Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
 • УКРАЇНСЬКИЙ ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТЕАТР ПЛЮС ШЕКСПІРОЗНАВСТВО - ЧУДОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
  УКРАЇНСЬКИЙ
    17–23 червня
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 

Наші видання

amerykanci.jpg

Лущій Світлана Іванівна

Доктор філологічних наук,  старший науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжної україністики

Наукові інтереси:

- література української діаспори другої половини ХХ століття;

- українська література 1920-1930-х років;

- джерелознавство та текстологія.

Дисертації:

Художні моделі буття в романах В. Підмогильного: дис. канд. філол. наук. 10.01.01. - К., 2000.

Романістика української діаспори 1960-1980-х років: проблематика, жанрово-стильові парадигми: дис. доктора філол. наук. 10.01.01 - К., 2018.

Освіта:

1991-1996 рр. - Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя;

1996-2000 рр. - Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (аспірантура).

Вибрані праці:

Монографії (індивідуальні):

1. Художні моделі буття в романах В. Підмогильного. – К.: Видавничий дім “Стилос”, 2008.  - 152 с.

2. “Велика проза” української діаспори 1940-1980-х років // Бібліотечка “Дивослова”. - 2017. -№ 2. - 64 с.

3. Романістика української діаспори 1960-1980-х рр.: проблематика, жанрово-стильові парадигми. - Тернопіль: Джура, 2017.  - 412 с.

4. “Відродити історію знищень і відроджень”: Ю. Лавріненко і літературно-критична думка діаспори. - К.: Академперіодика, 2018. - 330 с.

5. “Та хто знає, що втратив під руїнами, той буде шукати”: спадщина Ю.  Лавріненка в контексті літературно-критичної думки діаспори // Бібліотечка “Дивослова”. - 2020. - № . 9. - 64 с.

Розділи у колективних монографіях:

1. Творчість В. Підмогильного в контексті світоглядної кризи першї третини ХХ століття // Українська культура: еволюція кризової свідомості. - Тернопіль: Джура, 2013. - С. 95-110.

2. Українська еміграційна проза періоду МУРу (1945-1948): на перехресті вітчизняних традицій та європейського досвіду // Стратегії і практика культурних перетворень: зарубіжний досвід. - Тернопіль: Джура, 2015. - С. 208-231.

3. Велика проза української діаспори другої половини ХХ століття: до питання взаємодії вітчизняних традицій та європейського досвіду // ХХ-ХХI ст.: жанрово-стильові й лінгвістичні метаморфози в українській мові та літературі. - Оломоуц, 2016. - С. 419-443.

Авторка понад 130 статей, рецензій, серед яких:

1. Український “Любий друг”? (“Місто” В. Підмогильного) // Слово і Час. – 1998.– № 7. – С. 54–57.

2. Екзистенціальні проблеми в романах В. Підмогильного // Вісник. (Літературознавчі студії). Випуск 1. – К.: Міжнародний інститут лінгвістики і права. – 1999.– С. 65 – 68.

3. Філософські аспекти творів Валер’яна Підмогильного // Актуальні проблеми літературознавства. – Т. 10: Збірник наукових праць / Наук. ред. проф. Н. І. Заверталюк. - Дніпропетровськ: Видавництво “Навчальна книга”, 2001. – С. 23–32.

4. Розділив трагічну долю покоління Розстріляного відродження // Літературна Україна. – 2001.– 28 черв. – С. 7.

5. Концепція “життя-базар” у творах Володимира Винниченка та Валер’яна Підмогильного // Українська мова та література. – 2002.– Число 3. – С. 20–21.

6. “А хочеться жити й не знати спокою: штрихи до поетичної творчості Олекси Веретенченка // Слово і Час. – 2003 . – № 10 – С. 59–65.

7. Юрій Лавріненко – дослідник “Розстріляного Відродження” // Слово і Час. – 2005. – № 5. – С. 3–9.

8. “І це добре, що ми обмінялися поглядами на речі”: про один епізод з історії творчих взаємин Юрія Лавріненка та Уласа Самчука” // Улас Самчук: художнє осмислення української долі в ХХ столітті. Збірник Всеукраїнської наукової конференції 11–13 травня 2005 р. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – С. 79–96.

9. Із листування Юрія Лавріненка та Уласа Самчука (1948–1980) // Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. – К.: Фоліант, 2006. – Т. 2. – С. 314–367.

10. Романи Івана Багряного “Тигролови” та “Сад Гетсиманський”: за архівними матеріалами Юрія Лавріненка // Слово і Час. – 2006.– № 10. – С. 21–31.

11. МУР у ретроспективному контексті // Київ. – 2006. – № 3. – С. 176–184. 

12. “Літературно-науковий збірник”: епістолярна історія видання // Анти-пролог. Збірник наукових праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. – К., 2007. – С. 403–428.

13. Романи І. Багряного “Тигролови” та “Сад Гетсиманський” у світлі еміграційної критики // Київ. – 2007. – № 1. – С. 166–173.

14. Філософські ідеї Г. Сковороди у прозі В. Підмогильного // Григорій Сковорода – духовний орієнтир для сучасності (Наукові матеріали XIII Сковородинівських читань): У 2 книгах. – К., 2007. – Кн. 1. – С. 137–150.

15. Шевченкіана Уласа Самчука // Збірник праць Всеукраїнської (37-ї) наукової шевченківської конференції; Черкаси, 22–24 квітня 2009 року. – Черкаси, 2009. – 205–211.

16. Про редакторську діяльність І. Кошелівця // Український вимір. Збірник матеріалів четвертої міжнародної конференції “Українська діаспора: погляд із ХХI століття”. – Ніжин, 2010. - Вип. 3. - С. 116-120.

17. Марія Галич у колі ланківців // Слово і Час. – 2010. – № 4. – С.21–34.

18.Нові парадигми дослідження прози В. Винниченка // Слово і Час. – 2010. – № 7. – С. 116–117.

19. Журнал “Сучасник” на тлі післявоєнної еміграційної преси” // Слово і Час. – 2011. – № 12. – С. 83–89.

20. Образ міста в прозі В. Підмогильного // Рідний край. Альманах Полтавського державного педагогічного університету. -Полтава, 2012. – № 2. – С. 110–117.

21. Жанрово-стильові особливості української еміграційної прози періоду МУРу // Слово і Час. – 2012. – №. 7. – С. 3– 17. 

22. Літературна організація “Ланка” в літературному дискурсі 20-х років ХХ століття // Дивослово. – 2012. – № 7. – С. 50–53.

23. “Буду те говорить, що у серці записано мною” // Дивослово. –  2012. – № 11. – С. 27–33.

24. Літописець своєї епохи //А. С. Малишко. Поезії та поеми  / Упоряд. М. В. Стетюха; вступ. слово С. І. Лущій. – К.: Україна, 2012. – С. 5– 20.

25. На варті страждань і пошуків людини // Третя революція: Оповідання, повісті, роман / В. П. Підмогильний; Передм., упоряд. С.  І. Лущій. – К.: Укр. Письменник, 2012. – С. 5–15.

26. Ю. Лавріненко - співредактор “Української літературної газети” // Слово і Час. - 2013. - № 3. - С. 50-54.

27. Нью-Йоркська група та шістдесятництво у працях Ю. Лавріненка ” // Слово і Час. – 2013. – № 9. - С. 25-31.

28. Роман У. Самчука “Марія”: епістолярна історія видань та перекладів // Слово і Час. – 2014. - № 9. - С. 69-81.

29. Романістика української діаспори другої половини ХХ століття: проблеми та перспективи дослідження // Spheres of Culture. - Volume IX. – Lublin, 2014. – C. 114–121.

30. Романістика української діаспори другої половини ХХ століття: проблеми, жанрово-стильові парадигми” // Збірник матеріалів VI Міжнародної конференції  “Українська діаспора: проблеми дослідження” (Острог, 25-26 вересня 2014 року) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Історичні науки. - Острог, 2015. - Випуск 23. - С. 209-213.

31. Лірика Андрія Малишка 1950-х–1960-х років ХХ століття: тематика, проблематика, образна система // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. Випуск (1) 36. - К., 2013. - С. 81-88.

32. Роман Уласа Самчука “Темнота”: кілька епізодів з епістолярної полеміки // Spheres of Culture. - Volume XI. – Lublin 2015. – C. 142–150.

33. Казкові елементи в романах Е. Андієвської // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки. - Випуск VIII. - Бердянськ, 2015. - С. 207 -213.

34. Романи Івана Багряного “Тигролови” та “Сад Гетсиманський” у світлі літературознавчих та читацьких рецепцій // Іван Багряний. Сад Гетсиманський та Тигролови. - К.: Україна, 2015. - С. 7-22.

35. Герої, які біжать над прірвою, у романах Івана Багряного “Тигролови” та  “Сад Гетсиманський” // Іван Багряний. Сад Гетсиманський та Тигролови. - К.: Україна, 2015. - С. 859-865.

36. Модерністські тенденції романістики української діаспори 1960-х-1980-х років: проза Нью-Йоркської групи // Spheres of Culture. - Volume XIII. – Lublin 2016. - C. 153-163.

37. Категорія часу у великій прозі діаспори другої половини ХХ століття // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки. - Випуск IX. - Бердянськ, 2015. - С. 207-213.

38. Велика проза української еміграції 1950-х років: на перетині традицій і новаторства // Дивослово. - 2016. -№ 4. - С. 42-49.

39. Велика проза української діаспори 1960-х-1980-х років у контексті світової романістики // Міжнародна конференція “Українська діаспора: проблеми дослідження”. 27-28 вересня 2016 року. - Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2016. - С. 235-239.

40. Володимир Винниченко і проза української діаспори: до історії творчих взаємозв’язків // Дивослово. - 2016. - № 11 - С. 41-46.

41. Історична романістика М. Лазорського // Рідний край. - 2016. - № 2. - С. 109-112.

42. Велика проза Ігоря Костецького в контексті художнього дискурсу діаспори другої половини ХХ століття // Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. Num 1. Olomouc 2017. - Vol. LVI. - Р. 5-25.

43. Теоретичні дискусії 1960-х-1980-х років як продовження мурівських полемік // Текст. Контекст. Інтертекст (філологічні науки). 2017. № 2 URL: http: // text -intertext. in. ua/pdf/n022017/lushchii_svitlana_02_2017pdf .

44. Ж.-П. Сартр і романістика української діаспори // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського.-Київ: Освіта України, 2018. - С.225-232.

45. Романістика української діаспори 1940-х-1980-х років у контексті розвитку європейського та американського роману // Слово і Час. - 2017. -№ 4. - С. 54-66.

46.Традиції “розстріляного відродження” у художній та літературознавчій практиці  діаспори” // Слово і Час. - 2017. -№ 9. - С. 52-60.

47. Історична проза Юрія Косача 1940-1980-х років // Cлово і Час. - 2018. - № 5. - С. 80-88.

48. Один з епізодів МУРівської полеміки (Юрій Дивнич [Юрій Лавріненко]. Про напасників з МУР’у і -напасників на МУР) // Ізборник 2012-2016. Дослідження. Критика. Пубікації / Упор., ред. В. І. Сулима. - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. - С. 314-326.

49. Олесь Гончар і українська діаспора // Літературознавчі студії. Збірник матеріалів конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуск 1 (54). - Київ, 2019. - С. 90-101.

50. Образ моря у творчості Віри Вовк // “Усі ріки течуть у море”: мариністика в літературі та культурі: зб. матеріалів наукової конференції. - Бердянськ: БДПУ, 2019. - С. 72-73. 

51. Экзистенциализм и украинская литература //《跨文化研究》第3期 (Мульти­культурные исследования). - 2020. - №3. -  С. 104 -121.

52. Женщина в водовороте общественных преобразований (На материале прозы украинской диаспоры) // 《跨文化研究》第 4 期 (Мультикультурные исследования). - 2020. - № 4. - С. 127-140.

53.Українська і польська діаспори: до питання творчої співпраці Ю. Лавріненка та Є. Ґедройця // Літературна Україна. 21 квітня 2020 року. - С. 1.

54. “Я хочу реконструювати добу і вислухати людей, згідно з документами”: про історичні романи Юрія Косача // Дивослово. - 2020. - № 3. - С. 55-62.

55. Категорії “тіло” та “тілесність” у романах В. Підмогильного “Місто” та “Невеличка драма” // “Citius, Atius? Fortius!”: феномен спорту в літературі та культурі: [зб. матеріалів конференції (Бердянськ, 24-25 вересні 2020 р.] / [гол. ред. О. П. Новик]. - Бердянськ: БДПУ, 2020. - С. 92-95.

56. Образи митців у прозі письменників української діаспори 1940-1990-х років // Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. - Num 2. - Olomouc 2020. - Р. 5-23.

57. Війна та проблема ідентичності у прозі української діаспори 1940-1980-х років // International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature and Culture. - 2020. - № 2. - Р. 158-172.

58. “Моє завдання – дратувати й збуджувати…”: велика проза І. Костецького в контексті модерністських стратегій діаспори другої половини ХХ століття // Літературні контексти ХХ століття: Ігор Костецький і його доба: Зб. наукових праць / гол. ред. А. П. Віннічук. – Вінниця: ТОВ “Твори”, 2021. –Вип. 7. –С. 129–146.

59. Романи Емми Андієвської в контексті прози Нью-Йоркської групи // Феномен Емми Андієвської: Доповіді Всеукраїнського круглого столу (Київ, 31 березня 2021 р.) / Упоряд. В. Василенко; науковий редактор Л. Тарнашинська. –Київ: Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, 2021.– С. 38-43.

60. Переклади прози української діаспори: проблеми, пошуки, читацькі та літера­турознавчі відгуки // Академічні студії. Серія “Гуманітарні науки”. Вип 3. – № 3. 2022. - С. 55-65.

61. Literature of the Ukrainian Diaspora of the second half of the twentieth century: main figures, directions, tendencies //跨文化研究 2022 年第 1 (10) 期. (Мультикультурные исследования) – 2022. – № 1 - С. 171-188.

62. Жінка у вирі суспільних перетворень ХХ століття // Аргументи сучасної філології . Образ жінки: “жіноче”, “феміністське”, “феміне”. Друга Міжнародна наукова конференція (7-8 квітня 2022 р.). Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022. - С. 180-185.

Інша наукова діяльність:

Написання статей для Шевченківської енциклопедії, ЕСУ, Енциклопедії історії України.

Співпраця з освітніми закладами:

Доповіді на міських педагогічних семінарах для учителів української мови та літератури, зарубіжної літератури (м. Бровари, Броварська ЗОШ I - III ступенів № 1) “Актуальність вивчення творчості письменників “розстріляного відродження” з метою формування світоглядних позицій молоді” (26 лютого 2014 року) , “Формування нової особистості учня засобами літератури” (м. Бровари, 19 квітня 2018 року) .

1999-2009 рр. - викладання української мови та літератури в Київському національному університеті імені Вадима Гетьмана (підготовче відділення).

2016-2019 рр. - прочитала для студентів заочного відділення курс лекцій із навчальних  дисциплін “Українська мова за профспрямуванням”, “Риторика”, “Етика та естетика” у Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка.

2019-2021 рр. - прочитала для аспірантів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ лекції за темою “Література української діаспори другої половини ХХ століття” та провела семінари з дисципліни “Історія української літератури ХХ – ХХI століть: особливості дослідження, актуальні питання”.

Брала участь у розробці програми та силабусу з навчальної дисципліни “Історія української літератури ХХ–ХХI століть: особливості дослідження, актуальні питання”.

Протягом 05.05.- 05.07.2021 року  проходила міжнародне стажування  на базі Міжкультурного дослідного центру Хучжоу університету за темою “Освіта й наука в Китаї”.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ