УкраїнськаEnglish
1 лютого в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
«ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ» (З НАГОДИ 80-РІЧЧЯ
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО
Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України 30
22 листопада 2017 Центр з дослідження літератури
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО
12 листопада співробітники та аспіранти Інституту
 • Всеукраїнські Шевченківські читання в НТУ «Дніпровська політехніка»
  Всеукраїнські
      6-7 лютого
 • ПІДСУМКИ ЛІТЕРАТУРНОГО СЕЗОНУ 2017
  ПІДСУМКИ
  1 лютого в
 • Круглий стіл
  Круглий стіл
  «ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ
 • ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ
  ТВОРЧІСТЬ
  НАУКОВИЙ ЦЕНТР
 • ПРОТОТЕКСТ / ТЕКСТ / КОНТЕКСТ ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Х – ХVІІІ СТ.
  ПРОТОТЕКСТ /
  Інституту
 • Семінар «…І знову про шістдесятництво: досвід (пере)осмислення»: дискусія триває
  Семінар «…І
    28 листопада
 • Презентація книги архієпископа Ігоря Ісіченка
  Презентація
  Інститут літератури
 • Національна своєрідність української літератури фентезі
  Національна
  22 листопада 2017
 • «…І ЗНОВУ ПРО ШІСТДЕСЯТНИЦТВО: ДОСВІД (ПЕРЕ)ОСМИСЛЕННЯ»
  «…І ЗНОВУ ПРО
  НАУКОВИЙ ЦЕНТР
 • Дні науки 2017
  Дні науки 2017
  12 листопада
 

Наші видання

amerykanci.jpg

Калинчук Алла Миколаївна

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу шевченкознавства.

Наукові інтереси:

проблеми української прози 19 ст.

біографія Шевченка

шевченкознавство 19 ст.

 

Монографія:

 

Історична проза І. Нечуя-Левицького: особливості поетики. – К.: Четверта хвиля, 2012. – 164 с.

 

Статті:

1.            Місце твору „Князь Єремія Вишневецький” в історичній прозі другої половини 19 ст. // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 1995. – Вип. 3. – С. 56-60.

2.            Сучасне прочитання творів І. Карпенка-Карого „Сава Чалий” та І. Нечуя-Левицького „Князь Єремія Вишневецький” (до проблеми – герой і народ) // Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наук.конф. присвяченої 150-річчю від дня народження І. Карпенка-Карого. – К., 1995. – С. 49-54.

3.            Морально-етична проблематика історичних творів І. Нечуя-Левицького та А. Малишка (на матеріалі роману „Гетьман Іван Виговський” та поеми „Дума про козака Данила”) // Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наук.конф., присвяченої 85-річчю від дня народження А. Малишка. – К., 1997. – С. 34-36.

4.            Особливості сюжетотворення історичних романів І. Нечуя-Левицького // Науковий вісник Волинського державного університету. Філологічні науки. – Луцьк, 1999. – № 6. – С. 95-99.

5.            Із спостережень над творчою лабораторією І. Нечуя-Левицького // Сучасний погляд на літературу. Зб. наук. пр. – К., 1999. – Вип. 1. – С. 23-30.

6.            Поетика історичних романів І. С. Нечуя-Левицького // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. – К., 2000. – С. 12-19.

7.            Особливості характеротворення в історичних романах І. Нечуя-Левицького // Слово і Час. – 2000. – № 11. – С. 26-31.

8.            Іван Нечуй-Левицький: у пошуках естетичного ідеалу (70-90-х рр. 19 ст.) // Історична ретроспектива в українській літературі. Зб. наук. пр. – К., 2003. – С. 87-92.

9.            До 190-річчя Тараса Шевченка: проблеми вивчення та перекладу в літературах колишнього СРСР // Т.Г. Шевченко і світова культура. Матеріали наук.-метод. конф. – Сімферополь, 2004. – С. 78-83 .

10.          35-а шевченківська конференція // Слово і час. – 2004. – № 6. – С. 91-92.

11.          Переклади і вивчення Тараса Шевченка в літературах пострадянського простору: стан, проблеми, завдання // Тарас Шевченко і народна культура. Зб. пр. 35-ї наук.шевч. конф.: У 2 кн. – Черкаси, 2004. – Кн. 2. – С. 275-280.

12.          Аламишев А., Апхаїдзе Ш., Аріф, Арону М., Асатіані Ш., АтаСалих // Шевченківська енциклопедія. Робочий зошит А. – К., 2004.

13.          Максим Богданович і Шевченко: до рецепції творчості // Шевченковский Петербург. Мат. ІV Международного семинара. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 46-56.

14.          Богданович М., Бородулін Р., Бровари, Богуслав, Бурти, Бровка П. // Шевченківська енциклопедія. Робочий зошит Б. – К., 2005.

15.          Повість Шевченка «Княгиня»: спроба комплексного аналізу // Шевченкознавство: ретроспективи і перспективи. Зб. пр. 36-ї наук.шевч. конф. – Черкаси, 2007. – С. 328-342.

16.          Творчість Шевченка у рецепції Максима Богдановича // Беларуская пісьмовая спадчына ў кантэксце еўрапейскага культурна-гістарычнага працэсу ХІ – ХІХ стагоддзяў: вытокі, традыцыі, уплывы: Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 24 мая 2010 г.) / Інстытутмовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. – Мінск, 2010. – С. 274-280.

17.          Балада Тараса Шевченка "У тієї Катерини": текстовий аналіз // Збірник праць Міжнародної (38-ї) наук.шевч. конф. – Черкаси, 2011. – С. 374-378.

18.          Богданович М. // ШЕ: В 6 т. – К., 2012. – Т. 1. – С. 462-463.

19.          Бровка П. // ШЕ: В 6 т. – К., 2012. – Т. 1. – С. 509-510.

20.          "Заповіт" мовами народів світу // ШЕ: В 6 т. – К., 2012. – Т. 2. – С. 686-687.

21.          Поема Шевченка "Сова": текстовий аналіз // Шевченкознавчі студії. – 2013. – Вип. 16.– С. 26-30.

22.          Історичний роман [І. Нечуя-Левицького] «Князь Єремія Вишневецький» (Поетологічні аспекти) // Дивослово. – 2013. – № 9. – С. 36-40.

23.          Кайшибаєва Р. // ШЕ: В 6 т. – К., 2013. – Т. 3. – С. 238.

24.          Кандим Ю. // ШЕ: В 6 т. – К., 2013. – Т. 3. – С. 255.

25.          Каноат М. // ШЕ: В 6 т. – К., 2013. – Т. 3. – С. 257-258.

26.          Кануков І. // ШЕ: В 6 т. – К., 2013. – Т. 3. – С. 258-259.

27.          Київ // ШЕ: В 6 т. – К., 2013. – Т. 3. – С. 331-338 ( у співавт. з Н. Наумовою).

28.          "Княгиня" // ШЕ: В 6 т. – К., 2013. – Т. 3. – С. 406-409.

29.          Купала Янка // ШЕ: В 6 т. – К., 2013. – Т. 3. – С. 654-655.

30.          Лизунова Є. В. // ШЕ: В 6 т. – К., 2013. – Т. 3. – С. 744.

31.          Ліготню Є. // ШЕ: В 6 т. – К., 2013. – Т. 3. – С.798.

32.          Історичний роман Івана Нечуя-Левицького "Гетьман Іван Виговський": поетологічні аспекти // Вісник Черкаського університету: Науковий журнал. Філологічні науки. – 2013. – № 20. – С. 54-65.

33.          До характеристики поезії Тараса Шевченка періоду "трьохліт": балада "У неділю не гуляла" // Шевченкознавчі студії: Зб. Наукових праць. – 2014. – Вип. 17. – С. 74-78.

34.          Мліїв // ШЕ: В 6 т. – К., 2014. – Т. 4. – С. 269-270.

35.          Мостище // ШЕ: В 6 т. – К., 2014. – Т. 4. – С. 341-342.

36.          Ніжин // ШЕ: В 6 т. – К., 2014. – Т. 4. – С. 555-557.

37.          Новь // ШЕ: В 6 т. – К., 2014. – Т. 4. – С. 595.

38.          До характеристики засланчої поезії Тараса Шевченка: вірш «Швачка» як жанровий варіант історичної пісні // Шевченкознавчі студії: Зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 18. – С. 120-124.

39.          Переяслав // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 5. – С. 52 - 54 (у співавт. з Л. Набок).

40.          Подберезький-Друцький Р. // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 5. – С. 209-210.

41.          Прилуки // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 5. – С. 321-323.

42.          Пширков Ю. // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 5. – С. 400.

43.          Ревель // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 5. – С. 437-438.

44.          Рудзітіс Е. // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 5. – С. 576.

45.          Русакієв С. // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 5. – С. 591.

46.          Сафуанов С. // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 5. – С. 662.

47.          "Сова"// ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 5. – С. 873-876.

48.          Сокиринці // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 5. – С. 878-879.

49.          Списки поетичних творів Шевченка // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 5. – С. 916-928 (у співавт. з Р. Харчук).

50.          Тула // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 6. – С. 323-324.

51.          Турівка // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 6. – С. 331.

52.          "У нашімраї на землі" // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 6. – С. 344-346.

53.          "У неділеньку та ранесенько" // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 6. – С. 346-347.

54.          "У неділю не гуляла" // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 6. – С. 349-351.

55.          "У тієїКатерини" // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 6. – С. 352-353.

56.          Форт Шевченка // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 6. – С. 548.

57.          Фототипічні, факсимільні та репринтнівидання творів Шевченка // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 6. – С. 551-553 (у співавт. з Ф. Сараною).

58.        Вірш “У нашім раї на землі”: інтерпретація тексту // Доля Тараса Шевченка на засланні: Зб. наук. Праць Четвертихміжнароднихшевченківськихчитань, присвячених 165-річчю від часу переведення Т. Г. Шевченка на службу в Новопетровськеукріплення. – Черкаси, 2015. – С. 215-218.

59.          "Хустина" // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 6. – С. 663-666.

60.          Чичканов П. М. // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 6. – С. 799-800.

61.          «"- Чого ти ходиш на могилу?"» // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 6. – С. 802-803.

62.          "Швачка" // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 6. – С. 834-836.

63.          Шодикулов Х. // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 6. – С. 895.

64.          Яготин // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 6. – С. 1061-1064 (у співавт. з Л. Гусак).

65.          Тарас Шевченко і літератури близького зарубіжжя: проблеми та підсумкироботи в "Шевченківській енциклопедії" // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. – 2016. – С. 161-168.

66.          Василь Білозерський і Кириломефодіївці (на матеріалах слідчої справи) // Слово і Час. – 2016. – С. 68-73.

67.          Шевченкознавчі студії у збірці “Из украинской старины” Миколи Сумцова // Шевченків світ. Науковий щорічник.– 2016. – Вип. 9. – С. 54-62.

68.          Шевченкознавчі студії Миколи Сумцова на межі століть // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 23-25. – С. 57-73.

69.          Микола Сумцов – дослідник, популяризатор і укладач творів Тараса Шевченка. // Філологічні семінари. Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – 2017. – Вип. 20. – С. 144151.

 

 

Автор статей-персоналій і статей-топонімів до ШЕ в 6 т. (Аламишев А., Апхаїдзе Ш., Арсанукаєв Ш., Асатіані Л., Бородулін Р., Бровари, Буачідзе Т., Бурти, Вартагава І. (у співавт. з О. Баканідзе), Васильєв Г., Винокуров-Чагилган І., Гамзатов Р., Гельдиєва Ш., Гілевич Н., Глєбка П. (у співавт. з С. Колядко), Гмирак Л., Губар О. І., Гуліа Д., Гургуліа Б., Гогебашвілі Я., Грішашвілі Й., Гурієлі М., Давидов Е., Давкараєв Н., Даврон І., Давронов С., Джавад А., Джаліль Р., Джаліль М., Джонуа Ч., Дубовка В., Еділов Х., Єрмаков Ф., Жваніа А., Ібрагімов Г., Івник І. (у співавт. з П. Чичкановим), Каїрбеков Г., Каравелов Л. (у співавт. з О. Шпильовою), Кемпе М., Кенін-Лопсан М., Кербабаєв Б., Кешоков А., Колас Якуб (у співавт. з Ж. Шаладоновою), Костанов Д., Кочар Г., Кузнецов І., Кулієв К., Куніжев М., Лахуті А. (у співавт. з Х. Шодикуловим), Мінськ, Попов С., Росава, Самара (у співавт. з Л. Большаковим), Тараща, Татищева фортеця, Шевченко), що вийшлидруком у 2012–2015 рр.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_лютого

09

ПІДСУМКИ ЛІТЕРАТУРНОГО СЕЗОНУ 2017

1 лютого в Інституті літератури...

NEWSKIT_січня

18

Круглий стіл "ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ"

«ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ» (З...

NEWSKIT_січня

10

ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ

НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО...