УкраїнськаEnglish
         Потреба впровадження реформ в українській науці
22 травня у стінах Національного музею літератури України
 «Дні Науки» цього року відбулися в Інституті літератури
19 травня в парку ім. Т. Шевченка відбудуться Медичні
12–13 травня в Україні відбудуться Дні науки. У Житомирі,
  Михайло Косач (Михайло Обачний). Твори. Переклади.
 • Центр інтеграції технологій відкритих даних (Dataverse Project)
  Центр
           Потреба
 • Міжнародний науковий семінар «Національна і культурна ідентичність у словацькій і українській літературах ХІХ — початку ХХ ст.»
  Міжнародний
  5 червня 2018 року
 • Спілка письменників Чернігівщини презентувала свою творчість у Києві
  Спілка
  22 травня у стінах
 • «Дні Науки»: від літератури та кіно до сиру та вина
  «Дні Науки»:
   «Дні Науки» цього
 • Медичні пікніки
  Медичні пікніки
  19 травня в парку
 • Дні науки - 2018
  Дні науки -
  12–13 травня в
 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст»
  VI Міжнародна
  20–21 квітня в
 • «… Повертаючись до термінології: хто ж такі шістдесятники? (канони, межі, критерії, імена)»
  «…
    Науковий центр
 • «І я гукну. І край мене почує…»: круглий стіл, присвячений 80-річчю від дня народження Василя Стуса
  «І я гукну. І
  22 березня в
 • Вийшли друком твори Михайла Косача
  Вийшли друком
    Михайло Косач
 

Наші видання

amerykanci.jpg

Яковина Оксана Петрівна

 

 

Кандидат філологічних наук.

Маґістр реліґійних наук.

Науковий співробітник Інституту літератури ім. Тараса Шевченка

Національної академії наук України.

 

E-mail: yakovynaoksana (at) gmail.com

 

Біографічні дані

1974 року народження, місто Київ, Україна.

Освіта

1997 – закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філологічний факультет.

Спеціальність: філолог, викладач української мови та літератури.

2000 – закінчила аспірантуру при катедрі теорії літератури та компаративістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидат філологічних наук.

Кандидатська дисертація: «Метафізична українська поезія другої половини ХVII століття: семантико-художня парадиґма» (2002).

2001 – закінчила Вищий Інститут реліґійних наук святого Томи Аквінського в Києві – філія Папського університету «Angelicum» у Римі.

Маґістр реліґійних наук.

 

Трудова діяльність

1994 – 2000 – вчитель з мови та літератури, країнознавства у ґімназіях міста Києва;

викладач ліцею при Київському національному медичному університеті ім. О. Богомольця;

2000 – 2001 – старший лаборант відділу давньої української та класичної літератури Інституту літератури Національної академії наук України;

2000 – 2001 – редактор альманаху християнської традиції «Колеґія» при Вищому Інституті реліґійних наук святого Томи Аквінського в Києві;

2001 – 2003 – молодший науковий співробітник відділу шевченкознавства Інституту літератури Національної академії наук України;

викладач Інституту реліґійних наук св. Томи Аквінського в Києві (авторський курс «Постать митрополита Петра Могили та питання єдності Західної та Східної Церков»; курс української мови для іноземних студентів).

2003 – 2015 – науковий співробітник відділу шевченкознавства Інституту літератури Національної академії наук України;

2001 – 2015 – участь у державному проекті «Шевченківська енциклопедія»;

з 2015 – науковий співробітник відділу давньої та класичної літератури, з 2017 – відділу історії української літератури Інституту літератури Національної академії наук України;

2015 – 2017 – участь у державному проекті «Енциклопедія франкознавства»;

з 2017 – участь у плановій науковій роботі за темою «Прототекст / текст / контекст як інтерпретаційні стратеґії дослідження давньої і модерної української літератури (Х – ХVІІІ ст.)».

 

Обов’язки та досвід роботи

Викладання у школі та університеті.

Укладання та підготовка до видання енциклопедій, монографій, художньої літератури. Написання наукових статей, орґанізаційна робота з авторами, замовлення статей, наукове та літературне редаґування текстів, коректура, укладання покажчиків, ілюстрування й підготовка текстів до видання.

Виступи на радіо й телебаченні.

Перекладацька діяльність.

Участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах, круглих столах (Україна, Россія, Польща).

 

Публікації

Автор трьох монографій та наукових статей у фахових виданнях і періодиці, а також трьох поетичних збірок та книжки для дітей.

Монографії:

Метафізика в поезії: Україна ХVII століття. – Львів, 2010;

Тарас Шевченко: істина – некомунікативна реальність / у співавторстві з О. Слободяном. – Київ, 2013;

Інтенсив Тараса Шевченка: Герменевтичний об’єм / у співавторстві з О. Слободяном. – Київ, 2016.

Поетичні збірки:

В собі як у свічаді. – Дрогобич, 1993;

Не вір лебедеві, що пливе. – Львів, 2000;

Загадковий подорожній (книжка для дітей). – Київ, 2005.

Таємниця шляху. Розкриття. – Київ, 2012;

 

Статті та дослідження:

Два вірші // Світовид (Літературно-мистецький журнал). – № IV (17). – Київ – Нью-Йорк, 1994.

Розсипане сонце // Дзвін (Літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України). – № 11–12. – Львів, 1994.

Яблуня розрослася опівночі // Київ (Журнал письменників України). − №  1–12. − 1995.

«Муха» та інші вірші // Літературна Україна. − 6 квітня, 1995.

«Галицькі образки» Івана Франка в перекладі польською мовою // Іван Франко і творення української суверенної держави. Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції. − Київ, 1996.

Бароковість Івана Андрусяка // Українські проблеми (Журнал України та діяспори). -№ 1. – Київ, 1997.

Вода з каменю // Українські проблеми (Журнал України та діяспори). − № І. – Київ, 1998.

Риси бароко в «Енеїді» Івана Котляревського // Творчість І. Котляревського в культурологічному контексті доби. Збірник праць Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції – Київ, 1998.

Онтологічні риси літературного бароко в Україні (проблема духовного і тілесного) // Молода нація (Альманах). – Випуск 10. − Київ, 1999.

Метафізична поезія українського бароко в контексті культурно-історичних реалій доби // Колеґія (Альманах християнської традиції). – № 1, 2000.

Метафізика серця і часу (аспекти поезії Ів. Орновського) // Слово і Час. — 2000. — № 2.

Метафізичні принципи в поезії як критерій цілісності автора і тексту (спроба перспективи) // Філологічні семінари. Наука про літературу на межі століть. – Випуск 3. − Київ, 2000.

Метафізична алегорія як основний засіб творення образності у метафізичній поезії (на прикладах текстів Д. Братковського та І. Орновського) // Вісник (Літературознавчі студії). – Випуск 3. − Київ, 2001.

Християнська агіографія у творах Шевченка (у співавторстві з архиєп. І. Ісіченком) // Слово і Час. — 2003. — № 3.

Колискова // Пізнайко (Дитячий ігровий журнал). − Червень, 2003.

Ісус Христос у поемі Шевченка «Відьма» // Тарас Шевченко і народна культура. Зб. праць Міжнародної (35-ї) наукової шевченківської конференції.  Черкаси, 2004.   Т. 2.

Проблема святості та людської рецепції у поемі Тараса Шевченка «Відьма» // Материалы IV международного семинара «Шевченковский Петербург». К 190-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко 11-14 мая 2004 года. − Санкт-Петербург, 2005.

«Дощ висить на деревах…» // 100 молодих поетів України. Антологія. − Київ, 2006.

Ісус Христос і християнство у житті та творчості Тараса Шевченка / Колеґія (Часопис Інституту реліґійних наук св. Томи Аквінського в Києві). − № 1. − 2008.

“VENI SANCTE SPIRITUS...” Рецензія на монографію Ірини Даниленко «Молитва як літературний жанр: ґенеза та еволюція» (Миколаїв, 2008) // Слово і час. − № 2. − 2009. − С. 113-115.

Томістичний реалізм і українська метафізична думка ХVІІ століття // Колеґія (Часопис Інституту реліґійних наук св. Томи Аквінського в Києві). − 2009.

Метафізика в українській поезії ХVІІ століття: Іван Величковський // Колеґія (Часопис Інституту реліґійних наук св. Томи Аквінського в Києві). − 2009.

Маріологія Церкви і образ Богородиці в поемі Тараса Шевченка «Марія» // Збірник праць Всеукраїнської наукової шевченківської конференції. – Черкаси, 2009.

Благовіщення і образ Богородиці в церковній традиції і в поемі Тараса Шевченка «Марія» // Слово і час. − № 3. – Березень, 2010.

Благовіщення і образ Богородиці в церковній традиції і в поемі Тараса Шевченка «Марія» // Материалы ІХ Международного семинара «Украина и Россия: динамика кроскультурных взаимодействий» 12 – 16 мая 2009 года. – Санкт-Петербург, 2010.

Проблема візантійства у реліґійній та естетичній парадиґмі Тараса Шевченка // Шевченків світ. Науковий щорічник. − Черкаси, 2010. – Вип. 3,

Незавершена розповідь прибульця про місто і про поета // Дзвін. − № 12. − 2010.

Концепт серця у творчості Тараса Шевченка // Шевченків світ. Науковий щорічник. – Черкаси, 2011. – Вип. 4.

Парадиґма пророцтва у вірші Тараса Шевченка «Бували войни й військовії свари…» // Шевченків світ. Науковий щорічник. – Черкаси, 2012. – Вип. 5.

Метафізика в українській поезії ХVІІ століття: Іван Величковський. – Дивослово. – 2013. – № 10.

Візантія, візантійство // Шевченківська енциклопедія: В 6 томах. – Київ, 2012. – Т. 1. – С. 668 – 670.       

Традиція у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. – Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 16.

Парадиґма серця – буття – національна трансценденція в поезії Тараса Шевченка // Слово і час. – № 4, 2014.

Метаконцептуальність парадиґми серця та національна трансценденція в поезії Тараса Шевченка // Наукові записки Міжнародної асоціації україністів. – К., 2014.

Пророча інтенціональність поезії Шевченка: есхатолоґія творчости (у співавторстві з О. Слободяном) // Записки наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 2014. – № 266.

Особа поета як місце зустрічі онтичного рівня існування із внутрішньою безкінечністю людини: до питання семантики інтенцій поезії Тараса Шевченка «Чи то недоля та неволя…» // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. – Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – Вип. 17.   

Герметичність пророчого тексту Тараса Шевченка «Бували войни й військовії свари…» як пошук вербалізації поетом національної ідентичности // Культурологічна думка: Щорічник наукових праць. – № 6, 2014.

Національна трансценденція, смисл, діалог у парадиґмі серця Тараса Шевченка // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Філологія. Соціальні комунікації. – № 1(31). – 2014. – С. 294 – 298.

Християнська українська традиція у творчості Шевченка // Шевченківська енциклопедія: В 6 томах. – Київ, 2015. – Т. 6. – С. 644 – 649.

Тарас Шевченко і метафізичне Я людини // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. – Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2015. – Вип. 18.

Інтерпретація трьох останніх віршів Тараса Шевченка як спосіб виявлення аналоґічної парадиґми поета // Культурологічна думка. – № 10, 2016.

Особа і шлях: Григорій Сковорода і святий Хосемарія Ескріва де Балаґер. Компаративний і міждисциплінарний аспекти дослідження // Культурологічна думка. – №11, 2017.

Григорій Сковорода і святий Хосемарія Ескріва де Балаґер: концепти шляху і світу // Слов’янські літератури у світовому культурному контексті: універсальне та індивідуальне (Науковий щорічник). – Київ: Інститут літератури НАНУ, 2017.

 

Участь у наукових конференціях,семінарах

• Міжнародна наукова конференція «Поетика містичного» (Чернівці, 7 − 8 жовтня 2010 р.). Доповідь на тему: «Сакральне та профанне в поемі Тараса Шевченка «Марія»». 
• Участь у дискусії та обговоренні публічної лекції співробітниці Центру вивчення історії та культури Центрально-Східної Європи при Ляйпцізькому університеті доктора Єнні Альварт «Тарас Шевченко в культурній пам’яті та політиці історії України» (Посольство Федеративної Республіки Німеччина, 2011 р.).
• Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 198-й річниці з дня народження Тараса Шевченка (12 березня 2012 р., Київський національний університет ім. Т. Шевченка). Доповідь «Традиція у творчості Тараса Шевченка».
• Всеукраїнська наукова конференція «Творча постать Т. Шевченка: традиції дослідження і сучасне прочитання» (12 березня 2013 р., Інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка).
• VIII Конґрес Міжнародної асоціації україністів (23 жовтня 2013 р., Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України). Доповідь «Метаконцептуальність парадиґми серця та національна трансценденція в поезії Тараса Шевченка». 
• Шевченківський міжнародний літературний конґрес (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 10 – 12 березня 2014 року). Доповідь на тему: «Особа поета як місце зустрічі онтичного рівня існування із внутрішньою безкінечністю людини: до питання семантики інтенцій поезії Тараса Шевченка «Чи то недоля та неволя…».
• Міждисциплінарний науковий круглий стіл «Шевченкова людина в сьогоденні: пошуки автентичної ідентичності» (Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ, 10 квітня 2014 року). Доповідь на тему: «Герметичність пророчого тексту Тараса Шевченка «Бували войни й військовії свари…» як пошук вербалізації поетом національної ідентичності».
• Всеукраїнська наукова конференція «Тарас Шевченко в національній пам’яті» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, 12 березня 2014 року).  Доповідь на тему: «Феномен візантійства як аспект питання національної ідентичності в поезії Тараса Шевченка».
• Міжнародна наукова конференція (Ужгород, квітень 2014 року). Доповідь на тему: «Національна трансценденція, смисл, діалог у парадиґмі серця Тараса Шевченка». 
• Міжнародна науково-практична конференція (Миколаїв, 2014). Доповідь на тему: «Єдність іманентного і трансцендентного як необхідність шевченкознавчої рецепції». 
• Міжнародний круглий стіл «Всесвіт Тараса Шевченка» (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (11-13 березня, 2015). Доповідь «Тарас Шевченко і метафізичне Я людини».

   Міжнародна наукова конференція «Метафізичний спектр українського письменства ХІ – ХVІІІ століть» (Львів, 3 – 4 травня, 2017). Доповідь на тему: «Метафізика шляху: Григорій Сковорода і святий Хосемарія Ескріва де Балаґер».

• Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Культура – текст – особистість (українські перспективи)» (Київ, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 1 – 2 червня, 2017). Доповідь на тему: «Інтенціональна культура текстів як актуалізація цілісности особи митця: Григорій Сковорода і святий Хосемарія Ескріва де Балаґер».

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ