Українська
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
Колектив Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка з
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 • «Шевченківська енциклопедія. Образотворча спадщина». Презентація видання
  «Шевченківська
  У Національному
 • Відійшов у Позасвіти Дмитро Сергійович Наливайко
  Відійшов у
  Колектив Інституту
 • Україна прощається з Дмитром Павличком, поетом, що стояв біля витоків шістдесятництва і Незалежності.
  Україна
  Колектив Інституту
 • Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі: Репрезентації магії у спектрі медіа
  Теоретичні
  A miracle is
 • Довкола “Акордеона”: мистецько-наукова зустріч із акад. Миколою Жулинським у Львові
  Довкола
  20 грудня 2022 року
 

Наші видання

mikhajlo-kos.jpg

Нога Геннадій Миколайович

Нога Геннадій Миколайович  - кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник

Наукові інтереси:

-середньовічне літописання;

- барокове гумористичне віршування;

- творчість Григорія Сковороди

Кандидатська дисертація «Поетика бурлеску в українській віршовій літературі XVII-XVIII століть», 1996 р. 

Монографія:

Звичаї тії з давніх школярів бували... : Український святковий бурлеск XVII-XVIII століть  К. : Стилос, 2001.– 189 с.

Монографії у співавторстві:

Українська культура: еволюція кризової свідомості/ Колективна монографія. –   Тернопіль: Джура, 2013. – 17,6 др. арк. (Розділ «Формування ефективної освітньої політики в Україні» 0,6 др. арк.).

Історія української літератури: У дванадцяти томах. Том другий. Давня література (друга половина ХVІ – ХVІІІ ст.) – К.: Наукова думка, 2014. – Розділи: Гумористично-бурлескне віршування. - С. 491-499 (0,6 арк.); Вірші-травестії. – С. 678-692 (0,9 арк.); Сатиричне віршування. – С. 693-703 (0,65 арк.).

Літературний дискурс від бароко до постмодерну: Колективна монографія. Київ-Люблін-Харків: Майдан, 2020.  ( Розділ: «Епістолярій Григорія Сковороди як предмет наукових зацікавлень Леоніда Ушкалова).

 Колективні наукові збірники:

 • Національний суверенітет України в умовах глобалізації: Національна доповідь. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – 112 с. (у співавторстві).
 • Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в сучасній Україні / Аналітична доповідь. – Київ: ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2013. – 3,72 др.арк. (Розділ «Забезпечення духовних і культурних потреб суспільства» (0,3 арк.)). 

Статті:

Київське літописне зведення ХІІ ст.: автор у пошуках героя // Слово і час, 2021, № 4 (718). С 97-116.
Про що мовчать і не мовчать щоденники // Слово і час, 2021, № 2 (718). С 123-124.
Сміх в епістолярії Григорія Сковороди: Тексти і контексти. Сміхова культура старої України: Зб. наук. ст. Упоряд. архиєп. Ігор Ісіченко. Харків: Акта, 2020. С. 74-83.
Дискурс сміху в епістолярії Григорія Сковороди // Актуальные вопросы филологии, лингвистики и журналистики.  Материалы научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава филологического факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко по итогам НИР 2018 года. Тирасполь: Издадельство Приднестровского университета, 2019. 366 с. С.336-341. 0,35др.арк. http://moodle.spsu.ru/mod/data/view.php?d=66&rid=17665&filter=1
Релігійний контекст у розвитку української культури і науки: від Петра Могили до Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), О. Рарицький (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. — Вип. ХVІ. — 380 с. – С. 199-205 (Збірник індексується науковометричними базами: GoogleScholar, Index Copernicus).
Дискурс насильства у літописі Самовидця та «Відлунні світу» Саломеї Русєцької де Пільштин // Spheres of Culturе: науковий збірник. - Люблін (Польща), 2019. - Том 18. – С. 36-47.
Учень майстра. Михайло Ковалинський як проект Григорія Сковороди // Переяславські сковородинівські студії. Збірник наукових праць. Випуск 6. Ніжин, 2019. С. 111-118.
У колі доброзичливих наставників // Боліло серце за Україну. Спогади про Віталія Дончика: збірник статей. – К.: Ярославів вал, 2019. – С 87-88.
ЕТИКА ЯК ПОВСЯКДЕННА ПРАКТИКА:  ВИХОВНІ ІДЕАЛИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У ЙОГО ЕПІСТОЛЯРІЇ // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), О. Рарицький (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. — Вип. ХV. — 380 с. – С. 207-216 (Збірник індексується науковометричними базами: GoogleScholar, Index Copernicus); 0,9 др. арк. 
Філософія миру і гуманізму в українській поезії  ХVІІ ст. Пошук герменевтичних формул // Ізборник 2012-2016. Дослідження. Критика. Публікації / Упор., ред: В.І.Сулима. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – С. 30-50; 0,93 др. арк.
Медичний дискурс у листах Григорія Сковороди до Михайла Ковалинського: текст і контекст // Spheres of Culturе: науковий збірник. - Люблін (Польща), 2018. - Том 17. – С. 46-54; 0,65 арк.
Листи Григорія Сковороди до Михайла Ковалинського: філософія як повсякденність // Spheres of Culturе: науковий збірник. - Люблін (Польща), 2017. - Том 7. – С. 178-190; 1,15 арк.
Бароковий текст Петра Поповича-Гученського: між традицією і креативністю автора // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.)та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. — Вип. ХІV. — 516 с. – С. 251-257 (Збірник індексується науковометричними базами: GoogleScholar, Index Copernicus); 0,5 арк
Великий у всьому: штрихи до портрета Івана Франка (0,5 др. арк.) // Мандруючи світами і віками. Збірник на пошану Юрія Пелешенка. – Київ-Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 273-279 (0,5 арк.).
Філософія миру і гуманізму в українській поезії  ХVІІ ст. (0,95 др. арк.)http://litvarta.com/?p=51#more-51 Про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 ІЛШ (0,2 др. арк.) // Слово і час. – 2016, № 11.  
Сатирична поезія як джерело з історії повсякдення України XVIII ст./ У пошуках істини: Збірник на пошану професора Володимира Антофійчука. – Чернівці – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 275 – 281 (0,5 арк.).
Рецепція образу литвина-білоруса в українській літературі 17 – 18 століть// Збірник Spheres of Culture, Люблін (Польща), 2014, Том 7. – С. 178-183 (0,5 арк.).
 «Смѣх мнѣ сотвори, господь»: сміх в поезії Григорія Сковороди // Збірник, присвячений 60-річчю від дня народження Володимира Поліщука. – Черкаси, 2013 (0,6 арк.).
Картини побуту в українській сатиричній поезії XVIII ст. // Студії з україністики. Випуск XIII. — К. 2013. — С. 322-331 (0,6 арк.).

Шевченківська енциклопедія у 6-ти томах. Написано і опубліковано статті:

•       Бурлеск. – Т. 1, К., 2012. – С. 536-537 (0,3 арк.).

•       Гротеск. –  Т. 2, К., 2012. – С. 185 (0,1 арк.).

•       Гумор. - Т.2, К., 2012. – С. 218-220 (0,4 арк.).

•       Попов П.М. –Т. 5, К., 2015. – С. 274-275 (0,2 арк.).

•       Сатира. – Т. 5, К., 2015. – С. 653-658 (0,9 арк.).

•       Сулима В.І. – Т. 5, К., 2015. – С. 1010-1011 (0,1 арк.).

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

11

Дні Шекспіра в Україні

Проєкт "Дні Шекспіра в Україні"...

NEWSKIT_квітня

28

Вітаємо Людмилу Тарнашинську!

27 квітня на засіданні Загальних...

NEWSKIT_березня

28

Вітаємо Ростислава Радишевського!

Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...