УкраїнськаEnglish
31 травня 2019 року в Музеї книги і друкарства України
24 травня 2019 року Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка
23 травня 2019 року в рамках «Книжкового Арсеналу»
25 травня в Музеї шістдесятництва відбулися Дні науки, у
23 травня 2019 р. в межах «Книжкового Арсеналу» відбулася
25 травня в Музеї шістдесятництва (вул. Олеся Гончара, 33
Літературознавцю не так просто підготувати виступ до
Учасники шевченкознавчого семінару до 125-річчя від дня
  Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
 • Звитяжець української медієвістики
  Звитяжець
  31 травня 2019 року
 • Модернізм. Фемінізм. Орієнталізм. Пам’яті Соломії Павличко
  Модернізм.
  24 травня 2019 року
 • Шевченко на кожен день
  Шевченко на
  23 травня 2019 року
 • Весняні Дні науки – 2019
  Весняні Дні
  25 травня в Музеї
 • У дзеркалі перекладів та едицій: Україна — Словаччина
  У дзеркалі
  23 травня 2019 р. в
 • Дні науки
  Дні науки
  25 травня в Музеї
 • Команда інституту літератури долучилась до Медичних пікніків
  Команда
  Літературознавцю не
 • Вечір пам’яті літературознавця, історика, перекладача, археолога, бібліографа Леоніда Махновця
  Вечір пам’яті
  31 травня  о 16.00
 • Восьмий шевченкознавчий семінар
  Восьмий
  Учасники
 • Читання пам’яті Віктора Дудка
  Читання
    Інститут
 

Наші видання

Spadschyna_2017_11-12.jpg

ВІДДІЛ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Напрями наукової роботи відділу дещо умовно можна розподілити на декілька регіонів: німецькомовний (Німеччина, Швейцарія та Австрія), англо- і франкомовний (Великобританія, Канада, Франція), іспаномовний (Латинська Америка та Іспанія), і далекосхідний (Японія).

Індивідуальні напрями наукової роботи співробітників відділу:

 • д.ф.н.  Н. Ф. Овчаренко — „Феномен канадійності в постколоніальному художньому дискурсі” ;
 • к.ф.н.  Ю. В. Осадча — „“Теорія японців” ніхонджін-рон і візія імперської Японії в японській публіцистиці та літературній критиці другої половини ХІХ ст.” ;
 • к.ф.н. О. В. Романова — „Особливості взаємодії мистецтва та літератури у французькій «літературі подорожей» ХІХ-ХХІ сторіччя” ;
 • к.ф.н. Д. І. Дроздовський — „Ревізія моделей антиколоніалізму в дискурсі пост-постмодернізму (на матеріалі сучасного британського та латиноамериканського романів)”.

 

Склад відділу

Овчаренко Наталія Федорівна — доктор філологічних наук, завідувачка відділу.

Дроздовський Дмитро Ігорович — кандидат філологічних наук, докторант, науковий співробітник.

Осадча Юлія Володимирівна — кандидат філологічних наук, докторант.

Романова Ольга Вікторівна — кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник,вчений секретар відділу.

Сектор слов’янських  літератур 

Михед Павло Володимирович — доктор філологічних наук, завідувач сектором.

Генералюк Леся Станіславівна — доктор філологічних наук, мистецтвознавець, доцент, старший науковий співробітник.

Єржиківська (Лисенко) Наталя Олексіївна — кандидат філологічних наук, науковий співробітник.

Сквіра Наталія Михайлівна — кандидат філологічних наук, науковий співробітник.

Гогуля Марина Петрівна — кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник.

Кучерявенко Світлана Валеріївна — молодший науковий співробітник.

Михайлова Тетяна Михайлова — кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник.

 

Наукова робота відділу

Поточна планова тема відділу: „Імперіалізм, колоніалізм, мультикультуралізм у світовій літературі ХІХ-ХХІ ст.: візії та ревізії”.


У 2010—2013 роках відділ світової літератури працював над виконанням планової теми „Історія в літературі — література в історії: історичний дискурс в зарубіжних літературах ХІХ-ХХ ст.”.

У межах планової роботи відділу виконувалися наступні індивідуальні планові теми: „Альтернативна історія як дистопія (на матеріалі прози Маргарет Етвуд)”( Овчаренко Н.Ф.), „Втеча у минуле: осмислення європейської історії крізь призму тоталітарного досвіду в німецькомовній літературі ХХ ст. ” (Волощук Є.В.), „Історична цезура 1989 рр. у сучасній німецькій літературі (на прикладі романів „Московське морозиво” Аннетт Ґрьошнер та „Нові життя” Інґо Шульце”)” (Чертенко О.П.), „Історичний наратив в японській літературі к. ХІХ – першої третини ХХ ст.: ґенеза, сутність, функції” (Осадча Ю.В.), „Етика та естетика історизму Жуля Мішле, Жоріса Карла Гюісманса та П’єра Клоссовські (на прикладі романів „Відьма”, „Безодня”, „Бафомет”)” (Романова О.В.), „Історіографічна проза Джуліана Барнса в літературному дискурсі постмодернізму” (Медведюк Л.Г.), „Моделі сучасного англійського роману кін. ХХ — поч. ХХІ ст. (на матеріалі романів Дж. Фаулза, І. Мак’юена) ” (Дроздовський Д.І.).

У 2008—2010 роках відділ світової літератури працював над виконанням планової теми „Зарубіжні літератури ХІХ-ХХІ ст.: культурний діалог і пошук ідентичності, міфи і деміфологізація, феномен забуття і форми культурної пам’яті”. У межах планової роботи відділу виконуювалися наступні індивідуальні планові теми: „Феномен жанрового синкретизму у канадській літературі: контекст і інтертекст” (Н. Ф. Овчаренко), „Міфологізація східнослов’янського світу в творчості німецькомовних авторів доби Модерну" (Є. В. Волощук), „Деконструкція та реконструкція історичного метанаративу в творах сучасних німецькомовних письменників (М. Баєр, „Летючі собаки”; У. Тімм, „Червоний”; І. Шульце, „Нові життя”)” (О. П. Чертенко), а також „Діалог культур та пошук ідентичності в літературно-критичній діяльності Цубоуті Сьойо” (Ю. В. Осадча).

При відділі з 2005 року активно функціонує Центр германістики, створений з метою організації та проведення наукових заходів. При Центрі германістики здійснюється робота двох програм: „Програми партнерства між інститутами германістики” (з 2005 р.), спрямованої на активізацію наукового обміну між українськими й німецькими германістами, а також „Програми ім. Володимира Адмоні”, спрямованої на підтримку молодих науковців-германістів зі східноєвропейського регіону, які працюють над кандидатськими дисертаціями (з 2006 р.).

У 2010 р. при відділі було засновано Центр досліджень літератур, мов і культур Японії, Кореї та Китаю,що веде активну наукову та науково-організаційну діяльність у відповідній сфері.

 

Співпраця з іншими закладами та установами України:

 1. Участь у роботі Київського МАН — всі співробітники відділу;
 2. Викладання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, кафедра китайської, корейської та японської філології — Осадча Ю. В.;
 3. Участь у роботі Всеукраїнської асоціації викладачів японської мови — Осадча Ю. В.

Співпраця з іноземними установами:

Робота у рамках програми партнерства між Центром германістики та Берлінськім вільним університетом;

 1. Організація консультацій та обговорень дисертаційних досліджень; учасників „Програми ім. Володимира Адмоні” у межах спільних засідань українських та німецьких фахівців;
 2. Експертиза діяльності партнерських програм між українськими та німецькими германістами.

 

Історичний екскурс

Відділ світової літератури почав своє існування з кінця 30-х років ХХ ст. З 1961 р. невелика творча група вчених працювала в різних підрозділах Інституту літератури, з 2002 це — Відділ світової літератури. За цей час у відділі склалася школа, для якої характерним є прагнення до вивіреності і повноти оцінок, об’єктивності й всебічності аналізу естетичних явищ, превалювання традиційного для вітчизняної науки історико-філологічного підходу з використанням семіотичних, структуралістських, новокритичних методик, вироблених західним літературознавством. Колективні дослідження: „Герой і антигерой” (1965), „Элитарные представления об искусстве и современный мир” (1980), „Борьба методов и направлений в литературе современного Запада” (1986), „Единство формы и содержания в современном художественном произведении” (1988), „Жанровое разнообразие современной прозы Запада” (1986) та ін.

Майже 40 років (за винятком коротких термінів)відділ світової (зарубіжної) літератури очолював Д. В. 3атонський. В різний час у відділі працювали: академік А. Кримський, академік О. І. Білецький, д. ф. н. Н. Матузова, д.філос. н. А. Гордієнко, акад. Г. Д. Вервес, д. ф. н. В. Вєдіна, д. ф. н. Т. Н. Денисова, д. ф. н. Г. М. Сиваченко, д. ф. н. Д. С. Наливайко, д. ф. н. П. Н. Рудяков, д. ф. н. С. Д. Павличко та ін.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ

Jun

05

Шевченко на кожен день

23 травня 2019 року в...

May

29

Весняні Дні науки – 2019

25 травня в Музеї шістдесятництва відбулися...