Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 

Наші видання

kanon.jpg

Белімова Тетяна Валеріївна

Науковий співробітник відділу зарубіжних і слов’янських літератур

Кандидат філологічних наук, доцент

Публікації:

Посібники:

 1. Белімова Т. Проза українського модернізму 20-х рр. ХХ ст.: Навчальний посібник. Київ: Університет «Україна», 2007. 152 с.
  2. Белімова Т. Проза українського модернізму 20-х рр. ХХ ст.: Навчальний посібник. Друге видання, змінене й доповнене. Київ: Університет «Україна», 2015. 160 с. (Гриф МОН, Лист МОН № 1/11-5403 від 21.06.2010 р.) (навчальне видання).

Статті: 

 1. Белімова Т. Особливості малої прози Віктора Домонтовича (спільні риси з малою прозою Івана Франка). Літературознавчі студії. Випуск 2. Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2002. С. 23 – 26.
 2. Белімова Т. Дискурс Ф.Ніцше як один із дискурсів тексту роману Віктора Домонтовича «Дівчина з ведмедиком». Вісник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. Вип. 14. Київ, 2003. С. 7 – 11.
 3. Белімова Т. Інтертекстуальний опис структурних особливостей текстів інтелектуально-філософських романів В.Домонтовича. Наука і сучасність. Зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгомванова. Київ, 2004. Том. 44. С. 157 – 170.
 4. Белімова Т. Контекст і метатекст літературного твору (на матеріалі романів В. Домонтовича). Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 7. Київ: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН Українки, 2005. С. 14 – 17.
 5. Белімова Т. Знаковість заголовків інтелектуальної прози 20-х рр. ХХ ст. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 12. Київ: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН Українки, 2006. С. 62 – 65.
 6. Белімова Т. Синтез засобів авангардного прозописьма з ідеологемами соцреалізму в романі Гео Шкурупія «Двері в день». «Антипролог». Зб. наук. праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. Київ: Видавничий дім «Стилос», 2007. С. 429 – 438.
 7. Белімова Т. Щастя як онтологічна категорія в прозі Григорія Сковороди та Віктора Домонтовича. «Григорій Сковорода – духовний орієнтир для сучасності». Кн. 1. Зб. наук. праць Переяслав-Хмельницьких
  13-х Сковородинівських читань. Київ: «Міленіум», 2007. С. 15 – 23.
 8. Белімова Т. «Стежка в траві. Житомирська сага» Валерія Шевчука та «Сага про Форсайтів» Джона Голсуорсі: спільні та відмінні риси поетики. «Волинь – Житомирщина». Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. № 20. Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010. С. 28–32.
 9. Белімова Т. Художній універсум поезії Наталії Бойко. Література: класична спадщина і сучасність / За ред. О. Н. Мушкудіані. Київ: КиМУ, 2012. С. 57 – 74.
 10. Белімова Т. П’ятдесят відтінків сірості, темряви і свободи, або експлуатація популярних казкових наративів у сучасній художній прозі. «У тридев'ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа. Матеріали Міжнародної наукової конференції (25 – 26 вересня 2014 р.): зб. / [ред.-упор. С.С.Журавльова]. Бердянськ, 2014. С. 18 – 20.
 11. Белімова Т. «Людвисар» Богдана Коломійчука у контексті української химерної прози. Українська мова і література в школах України. 2015. № 1 – 2. С. 22–24.
 12. Белімова Т. «Заплакана Європа» Наталки Доляк – роман-симптом сучасної української літератури. Українська мова і література в школах України. 2015. № 3. С. 7 – 9.
 13. Белімова Т. Автобіографізм як художній прийом і літературна маска у малій прозі (М.Коцюбинський, М.Іванцова). Літературознавчі студії: зб. наук. праць. Вип. 40. Ч. І. Київ: ВП «Київський університет», 2015. С. 134 – 139.
 14. Белімова Т. Історія української літератури 70-90-х рр. ХІХ ст.: Навчально-методичний комплекс. Київ: Університет «Україна», 2015. – 52 с.
 15. Белімова Т. Образ повстанця в сучасному українському історичному романі (В. Шкляр «Чорний Ворон. Залишенець», А.Кокотюха «Справа отамана Зеленого. Українські хроніки 1919 р.»). Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. Випуск 27. Київ: «Освіта України», 2015. С. 250 – 257.
 16. Белімова Т. Образ села в романах Марії Матіос і Люко Дашвар. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. О. С. Філатової. № 2 (16), жовтень 2015. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. С. 15 – 20.
 17. Белімова Т. Тіло як вихідний код і сюжетотворчий елемент у сучасній українській прозі. Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транс культурні виміри. Збірник наукових праць. Вип. 12. / гол. ред. Н. О. Висоцька. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2015. С. 40 – 51.
 18. Белімова Т. Топос Львова в сучасній українській прозі. Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. праць (філол.науки) / Київ. ун-т ім. Б.Грінченка ; редкол.: О.Є.Бондарева, О.В. Єременко, І.Р.Буніятова та ін. Київ: Київ. ун-т ім.. Б.Грінченка, 2015. С. 3 – 6.
 19. Белімова Т. Традиційний український міфопростір у фантастичних романах Дари Корній «Зворотній бік світла» і «Зворотній бік темряви». Слов’янська фантастика. Збірник наукових праць. Київ: «Освіта України», 2015. С. 25 – 32.
 20. Белімова Т. Художні твори про російсько-українську війну: жанровий вимір. Літературознавчі студії: зб. наук. праць. Вип. 47. Київ: ВП «Київський університет», 2015. С. 21–27.
 21. Белімова Т. На балу чудовиськ, або Стрімкий і несподіваний перехід від мелодрами до горору. Дивослово. Українська мова й література в навчальних закладах. 2016. №6. С. 60–63.
 22. Белімова Т. Пісенний вимір поетичного світу Тараса Шевченка. Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. Випуск 19. За матеріалами Міжнародного круглого столу «Всесвіт Тараса Шевченка» до 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка (11 – 13 березня 2015 року). Київ: ВПЦ: «Київський університет», 2016. С. 240 – 248.
 23. Белімова Т. Сучасна мала проза: комерційний аспект. Слово і Час. 2017. № 3. С. 114 – 118.
 24. Белімова Т. Після ночі завжди приходить день. Слово і Час. 2017. № 6. С. 113 – 116.
 25. Белімова Т. Від синдрому підсніжника до будинку, де зцілюють серця: творчість Ольги Деркачової. Слово і Час. 2017. № 8. С. 84 – 89.
 26. Белімова Т. Алхімія слова: вимір сучасного українського бестселера. Слово і Час. 2017. № 11. С. 22–31.
 27. Белімова Т. «Клавка» – роман про літературу, кохання і Київ. Слово і Час. 2019. № 10. С. 116 – 123.
 28. Белімова Т. Корпоративна етика передбачає блискучу чілку, або Віра завжди рятує всіх. Слово і Час. 2019. № 12. С. 91 – 95.
 29. Белімова Т. Презентація науково-довідкового видання «Коронація слова» в Національному музеї літератури України. Слово і Час. 2019. № 12. С. 116 – 119
 30. Белімова Т. Множинна інтерпретація пам’яті як спосіб конструювання тексту (роман Кейт Аткінсон «Життя за життям»). Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Випуск 21, том 2. Хмельницький, 2021. С. 12 – 16.
 31. Белімова Т. Жіночі соціальні ролі в парадигмі культурної пам’яті. Кременецькі корпоративні студії: [науковий часопис / ред.: Д. Чик, О. Пасічник]. Випуск ХІ. Кременець, 2021. С. 7 – 16.
 32. . Belimova T. «Places of remembrance» in «A God in ruins» novel by Kate Atkinson. Astrea ISSUE 2 (1), 2021. URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/astraea/issue/view/262
 33.  Belimova T. Early time in The Novel «Chocolat» by Joanne Harris. Literary Studies: History, Perspectives and Challenges. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities.Tbilisi, 2021. P. 7 – 9.

 Художні твори: 

 1. Белімова Т. Київ.ua: Роман. Харків: КСД, 2013. 256 с.
 2. Белімова Т. Вільний світ: Роман. Харків: КСД, 2014. 272 с.
 3. Белімова Т. Трояндовий джем. Збірка оповідань. Київ: Брайт Букс, 2015. 120 с.
 4. Белімова Т., Процайло А. Яйце-Райце, Або Мільйон на мрію. Роман-шоу. – Київ: Брайт Букс, 2016. 280 с.
 5. Белімова Т. Винуваті люди: Роман. Харків: КСД, 2021.

Участь у колективних збірках малої прози: 

 1. Львів. Кава. Любов. Збірка оповідань. Харків: КСД, 2015. 272с.
 2. Львів. Смаколики. Різдво. Збірка оповідань. – Харків: КСД, 2015. 256 с.
 3. Україна в мені. Збірка малої прози. Львів: Апріорі, 2015. 100 с.
 4. Львів. Вишні. Дощі. Збірка оповідань. Харків: КСД, 2017. 192 с.
 5. Пазли нашого буття. Збірка оповідань. Серія «5 зірок» / Іванцова Міла , Воронина Леся , Положій Євген , Белімова Тетяна , Куява Жанна – Київ: КМ-Букс. 304 с.
 6. Залізниці. Потяги. Вокзали. Збірка оповідань. Серія «Дорожні історії». – Київ: КМ-Букс. 240 с.
 7. Львів. Пані. Панянки. Збірка оповідань. Харків: КСД, 2018. 320 с.
 8. Львів. Шоколад. Кам’яниці. Збірка оповідань. Харків: КСД, 2020. 256 с.
 9. Львів. Пристрасті. Таємниці. Збірка оповідань. Харків: КСД, 2021. 304 с.

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

30

25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)

У рамках відзначення 25-річчя Українського...

NEWSKIT_травня

25

Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві

Монографія докторки філологічних наук, член-кореспондента...