УкраїнськаEnglish
В Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 5
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО
19-21 червня 2019 року в Інституті літератури ім. Т. Г.
31 травня 2019 року в Музеї книги і друкарства України
24 травня 2019 року Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка
23 травня 2019 року в рамках «Книжкового Арсеналу»
25 травня в Музеї шістдесятництва відбулися Дні науки, у
 • Дев’ятий шевченкознавчий семінар
  Дев’ятий
  В Інституті
 • Дев’ятий шевченкознавчий семінар:  до 85-річчя від дня народження Миколи Павлюка (1934–2011)
  Дев’ятий
  Дев’ятий
 • Художньо-інтелектуальний синкретизм творчості Валерія Шевчука
  НАУКОВИЙ ЦЕНТР
 • «У полі літературознавства “ставав на кожну ниву”: до 90-річчя від дня народження Ф.П.Погребенника»
  «У полі
  25 червня 2019 в
 • XV Міжнародна наукова конференція молодих вчених
  XV Міжнародна
  19-21 червня 2019
 • Презентація книги Івана Кошелівця «Можна одверто? або Туга за катарсисом».
  Презентація
  6 червня 2019 року
 • Звитяжець української медієвістики
  Звитяжець
  31 травня 2019 року
 • Модернізм. Фемінізм. Орієнталізм. Пам’яті Соломії Павличко
  Модернізм.
  24 травня 2019 року
 • Шевченко на кожен день
  Шевченко на
  23 травня 2019 року
 • Весняні Дні науки – 2019
  Весняні Дні
  25 травня в Музеї
 

Наші видання

kuznietsov.jpg

Сквіра Наталія Михайлівна

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник.

Наукові інтереси:

 • російська література XIX-XXI ст.;
 • творчість Гоголя;
 • компаративні дослідження.

Вибрані праці:

Монографія: 

Проблеми поетики другого тому „Мертвих душ” Миколи Гоголя.

Статті:

 • Біблійна традиція у створенні психологічного портрету персонажів (на прикладі другого тому „Мертвих душ” Миколи Гоголя // Слово і час. – К., 2007. – № 8.
 • Функции евангельской притчи во втором томе «Мертвых душ» // Н.В. Гоголь и славянский мир (русская и украинская рецепции): Сб. статей. – Томск, 2008. – Вып. 2.
 • Другий том „Мертвих душ” Миколи Гоголя: проблеми поетики // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – К., 2009. – Вип. 14.
 • „Да мещет пастырь, как камнем, грозным словом…” („Лествиця” Іоанна Лествичника та другий том „Мертвих душ” Миколи Гоголя) // Гоголезнавчі студії. – Ніжин, 2009. – Вип. 1 (18).
 • Рукописи и продолжения второго тома „Мертвых душ” Николая Гоголя: мифы и реалии // От текста к контексту: межвузовский сборник научных работ. – Ишим, 2010. – Вып. 9.
 • Концепт «книга» во втором томе «Мертвых душ» Николая Гоголя // Книга и мировая культура: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. Омск: Вариант-Омск, 2010. С. 369371.
 • «Кроме доселе напечатанного, ничего не существует из моих произведений» (Про «Мертві душі. Закінчення поеми М. В. Гоголя “Пригоди Чичикова”» А. Є. Ващенка-Захарченка та про другий том поеми, відтворений Ю. А. Авакяном) // Література та культура Полісся. – Вип. 62. Організації та творчі об’єднання  XIXXX ст. і їх діячі в регіональному та всеукраїнському контексті. – Ніжин, 2011. – С. 14–25.
 • Поняття жіночої «краси» й еволюція жіночого образу в пізнього Гоголя // VIII Міжнародний театральний фестиваль жіночих монодрам «Марія». Матеріали Міжнародної науково-мистецької конференції «Магія культур. Магія Гоголя». – К., 2011. 
 • «…Впрочем, до Гоголя всякому далеко…» (рецепція другого тому «Мертвих душ» у творах «Садівник у засланні» Кіра Буличова та «Зустріч у дорозі» Анни Зегерс)//Література та культура Полісся [Текст]: збірник наукових праць. Вип. 65. Соціальні аспекти регіонального та загальноукраїнського історико-культурного розвитку / Відп. ред. та упоряд. Г. В. Самойленко; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2011.С. 20–26.
 • Функції євангельської притчі у другому томі «Мертвих душ» Миколи Гоголя // Благородний вимір наукового подвижництва: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К.: Наук. думка, 2012. – С. 54-59.
 • SkviraN. ProblemsofPoeticsoftheSecondVolumeofNikolayGogols «DeadSouls» // Література та культура Полісся [Текст]: збірник наукових праць. Вип. 72/ Відп. ред. та упоряд. Г. В. Самойленко; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013.С.1921.
 • Тарас Шевченко і російська література XVIII – першої третини XIX ст. // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. IV(166)C. 360364.
 • Про ще один список другого тому «Мертвих душ» // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 18. – Т. 1 (176) – C. 428434.
 • Про непомічену паралель до «Страшної помсти» Миколи Гоголя // Гоголезнавчі студії. Вип. V (22). Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015. – С. 291304.
 • Антагоністичність у літературі. До питання про літературний канон// Буття канону: збірник наукових праць / Відділ слов’янських літератур Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; упор. Н. М. Сквіра; відп. ред. П. В. Михед. – Ніжин: ФОП «Лук’яненко В.В.», 2016. – С. 342–354.
 • «Все мы бегуны в этом мире», або Про спасіння «мертвих душ» у романі В. Шарова «Повернення в Єгипет» // Література в контексті культури: Зб. наук. Праць. Вип. 27 / ред. кол.: В. А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 255–262.
 • Так в чем же правда Гоголя? (по роману В. Шарова «Возвращение в Египет») // Collegium. Международный научно-художественный журнал. № 27. – 2017. – С. 87–94
 • Дискурс сакрального як конструктивний складник творення класики (на прикладі російської літератури XIX–XXI ст.) // Література в контексті культури: Зб. наук. праць. Вип. 30 / ред. кол.: В. А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – С. 89–99.
 • «Авось выведу величавую, положительную, святую фигуру» (про особливості сакралізації пізньої творчості М. Гоголя і Ф. Достоєвського) // Слово і Час. – № 1 (697). – 2019. – С. 25–37.

Нагороди:

 • ·     Лауреат премії імені Соломії Павличко за серію статей про творчістьМ. В. Гоголя, 2010.
  Лауреат літературно-мистецької премії імені М.В. Гоголя Міністерства культури й туризму України за монографію «Проблеми поетики другого тому «Мертвих душ» Миколи Гоголя», 2011.
  Лауреат премії Національної академії наук України для молодих учених за монографію «Проблеми поетики другого тому «Мертвих душ» Миколи Гоголя», 2011.
  Лауреат премії Президента України для молодих учених, 2014.
  ПОДЯКА Центру громадських ініціатив «Інформаційне суспільство», Фонду Віталія Шевченка, ради засновників Літературно-мистецької премії «Родина. Ічнянщина. Україна» за допомогу в реалізації краєзнавчих проектів (дослідження, опрацювання та опублікування матеріалів з історії Ічнянського краю), 2012 р.

   

 

Е-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ

Sep

05

Дев’ятий шевченкознавчий семінар

В Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...

Sep

02

Художньо-інтелектуальний синкретизм творчості Валерія Шевчука

НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО ШІСТДЕСЯТНИЦТВА ІНСТИТУТУ...