УкраїнськаEnglish
5 вересня 2019 року Центр дослідження проблематики
В Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 5
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО
19-21 червня 2019 року в Інституті літератури ім. Т. Г.
31 травня 2019 року в Музеї книги і друкарства України
24 травня 2019 року Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка
23 травня 2019 року в рамках «Книжкового Арсеналу»
 • Художньо-інтелектуальний синкретизм творчості Валерія Шевчука
  5 вересня 2019 року
 • Дев’ятий шевченкознавчий семінар
  Дев’ятий
  В Інституті
 • Дев’ятий шевченкознавчий семінар:  до 85-річчя від дня народження Миколи Павлюка (1934–2011)
  Дев’ятий
  Дев’ятий
 • Художньо-інтелектуальний синкретизм творчості Валерія Шевчука
  НАУКОВИЙ ЦЕНТР
 • «У полі літературознавства “ставав на кожну ниву”: до 90-річчя від дня народження Ф.П.Погребенника»
  «У полі
  25 червня 2019 в
 • XV Міжнародна наукова конференція молодих вчених
  XV Міжнародна
  19-21 червня 2019
 • Презентація книги Івана Кошелівця «Можна одверто? або Туга за катарсисом».
  Презентація
  6 червня 2019 року
 • Звитяжець української медієвістики
  Звитяжець
  31 травня 2019 року
 • Модернізм. Фемінізм. Орієнталізм. Пам’яті Соломії Павличко
  Модернізм.
  24 травня 2019 року
 • Шевченко на кожен день
  Шевченко на
  23 травня 2019 року
 

Наші видання

kanon.jpg
Tuesday, 01 October 2019 16:48

Україна у Світових війнах та локальних конфліктах ХХ – на початку ХХІ ст.

 

Шановні колеги!

 Запрошуємо вас узяти участь у роботі

 Всеукраїнської науково-практичної конференції

 «Україна у Світових війнах та локальних конфліктах ХХ – на початку ХХІ ст.»,

 що відбудеться

 20-21 листопада 2019 року

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ

1.      Історія бойових дій під час Першої та Другої світових воєн на теренах України. Українці в локальних конфліктах ХХ ст. Україна в боротьбі з російською агресією.

2.    Зображення війни в літературі та мистецтві. Термінологія військової галузі.

3.    Філософські аспекти війни.

4.     Політика та війна.

5.    Інформаційні засади війни. Мас-медіа про військові конфлікти. Пропаганда та контрпропаганда: мовний аспект.

До участі в роботі конференції запрошуються науковці, викладачі, докторанти, аспіранти та всі зацікавлені особи.

Робочі мови конференції: українська, англійська та мови країн ЄС.

ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Виступ із доповіддю (до 10 хв).

2. Заочна участь (із публікацією матеріалів).

 УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Учасники конференції (студенти, аспіранти) сплачують суму з розрахунку – 50 грн за один аркуш. Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання збірника матеріалів, програми та сертифіката заочним учасникам конференції «Новою поштою» післяплатою.

Реквізити для оплати: картка «Приватбанку» 5168 7573 6676 1916, одержувач: Очкурова Наталія Олегівна. Під час оплати обов’язково зазначайте прізвище.

Для участі в конференції просимо надіслати до 01 листопада 2019 року на електронну адресу d_us@ukr.netтакий пакет документів:

1. Електронний варіант матеріалів. Файл  назвати за прізвищем першого автора та зберегти з розширенням rtf, наприклад: Petrenko.rtf.

2. Електронний варіант заявки на участь у конференції. Файл назвати за прізвищем автора матеріалів, яке слід набрати латинським шрифтом, наприклад, zayavka_Petrenko.rtf.

3. Відскановану копію про сплату організаційного внеску (після повідомлення про прийняття матеріалів до друку).

ЗАЯВКА

на участь у роботі

 Всеукраїнської науково-практичної конференції

 «Україна у Світових війнах та локальних конфліктах ХХ – на початку ХХІ ст.»

 20-21 листопада 2019 року 

ПІБ автора (повністю)____________________

Місце роботи (навчання) __________________

Науковий ступінь та вчене звання___________

Посада_________________________________

Факультет, група (для студентів) ___________

Тема доповіді ___________________________

Адреса автора для поштових відправлень учаснику________________________________

Телефон ________________________________

Е-mail___________________________________

Координатори конференції:

Сергієва Алла Володимирівна

моб. тел. 0664459073

Заборовський Віталій Віталійович

моб. тел. 0688920424

Кобилко Наталія Андріївна

моб. тел. 0951573678

e-mail: d_us@ukr.net

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Запропоновані до публікації наукові матеріали повинні містити такі елементи:

·   постановка проблеми у загальному вигляді; мета роботи, актуальність;

·   аналіз останніх досліджень та публікацій;

·    виклад основного матеріалу дослідження з цитатами (за необхідністю);

·    висновки дослідження;

·    список використаних джерел.

Матеріали набирають у текстовому редакторі Word(файл повинен мати розширення .rtf).

Обсяг матеріалів – мінімум 2 сторінки.

Усі поля – 20 мм. Шрифт тексту: гарнітура – Times New Roman, розмір – 14.

Міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1,25 см. Текст набирається без переносів.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати: перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до матеріалів, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13–15].

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

В. В. Заборовський, канд. іст. наук, доц. (ХНУВС, Харків)

Н. А. Кобилко, канд. філол. наук, ст. викл. (ХНУВС, Харків)

 

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

(14 жирний, великі літери)

Текст матеріалів доповіді (кегль 14)…………. Після тексту через рядок – Література (назва – 14 курсив, по центру); перелік використаних джерел (кегль 10) подається в алфавітному порядку згідно з чинним стандартом.

 УВАГА!

 Відповідальність за зміст, дотримання норм авторського права, достовірність наведених фактичних даних, посилань на джерела, імена та назви несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відмовити в друкуванні невідредагованих матеріалів, що не відповідають тематиці чи вимогам або надіслані пізніше вказаного терміну.

 АДРЕСА: Україна, 61166, м. Харків, пр. Науки, 14  ХНУРЕ, корпус «і», 6 поверх, ауд. 602

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ

Sep

25

Художньо-інтелектуальний синкретизм творчості Валерія Шевчука

5 вересня 2019 року Центр дослідження проблематики українського шістдесятництва...

Sep

05

Дев’ятий шевченкознавчий семінар

В Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...

Sep

02

Художньо-інтелектуальний синкретизм творчості Валерія Шевчука

НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО ШІСТДЕСЯТНИЦТВА ІНСТИТУТУ...