УкраїнськаEnglish
30 січня 2019 року о 19:00 у книгарні-кав’ярні «Довженко
31 січня 2019 р. в Інституті  літератури ім. Т. Г. Шевченка
30 січня у книгарні-кав"ярні Довженко книги.кава.кіно
Чергова знаменна подія сталася в Інституті літератури
    «Сучасна бібліотека українського воїна» – спільний
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відділ
Запрошуємо 10 та 11 листопада відвідати Дні науки, які
 • Григорій Грабович: «Пізній Павло Тичина між модернізмом і соцреалізом»
  Григорій
    25 січня 2019
 • Презентація серії «Митці на прицілі»
  Презентація
  30 січня 2019 року
 • В Інституті літератури: До тридцятиліття Народного руху України
  В Інституті
  31 січня 2019 р. в
 • Презентація серії книг
  Презентація
  30 січня у
 • Цінне поповнення фондів Інституту літератури
  Цінне
  Чергова знаменна
 • Видання для українського воїна
  Видання для
      «Сучасна
 • V Текстологічні читання пам’яті Миколи Сиваченка. Програма
  V
  Інститут літератури
 • Вчена рада Інституту літератури підтримала висновок комісії, створеної для аналізу фактів плагіату в монографії Д.Дроздовського
  Вчена рада
  НАЦІОНАЛЬНА 
 • Дні науки-2018
  Дні науки-2018
  Запрошуємо 10 та 11
 • З думкою про нове академічне зібрання Шевченкових творів (до 100-річчя Національної академії наук України)
  З думкою про
    В Інституті
 

Наші видання

movchan.jpg

Яковина Оксана Петрівна

 

 

Кандидат філологічних наук.

Маґістр реліґійних наук.

Науковий співробітник Інституту літератури ім. Тараса Шевченка

Національної академії наук України.

 

E-mail: yakovynaoksana (at) gmail.com

 

Біографічні дані

1974 року народження, місто Київ, Україна.

Освіта

1997 – закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філологічний факультет.

Спеціальність: філолог, викладач української мови та літератури.

2000 – закінчила аспірантуру при катедрі теорії літератури та компаративістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидат філологічних наук.

Кандидатська дисертація: «Метафізична українська поезія другої половини ХVII століття: семантико-художня парадиґма» (2002).

2001 – закінчила Вищий Інститут реліґійних наук святого Томи Аквінського в Києві – філія Папського університету «Angelicum» у Римі.

Маґістр реліґійних наук.

 

Трудова діяльність

1994 – 2000 – вчитель з мови та літератури, країнознавства у ґімназіях міста Києва;

викладач ліцею при Київському національному медичному університеті ім. О. Богомольця;

2000 – 2001 – старший лаборант відділу давньої української та класичної літератури Інституту літератури Національної академії наук України;

2000 – 2001 – редактор альманаху християнської традиції «Колеґія» при Вищому Інституті реліґійних наук святого Томи Аквінського в Києві;

2001 – 2003 – молодший науковий співробітник відділу шевченкознавства Інституту літератури Національної академії наук України;

викладач Інституту реліґійних наук св. Томи Аквінського в Києві (авторський курс «Постать митрополита Петра Могили та питання єдності Західної та Східної Церков»; курс української мови для іноземних студентів).

2003 – 2015 – науковий співробітник відділу шевченкознавства Інституту літератури Національної академії наук України;

2001 – 2015 – участь у державному проекті «Шевченківська енциклопедія»;

з 2015 – науковий співробітник відділу давньої та класичної літератури, з 2017 – відділу історії української літератури Інституту літератури Національної академії наук України;

2015 – 2017 – участь у державному проекті «Енциклопедія франкознавства»;

з 2017 – участь у плановій науковій роботі за темою «Прототекст / текст / контекст як інтерпретаційні стратеґії дослідження давньої і модерної української літератури (Х – ХVІІІ ст.)».

 

Обов’язки та досвід роботи

Викладання у школі та університеті.

Укладання та підготовка до видання енциклопедій, монографій, художньої літератури. Написання наукових статей, орґанізаційна робота з авторами, замовлення статей, наукове та літературне редаґування текстів, коректура, укладання покажчиків, ілюстрування й підготовка текстів до видання.

Виступи на радіо й телебаченні.

Перекладацька діяльність.

Участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах, круглих столах (Україна, Россія, Польща).

 

Публікації

Автор трьох монографій та наукових статей у фахових виданнях і періодиці, а також трьох поетичних збірок та книжки для дітей.

Монографії:

Метафізика в поезії: Україна ХVII століття. – Львів, 2010;

Тарас Шевченко: істина – некомунікативна реальність / у співавторстві з О. Слободяном. – Київ, 2013;

Інтенсив Тараса Шевченка: Герменевтичний об’єм / у співавторстві з О. Слободяном. – Київ, 2016.

Поетичні збірки:

В собі як у свічаді. – Дрогобич, 1993;

Не вір лебедеві, що пливе. – Львів, 2000;

Загадковий подорожній (книжка для дітей). – Київ, 2005.

Таємниця шляху. Розкриття. – Київ, 2012;

 

Статті та дослідження:

Два вірші // Світовид (Літературно-мистецький журнал). – № IV (17). – Київ – Нью-Йорк, 1994.

Розсипане сонце // Дзвін (Літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України). – № 11–12. – Львів, 1994.

Яблуня розрослася опівночі // Київ (Журнал письменників України). − №  1–12. − 1995.

«Муха» та інші вірші // Літературна Україна. − 6 квітня, 1995.

«Галицькі образки» Івана Франка в перекладі польською мовою // Іван Франко і творення української суверенної держави. Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції. − Київ, 1996.

Бароковість Івана Андрусяка // Українські проблеми (Журнал України та діяспори). -№ 1. – Київ, 1997.

Вода з каменю // Українські проблеми (Журнал України та діяспори). − № І. – Київ, 1998.

Риси бароко в «Енеїді» Івана Котляревського // Творчість І. Котляревського в культурологічному контексті доби. Збірник праць Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції – Київ, 1998.

Онтологічні риси літературного бароко в Україні (проблема духовного і тілесного) // Молода нація (Альманах). – Випуск 10. − Київ, 1999.

Метафізична поезія українського бароко в контексті культурно-історичних реалій доби // Колеґія (Альманах християнської традиції). – № 1, 2000.

Метафізика серця і часу (аспекти поезії Ів. Орновського) // Слово і Час. — 2000. — № 2.

Метафізичні принципи в поезії як критерій цілісності автора і тексту (спроба перспективи) // Філологічні семінари. Наука про літературу на межі століть. – Випуск 3. − Київ, 2000.

Метафізична алегорія як основний засіб творення образності у метафізичній поезії (на прикладах текстів Д. Братковського та І. Орновського) // Вісник (Літературознавчі студії). – Випуск 3. − Київ, 2001.

Християнська агіографія у творах Шевченка (у співавторстві з архиєп. І. Ісіченком) // Слово і Час. — 2003. — № 3.

Колискова // Пізнайко (Дитячий ігровий журнал). − Червень, 2003.

Ісус Христос у поемі Шевченка «Відьма» // Тарас Шевченко і народна культура. Зб. праць Міжнародної (35-ї) наукової шевченківської конференції.  Черкаси, 2004.   Т. 2.

Проблема святості та людської рецепції у поемі Тараса Шевченка «Відьма» // Материалы IV международного семинара «Шевченковский Петербург». К 190-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко 11-14 мая 2004 года. − Санкт-Петербург, 2005.

«Дощ висить на деревах…» // 100 молодих поетів України. Антологія. − Київ, 2006.

Ісус Христос і християнство у житті та творчості Тараса Шевченка / Колеґія (Часопис Інституту реліґійних наук св. Томи Аквінського в Києві). − № 1. − 2008.

“VENI SANCTE SPIRITUS...” Рецензія на монографію Ірини Даниленко «Молитва як літературний жанр: ґенеза та еволюція» (Миколаїв, 2008) // Слово і час. − № 2. − 2009. − С. 113-115.

Томістичний реалізм і українська метафізична думка ХVІІ століття // Колеґія (Часопис Інституту реліґійних наук св. Томи Аквінського в Києві). − 2009.

Метафізика в українській поезії ХVІІ століття: Іван Величковський // Колеґія (Часопис Інституту реліґійних наук св. Томи Аквінського в Києві). − 2009.

Маріологія Церкви і образ Богородиці в поемі Тараса Шевченка «Марія» // Збірник праць Всеукраїнської наукової шевченківської конференції. – Черкаси, 2009.

Благовіщення і образ Богородиці в церковній традиції і в поемі Тараса Шевченка «Марія» // Слово і час. − № 3. – Березень, 2010.

Благовіщення і образ Богородиці в церковній традиції і в поемі Тараса Шевченка «Марія» // Материалы ІХ Международного семинара «Украина и Россия: динамика кроскультурных взаимодействий» 12 – 16 мая 2009 года. – Санкт-Петербург, 2010.

Проблема візантійства у реліґійній та естетичній парадиґмі Тараса Шевченка // Шевченків світ. Науковий щорічник. − Черкаси, 2010. – Вип. 3,

Незавершена розповідь прибульця про місто і про поета // Дзвін. − № 12. − 2010.

Концепт серця у творчості Тараса Шевченка // Шевченків світ. Науковий щорічник. – Черкаси, 2011. – Вип. 4.

Парадиґма пророцтва у вірші Тараса Шевченка «Бували войни й військовії свари…» // Шевченків світ. Науковий щорічник. – Черкаси, 2012. – Вип. 5.

Метафізика в українській поезії ХVІІ століття: Іван Величковський. – Дивослово. – 2013. – № 10.

Візантія, візантійство // Шевченківська енциклопедія: В 6 томах. – Київ, 2012. – Т. 1. – С. 668 – 670.       

Традиція у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. – Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 16.

Парадиґма серця – буття – національна трансценденція в поезії Тараса Шевченка // Слово і час. – № 4, 2014.

Метаконцептуальність парадиґми серця та національна трансценденція в поезії Тараса Шевченка // Наукові записки Міжнародної асоціації україністів. – К., 2014.

Пророча інтенціональність поезії Шевченка: есхатолоґія творчости (у співавторстві з О. Слободяном) // Записки наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 2014. – № 266.

Особа поета як місце зустрічі онтичного рівня існування із внутрішньою безкінечністю людини: до питання семантики інтенцій поезії Тараса Шевченка «Чи то недоля та неволя…» // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. – Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – Вип. 17.   

Герметичність пророчого тексту Тараса Шевченка «Бували войни й військовії свари…» як пошук вербалізації поетом національної ідентичности // Культурологічна думка: Щорічник наукових праць. – № 6, 2014.

Національна трансценденція, смисл, діалог у парадиґмі серця Тараса Шевченка // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Філологія. Соціальні комунікації. – № 1(31). – 2014. – С. 294 – 298.

Християнська українська традиція у творчості Шевченка // Шевченківська енциклопедія: В 6 томах. – Київ, 2015. – Т. 6. – С. 644 – 649.

Тарас Шевченко і метафізичне Я людини // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. – Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2015. – Вип. 18.

Інтерпретація трьох останніх віршів Тараса Шевченка як спосіб виявлення аналоґічної парадиґми поета // Культурологічна думка. – № 10, 2016.

Особа і шлях: Григорій Сковорода і святий Хосемарія Ескріва де Балаґер. Компаративний і міждисциплінарний аспекти дослідження // Культурологічна думка. – №11, 2017.

Григорій Сковорода і святий Хосемарія Ескріва де Балаґер: концепти шляху і світу // Слов’янські літератури у світовому культурному контексті: універсальне та індивідуальне (Науковий щорічник). – Київ: Інститут літератури НАНУ, 2017.

 

Участь у наукових конференціях,семінарах

• Міжнародна наукова конференція «Поетика містичного» (Чернівці, 7 − 8 жовтня 2010 р.). Доповідь на тему: «Сакральне та профанне в поемі Тараса Шевченка «Марія»». 
• Участь у дискусії та обговоренні публічної лекції співробітниці Центру вивчення історії та культури Центрально-Східної Європи при Ляйпцізькому університеті доктора Єнні Альварт «Тарас Шевченко в культурній пам’яті та політиці історії України» (Посольство Федеративної Республіки Німеччина, 2011 р.).
• Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 198-й річниці з дня народження Тараса Шевченка (12 березня 2012 р., Київський національний університет ім. Т. Шевченка). Доповідь «Традиція у творчості Тараса Шевченка».
• Всеукраїнська наукова конференція «Творча постать Т. Шевченка: традиції дослідження і сучасне прочитання» (12 березня 2013 р., Інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка).
• VIII Конґрес Міжнародної асоціації україністів (23 жовтня 2013 р., Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України). Доповідь «Метаконцептуальність парадиґми серця та національна трансценденція в поезії Тараса Шевченка». 
• Шевченківський міжнародний літературний конґрес (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 10 – 12 березня 2014 року). Доповідь на тему: «Особа поета як місце зустрічі онтичного рівня існування із внутрішньою безкінечністю людини: до питання семантики інтенцій поезії Тараса Шевченка «Чи то недоля та неволя…».
• Міждисциплінарний науковий круглий стіл «Шевченкова людина в сьогоденні: пошуки автентичної ідентичності» (Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ, 10 квітня 2014 року). Доповідь на тему: «Герметичність пророчого тексту Тараса Шевченка «Бували войни й військовії свари…» як пошук вербалізації поетом національної ідентичності».
• Всеукраїнська наукова конференція «Тарас Шевченко в національній пам’яті» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, 12 березня 2014 року).  Доповідь на тему: «Феномен візантійства як аспект питання національної ідентичності в поезії Тараса Шевченка».
• Міжнародна наукова конференція (Ужгород, квітень 2014 року). Доповідь на тему: «Національна трансценденція, смисл, діалог у парадиґмі серця Тараса Шевченка». 
• Міжнародна науково-практична конференція (Миколаїв, 2014). Доповідь на тему: «Єдність іманентного і трансцендентного як необхідність шевченкознавчої рецепції». 
• Міжнародний круглий стіл «Всесвіт Тараса Шевченка» (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (11-13 березня, 2015). Доповідь «Тарас Шевченко і метафізичне Я людини».

   Міжнародна наукова конференція «Метафізичний спектр українського письменства ХІ – ХVІІІ століть» (Львів, 3 – 4 травня, 2017). Доповідь на тему: «Метафізика шляху: Григорій Сковорода і святий Хосемарія Ескріва де Балаґер».

• Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Культура – текст – особистість (українські перспективи)» (Київ, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 1 – 2 червня, 2017). Доповідь на тему: «Інтенціональна культура текстів як актуалізація цілісности особи митця: Григорій Сковорода і святий Хосемарія Ескріва де Балаґер».

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ