УкраїнськаEnglish
22 травня у стінах Національного музею літератури України
 «Дні Науки» цього року відбулися в Інституті літератури
19 травня в парку ім. Т. Шевченка відбудуться Медичні
12–13 травня в Україні відбудуться Дні науки. У Житомирі,
  Михайло Косач (Михайло Обачний). Твори. Переклади.
21 лютого, у Міжнародний День рідної мови, в Інституті
  • Міжнародний науковий семінар «Національна і культурна ідентичність у словацькій і українській літературах ХІХ — початку ХХ ст.»
    Міжнародний
    5 червня 2018 року
  • Спілка письменників Чернігівщини презентувала свою творчість у Києві
    Спілка
    22 травня у стінах
  • «Дні Науки»: від літератури та кіно до сиру та вина
    «Дні Науки»:
     «Дні Науки» цього
  • Медичні пікніки
    Медичні пікніки
    19 травня в парку
  • Дні науки - 2018
    Дні науки -
    12–13 травня в
  • VI Міжнародна науково-практична конференція  «Василь Стус: життя, ідеологія, творчість,  соціополітичний і літературний контекст»
    VI Міжнародна
    20–21 квітня в
  • «… Повертаючись до термінології: хто ж такі шістдесятники? (канони, межі, критерії, імена)»
    «…
      Науковий центр
  • «І я гукну. І край мене почує…»: круглий стіл, присвячений 80-річчю від дня народження Василя Стуса
    «І я гукну. І
    22 березня в
  • Вийшли друком твори Михайла Косача
    Вийшли друком
      Михайло Косач
  • «Мова – визначальний і консолідуючий чинник держави»
    «Мова –
    21 лютого, у
 

Наші видання

Cervantes.jpg

Свербілова Тетяна Георгієвна

Доктор філологічних наук, старший науковий співробітник сектора компаративістики.

Наукові інтереси:

  • російська література (драматургія);
  • компаративні дослідження світової та української літератури;

Вибрані ппаці:

Монографії:

  1. Комедии В. В. Маяковского и современная драматургия. —  К., Наукова думка, 1987.
  2. Трагикомедия в советской литературе. (Генезис и тенденции развития.) —  К., Наукова думка, 1990.
  3. Від модерну до авангарду: жанрово-стильова парадигма української драматургії першої третини ХХ століття / Тетяна Свербілова, Наталя Малютіна, Людмила Скорина; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Черкаси, 2009. — 598 с.
  4. Такі близькі – такі далекі... : (жанрові моделі української та російської драми від модерну до соцреалізму в аспекті порівняльної поетики) / Тетяна Свербілова. – Черкаси : ТОВ «МАКЛАУТ», 2011.

 

Статті:

  1. Движение. Молодая драматургия Украины.// Современная драматургия. — Москва,1987, № 3.
  2. Драматургія та кінодраматургія.// Історія української літератури XX століття. Книга перша. —  К., Либідь, 1993. — С.661—684.
  3. Микола Куліш.// Історія української літератури XX століття. Книга перша. -К., Либідь, 1993. — С.685—701. Друге видання: Драматургія //Історія української літератури XX століття. У 2-х книгах. Книга перша. —  К.: Либідь, 1998.- С.368—391. Микола Куліш. //Історія української літератури XX століття. У 2-х книгах. Книга перша. —  К.: Либідь, 1998. — С.403—411.
  4. Литература 20-х годов, Андрей Платонов, Василий Шукшин, Трагические страницы русской истории ХХ века в литературе.//Литература. Учебник для 11 класса. Часть 1. Русская литература, -К.: Освіта, 2001. Вид. 2-е. К., Освіта, 2002.С.110—132, 209—224, 357—363, 339—343.
  5. Неонатурализм в украинской и русской драматургии начала ХХ века. В. Винниченко и М. Арцыбашев. //Мысль, слово и время в пространстве культуры. Межвуз. сб. научн. трудов —  К.,2000 — Вып. 2.
  6. Вічні повернення жанру містерії (Леся Українка та Леонід Андрєєв) //Слово і час — 2003. — № 2.
  7. Микола Гоголь і Микола Куліш: трагікомічний жах та трагікомедія жаху (Порівняльна поетика жанру). // УП Міжнародні Гоголівські читання. — Збірник наукових праць. — Полтава, 2004. —С.44—47.
  8. Пророк та самогубство (П’єса Володимира Винниченка в контекті драматургії експресіонізму та постекспресіонізму). // Слово і час. — 2005 — № 10
  9. Драматургічні жанри: концепція культурного вибуху перехідних епох у порівняльному аспекті. // Літературна компаративістика. — Випуск 1. —  К,. — Фоліант. —  2005. С.74—85.
  10. П’єси Івана Кочерги та проблема визначення соцреалізму як масової культури // Слово і Час. — 2006. — № 10. — С. 8–20.
  11. „Украдене щастя” як драма модерну // Вісник: (Літературознавчі студії) /Київ. міжнарод. ун-т. — Вип. 8. — С. 106–116.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ