Українська
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
Колектив Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка з
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 • «Шевченківська енциклопедія. Образотворча спадщина». Презентація видання
  «Шевченківська
  У Національному
 • Відійшов у Позасвіти Дмитро Сергійович Наливайко
  Відійшов у
  Колектив Інституту
 • Україна прощається з Дмитром Павличком, поетом, що стояв біля витоків шістдесятництва і Незалежності.
  Україна
  Колектив Інституту
 • Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі: Репрезентації магії у спектрі медіа
  Теоретичні
  A miracle is
 • Довкола “Акордеона”: мистецько-наукова зустріч із акад. Миколою Жулинським у Львові
  Довкола
  20 грудня 2022 року
 

Наші видання

ovcharenko.jpg

Пелешенко Юрій Володимирович

Пелешенко Юрій Володимирович — доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу давньої української літератури.

Наукові інтереси:

-         українська література епохи Середньовіччя: оригінальна та перекладна література;

-         творчість Григорія Цамблака;

-         взаємини між православно-слов’янськими літературами в епоху Середньовіччя.

Монографії

1.                Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця ХIV – початку XVI ст. – Київ: Наук. думка, 1990. – 144 с.

2.                Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина ХІІІ – XV ст.): Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції. – Київ: ПЦ “Фоліант”, 2004. – 424 с.

3.                Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина ХІІІ-XV ст.). Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції. Постаті. – Вид. друге, перероблене і доповнене. – Київ : ВД «Стилос», 2012. - 608 с.

Упорядкування і наукове редагування

4.                Українська література ХIVXVI ст. – Київ: Наук. думка, 1988. – 600 с. (Упоряд. та приміт. у співавторстві).

5.                Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: У 12 Т. –– Т. 6. Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю – Київ: Наук. думка, 2003. – 632 с. (Упорядкування та коментарі. у співавторстві).

6.                Історія української літератури: У 12 т. – Т.1. Давня література (Х – перша половина ХVI ст.) / наук. редактор Юрій Пелешенко. – Київ: Наук. думка, 2013. – 840 с. (у співавторстві з Миколою Сулимою).

Наукові статті

7.                Середньовічний художник слова // Всесвіт. – 1984. - №2. – С.142-143.

8.                Тарас Шевченко – китайською // Літературна Україна. – 1984. - №16.

9.                До питання про зародження стилю “плетеніє словес” у південно- та східнослов’янських літературах // Літературознавчі обрії. – Київ: Наук. думка, 1984. – С.103-115.

10.           З творчості та діяльності Григорія Цамблака // Українська література XVIXVIII ст. та інші слов’янські літератури. – Київ: Наук. думка, 1984. – С.21-38.

11.           Маловідомий твір Григорія Цамблака // Радянське літературознавство. – 1985. - №7. – С.62-65.

12.           Дещо про традиції у творчості Івана Вишенського // Українське літературне бароко. – Київ: Наук. думка, 1987. – С. 131-143.

13.           Наталена Королева – український історичний белетрист // Радянське літературознавство. – 1988. - №6.

14.           Українська культура XV ст. і другий південнослов’янський вплив // Письменство Київської Русі і становлення української літератури. – Київ: Наук. думка, 1988. – С.138-166.

15.           Дарчі написи Т.Г.Шевченка. Проблеми тексту й коментування // Питання текстології Т.Г. Шевченка. – Київ: Наук. думка, 1990. – С.191-198.

16.           “Муж незвичайної освіченості...” До 625-річчя від дня народження Григорія Цамблака // Отчий край. - 1990. – Вип. 4. – С.42-47.

17.           Григорій Цамблак // Молодь України. – 1991. - №40.

18.           Ораторська проза Київської Русі і творчість Григорія Цамблака // Болгаристика в системе общественных наук: Опыт, уроки, перспективы. – Харьков, 1991. – С.45.

19.           Хронограф //Слово і час. – 1992. - №4-6.

20.           Нове у тичинознавстві //Слово і час. – 1992. - №5. – С.81-82. (Рец. на кн.: Кальченко С.А. Текстологія поетичних творів П.Г. Тичини. – К., 1990.)

21.           Ісихазм і українська культура: до постановки питання // Х Всеукраїнська славістична конференція “Духовне відродження слов’ян у контексті європейської та світової культури”. – Чернівці, 1992. – С.27-28.

22.           Українська культура й ісихазм. Суть духовної практики ісихазму // Український світ. – 1992. - №2. – С.17-18.

23.           Духовний і політичний ісихазм // Український світ. – 1992. - №3-6. – С.22-23.

24.           “Епістолія небесна” в українській словесності // Європейське Відродження та українська література ХІV – ХVІІІ ст. – Київ: Наук. думка, 1993. – С.160-174.

25.           Послання митрополита Фотія до духівництва та мирян Великого князівства Литовського як зразок ораторської прози ХV ст. // Тези доповідей науково-практичної конференції “Писемні пам’ятки східнослов’янськими мовами ХІ-ХVІІІ ст.” – Київ-Слов’янськ, 1993. – С.181-182.

26.           Українська культура й ісихазм: Одкровення Івана Вишенського // Український світ. – 1994. - №1-2. – С.32.

27.           UkrainianCultureandIsychasm: RelevationofIvanVysheskyi// UkrainianWorld. – 1994. - №1-2. – Р. 32.

28.           Ukrainische Kultur und Isуchasmus : Offenbarung von Iwan Wyschenskyj// Ukrainische Welt. – 1994. - №1-2. – S.32.

29.           Послання митрополита Фотія і боротьба за Київську митрополичу кафедру у десятих роках ХV ст. // Актуальні проблеми сучасної філології. – Т.1.– Рівне, 1994. – С.3-16. (0,8 а.).

30.           Европски препород и украjинска књижевност ХVІ – ХVІІІ века. // Зборник Матице Српске за славистику. – Св. 46-47. – 1994. – С. 303.

31.           Боротьба Григорія Цамблака та Фотія за Київську митрополичу кафедру // Другий міжнародний конгрес україністів. (Львів, 22-24 серпня 1993 р.). Доповіді і повідомлення. Історія. – Ч.1. – Львів, 1994. – С.51-53.

32.           Досітей Обрадович і Григорій Сковорода // Тези доповідей міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю з дня смерті Григорія Сковороди. – Харків, 1994. – С.34-35.

33.           “Ілаялі” (Кнут Гамсун і українська література) // Світовид. – 1995. - №1. – С.26-31. (у співавторстві з Наталею Лисенко).

34.           Тема кари Божої в українській літературі пізнього Середньовіччя // Пам’ятки писемності східнослов’янськими мовами. – Київ, 1995. – С.334-336.

35.           Григорій Цамблак у Вільнюсі // Литва-Україна: Історія, політологія, культурологія. – Вільнюс, 1995. – С.110-113

36.           Grigorijus Camblakas Vilniuje.// Lietuva – Ukraina: kultorologija, politologija, istorija. – Vilnius,1995. – P.65.

37.           Відгомони “Слова о полку Ігоревім” у східнослов’янських писемностях ХІІІ – ХVІ ст. // Відгук “Слова о полку Ігоревім” в українській та зарубіжній літературі. Матеріали восьмої Всеукраїнської наукової конференції з проблем вивчення “Слова”. – Суми, 1996. – С.14-15.

38.           Апокрифи српског порекла у украjинскоj књижевности 14-16 века // Српска књижевност и Свето Писмо. – Београд-Манасиjа, 1996. – С.13.

39.           Есхатологічні мотиви і тема кари Божої в українській літературі пізнього Середньовіччя (середина ХІІІ – ХV ст.) // Літературознавство: Матеріали ІІІ конгресу Міжнародної асоціації україністів. (Харків, 26-29 серпня 1996 р.). – Київ: Обереги, 1996. – С. 285-293.

40.           Спроби об’єднання католицької і православної церков на Україні в останній чверті ХV ст. // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Мюнхен - Львів, 1996. – Т.18. – С.31-40.

41.           Јован Рајић и украинско песништво осамнаестог века // Јован Рајић. Живот и дело. – Београд, 1997. – С. 269-274.

42.           Апокрифічні мотиви у поемі Тараса Шевченка “Марія” // Проблеми літературознавства і художнього перекладу. Збірник наукових праць і матеріалів. – Львів: Вид-во НТШ, 1997. – С. 37-47.

43.           Коментарі чи безпідставні закиди? // Слово і час, 1997. - №4. – С. 34-40.

44.           Metropolitan Isidore and the Union of Florence. // The Ukrainian Review. – London, 1997. – Vol. 44. - №2. – P. 32-50.

45.           “Плач Богородиці” в українській літературі // Медієвістика. – Вип. І. – Одеса: Астропринт, 1998. – С. 30-40.

46.           Єрусалим в українській церковно-політичній думці першої половини XVII ст. // Хроніка. – 2000. – 1998. – Вип. 21-22. – С. 77-84.

47.           Григорій Сковорода і сербська література XVIIІ ст. (Спроба типологічного порівняння) // Пам’яті Григорія Сковороди: Матеріали наукової конференції, присвяченої 275-й річниці від дня народження українського філософа та поета. (За ред. Л.В. Ушкалова). – Харків, 1998. – С. 112-115.

48.           Часослов видання Лаврської друкарні // Українська мова та література. – 1998. – Ч. 37. – С. 3.

49.           Ще до теми: Схід і Захід. // Слово і час. – 1998. - №2. – С. 83-85. (Рец. на кн.: Тамаш Ј. Украјинска књижевност измећу Истока и Запада. – Нови Сад, 1995).

50.           Хорватія – Україна: зв’язки давні й сьогочасні. (рец. на кн.: HrvatskaUkrajina. Kulturne veze od Jadrana do Dnjepra. Культурні зв’язки від Адріатики до Дніпра. Упорядкував Євген Пащенко, переклав Василь Стрехалюк. – Zagreb, 1996.). // Слово і час. - 1998. - № 9-10. – С. 103-104.

51.           Біблія та українська література // Українська мова та література, 1998. – Ч. 41.

52.           Болгарський вплив на українську культуру пізнього Середньовіччя // Україна і Болгарія: Віхи історичної дружби (матеріали міжнародної конференції, присвяченої 120-річчю визволення Болгарії від османського іга). – Одеса, 1999. – С. 319-324.

53.           [Нове в медієвістиці]. / Рец. на кн.: Александров А.В. Образный мир агиграфической словесности. – Одесса, 1997. // Слово і час. – 1999. - №8. – С. 88-89.

54.           Давньокиївська агіографія: нове прочитання. (Рец. на кн.: Александров О. Старокиївська агіографічна проза ХІ – першої третини ХІІІ ст. – Одеса, 1999) // Київська старовина. – 1999. - № 5. – С. 174-175.

55.           Українське Передвідродження. Основні риси // Літературознавство: Матеріали IVконгресу Міжнародної асоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). – Кн. І. – Київ: Обереги, 2000. – С. 33-39.

56.           Апокрифи та легенди богомильського походження в українській словесності: здобутки і перспективи дослідження // Біблія і культура: Збірник наукових статей. – Вип. І. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 45-47.

57.           “Плач землі” в Івана Вишенського та його джерела // Медієвістика. – Вип. 2. – Одеса: Астропринт, 2000. – С. 33-42.

58.           Київський митрополит Ісидор і доля Флорентійської унії в Україні // Київська старовина. – 2000. - №2. – С. 135-142.

59.              Іларіон, Кирило Туровський, Лука Жидята, Климент Смолятич, Серапіон, Купріян, Григорій Цамблак, “Слово о погибелі Руської землі” // Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст. – Київ: Либідь, 2000. – Кн. І. – 360 с.

60.           Памятники еврейской книжности в украинско-белорусских переводах второй пол. ХV века // Материалы Восьмой ежегодной Международной междисциплинарной конференции по иудаике. Тезисы. – Москва, 2000. – С. 361.

61.           Богомильські мотиви в українській словесності пізнього середньовіччя: апокрифи і легенди про гріхопадіння // Слов’янський збірник. – Вип. 7. – Одеса: Астропринт, 2000. – С. 178-183.

62.           Похвала Єрусалиму Захарії Копистенського в контексті церковно-політичної ситуації в Україні у 20-х – 30-х роках ХVІІ ст. // JewsandSlavs. – Vol. 7. – JerusalemKyiv, 2000. – P. 48-54.

63.           Київський митрополит св. Петро (Ратенський) як письменник // Київська старовина. – 2001. - №5. – С. 90-95.

64.           Українська література пізнього Середньовіччя (деякі аспекти дослідження) // Слово і час. – 2001. - №4. – С. 39-43.

65.           Література пізнього середньовіччя. (Література післямонгольського часу. Переклади і переробки. Другий південнослов’янський вплив. “Плетіння словес”) // Історія української культури: у 5-ти т. – Т.2. Українська культура ХІІІ – першої половини ХVІІ ст. – Київ: Наук. думка, 2001. – С. 307-322.

66.           Київський митрополит св. Петро (Ратенський) як письменник // Chrześcijaskie święta і święci w życiu duchowym Ukraińców na przełomie tysіącleci. – Kraków, 2001. – S. 465-474.

67.           Література “ожидовілих” та її місце в українській духовній культурі другої половини ХV ст. // Медієвістика. – Вип. 3. – Одеса: Астропринт, – 2002. – С. 89-108.

68.           Київський митрополит Ісидор та його “Послання в Лядську, і в Литовську, і в Німецьку землю, і на всю Русь.” // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків: Око, 2002. – Нова серія. – Т. 9. – С. 3-8.

69.           Ісихазм і богомильство: подібність елементів світогляду (на матеріалі української та болгарської літератур) // Історико-літературний журнал. – Одеса. – 2002. - №7. – С. 170-176.

70.           Двовір’я в проповідях Серапіона Володимирського та українська міфологічна традиція // Історико-літературний журнал. – Одеса – 2002. - №8. – 61-71.

71.           Туга за раєм в українській словесності пізнього Середньовіччя // NadWislą і Dnieprem. Polska і Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszlość і terażniejszość. – Toruń – Kijów, 2002. – T.3. – S. 7-26.

72.           Богомильство та український космогонічний міф // Східні слов’яни. Мова. Історія. Культура. За матеріалами пам’яток писемності XI-XVIII ст. – Вип. 4. – Ніжин, 2002. – С. 17-24.

73.           Тема кінця світу в українському письменстві пізнього Середньовіччя // Верховина. Збірник наукових праць на пошану професора Олекси Мишанича з нагоди його 70-річчя. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 238-250.

74.           Тенденції розвитку української літератури пізнього середньовіччя // Слов’янські літератури. ХІІІ міжнародний конгрес славістів (Любляна, 15-21 серпня 2003 року). Збірник наукових праць. – Київ, 2003. – С. 293-305.

75.           Міф про кінець світу в “Слові про дванадцять снів царя Мамера” та українська есхатологічна традиція // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Літературознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – Кн. 1. – С. 190-194.

76.           Місце літератури “ожидовілих” в дискурсі української духовної культури пізнього Середньовіччя. // Слово і час. – 2004. - №8. – С.39-47.

77.           Дух епохи /Рец. на кн. М.П.Корпанюк  Слово. Хрест. Шабля. – Київ, 2005 // Літературна Україна. - 2006. - №34. – С.6.

78.           Нове фундаментальне дослідження про Григорія Цамблака /Рец. на кн. Дончева-Панайотова Н. Григорий Цамблак и българските литературни традиции в Источна Европа XV-XVIII в. – Велико Търново, 2004 // Слово і час. – 2006. - № 6.- С. 90-91.

79.           Міф про рахманів в українській словесності // Медієвістика. – Одеса: Астропринт, 2007. -Вип. 4. – С.53-66.

80.           «Посольство київського митрополита Мисаїла до папи римського Сикста IV» як пам’ятка історії церкви, теології та літератури // Антипролог: Збірник наукових праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. – Київ: ВД «Стилос», 2007. – С.123-147.

81.           Київський митрополит святитель Олексій як письменник // Споконвіку було слово… Збірник на пошану професора Олександра Александрова з нагоди його 60-річчя. – Одеса: Астропринт, 2007. – С.275-285.

82.           Київський митрополит Ісидор і доля Флорентійської унії в Україні // Жива вода. - 2007. - №6. – С.3-14.

83.           Українські літературознавчі наближення (Рец. на кн..: Ukraińskiezbliżenialiteraturoznawcze. /Podred. I.Nabytowycza.Українські літературознавчі наближення. /Під. ред. І.Набитовича. – Lublin, 2006. – 227s. // Слово і час. – 2007. - №6. – С.83-84.

84.           Пам’ятки давньогрузинської агіографії українською. (Рец. на кн. «Пам’ятки давньогрузинської літератури. /Упор., переклад та примітки О.Мушкудіані. – К., 2006. – 338 с.) // Слово і час. – 2007. - №10. – С.90-91.

85.           Нобелівська премія з літератури: минуле, сучасне, майбутнє. (Рец. на кн. Шкляр Л.Є., Шпиталь А.Г. Під знаком Нобеля. Лауреати Нобелівської премії з літератури 1901-2006. – К., 2006. – 506 с. // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С.301-303.

86.           Велика п’ятниця в українській літературі пізнього Середньовіччя: канон та апокрифічна традиція // Sacrum і Біблія в українській літературі /за ред. Ігоря Набитовича. – Люблін: Ingvarr, 2008. – С. 101-113.

87.           Біблія як ключ до вивчення української середньовічної літератури // Sacrum і Біблія в українській літературі /за ред. Ігоря Набитовича. – Люблін: Ingvarr, 2008. – С. 345-551.

88.           Український космогонічний міф і богомильство // Київські полоністичні студії. – Т.9. Gente Ruthenus-Nationale Polonus. Symbolae in Honorum Rostyslav Radyshevs’kyj. – Київ, 2008. – С. 337-343.

89.           «Посольство Київського митрополита Мисаїла до папи Римського Сикста IV» отця Іоана як пам’ятка української та білоруської літератур //«Феномен пагранічча. Польская, украінская і беларуская літаратура – ўплывы і ўзаемаўзбагачэнне // Феномен пограниччя. Польська, українська та білоруська література – взаємне проникнення і взаємозбагачення / Fenomen pogranicza. Polska, ukraińskaIbialoruskaliteraturewzajemneprzenikanieiwzbogacanie. Зборнік артыкулаў. – Мінск, 2008. – С.9-32.

90.           Реформаторские тенденции в украинской культуре второй половины XV века // Reformacija na Slovenskem (od 500-letniciTrubarjevegarojstva). Povzetki predavany. S.38-39.

91.           Основні проблеми дослідження української літератури епохи Середньовіччя // Проблеми розвитку родів і жанрів в українській літературі. Збірник наукових праць. – Сімферополь: СВІТ, 2009. – С.107-128.

92.           «Посольство киевского митрополита Мисаила к папе Римскому Сиксту IV» как памятник украинско-белорусского «плетения словес» XV века // Киприянови четения. 600 години от успението на св. Киприан, Митрополит московски. – Велико-Търново, 2008. – С. 461-475.

93.           Литература «жидовствующих»на территории Великого княжества Литовского и ее место в дискурсе украинской духовной культуры позднего Средневековья // Проблемы еврейской Истории. – Часть 3. Материалы научной конференции центра «СЭФЭР» по иудаике 2007 года. – Москва, 2008. – С.173-191.

94.           Київський митрополит Фотій (Монемвазійський) як письменник // Медієвістика: збірник наукових статей / за ред. О. Александрова. – Одеса: Астропринт, 2009. – Вип. 5. – С.119-139.

95.       Київський митрополит Спиридон як письменник // GenteUkrainus, NationeUkrainus (Літературні шляхи старожитньої України). Збірник наукових праць на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Корпанюка з нагоди його 60-річчя. – Київ: Євшан-Зілля, 2010. – С.240-246.

96.           Тысячелетний путь // На горах киевских. Фольклор и литературные памятники Украины. – Москва: Худ. лит., 2010. – С. 5-28 (у співавторстві з М.Сулимою).

97.           “Oguznama” we orta asyr ukrain edebiaty: genetic baglanyşyklar we typologik gabat gelmeler //Oguznama ỳordymy-taryhy we medeni çeşme hökmünde. – Aşgabat, 2010. - C.76.;

Oguznama and Medieval Ukrainian Literature: genetic relation and typological coincidences // Там само. – С.170-171;

Огузнама и украинская средневековая литература: генетические связи и типологические совпадения // Там само. – С.266-267.

98.            «Огузнама» як історичне і культурне джерело // Cлово і час. – 2011. - №2. – С.109.

99.           Інгарденівські читання: Інтерпретація художнього тексту. (Studia Ingardeniana. – T.1 : Interpretacija tekstu literackiego / Red. I. Nabytowycz, T. Hundorowa, M. Oldakowska-Kuflowa // Слово і час. – 2011. - №3. – С.98-101.

100.      Mahtumkuli and Skovoroda // Origin of Turkmen People and Development of World Cultere. - Aşgabat, 2011. – P. 391-392.;

MagtymgulyweGrigoriý Skoworody (Taryhy-typologicdeňeşdizmä synanyşyk) // Türkmenhalkynyň kemalagelmegiwedünýä medeniýetiniň ösiiş taryhy. - Aşgabat, 2011. - P.186-187.

Махтумкули и Григорий Сковорода (Попытка историко-типологического сопоставления) // Формирование туркменского народа и история мировой культуры. - Aşgabat, 2011. – С. 577-578.

101.      “Oguznama” we orta asyr Ukrain edebiaty: Genetiki baglanyşyklar we tipologic gabat gelmeler.

«Огузнама» и украинская средневековая литература: генетические связи и типологические совпадения

Oguznama and Ukrainian Medieval Literature: Genetic Relationship and Typological Coincidence // Miras. – 2011. - №2. – P. 87-96.

102.      Йован Раїч і українська поезія XVIII ст. // Украс. Українсько-сербський збірник. – Вип.1 (5). Рік 2010. – Київ: Темпорак, 2011. – С.68-74.

103.      Пелешенко Ю. «Слово про Никифора Фоку» в слов’янських літературах // Українсько-македонський науковий збірник. – Вип.5. – К., 2011. - С.203-206.

104.      Перекладна література (Х – перша половина XІІІ ст.). Збірники: «Андріатіс», «Паренесіс», Пчола»; Література пізнього Середньовіччя (друга половина XІІІ - перша половина XVІ ст.): Історико-культурні обставини, Літературний процес, Білорусько-литовські та регіональні літописи, «Хронограф» українсько-білоруської редакції (у співавторстві з М. Корпанюком), «Слово о погибелі Руської землі»; Ораторсько-учительна проза і гімнографія другої половини ХІІІ – першої половини XVI ст.: Серапіон Володимирський; Творчість київських митрополитів: Кирило ІІ, Максим, Св. Петро Ратенський, Теогност; Св. Олексій Б’яконт; Анонімні твори: Пророцтво пророка Ісаї про останні дні; Слово про Лазареве воскресіння (у співавторстві зі С.Борщ); митрополит Кипріян, Григорій Цамблак, митрополит Фотій (Монемвазійський), Похвала Великому князю Вітовту, митрополит Ісидор; отець Іоанн митрополит київський Спиридон, Посольство у справі Йони Глезни, Йосиф ІІ Солтан, Оповідь про перемогу князя Костянтина Острозького під Оршею; Агіографія: Житіє Михайла Чернігівського, Житіє Олександра Невського; Перекладна література. Збірники: Тлумачна палея, Книга, глаголемая Ізмарагд, Маргарит, Златая цѣпь, Злата матиця, Златоуст, Торжественник, Книга Кааф; Хронографічна література: Вступ, Хронографічне зведення 1262 р.; Повісті: Повість (Сказання) про Індійське царство; Повість про Макарія Римлянина; Слово про дванадцять снів Шахаїші (Мамера), Сербська «Олександрія», Слово про Никифора Фоку та його дружину, Повість про трьох королів-волхвів; Страсті Христові; Повість про Таудала-рицаря, Сказання про Сивілу-пророчицю, Слово про Сивілу і Давида-царя // Історія української літератури: У 12 т. – Т.1. Давня література (Х – перша половина ХVI ст.). – К. : Наукова думка, 2013. – 840 с.

105.      Есхатологічні мотиви у «Слові про дванадцять снів царя Шахаїші (Мамера)» // Слово, яке тебе обирає: Збірник на пошану професора Володимира Моренця. До 60-річчя від дня народження / упоряд. В. Панченко. – Київ: Вид. дім «КМА», 2013. – С.245-252.

106.      Sacrumі profanumу «Повісті (житії) про Макарія Римлянина» (на основі українського перекладу XVIIIст. Іоана Гармашенка) // Діалог. Медіа-студії. Збірник наукових праць. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 92-98.

107.       Реформаторські тенденції в українській та білоруській культурах кінця XV – початку XVI // Студії з україністики. – Вип. XIII. – Київ, 2013. – С.332-353.

108.      Аарон, Авраам, Авель, Агар, Адам, Амнон (Амон), Боян (Баян), Валькірії, Гавриїл архангел, Георгій св., Димитрій Солунський, Егерія, Єва,Євстафій (Євстахій) Плакида, Єлизавета, Єзекіїль (Іезекіїль),Єгова (Ягве), Єрнмія, Дарчі написи Т. Шевченка // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. – К., 2013. – Т.1-3.

109.      Київ та Єрусалим в українській церковно-політичній думці першої половини XVII ст. // Київ і слов’янські літератури. Збірник / упор. Деян Айдачич. – Київ-Београд: Темпора-SlovoSlavia, 2013. – С. 131-139.

110.       Перекладні оповіді про Сивілу (сивіл) в українській та білоруській книжностях ХVI–ХVIІІ ст. // Ренесансні студії. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 20-21. – С.97-106.

111.      Махтумкули Фраги и украинская литература ХV –ХVIІІ вв. // Махтумкули Фраги и общечеловеческие культурные ценности. – Ашхабад, 2014. – С.83-84.

112.       «Повість про Індійське царство» - середньовічна містифікація // SpheresofCulture. – Lublin, 2014. – Vol.7. – P.152-160.

113.      Пелешенко Ю. Болгарское влияние на украинскую литературу позднего Средневековья (вторая половина XIV- первая половина XVI вв. // Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013. Кръгла маса «Кирилометодиевистика». – София, 2014. – С.275-288.

114.      Болгарський вплив на українську літературу в добу пізнього Середньовіччя (друга половина ХIV– перша половина ХVI ст.) // Слово і час. – 2014. - №11. – С.25-32.

115.      Махтумкулі Фрагі та Григорій Сковорода (типологічне зіставлення) // Слово і час. – 2014. - №12. – С. 66-70.

116.      Феномен святості у «Житії Михайла Чернігівського» // Преподобний Нестор в історії української культури. Збірник статей. – Харків: Акта, 2014. – С.99-105.

117.      Сказания о Сивилле (Сивиллах) в украинской и белорусской книжности XVI-XVIIIвеков // «Палея Толковая» в контексте древнерусской культуры XI - XVIIвеков / научн. ред. А.Н. Ужанков. – Москва: Согласие, 2014. – С.89-97.

118.      Афонський ісихазм та його відгомони в українській літературі другої половини XIVXV століть // Афонское наследие: научный альманах. – Вып. 1-2: Материалы научной конференции «Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей». – Чернигов, 2015. – С.280-289.

119.      Українська тематика в Білорусько-Литовських літописах // У пошуках істини. Збірник на пошану професора Володимира Антофійчука. – Чернівці-Дрогобич: Посвіт, 2015. – С.260-266.

120.      Мізогінний дискурс в українському середньовічному письменстві // Слово і час. – 2015. - №6. – С.18-26.

121.       «Огузнама» та українська середньовічна література: генетичні зв’язки й типологічні збіги // Слово і час. – 2015. - №9. – С.50-55.

122.       Соціокультурні чинники зародження елементів громадянського суспільства в Україні (друга половина XIVдруга половина XVI ст. // Слово. Символ. Ритуал. Праці з історії української літератури. – Харків : Акта, 2016. – С. 237-250.

123.      Особливості поетики Сербської «Александрії» (на основі українських списків XIV-XVІІ ст.) // Глобалізація / Європеїзація і розвиток національних слов’янських культур. – К., 2016. – С.99-100.

124.      Південнослов’янські та західні впливи в києворуському письменстві // Слово і час. – 2016. – №8. - С. 90-94.

125.      Відгомони творів про Бориса і Гліба в східнословянській агіографії ХІІ – ХІІІ ст. // Святі Борис і Гліб у національній культурі та суспільній думці. – Харків : Акта, 2016. – С. 41-45.

126.      Пелешенко Ю. Народні звичаї та особливості ментальності у московсько-новгородських землях у творах київських митрополитів кінця XIII– першої половини XV ст. // Ліствиця Якова: Збірник на пошану професора Леоніда Ушкалова з нагоди його шістдесятиріччя. – Харків: Майдан, 2016. – С.281-295.

127.      Пелешенко Ю.Особливості поетики «Похвального Слова Євтимію Тирновському» Григорія Цамблака // Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень. Матеріали міжнародної наукової конференції до Дня словянської писемності і культури (Київ, 24 травня 2017 р.). – К., 2017. – С.108-109.

128.      Пелешенко Ю. Духовні виміри барокових «місць пам’яті» [рец. на: Ісіченко Ігор, архиєпископ. Духовні виміри барокового тексту. Літературознавчі дослідження. - Харків: Акта, 2016. – 580 с.] // Слово і час. - 2018. - №3. - С.107-115 / у співавторстві з Наталією Пелешенко.

129.      Пелешенко Ю. Основні проблеми дослідження української літератури пізнього Середньовіччя // Актуальні проблеми сучасної української медієвістики. - Чернігів, 2018. - С.25-44.

130.      Пелешенко Ю. Особливості поетики мартирію «Муки Іоанна Нового Сучавського» Григорія Цамблака // Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи. - К., 2018. - С.48-49.

131.      Пелешенко Ю. Народні звичаї та особливості ментальності мешканців московсько-новгородських земель кінця ХІІІ – першої половини ХV ст. // Ізборник 2012-2016. Дослідження. Критика. Публікації. - К., 2018. - С.12-29.

132.      Пелешенко Ю. Про «Похвальне слово Євтимію Тирновському» Григорія Цамблака // Ізборник 2012-2016. Дослідження. Критика. Публікації. - К., 2018. - С.228-231.

133.      Пелешенко Ю. Григорій Цамблак. Похвальне слово Євтимію Тирновському / Публікація, переклад і примітки Ю.Пелешенка // Ізборник 2012-2016. Дослідження. Критика. Публікації. - К., 2018. - С.232-279.

134.      Пелешенко Ю. «Слово похвальне трьом отрокам і пророку Даниїлу» Григорія Цамблака зі збірника Почаївської лаври XVI ст. // Культуротворча місія Почаївського василіянського монастиря /Упоряд. архиєп. Ігор Ісіченко. - Харків: Акта, 2018. - С.8-36.

135.      Пелешенко Ю. «Слово на Вознесіння Господнє» Григорія Цамблака: особливості поетики // Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку. - К., 2019. - С.57-58.

136.      Пелешенко Ю. «Слово в святий Великий Четвер» Григорія Цамблака (Вступна стаття, оригінальний текст, переклад сучасною українською мовою) // UcrainicaMediaevalia. – 2019. - №2. – С.87-102.

137.  «Слово на славне вознесіння Господа нашого Ісусв Христа» Григорія Цамблака (Переднє слово та підготовка тексту // Спадщина. – 2020. - №15. – С.119-132.

 

 

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

11

Дні Шекспіра в Україні

Проєкт "Дні Шекспіра в Україні"...

NEWSKIT_квітня

28

Вітаємо Людмилу Тарнашинську!

27 квітня на засіданні Загальних...

NEWSKIT_березня

28

Вітаємо Ростислава Радишевського!

Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...