Українська
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
Колектив Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка з
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 • «Шевченківська енциклопедія. Образотворча спадщина». Презентація видання
  «Шевченківська
  У Національному
 • Відійшов у Позасвіти Дмитро Сергійович Наливайко
  Відійшов у
  Колектив Інституту
 • Україна прощається з Дмитром Павличком, поетом, що стояв біля витоків шістдесятництва і Незалежності.
  Україна
  Колектив Інституту
 • Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі: Репрезентації магії у спектрі медіа
  Теоретичні
  A miracle is
 • Довкола “Акордеона”: мистецько-наукова зустріч із акад. Миколою Жулинським у Львові
  Довкола
  20 грудня 2022 року
 

Наші видання

movchan.jpg

Белімова Тетяна Валеріївна

Науковий співробітник відділу зарубіжних і слов’янських літератур

Кандидат філологічних наук, доцент

Публікації:

Посібники:

 1. Белімова Т. Проза українського модернізму 20-х рр. ХХ ст.: Навчальний посібник. Київ: Університет «Україна», 2007. 152 с.
  2. Белімова Т. Проза українського модернізму 20-х рр. ХХ ст.: Навчальний посібник. Друге видання, змінене й доповнене. Київ: Університет «Україна», 2015. 160 с. (Гриф МОН, Лист МОН № 1/11-5403 від 21.06.2010 р.) (навчальне видання).

Статті: 

 1. Белімова Т. Особливості малої прози Віктора Домонтовича (спільні риси з малою прозою Івана Франка). Літературознавчі студії. Випуск 2. Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2002. С. 23 – 26.
 2. Белімова Т. Дискурс Ф.Ніцше як один із дискурсів тексту роману Віктора Домонтовича «Дівчина з ведмедиком». Вісник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. Вип. 14. Київ, 2003. С. 7 – 11.
 3. Белімова Т. Інтертекстуальний опис структурних особливостей текстів інтелектуально-філософських романів В.Домонтовича. Наука і сучасність. Зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгомванова. Київ, 2004. Том. 44. С. 157 – 170.
 4. Белімова Т. Контекст і метатекст літературного твору (на матеріалі романів В. Домонтовича). Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 7. Київ: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН Українки, 2005. С. 14 – 17.
 5. Белімова Т. Знаковість заголовків інтелектуальної прози 20-х рр. ХХ ст. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 12. Київ: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН Українки, 2006. С. 62 – 65.
 6. Белімова Т. Синтез засобів авангардного прозописьма з ідеологемами соцреалізму в романі Гео Шкурупія «Двері в день». «Антипролог». Зб. наук. праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. Київ: Видавничий дім «Стилос», 2007. С. 429 – 438.
 7. Белімова Т. Щастя як онтологічна категорія в прозі Григорія Сковороди та Віктора Домонтовича. «Григорій Сковорода – духовний орієнтир для сучасності». Кн. 1. Зб. наук. праць Переяслав-Хмельницьких
  13-х Сковородинівських читань. Київ: «Міленіум», 2007. С. 15 – 23.
 8. Белімова Т. «Стежка в траві. Житомирська сага» Валерія Шевчука та «Сага про Форсайтів» Джона Голсуорсі: спільні та відмінні риси поетики. «Волинь – Житомирщина». Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. № 20. Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010. С. 28–32.
 9. Белімова Т. Художній універсум поезії Наталії Бойко. Література: класична спадщина і сучасність / За ред. О. Н. Мушкудіані. Київ: КиМУ, 2012. С. 57 – 74.
 10. Белімова Т. П’ятдесят відтінків сірості, темряви і свободи, або експлуатація популярних казкових наративів у сучасній художній прозі. «У тридев'ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа. Матеріали Міжнародної наукової конференції (25 – 26 вересня 2014 р.): зб. / [ред.-упор. С.С.Журавльова]. Бердянськ, 2014. С. 18 – 20.
 11. Белімова Т. «Людвисар» Богдана Коломійчука у контексті української химерної прози. Українська мова і література в школах України. 2015. № 1 – 2. С. 22–24.
 12. Белімова Т. «Заплакана Європа» Наталки Доляк – роман-симптом сучасної української літератури. Українська мова і література в школах України. 2015. № 3. С. 7 – 9.
 13. Белімова Т. Автобіографізм як художній прийом і літературна маска у малій прозі (М.Коцюбинський, М.Іванцова). Літературознавчі студії: зб. наук. праць. Вип. 40. Ч. І. Київ: ВП «Київський університет», 2015. С. 134 – 139.
 14. Белімова Т. Історія української літератури 70-90-х рр. ХІХ ст.: Навчально-методичний комплекс. Київ: Університет «Україна», 2015. – 52 с.
 15. Белімова Т. Образ повстанця в сучасному українському історичному романі (В. Шкляр «Чорний Ворон. Залишенець», А.Кокотюха «Справа отамана Зеленого. Українські хроніки 1919 р.»). Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. Випуск 27. Київ: «Освіта України», 2015. С. 250 – 257.
 16. Белімова Т. Образ села в романах Марії Матіос і Люко Дашвар. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. О. С. Філатової. № 2 (16), жовтень 2015. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. С. 15 – 20.
 17. Белімова Т. Тіло як вихідний код і сюжетотворчий елемент у сучасній українській прозі. Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транс культурні виміри. Збірник наукових праць. Вип. 12. / гол. ред. Н. О. Висоцька. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2015. С. 40 – 51.
 18. Белімова Т. Топос Львова в сучасній українській прозі. Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. праць (філол.науки) / Київ. ун-т ім. Б.Грінченка ; редкол.: О.Є.Бондарева, О.В. Єременко, І.Р.Буніятова та ін. Київ: Київ. ун-т ім.. Б.Грінченка, 2015. С. 3 – 6.
 19. Белімова Т. Традиційний український міфопростір у фантастичних романах Дари Корній «Зворотній бік світла» і «Зворотній бік темряви». Слов’янська фантастика. Збірник наукових праць. Київ: «Освіта України», 2015. С. 25 – 32.
 20. Белімова Т. Художні твори про російсько-українську війну: жанровий вимір. Літературознавчі студії: зб. наук. праць. Вип. 47. Київ: ВП «Київський університет», 2015. С. 21–27.
 21. Белімова Т. На балу чудовиськ, або Стрімкий і несподіваний перехід від мелодрами до горору. Дивослово. Українська мова й література в навчальних закладах. 2016. №6. С. 60–63.
 22. Белімова Т. Пісенний вимір поетичного світу Тараса Шевченка. Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. Випуск 19. За матеріалами Міжнародного круглого столу «Всесвіт Тараса Шевченка» до 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка (11 – 13 березня 2015 року). Київ: ВПЦ: «Київський університет», 2016. С. 240 – 248.
 23. Белімова Т. Сучасна мала проза: комерційний аспект. Слово і Час. 2017. № 3. С. 114 – 118.
 24. Белімова Т. Після ночі завжди приходить день. Слово і Час. 2017. № 6. С. 113 – 116.
 25. Белімова Т. Від синдрому підсніжника до будинку, де зцілюють серця: творчість Ольги Деркачової. Слово і Час. 2017. № 8. С. 84 – 89.
 26. Белімова Т. Алхімія слова: вимір сучасного українського бестселера. Слово і Час. 2017. № 11. С. 22–31.
 27. Белімова Т. «Клавка» – роман про літературу, кохання і Київ. Слово і Час. 2019. № 10. С. 116 – 123.
 28. Белімова Т. Корпоративна етика передбачає блискучу чілку, або Віра завжди рятує всіх. Слово і Час. 2019. № 12. С. 91 – 95.
 29. Белімова Т. Презентація науково-довідкового видання «Коронація слова» в Національному музеї літератури України. Слово і Час. 2019. № 12. С. 116 – 119
 30. Белімова Т. Множинна інтерпретація пам’яті як спосіб конструювання тексту (роман Кейт Аткінсон «Життя за життям»). Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Випуск 21, том 2. Хмельницький, 2021. С. 12 – 16.
 31. Белімова Т. Жіночі соціальні ролі в парадигмі культурної пам’яті. Кременецькі корпоративні студії: [науковий часопис / ред.: Д. Чик, О. Пасічник]. Випуск ХІ. Кременець, 2021. С. 7 – 16.
 32. . Belimova T. «Places of remembrance» in «A God in ruins» novel by Kate Atkinson. Astrea ISSUE 2 (1), 2021. URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/astraea/issue/view/262
 33.  Belimova T. Early time in The Novel «Chocolat» by Joanne Harris. Literary Studies: History, Perspectives and Challenges. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities.Tbilisi, 2021. P. 7 – 9.

 Художні твори: 

 1. Белімова Т. Київ.ua: Роман. Харків: КСД, 2013. 256 с.
 2. Белімова Т. Вільний світ: Роман. Харків: КСД, 2014. 272 с.
 3. Белімова Т. Трояндовий джем. Збірка оповідань. Київ: Брайт Букс, 2015. 120 с.
 4. Белімова Т., Процайло А. Яйце-Райце, Або Мільйон на мрію. Роман-шоу. – Київ: Брайт Букс, 2016. 280 с.
 5. Белімова Т. Винуваті люди: Роман. Харків: КСД, 2021.

Участь у колективних збірках малої прози: 

 1. Львів. Кава. Любов. Збірка оповідань. Харків: КСД, 2015. 272с.
 2. Львів. Смаколики. Різдво. Збірка оповідань. – Харків: КСД, 2015. 256 с.
 3. Україна в мені. Збірка малої прози. Львів: Апріорі, 2015. 100 с.
 4. Львів. Вишні. Дощі. Збірка оповідань. Харків: КСД, 2017. 192 с.
 5. Пазли нашого буття. Збірка оповідань. Серія «5 зірок» / Іванцова Міла , Воронина Леся , Положій Євген , Белімова Тетяна , Куява Жанна – Київ: КМ-Букс. 304 с.
 6. Залізниці. Потяги. Вокзали. Збірка оповідань. Серія «Дорожні історії». – Київ: КМ-Букс. 240 с.
 7. Львів. Пані. Панянки. Збірка оповідань. Харків: КСД, 2018. 320 с.
 8. Львів. Шоколад. Кам’яниці. Збірка оповідань. Харків: КСД, 2020. 256 с.
 9. Львів. Пристрасті. Таємниці. Збірка оповідань. Харків: КСД, 2021. 304 с.

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

11

Дні Шекспіра в Україні

Проєкт "Дні Шекспіра в Україні"...

NEWSKIT_квітня

28

Вітаємо Людмилу Тарнашинську!

27 квітня на засіданні Загальних...

NEWSKIT_березня

28

Вітаємо Ростислава Радишевського!

Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...