УкраїнськаEnglish
Чергова знаменна подія сталася в Інституті літератури
    «Сучасна бібліотека українського воїна» – спільний
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відділ
Запрошуємо 10 та 11 листопада відвідати Дні науки, які
27 вересня 2018 року в Інституті літератури
28 вересня у стінах Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка
22 вересня Інститут літератури вже традиційно узяв участь у
 • Цінне поповнення фондів Інституту літератури
  Цінне
  Чергова знаменна
 • Видання для українського воїна
  Видання для
      «Сучасна
 • V Текстологічні читання пам’яті Миколи Сиваченка. Програма
  V
  Інститут літератури
 • Вчена рада Інституту літератури підтримала висновок комісії, створеної для аналізу фактів плагіату в монографії Д.Дроздовського
  Вчена рада
  НАЦІОНАЛЬНА 
 • Дні науки-2018
  Дні науки-2018
  Запрошуємо 10 та 11
 • З думкою про нове академічне зібрання Шевченкових творів (до 100-річчя Національної академії наук України)
  З думкою про
    В Інституті
 • «Міряти високою мірою»: наукова сесія в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, приурочена 100-річчю Національної академії наук України
  «Міряти
    30 жовтня 2018
 • Згадуючи Нілу Зборовську
  Згадуючи Нілу
  27 вересня 2018
 • В Інституті літератури відзначили 100-річчя Ігоря Качуровського
  В Інституті
  28 вересня у стінах
 • Інститут літератури на Наукових пікніках-2018
  Інститут
  22 вересня Інститут
 

Наші видання

Cervantes.jpg

Скупейко Лукаш Іванович

Доктор філологічних наук, професор, головний редактор журналу «Слово і Час»

Наукові зацікавлення:

- українська класична література;

- франкознавство, творчість Лесі Українки;

- текстологія і джерелознавство;

- теорія літератури.

Монографії і збірники статей:

1.  Іван Франко про творчу індивідуальність письменника. – К.: Наук. думка, 1986. – 135 с.

2.  Міфопоетика „Лісової пісні” Лесі Українки . – К.: Фенікс, 2006. – 416 с. Рец.: Красуцька Ірина.Чому сопілка вербова? // Освіта України. – 2006, 7 червня; Хмелюк Майя. „Лісова пісня” Лесі Українки крізь призму міфопоетики // Слово і Час. – 2006. – № 11. – С. 81-82; Малютіна Н. Осягнення містерії перевтілень: Скупейко Л.І. Міфопоетика „Лісової пісні” Лесі Українки. – К.: Фенікс, 2006. – 416 с. // Історико-літературний журнал: Наук. вид. – Одеський нац. Ун-т ім.. І.І.Мечникова, 2007. – № 13. – С. 269-272; Голобородько Я. Емблематичність як вираження енігматичності [Лукаш Скупейко. Міфопоетика „Лісової пісні” Лесі Українки. – К., 2006. – 416 с.] // СіЧ. – 2007. – № 8. – С. 83-85; Левицький В. Півзабутий присмак сопілки [Скупейко Л. Міфопоетика „Лісової пісні” Лесі Українки. – К., 2006. – 416 с.] // СіЧ. – 2007. – № 12. – С. 81-84;

3.  Постаті і тексти (з історії української літератури): Зб.статей. – К.: Фенікс, 2007. – 204 с.

4.  Неоромантизм Лесі Українки (Рецепція. Концепція особистості. Міфоетика) / Автореферат дис. …доктора філол. наук. – К., 2009. – 40 с.

5.  Міфопоетика «Лісової пісні» Лесі Українки / Вид. друге, доп. – К.: Фенікс, 2014. – 236 с.

6.  Апологія особистості (статті про Лесю Українку). – К.: Фенікс, 2015. – 240 с.

Видання:

1.     Нова історія української літератури (теоретико-методологічні аспекти): Зб. / Відпов. ред. Л. Скупейко. – К.: Фенікс, 2005. – 260 с.

2.     Українка Леся. Кращі твори / Упоряд., вступ. ст. та приміт. Л. І. Скупейка. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2012. – 576 с.

3.     Якубський Б. Творчий шлях Лесі Українки. Біографічні матеріали: зб. ст. / вст. ст. Л. Скупейка; упоряд. та комент. А. Радько. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 471 с.

4.     Слово і Час: Бібліографічний покажчик. 2000-2007 / Від. ред. Л.І.Скупейко. – К.: Фенікс, 2008.

Вибрані статті (з 2007 р.):

1.     Міфосемантика „вічного повернення” як духовна трансформація в „Лісовій пісні” Лесі Українки (Лукаш і Мавка) // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди: Серія Літературознавство / Вип. 1(49). Част. друга. – Харків: ППВ „Нове слово”, 2007. – С. 88-101.

2.     „Лісова пісня” Лесі Українки й „Затоплений дзвін” Г.Гауптмана (міфосемантичний аспект)  // Волинь філологічна: текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті: Зб. наук. пр. / Вип. 6: У 2-х ч. – Луцьк: Вежа, 2008. – Ч. І. – С. 235-246.

3.     Поема Лесі Українки „Давня казка” (творча історія і джерела тексту) // Історико-літературний журнал. – Одеса. – 2007. – № 13. – С. 5-13.

4.     Леся Українка й (анти)народництво // Слово і Час. – 2008. – № 12.

5.     Леся Українка й (анти)християнство // Біблія і культура. – Чернівці, 2008. – Вип. 10.

6.    Загадка Юди: культурно-історична версія (драматична поема Лесі Українки "На полі крові") // Біблія і культура: Науково-теоретичний журнал. Вип. 13 / За ред. А.Є.Нямцу. – Чернівці: Черн. нац. ун-т, 2010. – С. 118-122.

7.    Польська "модерна" в інтерпретації Лесі Українки // Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція. – Донецьк: "Ноулідж", 2010. – С. 73-78.

8.     Модерність і паралітература: із досвіду І.Франка – дослідника новітньої літератури // Слово і Час. – 2011. – № 5. – С. 101-104;

9.     Творчість Лесі Українки: канони і стереотипи сприйняття // Слово і Час. – 2011. – № 6. (електрон. варіант на сайті Літакценту).

10.          Рецепція Лесі Українки в українській критиці: контроверзи і перспективи // Rochniki Humanistyczne: slowianoznawstwo. – T. LX. – Z. 7. – Lublin, 2012. – S. 13-22.

11.          Народність і народний характер як літературно-естетичні поняття в укр. критиці 30-40 рр. ХІХ ст. // Яценко Михайло Трохимович (до 90-ліття від дня народження). In memorian : [Зб. наук. праць] / Відп. ред. П.В.Михед. – Ніжин, 2014. – С. 352-389.

12.          «Нерівномірне темпо й повна випадковість» (з історії франкознавства 1880-1940 рр.) // Слово і Час. – 2015. - № 12. – С. 29-41.

13.          Загонетка Jуде: културно историjска верзиjа (Драмска поема Лесjе Украjинке На польу крви) // Jуда Искариотски у словенським културама: Зборник радова / уредио Д. Аjдачич. – Београд: Алма, 2016. – С. 93-100.

14.          Семантика страдництва у творчості Лесі Українки // Волинь філологічна. Леся Українка. – Луцьк, 2017

15.          Мотив свободи-через-страждання у творчості Лесі Українки (психотипологія образів Прометея й Ісуса Христа) // Слово і Час. – 2017. – № 12. – С. 16-20. 

16.          Тарас Шевченко у сприйнятті Лесі Українки // Дивослово. – 2018. – № 2. – С. 21-24.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

Notice: Undefined variable: c_links_count in /home/ilshorg/domains/ilnan.gov.ua/public_html/modules/mod_news_kit/mod_news_kit.php on line 75