УкраїнськаEnglish
1 лютого в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
«ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ» (З НАГОДИ 80-РІЧЧЯ
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО
Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України 30
22 листопада 2017 Центр з дослідження літератури
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО
12 листопада співробітники та аспіранти Інституту
 • Всеукраїнські Шевченківські читання в НТУ «Дніпровська політехніка»
  Всеукраїнські
      6-7 лютого
 • ПІДСУМКИ ЛІТЕРАТУРНОГО СЕЗОНУ 2017
  ПІДСУМКИ
  1 лютого в
 • Круглий стіл
  Круглий стіл
  «ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ
 • ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ
  ТВОРЧІСТЬ
  НАУКОВИЙ ЦЕНТР
 • ПРОТОТЕКСТ / ТЕКСТ / КОНТЕКСТ ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Х – ХVІІІ СТ.
  ПРОТОТЕКСТ /
  Інституту
 • Семінар «…І знову про шістдесятництво: досвід (пере)осмислення»: дискусія триває
  Семінар «…І
    28 листопада
 • Презентація книги архієпископа Ігоря Ісіченка
  Презентація
  Інститут літератури
 • Національна своєрідність української літератури фентезі
  Національна
  22 листопада 2017
 • «…І ЗНОВУ ПРО ШІСТДЕСЯТНИЦТВО: ДОСВІД (ПЕРЕ)ОСМИСЛЕННЯ»
  «…І ЗНОВУ ПРО
  НАУКОВИЙ ЦЕНТР
 • Дні науки 2017
  Дні науки 2017
  12 листопада
 

Наші видання

amerykanci.jpg

Рязанцева Тетяна Миколаївна

Доктор філологічних наук, старший науковий співробітник сектора компаративістики. Керівник Центру з дослідження літератури фентезі при Інституті літератури

 

Наукові інтереси:

 • компаративні студії світової й української літератури;
 • метафізична поезія XVII, ХІХ i XX ст. в літературах Західної Європи, України, Росії;
 • іспаністика;
 • література фентезі і літературна казка;
 • проблеми літературного перекладу.

 

Вибрані публікації:

Монографії:

 1. Змалювати думку...(Консептизм як напрям метафізичної поезії в літературі Європи доби Барокко). Монографія на базі дисертаційного дослідження. — АН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. —  К., 1999.
 2. Бранець вічності: Аспекти поетичної творчості Олекси Стефановича. – К., 2007.
 3. Стихія в системі. Європейська метафізична поезія XVII — першої пол. ХХ ст.: мотивно-тематичний комплекс, поетика, стилістика. — К., 2014.

Статті:

ПРОБЛЕМИ МЕТАФІЗИЧНОЇ ПОЕЗІЇ XVII — XX ст.:

 1. Деякі особливості релігійної поезії Олекси Стефановича // Рідна Школа. — 1999. — № 124 (листопад). — New York, N.Y., USA.
 2. Проблема стосунків Бога і  Людини у метафізичній поезії Лазаря Барановича // Медієвістика. — Вип. 2. — Одеса, 2000. — С. 76—84.
 3.  Тема самотності у метафізичних сонетах Ф. де Кеведо // Вікно в світ. — 2000. — № 3. — С. 18 —23.
 4.  Трансформація тем і мотивів метафізичної поезії у творчості О. Стефановича і М. Цветаєвої // Слов’янські літератури. ХІІІ Міжнародний конгрес славістів (Любляна, 15–21 серпня 2003). Зб. наук. праць. — К., 2003. — С. 209—225.
 5. Символіка кольорів у поезіях О. Стефановича // Матеріали V конгресу МАУ: Літературознавство. — Чернівці: «Рута», 2003. — Кн. 2.
 6.  Образи і мотиви «Слова о полку Ігоревім» у поезіях Олекси Стефановича // Ucrainica II. Soucasna Ukrajinistika: Problemy jazyka, literatury a kultury 2. cast. — Olomouc, 2006. — С.  323—332.
 7.  Радість у стражданні (релігійна і патріотична лірика О. Стефановича) // Сучасні літературознавчі студії. — Вип. 3: Радість і страждання як чинники культури. Збірник наукових праць. — К.: ВЦ КНЛУ, 2006. — С. 145—150.
 8. Тяглість традиції: метафізична поезія між Заходом та Сходом Європи у XVII та XX ст. // Сучасні літературознавчі студії. — Вип. 5: Радість і страждання як чинники культури. Збірник наукових праць. — К.: ВЦ КНЛУ, 2008. — С. 208—220.
 9. Час у творчості О. Стефановича і М. Цвєтаєвої: швидкоплинність, статичність, циклічність // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 13. — К., 2008. — С. 230—233.
 10. Алегорія подорожі у метафізичній поезії // Сучасні літературознавчі студії. — Випуск 6: Подорож як літературознавча та культурологічна проблема. Збірник наукових праць. Гол. ред. В. І. Фесенко. — К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. — С. 200—206.
 11.  Еволюція теми Самотності у метафізичній поезії XVII–XX ст. // Літературна компаративістика. — Вип. ІІІ. — Ч. І.— К.: Вид. дім «Стилос», 2008. — С. 180—192.
 12.  «Sonnets of Desolation» Джерарда Менлі Хопкінса у парадигмі метафізичної поезії // Наукові записки НаУКМА. — Філологічні науки: Т. 98. — Київ: НаУКМА, 2009. — С. 41—47.
 13.  Dios y el hombre-pecador en la poesía metafísica de tres autores de varias épocas (F. de Quevedo, G. M. Hopkins y O. Stefanóvych) // I Congreso de Hispanistas de Ucrania. Actas. — Kíev, 2009. — C. 155—161.
 14. Творчість Джерарда Менлі Хопкінса у парадигмі метафізичної поезії // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови: збірник наукових праць. — Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. — Вип. 18. — 342 с. — С. 241—248. 
 15.  Тема Смерті у метафізичній поезії Хуана Рамона Хіменеса: особливості інтерпретації // Питання літературознавства: науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. — Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2011. — Вип. 84. — 352 с. — С. 231—239.
 16.  Образи птахів у європейській метафізичній поезії. Версії і функції // Сучасні літературознавчі студії. Топос тварини як антропологічне дзеркало. Збірник наукових праць / гол. ред. В. І. Фесенко. — Київ: Вид. центр КНЛУ, 2011. — Вип. 8. — С. 550—557.
 17. «To What Serves Mortal Beauty?..» The Interpretation of Beauty in Metaphysical Poetry // The Phenomenon of Beauty in Culture. — Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. — P. 190—198.
 18. The Theme of Religion in the British Metaphysical Poetry of the 20th Century (Poetry of the New Apocalypse, 1939—1941) // SOTER: Journal of Religious Science. — Kaunas: Vytautas Magnus University, 2012. — № 43 (71). — С. 135—140.
 19. Базові поняття метафізичної поезії у світлі теорії фракталів // Ренесансні студії / Гол. ред. Торкут Н. М. — Вип. 20-21. — Запоріжжя: КПУ, 2013. — С. 3-18.
 20. Прийом екфрасису у метафізичній поезії // Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В. І. Фесенко. — Київ: Вид. центр КНЛУ, 2014. — Вип. 11. — С. 498-506.
 21.  «The Body Is The Way…» Тілесна образність у метафізичній поезії. — Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри. — Київ: Вид. центр КНЛУ, 2015. — Вип. 12. — С. 479-488.

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Муза в келії // Людина і Світ. — 1998. — № 2. — С. 53—55.
 2.  Енеєві родичі: іспанська бурлескна поема пізнього Бароко. — Ренесансні студії. — Запоріжжя, 2000. — Вип. 5. — С. 53—57.
 3.  Сентенції Франсіско де Кеведо. — Ренесансні студії. — Запоріжжя, 2001. — Вип. 7. — С. 115—118. 
 4.  Літературні спроби Обрі Бердслі // Вікно в світ. — 2001. — № 3. —С. 47—52.
 5. «Chicotus caetera explicabit…» Людина доби Відродження в інтерпретації Олександра Дюма-батька // Teka komisji Polsko-Ukraińskich związków kulturowych. OL PAN. — 2009. — T. 6: Studia Ingardeniana: T. I: Interpretacja tekstu literackiego. — Luiblin, 2009. — C. 123—137.

ФЕНТЕЗІ І ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА:

 1.  Нотатки захопленого перекладача // Всесвіт. — 1994. — № 138—144.
 2. Омріяний і недосяжний… Легенди про Святий Грааль у дзеркалі світової літератури // Людина і Світ. — 2000. — № 1. — С. 44—48.
 3.  Міф успіху чи успіх міфу? // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2003. — № 2. — С. 172—178.
 4.  Жінка у фентезі: авторка й героїня // Книжник-review. — 2004. — № 17.
 5.  «Происхождение Руси» О. Прицака как источник толкиноведческих исследований // Палантир. Журнал Толкиновского Общества Санкт-Петербурга. — 2005. — № 46. — С. 6—10.
 6. «Місто Майстрів» Т. Габбе: особливості розбудови // Сучасні літературознавчі студії. — Вип. 2: Дитина і світ: проблеми культурного діалогу. Збірник наукових праць. — К.: ВЦ КНЛУ, 2005. — С. 111—116.
 7.  Ілюстрація ілюзій. Трансформація фольклорних мотивів у трилогії Дж. Тарр «Пес і Сокіл» // Антипролог. Зб. наукових праць, присвячених 60-річчю чл.-кор. НАНУ М. Сулими. — К.: Стилос, 2007. — С. 456—468.

 

ЛІТЕРАТУРНІ ПОРТРЕТИ:

 1.  Дивовижний біг на ковзанах. Апологія Обрі Бердслі // Всесвіт. — 1993. — № 1. — С. 146—156.      
 2.  Лазар Баранович — політик і письменник // Людина і Світ. — 1997. — № 7. — С. 11—16.
 3. «Жив. Писав. Кохав…» Життя і творчість Франсіско де Кеведо // Всесвіт. — 1997. — № 10. — С. 156—160. 
 4.  Наталена Королева: кров польська та іспанська, мова-українська // Парафіяльна газета. — 2006. — Лип. — С. 10.
 5.  Людина з Країни Оз: [Післямова] // Баум Л. Ф.  Дивовижний чарівник Країни Оз . — Львів: Вид-во Старого Лева, 2006. — С. 251–254.
 6.  Literature as Tourism: Cities and Towns of Western Ukraine Featured in Three Modern Ukrainian Novels // Espace, Tourismes, Esthétique. Sous la direction de Bertrand Westphal e Lorenzo Flabbi. — Limoges: Presses Universitaires de Limoges, 2009. – P. 131—136. (м. Лімож, Франція).
 7. «Стильний, суцільний, послідовний...» (О. Стефанович — людина і поет) // Дивослово. — 2011. — № 6. — С. 57— 61.
 8. «Великий театр світу»: життя і творчість Педро Кальдерона де ла Барки [Передмова] // Кальдерон П. Стійкий принц. Дама-примара: п’єси / П. Кальдерон; пер. з іспан. С. Ю. Борщевського; передмова, примітки Т. Рязанцевої; худож.-оформлювач Г. В. Кісель. — Харків: Фоліо, 2013. — 251 с. — (Б-ка світ. літ-ри). — С. 3—18.
 9. «Почуйте мене очима…» Життя і творчість сестри Хуани Інес де ла Крус [Передмова] // Хуана Інес де ла Крус. Поезії / пер. з ісп. Сергія Борщевського. — Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2015. — 192 с. (Книжка 1) — С. 5-31.

 

ПЕРЕКЛАДИ:

 1.  Дж. Р. Р. Толкін. Із «Книги Забутих Переказів»: Музика Айнурів. Прихід Валарів і будівництво Валінору // Всесвіт. — 1994. — № 4. —С. 136—155.
 2. Ф. де Кеведо. Сентенції // Всесвіт. — 1997. — № 10. — С. 155.
 3. Ф. де Кеведо. Колиска і могила (уривок) // Вікно в світ. — 2000. — № 3. — С. 147—148.
 4.  К. Гільєн. Світова література і теорія літератури. Три моделі наднаціонального. Систематизації // Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. Антологія / За заг. ред. Д. Наливайка. — К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська Академія», 2009. — С. 255—305.

 

НАГОРОДИ:
Почесна грамота Міністерства освіти України за внесок у роботу МАН (2006).

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_лютого

09

ПІДСУМКИ ЛІТЕРАТУРНОГО СЕЗОНУ 2017

1 лютого в Інституті літератури...

NEWSKIT_січня

18

Круглий стіл "ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ"

«ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ» (З...

NEWSKIT_січня

10

ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ

НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО...