Українська
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
З великою приємністю повідомляємо, що Альманах «Вічність
Щорічні заходи ЦДЛФ — приклад сталого розвитку традиційних
15 січня 2024 року стартував проєкт «Сценічна шекспіріана:
Колектив Інституту щиро радіє успіху наших колег, що за
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 • Урочиста академія з нагоди 100-річчя від Дня народження професорки Нонни Копистянської
  Урочиста
  Кафедра світової
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  Дорогі друзі,
 • Презентація альманаху «Вічність трива цей день. Художні хроніки війни»
  Презентація
  З великою
 • Міжнародна конференція «Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі»
  Міжнародна
  Щорічні заходи ЦДЛФ
 • Інтерв'ю з Тамарою Гундоровою:
  Інтерв'ю з
  Пропонуємо Вашій
 • Сценічна шекспіріана: майстер-класи з театральної критики
  Сценічна
  15 січня 2024 року
 • Наші співробітники у другому турі Шевченківської премії
  Наші
  Колектив Інституту
 

Наші видання

metodolpgii.jpg

Михайлова Тетяна Михайлівна

Кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник

Наукові інтереси:

компаративні дослідження;

стусознавство;

проблеми віршованого перекладу.

Вибрані статті:

1. Михайлова Т. «Проза Андрія Платонова та Василя Стуса: до проблеми семантики ключових образів (на матеріалі повісті А. Платонова «Котлован» та сценарію В. Стуса «Ожидание») // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. — Вип. 16. — Т. V (167). — С. 346–350.
2. Михайлова Т. «Василь Стус та Борис Пастернак: особливості поетики та світосприйняття (на матеріалі віршів про музику)» // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. — Вип. 24. — К.: «Освіта України», 2014. — С. 342–347.
 3. Михайлова Т. «Василь Стус: до питання літературного впливу» // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: збірник наук. праць (філолог. науки) / редкол.: О. Є. Бондарєва, О. Є. Єременко, І. Р. Буніятова та ін. — К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. — № 4. — С. 25–28.
4. Михайлова Т. «Вірш Марини Цвєтаєвої в перекладі Василя Стуса як трансляція ідеї життя Бориса Пастернака» // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: [збірник науков. праць]. — Вип. 27. — К.: «Освіта України», 2015. — С. 336–342.
5. Михайлова Т. «Я один, все тонет в фарисействе…»: Василь Стус та Борис Пастернак — протистояння лицемірству» // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: збірник наук. праць (філол. науки) / редкол.: О. Є. Бондарєва, О. Є. Єременко, І. Р. Буніятова та ін. — К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. — № 6. — С. 128–130.
6. Михайлова Т. «Передумови читацького вибору: до психологічного портрету Василя Стуса» // Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес: Електронне видання. — Режим доступу: http://if.kubg.edu.ua/resursi/elektronni-vydannia/manuscript-vydannia-kafedry-svitovoi-literatury.html / Редкол. Ю. І. Ковбасенко (головн. ред.), О. В. Гальчук (заступн. головн. ред.) та ін. — К.: Київський університет ім. Б. Грінченка, 2016. — № 3. — С. 5–12.
7. Михайлова Т. «Василь Стус как переводчик русской литературы» // Literatura i władza. Związki na gruncie rosyjskim w XVIII–XXI wieku. — Seria „Studia Rossica”, tom XXV. — Warszawa, 2017. — str. 213–226.
8. 
Mychajłowa T. «Od „Ech szkolnych” do „O Centaurach”: ewolucja poezji Zuzanny Ginczanki» // Czy są jakieś pytania? Szkice o najnowszej literaturze polskiej [red. J. Pyzia i J. M. Ruszar]. Kraków–Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019. str. 81–100.
9. 
Михайлова Т. Художня проза Василя Стуса: універсальні та індивідуальні виміри // Слов’янські літератури у світовому культурному контексті: універсальне та індивідуальне: [збірн. наук. праць] / відп.  ред.  П. В. Михед. Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2019. С. 296–311.
10. 
Михайлова Т. Музичний світ поезії Василя Стуса // Стусознавчі зошити: Науковий альманах. Зошит п’ятий / за ред. Олега Солов’я й Ольги Пуніної. Вінниця: Простір Літератури, 2019. С. 78–91.
11. 
Михайлова Т. Проза Василя Стуса та Франца Кафки: спроба компаративного прочитання // Дивослово. 2020. № 1 (754).  С. 40–48.
12. 
Михайлова Т. Василь Стус і Осип Мандельштам: на перетині поетичних світів  // Слово і час. 2020. 5 (713). С. 21–35.
13. 
Mychajłowa T. „Jestem zachwycony polskimi zwycięzcami ducha i żałuję, że nie jestem Polakiem”. Kwestia tożsamości narodowej w prozie obozowej Wasyla Stusa // Inny świat w literaturze narodów. Konteksty, życiorysy, interpretacje / red. J. Pyzia, J.M. Ruszar. Kraków: Biblioteka Pana Cogito, Instytut Literatury, 2020. Str. 205–222.
14. 
Mychajłowa T. „Już zapomniano, czym jest życie i czym jest świat, czym jesteś ty”. Problem tożsamości narodowej w sowieckiej Ukrainie – kilka uwag do tomiku Wasyla Stusa Wesoły cmentarz // Władza sądzenia, 2021, nr 20, s. 75–95.
15. Михайлова Т. (2022). Проблема національної ідентичності та творчої індивідуальності у прозових текстах Василя Стуса і Чеслава Мілоша. Слово і Час, (2), 69–85. https://doi.org/10.33608/0236-1477.2022.02.69-85

Поточна планова тема: «Особливості формування національної ідентичності Василя Стуса»

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=n1uNaUAAAAAJ&hl=uk

Academia.edu https://ilnan.academia.edu/TetianaMykhailova

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ