Українська
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
Cara (Рада науковців у небезпеці) надає термінову допомогу
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 • Допомога науковцям від Cara
  Допомога
  Cara (Рада
 • «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  «Виявляється,
  Інститут літератури
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 

Наші видання

cover1.jpg

Кузнецов Юрій Борисович

Головний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України,
доктор філологічних наук,
академік  Національної академії педагогічних наук України, член бюро відділення філософії освіти,
Заслужений працівник народної освіти України

Наукові інтереси:

Методологія літератури: семіотика, герменевтика,  психоаналіз; історичний і системний методи
Теорія літератури: естетика, поетика, мова художнього твору, психоаналітична інтерпретація тексту
Історія української літератури ХІХ – початку ХХ століття
Стильові течії в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття, імпресіонізм в українській літературі та мистецтві
Українська проза кінця ХІХ – початку ХХ століття. Творчість Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, Ольги Кобилянської, Михайла Яцкова, Миколи Вороного, Михайла Чернявського, Степана Васильченка, Йосипа Турянського та інших.
Історія психоаналізу. Психоаналітична інтерпретація художнього твору
Методика викладання української літератури
Педагогіка

Монографії:

1. Поетика прози Михайла Коцюбинського. К.: Наукова думка, 1989. 269 с.
2. Слідами Феї Моргани. К.: Радянська школа, 1990. 208 с. ( у співавторстві з Петром Орликом).
3. Імпресіонізм в українській літературі кінця 19-го - початку 20 століття.-К. Зодіак Еко,1995.-303 с.
4. Естетика імпресіонізму (живопис і література).-К.: Педагогічна преса,2003.-80 с.
5. Михайло Коцюбинський і класичний психоаналіз (елементи когнітивної поетики). – К.: Либідь, 2018. – 160 с.  
6. Від художнього психологізму до художнього психоаналізу. К.: УОВЦ «Оріон», 2020. 544 с.
7. Українська мова для 5, 6, 7, 8, 9, 10 класів (у співпраці з Олександрою Глазовою).

Наукове редагування:

Історія української літератури у дванадцяти томах. Том третій. Література ХІХ століття (1800 – 1830). Наукові редактори: Микола Бондар, Юрій Кузнецов. К.: Наукова думка, 2016. 750 с.

Видання класичної спадщини:

Коцюбинський М.  Fata morgana [Текст]: [збірник] [передм. і комент. Ю. Б. Кузнецова]. Харків: Фоліо, 2017. 504 с.

Вибрані статті:
Психоаналітична інтерпретація етюда М. Коцюбинського „Лялечка“ // Українська література ХІХ – початку ХХ століття: художнє слово у поступі нації. Збірник наукових праць / НАН України. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2014. С. 311 – 323.
Психоаналіз як метод дослідження української літератури (прикладний аспект) // Психологія і суспільство, 2014, №4. С. 104 – 113.
У пошуках істини // Яценко Михайло Трохимович: In memoriam: Збірник наукових праць. Ніжин, 2014. С. 390 – 397.
Дизайн уроку // Педагогічна газета, 2015, №6 (250) листопад-грудень. С. 7.
Філософія підручника // Іноземні мови в навчальних закладах. 2002. № 1 – 2, С. 4 – 8.
Психоаналіз як методологічний підхід до вивчення літератури // Сиситема сучасних методологій. Хрестоматія. Том 3. ТНЕУ. Тернопіль, 2015. С. 326 – 333.
Історична роль психоаналізу в модернізації гуманітарних наук першої половини 20 століття (провідні і транзитивні країни) // Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: Збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. С. 42–53. http://ivinas.gov.ua/uk/publikatsiji/novi-vydannia-instytutu/istorychni-ta-stratehichni-imperatyvy-modernizatsii-providnykh.html
Мета освіти у профільній школі (постановка проблеми). Профільне навчання: теорія і практика. К.: Педагогічна преса. С. 30 – 36.
Влияния психоанализа на возникновение новых форм философского и исторического дискурса // Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. Сборник научных трудов. Выпуск седьмой. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискурс. Минск, Варшава, Прага, Вильнюс, Киев: РИВШ, 2017. С. 32–40.
Феномен художньої деталі: методологічні виміри пізнання // Психологія і суспільство. 2017. №3 (69). С. 6–29. http://journals.uran.ua/index.php/1810-2131/article/view/113669
Историко-психологический дискурс учителя гимназии Иосифа Турянського, участника Первой мировой войны (Роман-свидетельство «За пределами боли») // Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. Сборник научных трудов. Выпуск седьмой. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискурс.  Минск, Варшава, Прага, Вильнюс, Киев: РИВШ, 2017.  С. 137–141.
З увагою до людини (педагогічний портрет Президента Національної академії педагогічних наук України – Василя Григоровича Кременя) // Шлях до себе – шлях до людей. Привітання, спогади, враження від співпраці та зустрічей. К.: Знання України, 2017. С. 316–320.
Українська мова як базова ментальна цінність // Еволюція цінностей в епоху глобалізації. Збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. / ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», Київ, 2019. С. 164–169. http://ivinas.gov.ua/uk/publikatsiji/novi-vydannia-instytutu/evoliutsiia-tsinnostei-v-epokhu-hlobalizatsii-zbirnyk-naukovykh-prats-za-zah-red-o-v-zernetskoi-derzhavna-ustanova-instytut-vsesvitnoi-istorii-nan-ukrainy-k-du-instytut-vsesvitnoi-istorii-nan-ukrainy-2019-214-s.html
Феномен потоку свідомості в українській літературі та його психоаналітична реконструкція // Психологія і суспільство.  2019.  № 2. С. 27–43.
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/psyhologia%20i%20suspilstvo/2019/2_2019.pdf
Psychological and pedagogical aspects the development of the soul according Sigmund Freud // Modern science. №5. 2019. Scientific journal, Prague-2019.
Современное социально-гуманитарное знание: полифункциональность как основа интердисциплинарного мышления // Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. Сборник научных трудов. Выпуск восьмой. Дискурсы рефлексии: филологические практики в контексте исторического мышления.  Минск, Варшава, Прага, Вильнюс, Киев, Тайбей: РИВШ, 2019. С. 10–24. (У співавторстві).
Study of artistic phychoanalysis in senior classes secondary school // Modern science. № 4. 2021. P. 101 – 112. Scientific journal. Prague – 2021.
Історія психоаналізу в Австралії // Становлення держави Австралія: здобутки та подолання проблем / за заг. ред. д. політ. н. О. В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. С. 115 – 125.
Modern Research of the History of Australia in Ukraine // ХІ International Scientific and Practical Conference «Modern aspects of science and practice». November 30 – December 03, 2021, Melbourne, Australia. P. 155 – 163. (У співавторстві).
Artistic psychoanalysis as a new category in literary studies and psychology // Modern science. Moderni veda. 2022. № 3. P. 158–165. 

Нагороди:

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня,
Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України»,
Міжнародна нагорода  «Медаль Сократа»,
Почесна грамота Національної академії наук України,
Медалі НАПН України: «Григорій Сковорода», «Ушинський К.Д.», «Іван Франко» (2022),
Лауреат премії «Незалежність» Національної спілки журналістів України

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ