Українська
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
Колектив Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка з
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 • «Шевченківська енциклопедія. Образотворча спадщина». Презентація видання
  «Шевченківська
  У Національному
 • Відійшов у Позасвіти Дмитро Сергійович Наливайко
  Відійшов у
  Колектив Інституту
 • Україна прощається з Дмитром Павличком, поетом, що стояв біля витоків шістдесятництва і Незалежності.
  Україна
  Колектив Інституту
 • Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі: Репрезентації магії у спектрі медіа
  Теоретичні
  A miracle is
 • Довкола “Акордеона”: мистецько-наукова зустріч із акад. Миколою Жулинським у Львові
  Довкола
  20 грудня 2022 року
 

Наші видання

kuznietsov.jpg

„Американські літературні студії в Україні”

Загальна інформація

Американські літературні студії в Україні” — це річник з літератури США, який започатковано у 2004 році Центром американських літературних студій в Україні при Інституті літератури.

Видання розраховане на фахівців-американістів, дослідників, викладачів і студентів зарубіжної — зокрема американської — літератури; на тих, хто цікавиться красним письменством і культурою США.

Щорічник внесено до Переліку наукових  фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 8.06. 2005 р. і нового Переліку (затверджено постановою президії ВАК України від 22.12.2010 р. № 1-05/8).

Редакційна колегія: Жулинський Микола Григорович, доктор філологічних наук, Академік НАН України, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України;
Наливайко Дмитро Сергійович, доктор філологічних наук, професор,  Академік НАН України, завідувач відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України;
Гундорова Тамара Іванівна, доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувачка відділу теорії літератури  Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України;
Сиваченко Галина Миколаївна, доктор філологічних наук, головний науковий співробітник відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України;
Анастасьєв Микола Аркадійович, доктор філологічних наук, професор (Росія);
Елліотт Еморі, почесний професор Каліфорнійського університету, професор Університету Каліфорнії-Ріверсайд (США);
Демірей Жанет, Радник посла (США);
Торкут Наталія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури Класичного приватного університету м. Запоріжжя;
Потніцева Тетяна Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;
Висоцька Наталія Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії світової літератури Київського національного лінгвістичного університету;
Нямцу Анатолій Євгенович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології та порівняльного літературознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
Михед Тетяна Василівна,  доктор філологічних наук, професор кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Жлуктенко Наталія Юріївна, кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури Київського національного університету  імені Тараса Шевченка;
Гон Олександр Мойсейович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент  кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (заступник голови редакційної колегії);
Стембковська Ганна Олександрівна, кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (секретар редакційної колегії). 

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, вул. М. Грушевського, 4, кім. 313, м. Київ-1, 01001.

Тел.: (38) (044) 279 19 97

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Випуски

 

Американські літературні студії в Україні. —  К., 2004. — Випуск 1. „Пуританська традиція у літературі США”. — 260 с.

Перше видання щорічника „Американські літературні студії в Україні“ присвячено засадничій для ментальності США темі — пуританській традиції в літературі США. В збірнику запроваджено інтерпретацію категорій пуританства з сучасних позицій, історико-теоретичний аналіз цього феномену, рецепцію пуританської традиції в літературі ХІХ ст. та її функціонування в новітній літературі. Серед авторів щорічника — провідні дослідники з США й України, молоді й перспективні науковці-американісти.

ЗМІСТ 

 

Американські літературні студії в Україні. —  К., 2005. — Випуск 2. „Просвітницька традиція у літературі США”. — 350 с.

Друге видання щорічника „Американські літературні студії в Україні” присвячено важливій темі — просвітницькій традиції в літературі США. Просвітництво, охопивши в Америці все ХVІІІ століття, стало визначним етапом розвитку як суспільно-політичного та духовного, так і літературного життя країни. Водночас просвітницька традиція викликає інтерес дослідників не лише як певний історико-соціальний етап розвитку США, але й як фактор, що, будучи потужним формотворчим чинником національної ментальності, продовжує й нині впливати на ідейну та структурну парадигму сучасної американської літератури.

ЗМІСТ 

 

Американські літературні студії в Україні. — К., 2006. — Випуск 3. „Література США: роздуми, есеї, розвідки”. — 400 с.

Черговий випуск щорічника „Американські літературні студії в Україні” присвячено видатному українському вченому-американісту, доктору філологічних наук, професору тамарі Наумівні Денисовій. Відповідно до широкого кола інтересів дослідниці в галузі американської літератури, даний випуск охоплює значний спектр проблем та явищ, що сформували контекст сучасної літератури США. До збірки увійшли роботи дослідників — друзів, учнів та послідовників професора Денисової — з США, Європи, Росії, Білорусі, України.

ЗМІСТ 

 

Американські літературні студії в Україні. — К., 2007. — Випуск 4. „Дискурс романтизму в літературі США”. — 232 с.

Четвертий випуск щорічника „Американські літературні студії в Україні” присвячено теорії та практиці романтизму в американській літературі та його переосмисленню наступними літературними генераціями. Серед авторів щорічника — досвідчені та молоді українські дослідники-американісти. Видання розраховане на фахівця-американіста, дослідника, викладача та студента зарубіжної літератури, на тих, хто цікавиться красним письменством і культурою США.

ЗМІСТ 

 

Американські літературні студії в Україні. — К., 2008/9. — Випуск 5/6. „Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд”. — 424 с.

У пропонованій збірці досліджується феномен модернізму в літературі США, який у вітчизняній науці ніколи не виступав предметом спеціальної уваги. З сучасної точки зору, з урахуванням набутків американської філологічної науки проаналізовано історичне підґрунтя, теоретичні засади і основні компоненти американського модернізму, представлено його провідні постаті, запропоновано потрактування взаємин модернізму з постмодерністською літературою.
Автори збірки – дипломовані фахівці з літератури США. Книжка розрахована на дослідників, викладачів і студентів із зарубіжної літератури.

ЗМІСТ 

 

Американські літературні студії в Україні. — К., 2012. — Випуск 7. „Американське short story: теорія жанру і практика сучасності (рубіж ХХ – ХХІ ст.)”. — 315 с.

Сьоме число щорічника Центру американських літературних студій в Україні присвячено дослідженню short story – специфічного для літератури США жанрового різновиду малої прози, що відрізняється і від європейської новели (novella), і від традиційного оповідання (talk-tale). Гетерогенне за своєю природою short story особливостями і змісту, і форми зобов’язано як європейським моделям, так і суто американським джерелам. Розвиток журналістики водночас із формуванням фольклору слугували його основними провайдерами. Спираючись на теоретичні й історико-літературні американські студії в аналізі залучених до розгляду художніх текстів, автори „Щорічника” − американісти з України, Росії, Білорусі, Польщі – зосереджуються на новітньому етапі в розвитку жанру short story. Основні тренди рубежу ХХ – ХХІ століть визначаються трансформаціями літератури mainstream, добою постмодерністської ментальності, мультикультурного розквіту і сприяють естетичному збагаченню популярного американського жанру short story.
Видання розраховано на дослідників, викладачів, студентів і аматорів літератури США.

ЗМІСТ 

 

Американські літературні студії в Україні. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2014. — Випуск 8. „Сучасна американська драма: тенденції, постаті, тексти” / відп. редактори Н. О. Висоцька, Т. Н. Денисова.  —377 с.

Восьме число щорічника американських літературних студій в Україні присвячено драмі - найменш вивченому компоненту літератури США, що має власну історію і статус у культурі Америки. Сьогодні драма, надзвичайно популярна і плідна частина американського мистецтва, слугує ще й креативним інгредієнтом таких міжмедійних специфічних видів мистецтва, як кіно і телебачення. Увагу міжнародного авторського колективу дослідників зосереджено, в основному, на драматичній продукції рубежу ХХ-ХХІ ст., що фактично невідома вітчизняному читачу і глядачу.
Збірник вмішує також матеріали «круглого столу», присвяченого творчості одного з корифеїв новітньої літератури США, лауреату Пулітцерівської премії Кормаку Маккарті, ім'я якого, мабуть, знайоме українським кіноманам, оскільки фільми за його творами зажили всесвітньої слави, а проза в нашій країні ше не перекладалася.
Книжка розрахована на дослідника, викладача зарубіжної літератури, студента гуманітарного вишу і всіх, хто цікавиться американською літературою і культурою.

ЗМІСТ 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

11

Дні Шекспіра в Україні

Проєкт "Дні Шекспіра в Україні"...

NEWSKIT_квітня

28

Вітаємо Людмилу Тарнашинську!

27 квітня на засіданні Загальних...

NEWSKIT_березня

28

Вітаємо Ростислава Радишевського!

Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...