Українська
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
З великою приємністю повідомляємо, що Альманах «Вічність
Щорічні заходи ЦДЛФ — приклад сталого розвитку традиційних
15 січня 2024 року стартував проєкт «Сценічна шекспіріана:
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 • Урочиста академія з нагоди 100-річчя від Дня народження професорки Нонни Копистянської
  Урочиста
  Кафедра світової
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  Дорогі друзі,
 • Презентація альманаху «Вічність трива цей день. Художні хроніки війни»
  Презентація
  З великою
 • Міжнародна конференція «Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі»
  Міжнародна
  Щорічні заходи ЦДЛФ
 • Інтерв'ю з Тамарою Гундоровою:
  Інтерв'ю з
  Пропонуємо Вашій
 • Сценічна шекспіріана: майстер-класи з театральної критики
  Сценічна
  15 січня 2024 року
 

Наші видання

Spadschyna(2020)15.jpg

Карпінчук Галина Володимирівна

Кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу рукописних фондів і текстології.

Наукові інтереси:

історія шевченкознавства;

джерелознавство;

епістолярна шевченкіана.

Вибрані праці:

Монографія

Михайло Новицький – шевченкознавець.  – К.: Наукова думка, 2018. – 240 с. 

Статті:

1. Дерманський «Октоїх» // Відлуння віків. – 2010. – № 2 (13). – С. 35–38.

2. Євген-Юлій Пеленський – редактор першого повного видання творів Марка Черемшини та дослідник його творчості // Слово і Час. – 2011. – № 12. – С. 7789.
3. Видання творів Тараса Шевченка у 20–60-х роках минулого століття за редакцією М. Новицького // Слов’янські обрії. – 2012. – Вип. 5. – С. 1–3.
4. До історії однієї публікації // Літературна Україна. – 2013. – 1 листопада. – С. 4.
5. Ще є час одержати від Вас листа…» (З епістолярію Ю. О. Меженка та М. М. Новицького 1952–1962 років) // І тільки незмінна книга! (Зб. до 120-річчя від дня народж. Юрія Олексійовича Меженка. 1892–1969). – К., 2013. – С. 89–98.
6. Внесок Михайла Новицького у дослідження мистецької спадщини Тараса Шевченка (1940–1960) // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2014. – Вип. 25. – С. 97–110.
7. Епістолярій Тараса Шевченка: внесок у його дослідження Михайла Новицького // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». – 2014. – № 9 (286). – С. 39–45.
8. Михайло Новицький-шевченкознавець (1920–1960 роки) // Слово і Час. – 2014. – № 12. – С. 16–25.
9. Прожив життя мученика за Україну… // Архіви України. – 2014. – № 2. – С. 151–157.
10. Роль Михайла Новицького у становленні наукової документальної концепції біографії Тараса Шевченка // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць. Серія «Філологія» / Міжнарод. гуманіт. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 9. – С. 200–208.
11. Участь М. Новицького у виданнях Повного зібрання творів Шевченка // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць. Серія «Філологія» / Міжнарод. гуманіт. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 8, т. 2. – С. 15–18.
12. Contribution of Mykhailo Novytskyi to Shevchenko studies in 1920’s1930’s // Spheres of  culture / Maria Curie Sklodovska University in Lublin; Faculty of Humanities; Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. VII. – Р. 61–68.
13. Роль Михайла Новицького в розвитку наукового шевченкознавства 1921–1937 рр. // Шевченків світ: наук. щорічник. – 2015. – Вип. 8. – С. 76–90.
14. Шевченкіана в рецензіях Михайла Новицького 1923–1962 рр. // Шевченків світ: наук. щорічник. – 2016. – Вип. 9. – С. 116–125.
15. Внесок Михайла Новицького у становлення текстів поетичних творів Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії: зб. наук. праць / Київський національний у-т ім. Тараса Шевченка.  – К., 2017. – Вип. 20. – С. 39–54.
16. Портрет Івана Франка пензля Івана Труша початку ХХ століття // Слово і Час. – 2017. – № 5. – С. 54–58.
17. Протоієрей Ієремія Обидовський і Тарас Шевченко в архівних документах // Шевченків світ: наук. щорічник. – 2018. – № 11. – С. 3–11.
18. Шевченкознавство Михайла Новицького та Миколи Зерова: історія співпраці учених //  Слово і Час. – 2018. – № 3. – С. 17–28.
19. Рід Шевченкової матері Катерини Бойко // Слово і Час. – 2019. – № 3. – С. 3–26.
20. Шевченкові вчителі – церковно- і священнослужителі //  Художній світ Тараса Шевченка і сучасність: зб. праць Всеукраїнської (40-ї) наук. шевченківської конф. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2019. – С. 51–65.
21. Neznáme alebo málo preskúmané stránky diela slovakistu Ivana Franka. (The unknown and obscure heritage of Franko-Slovakist)// Slovenská literatúra. – 2019. – Vol. 66. (№ 1). – Р. 28–43.
22. Юрій Івакін віч-на-віч із Ієремією Айзенштоком (із листування шевченкознавців 1957–1977 років) //  Шевченків світ: наук. щорічник. – Черкаси, 2019. – Вип. 12. – С. 51–65.
23. Шевченкіана в епістолярії Петра Жура та Юрія Меженка 1960–1969 рр. (за матеріалами ЦДАМЛМ України) – переднє слово, підготовка тексту та примітки // Слово і Час. – 2020. – № 3. – С. 96–118.
24. З нових коментарів до Шевченкового епістолярію // Шевченків світ: наук. щорічник. – Черкаси, 2020. – Вип. 13. – С. 77–83.
25. Організаційна та наукова діяльність Олександра Дорошкевича в галузі шевченкознавства (за архівними матеріалами) // Шевченкознавчі студії: зб. наук. праць / / Київський національний у-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2020. – Вип. 23. –  С. 129–156.

 

Упорядкування: 

Епістолярій Тараса Шевченка: у 2 кн. / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України; наук. ред. О. В. Боронь; упоряд. Г. В. Карпінчук, С. А. Гальченко; коментарі: В. С. Бородіна, В. П. Мовчанюка, М. М. Павлюка та ін. – Х.: Фоліо, 2020. – Кн. 1. 1839–1857 / передм. М. Х. Коцюбинської. – 635 с.; Кн. 2. 1857–1861. – 667 с. 

Упорядник покажчиків до 8–12 томів Повного зібрання творів Тараса Шевченка у дванадцяти томах (2001–2014), один із упорядників дванадцятого тому. 

 

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_квітня

29

Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»

17 квітня відбувся семінар «Ренесанс...

NEWSKIT_березня

20

Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції

26 лютого докторантка Інституту літератури...