УкраїнськаEnglish
«Станція 451» –
Співробітники відділу шевченкознавства Інституту літератури
Дорогі колеги!  Дозвольте нагадати, що до 1
У контексті обговорення нового Державного стандарту базової
Колектив Інституту літератури вітає своїх колег-лауреатів
Конкурс проєктів НФДУ   Національний фонд досліджень
Дорогі друзі!  Програма імені Фулбрайта в Україні
 • Станція 451
  Станція 451
  «Станція 451» –
 • Ютуб-канал
  Ютуб-канал
  Співробітники
 • Програма академічних обмінів імені Фулбрайта
  Програма
  Дорогі колеги! 
 • Директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, академік НАН України МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ ЖУЛИНСЬКИЙ відсвяткував своє 80-річчя
  Директор
  У 1968 році
 • Звернення до т.в.о. міністра освіти і науки України Л. С. Мандзій
  Звернення до
  У контексті
 • Співробітники Інституту - лауреати Біографічного рейтингу - 2019
  Співробітники
  Колектив Інституту
 • Конкурс проєктів НФДУ
  Конкурс
  Конкурс проєктів
 • «Ціна миру»
  «Ціна миру»
  Дорогі друзі!
 • Звіт Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної Академії Наук України про роботу, виконану дистанційно під час карантину
  Звіт Інституту
 

Наші видання

kanon.jpg

Юхимук Яніна Володимирівна

Кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник

Наукові інтереси:

Проза другої половини ХХ – початку ХХІ століття

Інтермедіальні студії

Інтертекстуальність

Семіотика

Герменевтика

 

Вибрані публікації:

Кандидатська дисертація: «Поетика та типологія музичного екфразису у прозі другої половини ХХ – початку ХХІ століття (компаративний аспект)» (2017)

Поетика та типологія музичного екфразису у прозі другої половини XX - початку XXI ст. (компаративний аспект) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Юхимук Яніна Володимирівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2017. - 20 с.

Статті:

1.    Юхимук Я. Ідентифікація музичного екфразису у прозі другої половини ХХ – початку ХХІ ст. / Яніна Юхимук // Література на полі медій. Збірка наукових праць відділу теорії літератури та компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України / Ред. Гундорова Т. І., Сиваченко Г. М. – Дніпро, Акцент ПП.: 2018. – С. 158-186. 

2.     National Peculiarities of a Writer’s Artistic Image Creation (based on works by C. Funke, G. Petrović, Y. Izdryk). Contemporary Issues of Literary Criticism. Vol. XII. – Part I. – 2018. – P. 93-104. (ISBN 978-9941-13-804-1). 

3.     Юхимук Я. Вершини української лірики: вірші П. Тичини – І. Драча – Ю. Іздрика / Яніна Юхимук // Питання літературознавства. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 157-174. 

4.     Юхимук Я. В. Рецептивний аспект у вивченні музичного екфразису як інструменту створення художньої реальності (на матеріалі романів: «Маг» Дж. Фаулза, «Контрабас» П. Зюскинда та «Тиша» П. Хьоґа) / Яніна Юхимук // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – Збірник наукових праць. – Вип. 34. – Київ: Освіта України. – 2018. – 245 с. – С. 214-225.

5.     Юхимук Я. В. Криза ідентичності як нормальне явище (на матеріалі «Відділити козлів від овець» Дж. Кеннон) / Яніна Юхимук // Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри. Збірник наукових праць. — Вип. 15. — Гол. ред. Н. О. Висоцька. — К. : Вид. Центр КНЛУ, 2018. — 211 с. — С. 176-180. 

6.     Юхимук Я. Проблемы изучения музыкального экфрасиса: к дефиниции понятий экфрасис, гипотипосис, эйдолон и музыкальная тема // Теория и история экфрасиса: итоги и перспективы (кол. мон. под научн. ред. Т. Атухович, Р. Мниха и Т. Бовсуновской). – Седльце, 2018. – С. 210-222. 

7.     Юхимук Я. Музичний екфразис як медіум для передачі імпліцитного тексту (на матеріалі творів Ж. Сарамаго, П. Хьоґа та Дж. Фаулза) / Яніна Юхимук // Музична фактура літературного тексту: інтермедіальні студії / За ред. С. Маценки. – Львів: Апріорі, 2017. – 352 с. – С. 279-287.

8.     Юхимук Я. Образи персонажів commediadell`arte у постмодерністській прозі (на матеріалі романів Ю. Іздрика, П. Хьоґа та Д. Рубіної) / Яніна Юхимук // Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри. Збірник наукових праць. — Вип. 14. — Гол. ред. Н. О. Висоцька. — К. : Вид. Центр КНЛУ, 2017. — 527 с. — С. 507-516. 

9.     Yukhymuk Y. Mimetic Musical Ekphrasis in Postmodern Novel as a Temporality instrument / Yanina Yukhymuk // Spheres of Culture. — Vol. XIII. — Editor-in-Chief Ihor Nabytovych.  — Lublin, 2016. — 656 р. —  P. 272-279.

10. Юхимук Я. Функціональність музичного екфразису як жанрового різновиду та мистецького прийому  / Яніна Юхимук // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Збірник наукових праць. — Вип. 24. Ч. 2. — Гол. ред. Р. С. Помірко. — Львів : Львівський національний університету імені Івана Франка, 2016. — 206 с. — С. 190-196.

11. Юхимук Я. «Ефект присутності» як результат взаємодії функцій музичного екфразису (на матеріалі творів П. Зюскинда, М. Павича і П. Хьоґа) / Яніна Юхимук // Літературознавчі студії : Збірник наукових праць. — Вип. 48. — Відповідальний редактор Г. Ф. Семенюк. — К: ВПЦ Київський університет, 2016. — 304 с. — С. 289-297. 

12. Юхимук Я. Подвійна інспірація: музика і фентезі (на матеріалі «Сильмариліона» Дж. Р. Р. Толкіна )  / Яніна Юхимук // Інтермедіальні виміри літератури фентезі. Збірка матеріалів наукового семінару Центру  з  Дослідження  Літератури  Фентезі  при  Інституті  літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (20 квітня 2016 р.) / Ред. Рязанцева Т. М., Канчура Є. О. — Київ, 2016. — 72 с. — С. 50-55. 

13. Юхимук Я. Музичний екфразис у функції міжпросторового медіуму (на матеріалі роману Є. Положія «Мері та її аеропорт»)  / Яніна Юхимук // Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри. Збірник наукових праць. — Вип. 13. — Гол. ред. Н. О. Висоцька. — К. : Вид. Центр КНЛУ, 2016. — 740 с. — С. 666-675.

14. Юхимук Я. Неміметичний екфразис у романах П. Хьоґа і В. Орлова / Яніна Юхимук // Літературознавчі студії : Збірник наукових праць. — Вип. 44. — Відповідальний редактор Г. Ф. Семенюк. — К: ВПЦ Київський університет, 2015. — 408 с. — С. 378-388. 

15. Юхимук Я. Жанрові форми роману-музичного екфразису кінця ХХ — початку ХХІ століття в компаративному аспекті («Воццек & воццекургія» Ю. Іздрика і «Синдром Петрушки» Д. Рубіної)» / Яніна Юхимук // Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри. Збірник наукових праць. — Вип. 12. — Гол. ред. Н. О. Висоцька. — К. : Вид. Центр КНЛУ, 2015. — 676 с. — С. 633-641. 

16. Юхимук Я. В. Екфразис як функціональна складова інтермедіальності та інтертекстуальності / Яніна Юхимук // Наукові праці : Науково-методичний журнал. — Вип. 247. Т. 259. Філологія. Літературознавство. — Гол. ред. Л. П. Клименко. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. — 168 с. — С. 378-388. 

 

З 2017 року – учасник проектів «Наукові пікніки» та «Дні науки».

З 2018 року працює над проектом «Meaningswithoutborders», що передбачає впровадження digital технологій у гуманітарній сфері.

Адреса для листування: Yukhymuk(at)nas.gov.ua

yanina.yukhymuk.comp(at)gmail.com

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ

Oct

28

Станція 451

«Станція 451» – це новий літературний подкаст The Village Україна, що виходить...

Oct

25

Ютуб-канал "ПроШевченка"

Співробітники відділу шевченкознавства Інституту літератури...

Oct

21

Програма академічних обмінів імені Фулбрайта

Дорогі колеги!  Дозвольте нагадати, що до 1 листопада 2020 року Офіс Програми академічних...