дослідник еміграційної літератури, джерелознавець та компаративіст.

У Польщі побачили світ книжки Ростислава Петровича (польською мовою), присвячені проблемам польської та української літератур: «Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku. Część I. Monografia» (Kraków, 1996) і «Roksolański Parnas. Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku. Część II. Antologia» (Kraków, 1998).

Р. П. Радишевський упорядкував і видав зі своєю передмову рукописну працю Івана Вагилевича «Pisarze Polscy Rusini wraz z dodatkiem Pisarze Łacińscy Rusini» (Przemyśl, 1996). ). Уперше зі старопольської переклав українською мовою та прокоментував «Тренос» М. Смотрицького (2015) і «Літос» П. Могили (2018).

Р. П. Радишевський - автор багатьох монографічних досліджень, зокрема «Іван Мазепа у сарматсько-роксоланському вимірі бароко» (у співавторстві, 2006), «Українсько-польське пограниччя: сарматизм, бароко, діалог культур» (2009).

Другий вектор наукових пошуків ученого - доба романтизму, якій присвячено книжки «Полоністичні та порівняльні студії» (2009), «Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки» (2010), монографії «Юзеф Ігнацій Крашевський: діалоги з Україною» (2012), «Літературознавча шевченкіана діаспори та польська рецепція Т. Г. Шевченка» (2014), «“Українська школа” в польському романтизмі: феномен пограниччя» (2018) та ін. Учений опублікував книги «Іскри єднання. До питання про інтернаціональні мотиви в творчості Лесі Українки» (1983), «Юліуш Словацький. Життя і творчість» (1985), «Юрій Косач: література як голос нації» (2018), «Нариси історії польської літератури у двох томах» (2019).

Р. П. Радишевський зробив значний внесок у розвиток українсько-польських культурних взаємин. Варто згадати серію «Київські полоністичні студії» - із 1999 року вийшли 39 томів в 43 книгах, а в серії «Студії з україністики» надруковано 22 випуски. Він також заснував у 1999 р. серію «Бібліотека польської літератури» (понад 10 томів), у якій було видано твори С. Трембецького, Ю. Словацького, Л. Венглінського та ін. Із 2011 р. виходить серія «Друкується вперше - літературні палімпсести», у якій побачили світ біля 20 книг, зокрема, твори О. Олеся, В. Короліва-Старого, О. Зілинського, М. Обідного, 6-томна «Шевченкіана діаспори», «Шевченкіана Леоніда Білецького» у 3 томах та «Літературознавча спадщина Л. Білецького» у 4-ох томах та ін.

Був організатором та ініціатором 10 Міжнародних конференцій: «Адам Міцкевич і Україна» (1998), «Юліуш Словацький і Україна» (1999), «Ярослав Івашкевич і Україна» (2000), «Українська школа» в літературі та культурі українсько-польського пограниччя» (2004), «Європейський вимір української полоністики» (2006), «Універсалізм творчості Крашевського» (2012), «Традиція – сучасність пограниччя: письменство, освіта, історія» (2015), «Іван Франко і польська культура» (2016) та ін. У травні 2018 року відбулася конференція «Українська і польська політична еміграція: інституції, особистості». Міжнародна школа україністики НАН України під керівництвом Р. П. Радишевського реалізовувала проєкт «література діаспори»: розпочалося виконання теми «Зарубіжна україністика: інституції, проблеми, постаті».

 

Вибрані праці:

 

 1. Радишевський Р. Іскри єднання. До питання про інтернаціональні мотиви творчості Лесі Українки. - К.: Дніпро, 1983. -  204 с.
 2. Радишевський Р. Юліуш Словацький. Життя і творчість. - К.: Дніпро, 1985. - 207 с.
 3. Radyszewśkyi R. Polskojęzyczna poezja na Ukrainie w XVII wieku. - Kraków: Wydaw. Odziału PAN, 1996. - 98 s.
 4. Radyszewśkyi R. Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do poczatku XVIII wieku. - Cz. 1. Monografia. - Kraków: Wydaw. Odziału PAN, 1996. - 282 s.
 5. Радишевський Р. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого бароко (у співаторстві Сербигуз В.).  - К.: Видавничий центр «Просвіта», 2006.  - 551 с.
 6. Радишевський Р. Полоністичні і порівняльні студії // Київські полоністичні студії. - Том ХІ. - К.: Вид-во «МП Леся», 2009. - 500 с.
 7. Радишевський Р. Польські письменники - нобелівські лауреати // Київські полоністичні студії. - Том ХІІІ. - Київ, 2009. - 512 с.
 8. Радишевський Р. Українсько-польське пограниччя: сарматизм, бароко, діалог культур // Київські полоністичні студії. - Том ХIV. - Київ: Вид-во «МП Леся», 2009. - 210 с.
 9. Радишевський Р. Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки // Київські полоністичні студії. - Том ХVІІ. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»,  2010. - 620 с.
 10. Радишевський Р. Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною // Київські полоністичні студії. - Том ХХІ. - Вінниця: Вид-во «Едельвейс», 2012. - 160 с.
 11.  Радишевський Р. Літературознавча шевченкіана діаспори та польська рецепція Т. Г. Шевченка. - К.: Вид-во «Талком», 2014. – 384 с.
 12. Радишевський Р. Юрій Косач: література як голос нації: монографія // Студії з україністики. - Вип. XXIІI. – К.: Вид-во «Талком», 2018. – 384 с.
 13. Радишевський Р. «Українська школа» в польському романтизмі: феномен пограниччя // Київські полоністичні студії. - Т. ХХХІ. - Київ: Вид-во «Талком», 2018. - 704 с.
 14. Радишевський Р. Нарис історії польської літератури: підручник: у 2-х кн. - К.: Вид-во «Талком», 2019.  - Кн. 1. - 512 с.: Кн. 2  - 544 с.

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ