УкраїнськаEnglish
У контексті обговорення нового Державного стандарту базової
Колектив Інституту літератури вітає своїх колег-лауреатів
Конкурс проєктів НФДУ   Національний фонд досліджень
Дорогі друзі!  Програма імені Фулбрайта в Україні
З приємністю повідомляємо про вихід книги «Щоденник
Із приємністю повідомляємо про появу друком видання
 • Директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, академік НАН України МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ ЖУЛИНСЬКИЙ відсвяткував своє 80-річчя
  Директор
  У 1968 році
 • Звернення до т.в.о. міністра освіти і науки України Л. С. Мандзій
  Звернення до
  У контексті
 • Співробітники Інституту - лауреати Біографічного рейтингу - 2019
  Співробітники
  Колектив Інституту
 • Конкурс проєктів НФДУ
  Конкурс
  Конкурс проєктів
 • «Ціна миру»
  «Ціна миру»
  Дорогі друзі!
 • Звіт Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної Академії Наук України про роботу, виконану дистанційно під час карантину
  Звіт Інституту
 • Щоденник Володимира Винниченка (1932–1936)
  Щоденник
  З приємністю
 • Національний фонд досліджень України запрошує всіх науковців долучитися до формування Реєстру експертів
  Національний
    Національний
 • Епістолярій Тараса Шевченка
  Епістолярій
  Із приємністю
 

Наші видання

mikhajlo-kos.jpg

Нога Геннадій Миколайович

Нога Геннадій Миколайович  - кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник

Монографії у співавторстві:

•     Українська культура: еволюція кризової свідомості/ Колективна монографія. –   Тернопіль: Джура, 2013. – 17,6 др. арк. (Розділ «Формування ефективної освітньої політики в Україні» 0,6 др. арк.).

•       Історія української літератури: У дванадцяти томах. Том другий. Давня література (друга половина ХVІ – ХVІІІ ст.) – К.: Наукова думка, 2014. – Розділи: Гумористично-бурлескне віршування. - С. 491-499 (0,6 арк.); Вірші-травестії. – С. 678-692 (0,9 арк.); Сатиричне віршування. – С. 693-703 (0,65 арк.).

 Колективні наукові збірники:

 

 • Національний суверенітет України в умовах глобалізації: Національна доповідь. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – 112 с. (у співавторстві).
 • Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в сучасній Україні / Аналітична доповідь. – Київ: ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2013. – 3,72 др.арк. (Розділ «Забезпечення духовних і культурних потреб суспільства» (0,3 арк.)). 

Наукові, публіцистичні та інформативно-оглядові статті:

Нога Г. ЕТИКА ЯК ПОВСЯКДЕННА ПРАКТИКА:  ВИХОВНІ ІДЕАЛИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У ЙОГО ЕПІСТОЛЯРІЇ // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), О. Рарицький (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. — Вип. ХV. — 380 с. – С. 207-216 (Збірник індексується науковометричними базами: GoogleScholar, Index Copernicus); 0,9 др. арк. 

Нога Г. Філософія миру і гуманізму в українській поезії  ХVІІ ст. Пошук герменевтичних формул // Ізборник 2012-2016. Дослідження. Критика. Публікації / Упор., ред: В.І.Сулима. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – С. 30-50; 0,93 др. арк.

Нога Г. Медичний дискурс у листах Григорія Сковороди до Михайла Ковалинського: текст і контекст // Spheres of Culturе: науковий збірник. - Люблін (Польща), 2018. - Том 17. – С. 46-54; 0,65 арк.

Нога Г. Листи Григорія Сковороди до Михайла Ковалинського: філософія як повсякденність // Spheres of Culturе: науковий збірник. - Люблін (Польща), 2017. - Том 7. – С. 178-190; 1,15 арк.

Нога Г. Бароковий текст Петра Поповича-Гученського: між традицією і креативністю автора // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.)та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. — Вип. ХІV. — 516 с. – С. 251-257 (Збірник індексується науковометричними базами: GoogleScholar, Index Copernicus); 0,5 арк

Великий у всьому: штрихи до портрета Івана Франка (0,5 др. арк.) // Мандруючи світами і віками. Збірник на пошану Юрія Пелешенка. – Київ-Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 273-279 (0,5 арк.).

Філософія миру і гуманізму в українській поезії  ХVІІ ст. (0,95 др. арк.)http://litvarta.com/?p=51#more-51 Про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 ІЛШ (0,2 др. арк.) // Слово і час. – 2016, № 11.  

Сатирична поезія як джерело з історії повсякдення України XVIII ст./ У пошуках істини: Збірник на пошану професора Володимира Антофійчука. – Чернівці – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 275 – 281 (0,5 арк.).

Рецепція образу литвина-білоруса в українській літературі 17 – 18 століть// Збірник Spheres of Culture, Люблін (Польща), 2014, Том 7. – С. 178-183 (0,5 арк.).

 «Смѣх мнѣ сотвори, господь»: сміх в поезії Григорія Сковороди // Збірник, присвячений 60-річчю від дня народження Володимира Поліщука. – Черкаси, 2013 (0,6 арк.).

Картини побуту в українській сатиричній поезії XVIII ст. // Студії з україністики. Випуск XIII. — К. 2013. — С. 322-331 (0,6 арк.).

 

Шевченківська енциклопедія у 6-ти томах. Написано і опубліковано статті:

•       Бурлеск. – Т. 1, К., 2012. – С. 536-537 (0,3 арк.).

•       Гротеск. –  Т. 2, К., 2012. – С. 185 (0,1 арк.).

•       Гумор. - Т.2, К., 2012. – С. 218-220 (0,4 арк.).

•       Попов П.М. –Т. 5, К., 2015. – С. 274-275 (0,2 арк.).

•       Сатира. – Т. 5, К., 2015. – С. 653-658 (0,9 арк.).

•       Сулима В.І. – Т. 5, К., 2015. – С. 1010-1011 (0,1 арк.).

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ