Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
 • УКРАЇНСЬКИЙ ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТЕАТР ПЛЮС ШЕКСПІРОЗНАВСТВО - ЧУДОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
  УКРАЇНСЬКИЙ
    17–23 червня
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 

Наші видання

amerykanci.jpg

Нога Геннадій Миколайович

Нога Геннадій Миколайович  - кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник

Наукові інтереси:

-середньовічне літописання;

- барокове гумористичне віршування;

- творчість Григорія Сковороди

Кандидатська дисертація «Поетика бурлеску в українській віршовій літературі XVII-XVIII століть», 1996 р. 

Монографія:

Звичаї тії з давніх школярів бували... : Український святковий бурлеск XVII-XVIII століть  К. : Стилос, 2001.– 189 с.

Монографії у співавторстві:

Українська культура: еволюція кризової свідомості/ Колективна монографія. –   Тернопіль: Джура, 2013. – 17,6 др. арк. (Розділ «Формування ефективної освітньої політики в Україні» 0,6 др. арк.).

Історія української літератури: У дванадцяти томах. Том другий. Давня література (друга половина ХVІ – ХVІІІ ст.) – К.: Наукова думка, 2014. – Розділи: Гумористично-бурлескне віршування. - С. 491-499 (0,6 арк.); Вірші-травестії. – С. 678-692 (0,9 арк.); Сатиричне віршування. – С. 693-703 (0,65 арк.).

Літературний дискурс від бароко до постмодерну: Колективна монографія. Київ-Люблін-Харків: Майдан, 2020.  ( Розділ: «Епістолярій Григорія Сковороди як предмет наукових зацікавлень Леоніда Ушкалова).

 Колективні наукові збірники:

 • Національний суверенітет України в умовах глобалізації: Національна доповідь. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – 112 с. (у співавторстві).
 • Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в сучасній Україні / Аналітична доповідь. – Київ: ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2013. – 3,72 др.арк. (Розділ «Забезпечення духовних і культурних потреб суспільства» (0,3 арк.)). 

Статті:

Київське літописне зведення ХІІ ст.: автор у пошуках героя // Слово і час, 2021, № 4 (718). С 97-116.
Про що мовчать і не мовчать щоденники // Слово і час, 2021, № 2 (718). С 123-124.
Сміх в епістолярії Григорія Сковороди: Тексти і контексти. Сміхова культура старої України: Зб. наук. ст. Упоряд. архиєп. Ігор Ісіченко. Харків: Акта, 2020. С. 74-83.
Дискурс сміху в епістолярії Григорія Сковороди // Актуальные вопросы филологии, лингвистики и журналистики.  Материалы научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава филологического факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко по итогам НИР 2018 года. Тирасполь: Издадельство Приднестровского университета, 2019. 366 с. С.336-341. 0,35др.арк. http://moodle.spsu.ru/mod/data/view.php?d=66&rid=17665&filter=1
Релігійний контекст у розвитку української культури і науки: від Петра Могили до Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), О. Рарицький (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. — Вип. ХVІ. — 380 с. – С. 199-205 (Збірник індексується науковометричними базами: GoogleScholar, Index Copernicus).
Дискурс насильства у літописі Самовидця та «Відлунні світу» Саломеї Русєцької де Пільштин // Spheres of Culturе: науковий збірник. - Люблін (Польща), 2019. - Том 18. – С. 36-47.
Учень майстра. Михайло Ковалинський як проект Григорія Сковороди // Переяславські сковородинівські студії. Збірник наукових праць. Випуск 6. Ніжин, 2019. С. 111-118.
У колі доброзичливих наставників // Боліло серце за Україну. Спогади про Віталія Дончика: збірник статей. – К.: Ярославів вал, 2019. – С 87-88.
ЕТИКА ЯК ПОВСЯКДЕННА ПРАКТИКА:  ВИХОВНІ ІДЕАЛИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У ЙОГО ЕПІСТОЛЯРІЇ // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), О. Рарицький (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. — Вип. ХV. — 380 с. – С. 207-216 (Збірник індексується науковометричними базами: GoogleScholar, Index Copernicus); 0,9 др. арк. 
Філософія миру і гуманізму в українській поезії  ХVІІ ст. Пошук герменевтичних формул // Ізборник 2012-2016. Дослідження. Критика. Публікації / Упор., ред: В.І.Сулима. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – С. 30-50; 0,93 др. арк.
Медичний дискурс у листах Григорія Сковороди до Михайла Ковалинського: текст і контекст // Spheres of Culturе: науковий збірник. - Люблін (Польща), 2018. - Том 17. – С. 46-54; 0,65 арк.
Листи Григорія Сковороди до Михайла Ковалинського: філософія як повсякденність // Spheres of Culturе: науковий збірник. - Люблін (Польща), 2017. - Том 7. – С. 178-190; 1,15 арк.
Бароковий текст Петра Поповича-Гученського: між традицією і креативністю автора // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.)та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. — Вип. ХІV. — 516 с. – С. 251-257 (Збірник індексується науковометричними базами: GoogleScholar, Index Copernicus); 0,5 арк
Великий у всьому: штрихи до портрета Івана Франка (0,5 др. арк.) // Мандруючи світами і віками. Збірник на пошану Юрія Пелешенка. – Київ-Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 273-279 (0,5 арк.).
Філософія миру і гуманізму в українській поезії  ХVІІ ст. (0,95 др. арк.)http://litvarta.com/?p=51#more-51 Про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 ІЛШ (0,2 др. арк.) // Слово і час. – 2016, № 11.  
Сатирична поезія як джерело з історії повсякдення України XVIII ст./ У пошуках істини: Збірник на пошану професора Володимира Антофійчука. – Чернівці – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 275 – 281 (0,5 арк.).
Рецепція образу литвина-білоруса в українській літературі 17 – 18 століть// Збірник Spheres of Culture, Люблін (Польща), 2014, Том 7. – С. 178-183 (0,5 арк.).
 «Смѣх мнѣ сотвори, господь»: сміх в поезії Григорія Сковороди // Збірник, присвячений 60-річчю від дня народження Володимира Поліщука. – Черкаси, 2013 (0,6 арк.).
Картини побуту в українській сатиричній поезії XVIII ст. // Студії з україністики. Випуск XIII. — К. 2013. — С. 322-331 (0,6 арк.).

Шевченківська енциклопедія у 6-ти томах. Написано і опубліковано статті:

•       Бурлеск. – Т. 1, К., 2012. – С. 536-537 (0,3 арк.).

•       Гротеск. –  Т. 2, К., 2012. – С. 185 (0,1 арк.).

•       Гумор. - Т.2, К., 2012. – С. 218-220 (0,4 арк.).

•       Попов П.М. –Т. 5, К., 2015. – С. 274-275 (0,2 арк.).

•       Сатира. – Т. 5, К., 2015. – С. 653-658 (0,9 арк.).

•       Сулима В.І. – Т. 5, К., 2015. – С. 1010-1011 (0,1 арк.).

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ