Українська
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
З великою приємністю повідомляємо, що Альманах «Вічність
Щорічні заходи ЦДЛФ — приклад сталого розвитку традиційних
15 січня 2024 року стартував проєкт «Сценічна шекспіріана:
Колектив Інституту щиро радіє успіху наших колег, що за
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 • Урочиста академія з нагоди 100-річчя від Дня народження професорки Нонни Копистянської
  Урочиста
  Кафедра світової
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  Дорогі друзі,
 • Презентація альманаху «Вічність трива цей день. Художні хроніки війни»
  Презентація
  З великою
 • Міжнародна конференція «Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі»
  Міжнародна
  Щорічні заходи ЦДЛФ
 • Інтерв'ю з Тамарою Гундоровою:
  Інтерв'ю з
  Пропонуємо Вашій
 • Сценічна шекспіріана: майстер-класи з театральної критики
  Сценічна
  15 січня 2024 року
 • Наші співробітники у другому турі Шевченківської премії
  Наші
  Колектив Інституту
 

Наші видання

amerykanci.jpg

„Американські літературні студії в Україні”

Загальна інформація

Американські літературні студії в Україні” — це річник з літератури США, який започатковано у 2004 році Центром американських літературних студій в Україні при Інституті літератури.

Видання розраховане на фахівців-американістів, дослідників, викладачів і студентів зарубіжної — зокрема американської — літератури; на тих, хто цікавиться красним письменством і культурою США.

Щорічник внесено до Переліку наукових  фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 8.06. 2005 р. і нового Переліку (затверджено постановою президії ВАК України від 22.12.2010 р. № 1-05/8).

Редакційна колегія: Жулинський Микола Григорович, доктор філологічних наук, Академік НАН України, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України;
Наливайко Дмитро Сергійович, доктор філологічних наук, професор,  Академік НАН України, завідувач відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України;
Гундорова Тамара Іванівна, доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувачка відділу теорії літератури  Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України;
Сиваченко Галина Миколаївна, доктор філологічних наук, головний науковий співробітник відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України;
Анастасьєв Микола Аркадійович, доктор філологічних наук, професор (Росія);
Елліотт Еморі, почесний професор Каліфорнійського університету, професор Університету Каліфорнії-Ріверсайд (США);
Демірей Жанет, Радник посла (США);
Торкут Наталія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури Класичного приватного університету м. Запоріжжя;
Потніцева Тетяна Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;
Висоцька Наталія Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії світової літератури Київського національного лінгвістичного університету;
Нямцу Анатолій Євгенович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології та порівняльного літературознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
Михед Тетяна Василівна,  доктор філологічних наук, професор кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Жлуктенко Наталія Юріївна, кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури Київського національного університету  імені Тараса Шевченка;
Гон Олександр Мойсейович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент  кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (заступник голови редакційної колегії);
Стембковська Ганна Олександрівна, кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (секретар редакційної колегії). 

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, вул. М. Грушевського, 4, кім. 313, м. Київ-1, 01001.

Тел.: (38) (044) 279 19 97

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Випуски

 

Американські літературні студії в Україні. —  К., 2004. — Випуск 1. „Пуританська традиція у літературі США”. — 260 с.

Перше видання щорічника „Американські літературні студії в Україні“ присвячено засадничій для ментальності США темі — пуританській традиції в літературі США. В збірнику запроваджено інтерпретацію категорій пуританства з сучасних позицій, історико-теоретичний аналіз цього феномену, рецепцію пуританської традиції в літературі ХІХ ст. та її функціонування в новітній літературі. Серед авторів щорічника — провідні дослідники з США й України, молоді й перспективні науковці-американісти.

ЗМІСТ 

 

Американські літературні студії в Україні. —  К., 2005. — Випуск 2. „Просвітницька традиція у літературі США”. — 350 с.

Друге видання щорічника „Американські літературні студії в Україні” присвячено важливій темі — просвітницькій традиції в літературі США. Просвітництво, охопивши в Америці все ХVІІІ століття, стало визначним етапом розвитку як суспільно-політичного та духовного, так і літературного життя країни. Водночас просвітницька традиція викликає інтерес дослідників не лише як певний історико-соціальний етап розвитку США, але й як фактор, що, будучи потужним формотворчим чинником національної ментальності, продовжує й нині впливати на ідейну та структурну парадигму сучасної американської літератури.

ЗМІСТ 

 

Американські літературні студії в Україні. — К., 2006. — Випуск 3. „Література США: роздуми, есеї, розвідки”. — 400 с.

Черговий випуск щорічника „Американські літературні студії в Україні” присвячено видатному українському вченому-американісту, доктору філологічних наук, професору тамарі Наумівні Денисовій. Відповідно до широкого кола інтересів дослідниці в галузі американської літератури, даний випуск охоплює значний спектр проблем та явищ, що сформували контекст сучасної літератури США. До збірки увійшли роботи дослідників — друзів, учнів та послідовників професора Денисової — з США, Європи, Росії, Білорусі, України.

ЗМІСТ 

 

Американські літературні студії в Україні. — К., 2007. — Випуск 4. „Дискурс романтизму в літературі США”. — 232 с.

Четвертий випуск щорічника „Американські літературні студії в Україні” присвячено теорії та практиці романтизму в американській літературі та його переосмисленню наступними літературними генераціями. Серед авторів щорічника — досвідчені та молоді українські дослідники-американісти. Видання розраховане на фахівця-американіста, дослідника, викладача та студента зарубіжної літератури, на тих, хто цікавиться красним письменством і культурою США.

ЗМІСТ 

 

Американські літературні студії в Україні. — К., 2008/9. — Випуск 5/6. „Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд”. — 424 с.

У пропонованій збірці досліджується феномен модернізму в літературі США, який у вітчизняній науці ніколи не виступав предметом спеціальної уваги. З сучасної точки зору, з урахуванням набутків американської філологічної науки проаналізовано історичне підґрунтя, теоретичні засади і основні компоненти американського модернізму, представлено його провідні постаті, запропоновано потрактування взаємин модернізму з постмодерністською літературою.
Автори збірки – дипломовані фахівці з літератури США. Книжка розрахована на дослідників, викладачів і студентів із зарубіжної літератури.

ЗМІСТ 

 

Американські літературні студії в Україні. — К., 2012. — Випуск 7. „Американське short story: теорія жанру і практика сучасності (рубіж ХХ – ХХІ ст.)”. — 315 с.

Сьоме число щорічника Центру американських літературних студій в Україні присвячено дослідженню short story – специфічного для літератури США жанрового різновиду малої прози, що відрізняється і від європейської новели (novella), і від традиційного оповідання (talk-tale). Гетерогенне за своєю природою short story особливостями і змісту, і форми зобов’язано як європейським моделям, так і суто американським джерелам. Розвиток журналістики водночас із формуванням фольклору слугували його основними провайдерами. Спираючись на теоретичні й історико-літературні американські студії в аналізі залучених до розгляду художніх текстів, автори „Щорічника” − американісти з України, Росії, Білорусі, Польщі – зосереджуються на новітньому етапі в розвитку жанру short story. Основні тренди рубежу ХХ – ХХІ століть визначаються трансформаціями літератури mainstream, добою постмодерністської ментальності, мультикультурного розквіту і сприяють естетичному збагаченню популярного американського жанру short story.
Видання розраховано на дослідників, викладачів, студентів і аматорів літератури США.

ЗМІСТ 

 

Американські літературні студії в Україні. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2014. — Випуск 8. „Сучасна американська драма: тенденції, постаті, тексти” / відп. редактори Н. О. Висоцька, Т. Н. Денисова.  —377 с.

Восьме число щорічника американських літературних студій в Україні присвячено драмі - найменш вивченому компоненту літератури США, що має власну історію і статус у культурі Америки. Сьогодні драма, надзвичайно популярна і плідна частина американського мистецтва, слугує ще й креативним інгредієнтом таких міжмедійних специфічних видів мистецтва, як кіно і телебачення. Увагу міжнародного авторського колективу дослідників зосереджено, в основному, на драматичній продукції рубежу ХХ-ХХІ ст., що фактично невідома вітчизняному читачу і глядачу.
Збірник вмішує також матеріали «круглого столу», присвяченого творчості одного з корифеїв новітньої літератури США, лауреату Пулітцерівської премії Кормаку Маккарті, ім'я якого, мабуть, знайоме українським кіноманам, оскільки фільми за його творами зажили всесвітньої слави, а проза в нашій країні ше не перекладалася.
Книжка розрахована на дослідника, викладача зарубіжної літератури, студента гуманітарного вишу і всіх, хто цікавиться американською літературою і культурою.

ЗМІСТ 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ