УкраїнськаEnglish
21 травня в актовій залі Національного ботанічного саду ім.
  Відбудеться 22 травня 2017 року у Великій концертній
Шановні колеги і друзі! Запрошуємо Вас відвідати заходи
Колектив Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
Колектив Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
  Благодійна лекція з метою збору коштів на лікування
      Шеститомна «Шевченківська енциклопедія» (томи 5 і
 • Гоголезнавчі студії / Ніжин. держ. ун-т імені М. Гоголя, Гоголезнавчий центр ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Вип. VI (23). – [Ніжин] : [ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея»], 2017. – 484 с. – (Гоголезнавчі студії).
  Гоголезнавчі
      У збірник
 • Дні науки. Весна
  Дні науки.
  21 травня в актовій
 • Вечір пам‘яті Тараса Шевченка
  Вечір пам‘яті
    Відбудеться 22
 • Презентація книги Андрія Топачевського «З Божого Саду. Рослини і тварини у Святому Письмі»
  Презентація
  16травня 2017 року
 • Дні науки. Весна
  Дні науки.
  Шановні колеги і
 • Світла пам‘ять Олені Дубініній
  Світла пам‘ять
  Колектив Інституту
 • Купуючи книжку, рятуєш життя!
  Купуючи
  Колектив Інституту
 • БИКІВНЯ – ВІД ТЕРИТОРІЇ СМЕРТІ ДО МІСЦЯ ПАМ’ЯТІ
  БИКІВНЯ – ВІД
    Благодійна
 • «Шевченківська енциклопедія» - лідер рейтингу «Книжка року 2016»
  «Шевченківська
        Шеститомна
 • Шевченкознавчий семінар до 100-річчя від дня народження Юрія Івакіна
    26 січня 2017
 

Наші видання

amerykanci.jpg

Дроздовський Дмитро Ігорович

Кандидат філологічних наук, докторант, науковий співробітник.

Наукові інтереси:

 • рецептивні студії (рецепція шекспірівського дискурсу в українській літературі ХХ-ХХІ ст.);
 • дослідження англійської прози кін. ХХ – поч. ХХI ст. (А.С. Байатт, М. Геддон, М. Драббл, Д. Лодж, І. Мак’юен та ін.);
 • нейроестетика як напрям у пост-постмодерній культурі та літературі;
 • українська література 2000-х рр. : естетичні орієнтири та наратологічні стратегії.

Вибрані праці:

Монографія:

Між «демонічним» та «історіософським»: Вільям Шекспір у рецептивних проекціях від МУРу до після-постмодерну : Монографія. — К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. — 108 с.

Статті:

  Стратегії фрагментації наративу в романі «Хмарний атлас» Д. Мітчелла: дискурс після-постмодерну // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. / Київ. нац. ун-т. ім. Т. Шевченка, Ін-т філології / ред. кол. Л.В. Грицик (голова) [та ін.]. — К., 2015. — С. 113-122 (0,8 друк. арк.).

·   Антропологічний дискурс англійського модерністського роману: синергетичне потрактування // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. — 2015. — № 4. — С. 108-113 (0,5 друк. арк.). [Рецензія на монографію: Бандровська О. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману].·    

 ·   Стратегії функціонування «Свого» і «Чужого» в сучасному соціокультурному середовищі: імаґологічні проекції та методологічні зауваги // УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХХ-ХХІ: СОЦІОАНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Збірник наукових праць. За редакцією проф. М. Гримич / Науково-дослідний інститут українознавства МОН України. — К. : Дуліби, 2015. — С. 46-61 (1,1 друк. арк.).

·   ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ КОНСТАНТИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ДИСКУРСУ ВІРИ РІЧ // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. Випуск вісімнадцятий. За матеріалами Шевченківського міжнародного літературного конгресу, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка (10–12 березня 2014 року) / ред. кол. Г.Ф. Семенюк (голова) [та ін.]. — К. : ВП «Київський університет», 2015. — С. 354-363 (0,6 друк. арк.).

·     Las estrategias del uso de narrativo histórico en post-postmodernismo (en las novelas de M. Vargas Llosa)// Las Actas del V Congreso de la Asociación de Hispanistas de Ucraniaen Dnipropetrovsk, 2015. — P. 12-22 (0,6 друк. арк.).

·     Карнавалізація тіла як форма антиколоніальної децентрації (на матеріалі «Енеїди» І. Котляревського) // Тіло як вистава: мистецькі проекції : [збірник наукових статей] / [гол. ред. М. Варикаша]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2015. – С. 154-159 (0,6 друк. арк.).

 ·    Репрезентація травматизованої ідентичності у романі «A Short History of Tractors in Ukrainian» М. Левицької: імагологічні експлікації у дискурсі після-постмодерну // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. / Київ. нац. ун-т. ім. Т. Шевченка, Ін-т філології / ред. кол. Л.В. Грицик (голова) [та ін.]. — К., 2015. — С. 75-85 (1 друк. арк.).

·   «Нетрадиційне у традиційному»: стратегії трансмедіального аналізу на матеріалі сучасних кінотекстів // Філологічні семінари. Інтермедіальність: теорія і практика. Вип. 19. Зб. Наук. праць / ред. кол. М.К. Наєнко (голова), Н.І. Бернадська (секретар) [та ін.]. — К. : Логос, 2016. — С. 90-100 (2 друк. арк.).

·  Modernismo español y latinoamericano en los esquemas post-posmodernos // Las Actas del VI Congreso de la Asociación de Hispanistas de Ucrania en Mykolaїv. — Р. 97-105 (0,6 друк. арк.).

·  Шекспірівський дискурс модерності: версія Ігоря Костецького // Всесвіт. — 2013. — № 1/2. — С. 226-236.

·  Сучасний британський роман після «9/XI»: модель Іена Мак'юена // Слово і час. — 2013. — № 4. —  С.72-78.

·  Time After the End: New Frontiers for Comparative Studies // Expanding the Frontiers of Comparative Literature. Papers of the XIX International Comparative Literature Association Congress. Vol. II. — Seoul : Chung-Ang University Press, 2013. — Р. 281-290.

·  Meta-modernity after post-: Trans-opposition or hyper-contamination? // Materials of the Baku International Humanitarian Forum. 4-5 October 2012. — Baki : “Şərq-Qərb”, 2013. — P. 207-213.

·  Postmodern Literature: Ruined Aesthetics or New Frontiers? // Journal of Literature and Art Studies. — Vol. 1. Number 2. — August 2011. — Р. 132-143.

·  The Life after the End: Dialogues with the Classics // The International Journal of the Humanities. — Vol.8, Number 12. — 2011. — P. 111-120.

·  Шекспірівські шукання в українській еміграційній літературі: імпровізація, співтворчість, абсурдність // Питання літературознавства. — Чернівці. — 2011. — С. 222-230.

·  Діалог із Шекспіром : визначення домінанти художнього мислення В. Шекспіра в компаративному аспекті // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — Випуск 16. — К. : Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, 2010. — С. 202-208.

·  Між Шевченком і Шекспіром : світоглядно-естетична платформа мистецького українського руху // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. — 2010. — N 11/12. — С. 90-98.

·  Поетика й філософія шекспірівського тексту в художній концепції Ігоря Костецького: компаративістський аспект // Studia methodologica. — Випуск 30. — Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. — С. 127-134.

·  Рецепція В. Шекспіра в художньому полі МУРу: філософія, політика, естетика // Новітня філологія. — Вип. 37. — Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. — С. 228-245 (1 д.а.).

·  Романтична рецепція Шекспіра (на прикладі творчості Ґете, Шеллінга і Новаліса) // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. — 2010. — №3. — С. 4-13.

·  Сонети Емми Андієвської як вияв катахретичної свідомості // Слово і Час. — № 10. — К. : Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, 2009. — С. 26-38.

·  Рівні художнього образу: на прикладі державця в історичних хроніках В. Шекспіра // Світова література на перехресті культур і цивілізацій : [Збірник наукових праць. Вип. 1] ; [ред. В.П. Казаріна]. — Сімферополь : Кримський Архів, 2008. — С. 226-234.

Оголошення

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ