Українська
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
Колектив Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка з
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 • «Шевченківська енциклопедія. Образотворча спадщина». Презентація видання
  «Шевченківська
  У Національному
 • Відійшов у Позасвіти Дмитро Сергійович Наливайко
  Відійшов у
  Колектив Інституту
 • Україна прощається з Дмитром Павличком, поетом, що стояв біля витоків шістдесятництва і Незалежності.
  Україна
  Колектив Інституту
 • Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі: Репрезентації магії у спектрі медіа
  Теоретичні
  A miracle is
 • Довкола “Акордеона”: мистецько-наукова зустріч із акад. Миколою Жулинським у Львові
  Довкола
  20 грудня 2022 року
 

Наші видання

ovcharenko.jpg

Дроздовський Дмитро Ігорович

Кандидат філологічних наук, докторант, науковий співробітник.

Наукові інтереси:

 • теорія постпостмодернізму;
 • дослідження англійської прози поч. ХХI ст. (Д. Мітчелл, М. Геддон, І. Мак’юен, А. Фоулдс, Дж. Робертсон та ін.): світоглядно-філософські орієнтири та наративні стратегії;
 • рецептивні студії (рецепція шекспірівського дискурсу в українській літературі ХХ-ХХІ ст.).

Вибрані праці:

Монографія:

Проблемно-тематичні комплекси й філософсько-естетичні параметри британського постпостмодерністського роману ; [відп. ред. П. В. Іванишин] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. Київ : Саміт-книга, 2020. 462 с.

Компетентності літератури. Київ : Саміт-книга, 2019. 180 с.

Між «демонічним» та «історіософським»: Вільям Шекспір у рецептивних проекціях від МУРу до після-постмодерну. Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. 108 с.

Переклади:

Федеріко Ґарсія Лорка. Чотири короткі п'єси ; з ісп. пер., передмова та примітки Д.Дроздовського. Київ : Університетське видавництво “Пульсари”, 2017.

Статті:

Реалізація концепту «розум» («мозок») у романах «Портрет Доріана Ґрея» О. Вайлда й «Субота» І. Мак’юена: типологічне зіставлення // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, Том 33 (72), № 1, Ч. 3, 2022, с. 37-42 https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.1-3/07

Конфігурації переходу постмодернізму в постпостмодернізм: теоретичні ревізії на матеріалі сучасного британського роману // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, Том 33 (72), № 2, Ч. 2, 2022, с. 213-219 https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.2-2/33

Метажанровий патерн містерії у системі родо-видо-жанрової літературної вертикалі // Південний архів (філологічні науки), 2021, № 85, с. 128-132 (0,7 друк. арк.). Режим доступу: https://doi.org/10.32999/ksu2663-2691/2021-85-21 

Parabolic Realism in Discourse on Contemporary Ukrainian Fiction // The International Journal of Literary Humanities, 2021, № 1, с. 181-192 (1 друк. арк.). Режим доступу: https://doi.org/10.18848/2327-7912/cgp/v19i01/181-192  (індексовано в базі SCOPUS).

Антропоценна проблематика в романі «Міністерство граничного щастя» А. Рой  // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. 2021. № 1: 237-243 (0,5 друк. арк.). Режим доступу: DOI https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-1-33

Репрезентація «галюцинаторного реалізму» в романах Мо Яня // «Китаєзнавчі дослідження», 2021, № 2, с. 124-135 (1 друк. арк.). Режим доступу: https://doi.org/10.51198/chinesest2021.02.102

Репрезентація проблемно-тематичного комплексу “фінанси” в сучасному британському романі // Питання літературознавства, 2020, № 102, с. 148-163 (0,5 друк. арк.). Режим доступу: https://doi.org/10.31861/pytlit2020.102.148

Drozdovskyi D., Ivanyshyn P., Prykhodko O. The Irish Experience of Identity Representation: M. J. Hyland’s “Carry Me Down” //Journal of History Culture and Art Research, 2020, № 4, с. 262-275 (0,8 друк. арк.). Режим доступу: https://doi.org/10.7596/taksad.v9i4.2784  (індексовано в в базі Web of Sciences).

Historical Measures and Philosophical Features of British Post-Postomodernism: Outlining the Concept of «Connectedness» // Англістика та американістика, 2020, № 17, с. 97-103 (0,5 друк. арк.). Режим доступу: https://doi.org/10.15421/382017  

Містеріальний жанровий патерн роману “The Truth About These Strange Times” Адама Фоулдса. Львівський філологічний часопис, 2020. (8), с. 65-70 (0,5 друк. арк.). Режим доступу: https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.10

Transculturation, connectedness and “alien” Home as an archetypal concept in post-postmodern fiction // Modern philology: promising and priority areas for scientific researches: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. P. 23-40 (1 друк. арк.) (монографія надрукована у видавництві, що належить до категорії „C” в «Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE)» і прирівняна до публікації Scopus/WoS). https://doi.org/10.36059/978-966-397-194-0/23-40

Дискурс реалізмів у сучасній британській теорії літератури // Закарпатські філологічні студії. 2020. Випуск 13. Том 3. С. 215-220 (0,5 друк. арк.). https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2020.13-3.39

Дискурс транскультурації в сучасних британських романах: ревізія архетипу Дому // Філологічний дискурс. Збірник наукових праць. 2020. Випуск 10. С. 39-50 (0,5 друк. арк.); DOI: https://doi.org/10.31475/fil.dys.2020.10.04

Критика постмодернізму з позиції постпостмодернізму: ревізія дискурсу симулякрів у британському романі // STUDIA PHILOLOGICA. Збірник наукових праць. Випуск 13. 2020. С. 112-119 (0,5 друк. арк.); DOI: https://doi.org/10.28925/2311-2425.2019.13.16

Художній світ британського постпостмодерністського роману як чинник наукового пізнання дійсності // Актуальні питання гуманітарних наук, 2020, № 31, с. 333-338 (0,6 друк. арк.); https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/31.213810

Особливості переходу постмодернізму в постпостмодернізм у британському та американському романах // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020, № 30, с. 165-171 (0,6 друк. арк.); https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/30.212302

Метамодерністська модель фемінізму в романі «Ущелина» Доріс Лессінґ // Записки з романо-германської філології, 2020, № 1(44), с. 375-387 (0,8 друк. арк.); https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211030

Теорія постпостмодерністського британського роману: систематизація відмінностей // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020, № 29, с. 10-16 (0,6 друк. арк.); https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/29.209418

Трансформація паттернів колективного несвідомого як чинник формування метажанрової форми містерії // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020, № 28, с. 82-88 (0,6 друк. арк.); https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/28.208558

Дискурс реалізмів як маркер  постпостмодерності: британська  теоретична рецепція реалістичного письма в парадигмі постпостмодерністського роману // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія.  – 2020. – № 1, частина 4. – С. 96-102 (0,6 друк. арк.); https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.1-4/18

Взаємодія «agency» й «connectedness» як чинник містеріального паттерну британського постпостмодерністського роману // Закарпатські філологічні студії. 2020. Випуск 14. Том 3, с. 253-258 (0,5 друк. арк.); https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2020.14-2.47

Дроздовський Д.І. Репрезентація  наративної ідентичності в постпостмодерністських романах «Дивний випадок із собакою вночі» М. Геддона та «Угамуйте мене» М.Дж. Гайленд» для фахового наукового журналу // Міжнародний філологічний часопис. – 2020. – № 11(1). – С. 41-49 (0,7 друк. арк.). DOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2020.01.041

Мотив дороги як чинник розгортання світу в космогонічних сюжетах грецької міфології (до питання про містерію як метажанрову форму) // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. – 2020. – Том 31 (70), №2, частина 4. – С. 40-45 (0,6 друк. арк.); DOI https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.2-4/07

Drozdovskyi D., Chernyshova S. Psychic Principles of Constructing Reality in Post-Postmodernistic Novels // Modern Journal of Language Teaching Methods. – 2019, May. – P. 143-154 (1 друк. арк.). – Режим доступу: http://mail.mjltm.org/article-1-348-en.html;

 «Воскресіння» суб’єкта в англійському постпостмодерністському романі: особливості (пост)реалістичної репрезентації соціальних проблем // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. П Біскуп (гол. ред.) та ін.]. — Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019. — №10. — С. 62-70;

Містеріальний шлях Короля Ліра в неофабулістській репрезентації Роналда Гарвуда: обриси англійського (пост)постмодернізму // Записки з романо-германської філології [Одеський національний університет імені І. І. Мечникова]. – Випуск 1(42). – Одеса: КП ОМД, 2019. – С. 153-160;

Дискурс суб’єктності в англійському постпостмодерністському романі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2019. – Випуск 38. – С. 194-198;

Репрезентація  наративної ідентичності в постпостмодерністських романах «Дивний випадок із собакою вночі» М. Геддона та «Угамуйте мене» М.Дж. Гайленд // Національна ідентичність в мові і культурі: збірник наукових праць / за заг. ред.. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Талком, 2019. – С. 159-164;

Аутичне мислення протагоніста роману «Дивний випадок із собакою вночі» М. Геддона як вияв постпостмодерністського гуманізму: досвід неокантіанства // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство ; за ред. д. ф. н. М. П. Ткачука – Тернопіль: ТНПУ, 2018. – Вип. 49. – С. 186-203;

Дискусійність метамодернізму в аспекті теорії постпостмодернізму // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2018. – Вип. 3-4 (89-90). – С. 58-71;

 Аутичне мислення як вияв постпостмодерністського світогляду (на матеріалі роману «Дивний випадок із собакою вночі» Марка Геддона) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – 2018. – №38. – С. 59-66 (0,8 др. арк.);

Drozdovskyi D. Disordered identity in M. Lewycka’s novel A Short History of Tractors in Ukrainian: imagological explications and metamodern outlines // Trauma kulturowa jako palimpsest. VI/2017; redaktor naczelna prof. dr. hab. Agnieszka Matusiak. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. – s. 293-308;

Стратегії фрагментації наративу в романі «Хмарний атлас» Д. Мітчелла: дискурс після-постмодерну // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. / Київ. нац. ун-т. ім. Т. Шевченка, Ін-т філології / ред. кол. Л.В. Грицик (голова) [та ін.]. – К., 2015. – С. 113-122 ;

Опозиція метафізичного й авангардного мистецтва в повісті «Вежа з чорного дерева» Дж. Фаулза // Питання літературознавства. Випуск 88. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2014. – С. 106-116 ;

Антропологічний дискурс англійського модерністського роману: синергетичне потрактування // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. — 2015. — № 4. — С. 108-113 (0,5 друк. арк.). [Рецензія на монографію: Бандровська О. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману].·    

Карнавалізація тіла як форма антиколоніальної децентрації (на матеріалі «Енеїди» І. Котляревського) // Тіло як вистава: мистецькі проекції : [збірник наукових статей] / [гол. ред. М. Варикаша]. – Бердянськ : ФОП Ткачук О. В., 2015. – С. 154-159 (0,6 друк. арк.).

«Нетрадиційне у традиційному»: стратегії трансмедіального аналізу на матеріалі сучасних кінотекстів // Філологічні семінари. Інтермедіальність: теорія і практика. Вип. 19. Зб. Наук. праць / ред. кол. М.К. Наєнко (голова), Н.І. Бернадська (секретар) [та ін.]. — К. : Логос, 2016. — С. 90-100 (2 друк. арк.).

Сучасний британський роман після «9/XI»: модель Іена Мак'юена // Слово і час. — 2013. — № 4. —  С.72-78.

Time After the End: New Frontiers for Comparative Studies // Expanding the Frontiers of Comparative Literature. Papers of the XIX International Comparative Literature Association Congress. Vol. II. — Seoul : Chung-Ang University Press, 2013. — Р. 281-290.

Романтична рецепція Шекспіра (на прикладі творчості Ґете, Шеллінга і Новаліса) // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. — 2010. — №3. — С. 4-13.

Сонети Емми Андієвської як вияв катахретичної свідомості // Слово і Час. — № 10. — К. : Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, 2009. — С. 26-38.

Публіцистика:

Слово про Віталія Дончикка (з нагоди 90-ліття) // Українська літературна газета. 2022. №5-6 (323-324). Електронна версія: http://knpu.gov.ua/content/dmitro-drozdovskii-%C2%ABslovo-pro-v%D1%96tal%D1%96ya-donchika%C2%BB

Світ, підсвічений сльозою. Передмова // Харитонова Раїса. Перетинаючи межу: поезії. Кив, 2021. С. 3-12.

Трагедія з чужої волі: театр ім. І. Франка представив прем’єру вистави Івана Франка «Украдене щастя» // Україна молода. 10.03.2021. Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/3703/164/155137/

 «Будь зобов’язаний собі лише самому!». Про «Сірано» Е. Ростана // Всесвіт. 2021. №1-2. С. 250-253.

 «Аварія»: на бенкеті (пост)правди: до 100-річчя Ф. Дюрренматта // Всесвіт. 2021. №1-2. С. 269-272.

«Не знання породжують віру…»: рецензія на дебютний роман Олександра Козинця «Картка Марії» // Україна молода. 16.02.2021. Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/3694/164/154512/

«Борис Шалагінов. Із роздумів про літературу та сучасність». До 75-річого ювілею літературознавця Бориса Борисовича Шалагінова  // Всесвіт. – 2019. – №3-4. – С. 156-162; 

Кларісе Ліспектор: алхімічне самовираження у любові; післямова // Ліспектор К. Записки для молоді: про написане і пережите; з португ. Н. Пнюшкова. – К. : Видавництво Анетти Антоненко, 2019. – С. 86-95 (0,9 друк. арк.).

«Фаворитка»: історія сексуальності й воля до влади у постпостмодерній версії старої доброї Англії. Ревізія англійського життя початку XVIII століття (Moviegram, 27.05.2019). – Режим доступу: https://moviegram.com.ua/the-favourite-analyse/

Інтелект на зламі епох (пам’яті Соломії Павличко) // Українська літературна газета. – 2018. – 28 груд. (№ 26). – С. 3.

День завдовжки в життя: між болем і дивом [післямова] // Parasol: соціальний арт-проект. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.  –  C. 159-174 (0,8 др. арк.);

Рухомий літпотік життя: історія та історії Віталія Дончика  // Слово і Час. — 2017. — №4. — С. 14-23 .

Пам'ять культур: досвід посттоталітарного розриву // Слово і час. –  2017. –  № 9. – С.118-123.

«‘…fecundity of spring and fire’: Ihor Pavlyuk’s Metamodernism» // Pavlyuk I. A Flight Over the Black Sea / translated by Steve Komarnyckyj. — London : Envoi, 2014. — P. 14-19. 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

11

Дні Шекспіра в Україні

Проєкт "Дні Шекспіра в Україні"...

NEWSKIT_квітня

28

Вітаємо Людмилу Тарнашинську!

27 квітня на засіданні Загальних...

NEWSKIT_березня

28

Вітаємо Ростислава Радишевського!

Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...