УкраїнськаEnglish
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України та
1 лютого в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
«ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ» (З НАГОДИ 80-РІЧЧЯ
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО
Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України 30
22 листопада 2017 Центр з дослідження літератури
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО
 • Зустріч зі старовинним японським театром Но
  Зустріч зі
  Інститут літератури
 • Всеукраїнські Шевченківські читання в НТУ «Дніпровська політехніка»
  Всеукраїнські
      6-7 лютого
 • ПІДСУМКИ ЛІТЕРАТУРНОГО СЕЗОНУ 2017
  ПІДСУМКИ
  1 лютого в
 • Круглий стіл
  Круглий стіл
  «ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ
 • ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ
  ТВОРЧІСТЬ
  НАУКОВИЙ ЦЕНТР
 • ПРОТОТЕКСТ / ТЕКСТ / КОНТЕКСТ ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Х – ХVІІІ СТ.
  ПРОТОТЕКСТ /
  Інституту
 • Семінар «…І знову про шістдесятництво: досвід (пере)осмислення»: дискусія триває
  Семінар «…І
    28 листопада
 • Презентація книги архієпископа Ігоря Ісіченка
  Презентація
  Інститут літератури
 • Національна своєрідність української літератури фентезі
  Національна
  22 листопада 2017
 • «…І ЗНОВУ ПРО ШІСТДЕСЯТНИЦТВО: ДОСВІД (ПЕРЕ)ОСМИСЛЕННЯ»
  «…І ЗНОВУ ПРО
  НАУКОВИЙ ЦЕНТР
 

Наші видання

amerykanci.jpg
Thursday, 09 November 2017 19:49

Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. Н. КАРАЗІНА

 ХНУ імені В. Н. Каразіна: Факультет іноземних мов

Кафедра романської філології та перекладу

61022, м. Харків, м-н Свободи, 4

тел.+38 057 707-52-65,

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6-7 квітня 2018року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відбудеться міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво» («Постколоніальні стратегії»)

 

Метою конференції є обговорення перспективи подолання межі культурних та етнічних відмінностей, дослідження різноманітних культурних (цивілізаційних) засад в літературі, порушення проблеми «виходу» із колонізаційного світоглядного минулого, акцентуація категорій гібридності та «культурної полівалентності» у мові та літературі, формування космополітичної «норми» як домінанти мирного співіснування молоді у сучасному світі.

Основні тематичні напрями:

1.     Літературознавство.

-         Постколоніальні стратегії: герой, подія, обставини; обмеженість позиції «велика західна література»; подолання культурних і етичних відмінностей; образи різних культур в літературі, проблеми колонізації.

2.     Лінгвістика.

-         Механізми ідеологічного типу в тексті. Важковловима комунікація. Мовна «гібридність» і «культурна полівалентність». Концепція фокалізації при перекладах.  

3.     Методика.

- Ідея толерантного ставлення до різних культур у процесі викладання мови та літератури; відчуття маргінальності, «іншості», «більшості»; процесуальність сприйняття.

Круглий стіл:

«Схід / захід; «біле» / «чорне» / «жовте» – конфлікт чи діалог»

 

 

Робочі мови конференції:українська, французька, іспанська, італійська, китайська, німецька, англійська.

 

Для участі у роботі конференції просимо надсилати до 30 січня 2018 року на електронну адресу конференції ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) або за вказаною поштовою адресою (61022, м. Харків, м-н Свободи, 4) заявку учасника (див. додаток 1) і тези доповіді (див. додаток 2).

 Організатори конференції – кафедра романської філології та перекладу факультету іноземних мов ХНУ імені В. Н. Каразіна – запрошують взяти участь у її роботі.

Голова оргкомітету конференції – д. пед. н., проф. Пасинок Валентина Григорівна;

Науковий керівник конференц-проекту – д. філол. н., проф. Криворучко Світлана Костянтинівна.

 

Члени оргкомітету:           д. філол. н., проф. Черкашина Т. Ю.

к. філол. н., доц. Оржицький І. О.

                                               к. філол. н.. доц. Песоцька Д. Л.

                                               к. філол. н., доц. Меркантіні С.

                                               ст. викл. Нестеренко О. І.

                                               ст. викл. Бєлявська М. Ю.

                                               ст. викл. Лановий О. Г.

                                               ст. викл. Яценко І. М.

                                               ст. викл. Чуб В. П.

 

Секретар:                             ст. лаб. Бакараєва А. С.

ст. лаб. Бичкова А. С.

 

Фінансові умови участі в конференції:

·                  учасники конференції, які планують очну форму участі, сплачують організаційний внесок (що включає в себе участь у роботі конференції, публікацію тез, культурну програму, обід) – 250 грн. (10 у.о.) (оплата під час реєстрації або до початку роботи конференції шляхом банківського переказу на картку Приватбанку, № картки: 5168 7551 1067 3940, одержувач: Бєлявська Марія Юріївна; * прохання повідомляти про переказ sms-повідомленням на номер +38 097 793 28 55  (у повідомленні вказати ПІБ, суму оплати і дату переказу) або надіславши електронну копію чека про оплату чи скрину електронного платежу повідомленням у Viber (номер: +38 097 793 28 55) або електронним листом на адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. );

·                  учасники, які планують тільки заочну форму участі, сплачують вартість публікації тез – 60 грн. за сторінку – до початку роботи конференції (оплата здійснюється шляхом банківського переказу на картку Приватбанку, № картки: 5168 7551 1067 3940, одержувач: Бєлявська Марія Юріївна; * прохання повідомляти про переказ sms-повідомленням на номер +38 097 793 28 55  (у повідомленні вказати ПІБ, суму оплати і дату переказу) або надіславши електронну копію чека про оплату чи скрину електронного платежу повідомленням у Viber (номер: +38 097 793 28 55) або електронним листом на адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. );

·                  інші витрати (проїзд, проживання, харчування) оплачують самі учасники.

 

* Публікація тез докторів наук безкоштовна.

 

Після роботи конференції можлива безкоштовна публікація повного тексту доповідей у вигляді наукових статей в англомовному міжнародному науковому рецензованому електронному виданні  «AccentsandParadoxesofModernPhilology» (сайти журналу: https://philromane.wixsite.com/ph-rom та http://periodicals.karazin.ua/accentsjournal). За додатковою інформацією можна звертатися за електронною адресою редакції: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Додаток 1

Заявка учасника ІV Міжнародної наукової конференції «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Постколоніальні стратегії»)»,

67 квітня 2018року

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

(* файл називається латиницею за прізвищем автора, як-от: Ivanenko_zaiavka)

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Посада

 

Місце роботи (повна назва організації, інституту/факультету, кафедри)

 

Назва доповіді

 

Мова доповіді

 

Секція, у якій планується участь

 

Форма участі (очна/заочна)

 

Контактний телефон

 

Контактна електронна адреса

 

Поштова адреса для листування

 

Номер і повна адреса відділення Нової пошти (якщо учасник потребує розсилки друкованих матеріалів конференції (програми і тез конференції)

* розсилку друкованих матеріалів конференції Новою поштою оплачує одержувач

 

 

Додаток 2

Вимоги до оформлення тез доповідей

(* файл називається латиницею за прізвищем автора, як-от: Ivanenko_tezy)

1. Обсяг тез – 1 повна сторінка (приблизно 1500 знаків або близько 250 слів)

2. Технічні вимоги:

•        поля ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1см;

•        абзацний відступ – 1, 25 см;

•        шрифт Times New Roman;

•        14 розмір шрифту;

•        міжрядковий інтервал – 1,5;

•        міжабзацний інтервал – 0 пт;

•        якщо в тексті називаються імена, то між іменем і прізвищем чи прізвищем та ініціалами робиться нерозривний пробіл (одночасне затиснення CtrlShift пробіл)

•        по всьому текстові використовуються однотипні лапки «»;

•        чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-);

•        ілюстративний матеріал подається курсивом;

•        елементи тексту, які, на думку автора тез, потребують виділення, маркуються напівжирним курсивом.

3. Порядок розміщення матеріалів:

•        на початку тез розміщується їх назва (друкується великими літерами, напівжирним шрифтом, з рівнянням по центру сторінки);

•        у наступному рядку вказується прізвище, ініціали автора, у дужках – назва міста (ця інформація друкується з рівнянням по центру сторінки без жирного виділення, великими літерами тільки перша літера прізвища, ініціали та перша літера назви міста);

•        далі розміщується основний текст тез, оформлений із чітким дотриманням технічних вимог (див. пункт 2);

•        якщо тези містять зноски, вони розміщуються блоком без автоматичних відсилань після основного тексту тез;

•        якщо тези містять бібліографічні посилання, вони розміщуються після зносок (якщо вони є) або основного тексту тез (якщо зносок немає) й оформлюються згідно ДСТУ: 8302:2015.

 

* Тези, що не відповідатимуть означеним вимогам, науковому рівню, тематиці конференції чи будуть надіслані пізніше встановленого терміну оргкомітетом конференції розглядатися не будуть.

 

Зразок оформлення тез

НАЗВА ТЕЗ

Іваненко І. І. (Харків)

Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез.

ЗНОСКИ

1. …

2. …

ЛІТЕРАТУРА

1. …

2. …

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ

Feb

09

ПІДСУМКИ ЛІТЕРАТУРНОГО СЕЗОНУ 2017

1 лютого в Інституті літератури...

Jan

18

Круглий стіл "ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ"

«ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ» (З...