УкраїнськаEnglish
1 лютого в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
«ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ» (З НАГОДИ 80-РІЧЧЯ
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО
Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України 30
22 листопада 2017 Центр з дослідження літератури
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО
12 листопада співробітники та аспіранти Інституту
 • Всеукраїнські Шевченківські читання в НТУ «Дніпровська політехніка»
  Всеукраїнські
      6-7 лютого
 • ПІДСУМКИ ЛІТЕРАТУРНОГО СЕЗОНУ 2017
  ПІДСУМКИ
  1 лютого в
 • Круглий стіл
  Круглий стіл
  «ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ
 • ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ
  ТВОРЧІСТЬ
  НАУКОВИЙ ЦЕНТР
 • ПРОТОТЕКСТ / ТЕКСТ / КОНТЕКСТ ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Х – ХVІІІ СТ.
  ПРОТОТЕКСТ /
  Інституту
 • Семінар «…І знову про шістдесятництво: досвід (пере)осмислення»: дискусія триває
  Семінар «…І
    28 листопада
 • Презентація книги архієпископа Ігоря Ісіченка
  Презентація
  Інститут літератури
 • Національна своєрідність української літератури фентезі
  Національна
  22 листопада 2017
 • «…І ЗНОВУ ПРО ШІСТДЕСЯТНИЦТВО: ДОСВІД (ПЕРЕ)ОСМИСЛЕННЯ»
  «…І ЗНОВУ ПРО
  НАУКОВИЙ ЦЕНТР
 • Дні науки 2017
  Дні науки 2017
  12 листопада
 

Наші видання

kanon.jpg

Дубініна Олена Володимирівна

Кандидат філологічних наук, науковий співробітник сектора компаративістики.

 

Наукові інтереси:

 • американістика;
 • наратологія;
 • компаративні дослідження світової літератури;
 • взаємодія мистецтв, інтермедіальність;
 • імагологія.

 

Вибрані праці:

Монографія:

У межах чи поза межами? (Творчість Вільяма Стайрона в контексті художніх пошуків новітньої доби) – К.: «Наукова думка», 2011. – 360 с.

Статті:

АМЕРИКАНІСТИКА

 1. Традиції пуританства в творчості В. Стайрона (на матеріалі роману „Вибір Софі”) // Слово і час. — 2002. — № 11 —  С.68 —  73.
 2. Секрет популярності першого роману В. Стайрона „Зійди в пітьму” // Літературознавчі обрії: праці молодих учених України. —  К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2003. — Вип. 4. — С. 251 —  254.
 3. Американська демократія в романі В. Стайрона „І підпалив цей дім” // Літературознавчі обрії: праці молодих учених України. —  К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2004. — Вип. 5. — С. 142 —  147.
 4. Південна ментальність через наративний аналіз роману В. Стайрона „Зійди в пітьму” // Американська література на рубежі ХХ — ХХІ століть„: Матеріали ІІ Міжнародної конференції з літератури США. —  К.: Видавництво ІМВ, 2004. —  С.152 —  166.
 5. Пуританська традиція в романістиці В. Стайрона. // Американські літературні студії в Україні. —  К., 2004. — Вип. 1 „Пуританська традиція в літературі США”. — С.148 −159.
 6. Екзистенціалістська інтерпретація творчості В. Стайрона. // Літературознавчі обрії: праці молодих учених України. —  К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2005. — Вип. 7. — С. 107 — 112.
 7. Повертаючись до початків: просвітницька ідеологема як елемент поліфонії творів В. Стайрона // Американські літературні студії в Україні. —  К., 2005. — Вип. 2 „Просвітницька традиція в літературі США”. — С. 231 —  242.
 8. Переосмислення історії в романі В. Стайрона „Визнання Ната Тернера” // Січ. — 2005. — № 11. — С. 47 — 53.
 9. У межах чи поза межами мейнстриму: творчість В. Стайрона в добу постмодерну //  — Матеріали ІІІ Міжнародної конференції з літератури США. —  К., 2006. — С.405 — 421.
 10. Функциональность паратекста в рецепции романов В. Стайрона // Материалы ХХХІ Международной конференции Российского общества по изучению культуры США „Слово и/как власть: авторство и авторитет в американской культурной традиции”. — М., 2006. — С. 45 — 50.
 11. Текст — паратекст: контактна зона рецепції (на матеріалі романів В. Стайрона) // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції „Контактна зона як феномен культури” — Миколаїв, 2006. — С. 70 — 73.
 12. Структурування наративного голосу в романі В. Стайрона „Вибір Софі” // „Американські літературні студії в Україні. — К., 2006. — Вип. 3. — С. 184 — 195.
 13. Наративні функції часової організації тексту в романах В. Стайрона„ // Mатеріали наукової конференції Київського національного лінгвістичного університету ”Хронозрушення: концепції нелінійного часу у свідомості, культурі та літературі„ — К., 2007.
 14. Про дитину, але для дорослих (збірка В. Стайрона „Ранок у Смузі припливу”) // Січ. — 2008. — № 1.
 15. Від персонального до екзистенціального: модуси автобіографічного письма у творчості В. Стайрона – Сучасні літературознавчі студії. – 2010. – Вип. 7. – С. 46–54.
 16. Південний Ренесанс”: особливості поетики (на матеріалі романів В. Фолкнера „Галас і шаленство” та „Умираючи”) // Американські літературні студії в Україні. – К., 2008 – 2009. – Вип. 5-6. – С. 229-247.

КОМПАРАТИВІСТИКА

 1. Синестезійний інтертекст в романі В. Стайрона „І підпалив цей дім” (спроба міжвидового аналізу) // Літературна компаративістика". — 2006. — Вип. 2.  С.232—241.
 2. „Звіть мене…”: спроба зіставлення наративних моделей романів Г. Мелвілла „Мобі Дік” та В. Стайрона „Вибір Софі” // „Американські літературні студії в Україні. — 2007. — Вип. 4.
 3. „Смерть дисципліни”, або американська компаративістика в добу гетерогенності” // „Літературна компаративістика”. – 2008. – Вип. З – С. 151 – 167
 4. Вайсштайн У. Порівняння літератури з іншими видами мистецтва: сучасні тенденції та напрями дослідження в літературознавчій теорії та методології./ Перекл. з англ. // Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. – К.: Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”, 2009. – С. 372 – 391.
 5. До історії та сучасного стану компаративістики в США. // Національні варіанти літературної компаративістики. – К., 2009. – С. 147 – 164.
 6. Японській король Лір, або „Ран” А. Куросави // Сучасні літературознавчі студії. — 2008. — № 5.
 7. Подорож у просторі культури: до проблеми співвідношення літературного твору та його екранної версії (на матеріалі зіставлення повісті „Серце пітьми” Дж. Конрада та фільму „Апокаліпсис сьогодні” Ф. Ф. Копполи) // Сучасні літературознавчі студії. – 2009. – Вип. 6. „Подорож як літературознавча та культурологічна проблема”. – С. 59 – 70.
 8. „Вірний Руслан”, або як висловити невимовне (повість Г. Владімова „Вірний Руслан” та її однойменна екранізація реж. В. Хмельницкого) // Сучасні літературознавчі студії. – 2011. – Вип. 8. – Ч. 1. − С. 105–116.
 9. „Імагологічні студії” Г. Джеймса // Літературна компаративістка. – 2011. − Вип. 4.
 10. „Бондіана” як енциклопедія смаку// Сучасні літературознавчі студії. – 2012. – Вип. 9. – С. 173 − 191.
 11. Вільям Шекспір: Made in Japan (Твори В. Шекспіра в екранізаціях Акіри Куросави) // Січ. – 2012. − №10. – С. 24 – 36.
 12. Страсті за Білосніжкою // Січ. – 2013. − №10. – С. 66–92.
 13. Драматичні парадокси Ф.Дюрренматта в реальності кіно (на матеріалі екранізацій п'єси «Візит старої дами»)” // Мінотавр у лабіринті. Творчість Фрідріха Дюрренматта між традицією та субверсією. / Вебер Ульріх, Волощук Євгенія, Чертенко Олександр (упор.). — К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 131 – 149.
 14. Проблема перекодирования литературного произведения в кинотекст: имагологический аспект (на материале экранизации романа Т. Драйзера «Американская трагедия»)// «Имагологические аспекты русской и зарубежных литератур: межвузовский сборник научных трудов. – Киров, 2013. − Вып. 2. – С. 46−54.
 15. Інтермедіальність як літературний засіб (на матеріалі роману В. Стайрона «І підпалив цей дім») // Східнослов’янська філологія. – Літературознавство. Вип. 23. / Горлівський ін.-т іноземних мов; Донецький нац. ун-т. Редкол.: С.О. Кочетова та інш. – Горлівка: Видавництво ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. – С. 29-40.
 16. Екранізація літературного твору: семіотичний аспект // Іноземна філологія. – Вип. 126. Ч. 1. /Львівський національний університет імені Івана Франка. Редкол.: А.Й. Паславська та інші. – Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. − С. 89-97.
 17. Чи можливо екранізувати стиль? / Сучасні літературознавчі студії. – 2014. – № 11. – С. 242–256.
 18. An Exercise in Imagology, or A Bundle of Letters by Henry James. / Spheres of Culture. – 2014. – Vol. VIII. – P. 16–23.
 19. Імагологічні моделі екранізації іноземних літературних творів / Сучасні літературознавчі студії. – 2015. – № 12.
 20. До проблеми екранного втілення драматичних творів // Слово і час. – 2015. -- № 10. – С. 37 – 47.

ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІЇ

 1. Просвітницька традиція в літературі США”: огляд події. – Січ. – 2006. – № 10.
 2. Презентація збірника „Головна течія – гетерогенність – канон в сучасній американській літературі” огляд події. // Січ. – 2007. – № 7.
 3. „Дискурс романтизму в літературі США”: огляд події. // Січ. – 2007. – №. 9.
 4. ІV Всеукраїнський симпозіум з американської літератури „Американський модернізм: контекст, постаті, післяпостмодерністський погляд” // Січ. – 2009. – № 8. – С. 119 – 121.
 5. Презентація збірника про американський модернізм Слово і час. – 2011. − № 13. − С. 119-120.
 6. Пізнавати Іншого по-іншому: новий погляд на феномен Гарлемського ренесансу (Рецензія на книжку: Шимчишин М. Гарлемський ренесанс (історія, теорія, поетика та афро-американська самість) / Марія Шимчишин. – Тернопіль: Видавництво «Підручники і посібники», 2010.) // Слово і час. – 2011. − № 10. − С. 110-113.
 7. Осмислювати Себе, пізнавати Іншого (рецензія на «Имагологические аспекты русской и зарубежных литератур: межвузовский сборник научных трудов»/ отв. ред. О. Ю. Поляков. – Киров: ООО «Радуга-ПРЕСС» 2012). // Січ. – 2013. − №10. – С. 108 – 111.
 8. Взаємодія науки та освіти: pro et contra /  Актуальні проблеми методики викладання світової літератури: збірник наукових статей. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 212−221.
 9. “Вічно лиш те, що єднає незримою ниттю душу і серце живих з темною душею могил” [Рязанцева Т.М. Стихія в системі: Європейська метафізична поезія XVII – першої половини ХХ століття. Мотивно-тематичний комплекс, поетика, стилістика: Монографія] / Слово і час. – 2014. – № 9. – С. 122.

 

Викладання:

 • Київський національний лінгвістичний університет (2006—2012).

 

Нагороди:

 • Премія імені Соломії Павличко (2006 р.) за статтю Синестезійний інтертекст в романі В. Стайрона „І підпалив цей дім” (спроба міжвидового аналізу)

 

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. '; document.write(''); document.write(addy_text86347); document.write('<\/a>'); //-->\n Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_лютого

09

ПІДСУМКИ ЛІТЕРАТУРНОГО СЕЗОНУ 2017

1 лютого в Інституті літератури...

NEWSKIT_січня

18

Круглий стіл "ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ"

«ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ» (З...

NEWSKIT_січня

10

ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ

НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО...