Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
 • УКРАЇНСЬКИЙ ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТЕАТР ПЛЮС ШЕКСПІРОЗНАВСТВО - ЧУДОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
  УКРАЇНСЬКИЙ
    17–23 червня
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 

Наші видання

mikhajlo-kos.jpg

Гаджилова Ганна Олександрівна

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української класичної літератури, вчене звання: старший науковий співробітник.

Пріоритетні напрями наукової діяльності:

-         українська драматургія другої половини ХІХ – початку ХХ століття,

-         драматургія Лесі Українки,

-         текстологія.

Монографія:

Проблематика раннього християнства у драмі Лесі Українки: становлення тексту в русі авторських художніх рішень – К., Академперіодика, 2018. – 221 с.

Монографії у співавторстві:

Українська культура: еволюція кризової свідомості  / Колективна монографія. – Тернопіль: Джура, 2013. – 337 ст. (Авторка розділів: «Колізії сучасного українського театрального мистецтва» та «Криза духовних цінностей: мораль і родина»).
Стратегії і практика культурних перетворень: зарубіжний досвід / Колективна монографія. – Тернопіль: Джура, 2015. – 260 ст. (Авторка розділу «Українські ремінісценції європейської драми»).
Українська література ХІХ – початку ХХ століття: художнє слово у поступі нації. Збірник присвячений світлій пам'яті  докт. філ. наук Ольги Камінчук – К., 2014. - 420с. (Авторка статті  "У контексті доби: Семен Гулак-Артемовський  драматург").

Колективні наукові збірники:

Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в сучасній Україні.  Аналітична доповідь / За ред. О.Майбороди. – К., ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 64 с.

Наукове редагування:
Наукова редакторка, автор передмови і приміток до книги, виданої до 150-річчя від дня народження Лесі Українки:
Леся Українка. Апокриф. Вибране / Леся Українка. Чотири розмови про Лесю Українку / О. Забужко, С. Шевчук. - Київ, Видавничий дім «Комора», 2020. - 632 ст.


Першопублікації:

Здійснено першодрук п’єси Семена Гулака-Артемовського «Ночь накануне Иванова дня» з передмовою і коментарем «Дворянська «комедія-водевіль» С.Гулака-Артемовського» // Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. – Том Х. – К., 2015. – С. 235-262.

Вибрані публікації:

 1. «Вік шукань нової істини»: за драмою Лесі Українки «Руфін і Прісцілла» // Бористен. – 2000. - № 1. – С. 18-19.
 2. Філософські засади драми Лесі Українки «Руфін і Прісцілла» як основа для формування моральних цінностей // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – Вип.17. – К.- Запоріжжя, 2000. – С.118-121.
 3. Поетика редакцій тексту драми Лесі Українки «Руфін і Прісцілла»: еволюція художнього задуму // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. – 2001. – № 2. – С. 21-24.
 4. Творча ґенеза тексту драми Лесі Українки «Руфін і Прісцілла» і особливості характеротворення // Слово і час. – 2001. – № 4. – С.51-57.
 5. Жіночі образи в історичній драматургії Михайла Старицького // Михайло Старицький: постать і творчість (до 100-річчя з дня смерті): Зб. наук. пр. – Черкаси, 2004. – С. 158-165.
 6. Український національний герой в драматургічній інтерпретації ХІХ ст. // Ukrainikabrunensia. Ukrajinistikaminulost, pritomnost, budoucnost. Sbornikvedeckychpraci. – Brno, 2004. (Україністика: минуле, сучасне, майбутнє: Зб. наук.пр. - Брно, 2004). – С.271-278.
 7. «Динамічна поетика» тексту: нове життя забутого терміну чи подальше забуття? (на матеріалі однієї драми Лесі Українки) // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. – Вип.10. – Т. 1. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С.61–68.
 8. Драматичні твори Лесі Українки: текстологія, проблематика, поетика // Леся Українка і сучасність: Зб. наук. пр. – Т. 3. – Луцьк, 2006. – С. 79-91.
 9. Мотив „безталання” в українській драматургії першої половини 60-х років ХІХ століття // Південний архів: Зб.наук.пр. Філологічні науки. – Вип. ХХХVІІ. – Херсон, 2007. – С.18-21.
 10. Екзистенційні колізії раннього християнства (За драматичними текстами Лесі Українки) // Sacrum і Біблія в українській літературі. За ред. І.Набитовича. – Люблін, 2008. – С.521-529.
 11. Українська драматургія 60-х — 70-х років ХІХ століття: концепт «не судилось» // Українська література в загальноосвітній школі. — 2012. — № 10. — С. 30-32.
 12. Семен Гулак-Артемовський: Життєві й творчі колізії // Слово і час. — 2013. — № 4. — С.17-27.
 13. Опера Семена Гулака-Артемовського  «Запорожець за Дунаєм» й  українська драматургія 60-х років ХІХ століття: ремінісцентність мотивів // Вісник Черкаського університету.  — Черкаси, 2013. — № 19 (272). — С. 21-29.
 14. Масляк Володимир Іванович // Шевченківська енциклопедія: В 6т. – Т.4. –  К., 2013.
 15. Лукич Василь // Шевченківська енциклопедія: В6 т. – Т.3. – К., 2013.
 16. Кокорудз Ілля Федорович // Шевченківська енциклопедія: В6 т. – Т.3 –К., 2013 (Співавтор Л.Гаєвська).
 17. Українська драма 60-х років ХІХ століття: конфлікт матеріального й інтелектуального // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Випуск ІІІ. – Бердянськ, 2014. – С. 309-316.
 18. Історіософська проблематика п’єс «Кремуцій Корд» Миколи Костомарова та «Руфін і Прісцілла» Лесі Українки. –  Spheresofculture. VolumeVII. – Lublin, 2014. – С. 228 – 235.
 19. «Мелодрама завжди в ціні»: «Назар Стодоля» Тараса Шевченка й українська драматургія 60-х років ХІХ століття // Шевченків світ. – 2015. – № 8. – С. 35-45.
 20. Мирні концепти в українській історичній драматургії класичного періоду» // Література та культура Полісся. Випуск 84. Серія «Філологічні науки». –  № 7. – Ніжин, 2016. – С. 277-287.
 21. Драматургія Пантелеймона Куліша: сакральне і національне // Пантелеймон Куліш в історії української культури / Матеріали науково-просвітницької конференції до 160-ї річниці виходу українського правопису «Кулішівка». – Суми: ВД «Білий птах», 2016. – С. 28-34.
 22. Драматургічна рецепція українсько-польських взаємин // Збірник матеріалів науково-практичної конференції 7 грудня 2017 року «Україна – на шляху до незалежності» // Корсунь-Шевченківський. – Видавець І.В.Майдаченко, 2018. – сс. 105-110.
 23. Мова п’єси Лесі Українки «Руфін і Прісцілла»: текстолого-семантичний аспект // Культура слова. № 93. 2020. С. 115–133.
  24. Драматургія // Історія української літератури в 12 томах. Т. 6. К.: Наукова думка, 2022. С. 881–986, 1003–1037.

Інша діяльність: 

Експерт конкурсу романів, кіносценаріів і п’єс "Коронація слова" (2002-2005). 

Адреса для листування: aleksanna (at) ukr.net

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ