УкраїнськаEnglish
27 вересня 2018 року в Інституті літератури
28 вересня у стінах Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка
22 вересня Інститут літератури вже традиційно узяв участь у
Нещодавно архівні фонди відділу рукописних фондів і
22 вересня об 11:00 у парку ім. Т. Шевченка розпочнуться
         Потреба впровадження реформ в українській науці
22 травня у стінах Національного музею літератури України
 «Дні Науки» цього року відбулися в Інституті літератури
19 травня в парку ім. Т. Шевченка відбудуться Медичні
 • Згадуючи Нілу Зборовську
  Згадуючи Нілу
  27 вересня 2018
 • В Інституті літератури відзначили 100-річчя Ігоря Качуровського
  В Інституті
  28 вересня у стінах
 • Інститут літератури на Наукових пікніках-2018
  Інститут
  22 вересня Інститут
 • Цінне поповнення архівних фондів Інституту літератури
  Цінне
  Нещодавно архівні
 • Наукові пікніки 2018
  Наукові
  22 вересня об 11:00
 • Центр інтеграції технологій відкритих даних (Dataverse Project)
  Центр
           Потреба
 • Міжнародний науковий семінар «Національна і культурна ідентичність у словацькій і українській літературах ХІХ — початку ХХ ст.»
  Міжнародний
  5 червня 2018 року
 • Спілка письменників Чернігівщини презентувала свою творчість у Києві
  Спілка
  22 травня у стінах
 • «Дні Науки»: від літератури та кіно до сиру та вина
  «Дні Науки»:
   «Дні Науки» цього
 • Медичні пікніки
  Медичні пікніки
  19 травня в парку
 

Наші видання

spadshch.jpg
Monday, 13 August 2018 04:42

Філологічні читання пам’яти М.М. Гіршмана

Міністерство освіти і  науки України

Відділ теорії літератури та компаративістики

Інституту літератури НАН Україниім. Т. Шевченка

Філологічний факультет

Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця)

Таврійський національний університет  ім. В.І. Вернадського

Інститут  філології та журналістики ТНУ ім. В.І. Вернадського

Кафедра слов’янської філологіїта журналістики

 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській науковій конференції «Філологічні читання  пам’яти М.М. Гіршмана».

Конференція відбудеться 8 – 9 листопада 2018 року на базі Інституту філології та журналістики Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського (м. Київ, Україна).

Заплановано роботу за наступними тематичними напрямами:

1.     Цілісність літературного твору й проблемийого аналізу.

2.     Проблеми ритмуй стилю в вірші й прозі.

3.     Діалог: теорія і практика, текст і контекст.

4.     Мова – висловлення – смисл.

Під час  конференціївідбудуться:

Круглий стіл : «Читання й розуміння: виклики часу».

Вечір спогадів.

За підсумками конференції планується видання збірки наукових робіт.

Організаційний внесок –100 грн. (включає витрати на програму конференції, сертифікат, каву-брейк)  надсилають усі учасники конференції  після повідомлення про прийняття доповіді (реквізити на оплату оргкомітет повідомить у листі-відповіді). Копію квитанції про сплату організаційного внеску прохання надсилати на електронну адресу:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, білоруська, чеська, російська.

Проїзд, проживання та їжа ‒ за рахунок учасників конференції.

Просимо надсилати заявки на участь у конференції, де вказати П.І.П., науковий ступінь, вчене звання, посаду і місце роботи, тему доповіді, напрямок, домашню адресу, контактний телефон (номер мобільного) та е-meil, до 1 вересня 2018 року на  електронну адресу: elinasvm@gmail.com

Статті за матеріалами конференції, оформлені відповідно до вимог  (див.нижче), приймаються і оплачуються  під час реєстрації.

 

Науковий координатор конференц-проекту

проф. Е.М. СВЕНЦИЦЬКА

Відповідальний секретар оргкомітету

к. педаг. н., доцент  С.М. АВРАМЕНКО 

 

                                        БУДЕМО РАДІ  ЗУСТРІЧІЗ ВАМИ!

Оргкомітет

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Мова статті – українська, російська, англійська.

 

Обсяг статті з анотаціямидо14 сторінок.

Статті надсилати за адресою: elinasvm@gmail.com

Вартість однієї сторінки – 40 гр.

Для докторів наук публікація безкоштовна.

 

Технічні вимоги:

1.     Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт – Times New Roman (для анотацій і літератури включно) .

2.     Можливі виділення – напівжирний, курсив, напівжирний курсив.

3.     Наявність повного УДК (у цифровому вигляді, у верхньому лівому кутку над текстом статті,  напівжирним шрифтом)

4.     Рядком нижче в  правому верхньому куті подаються ініціали й прізвище автора напівжирним шрифтом (ініциали  перед прізвищем), .

5.     Двома рядками нижче з вирівнюванням по центру вказується назва статті великими літерами напівжирним шрифтом.

6.     Через рядок  подаються  анотації  українською, російською і   англійською мовами. Шрифт – 12, курсив, обєм – 4-5 рядків. Перед текстом анотації -  ініціали,   прізвище автора і  назва статті мовою анотації  напівжирним шрифтом. Після текста кожної анотації  слідують ключові слова («Ключові слова» выділяються напівжирним  курсивом).

7.     Текст статті відділяється від анотації двома рядками й подається без переносів. Сторінки не нумеруються. При наборі ініциалів і дат використовується нерозривний пробіл (клавіші «Shift» + «Ctrl» і клавиша пробілу).

8.   Абзаци НЕ відбиваються за допомогою кнопки TAB.

9. Список літератури має заголовок СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ   ДЖЕРЕЛ (великими літерами, напівжирним).

10.  Оформлення довідкового матеріалу: бібліографічні посилання в тексті статті подаються у квадратних дужках. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки розділяються двокрапкою, номери джерел – крапкою із комою. Наприклад: [1], [2: 27], [3: 49; 4: 127–131], [5; 7; 9], багатотомне видання – [5 (1: 160)]. Виноски даються у кінці статті. У реченні крапка ставиться після дужок, виносок.
11.  На окремій сторінці подаються  відомості про авторв: прізвище, им’я та по-батькові,  вчений ступінь,  вчене звання, місце  основної  роботи й посада, контактний телефон, e-mail, адреса.

12. Назва файлу статті: Ваше прізвище,_ініціали_стаття.doc (наприклад, іванов_і_в_стаття.doc),

13. У темі листа позначити «Читання памяті М.М. Гіршмана» .

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

Notice: Undefined variable: c_links_count in /home/ilshorg/domains/ilnan.gov.ua/public_html/modules/mod_news_kit/mod_news_kit.php on line 75

НОВИНИ

Notice: Undefined variable: c_links_count in /home/ilshorg/domains/ilnan.gov.ua/public_html/modules/mod_news_kit/mod_news_kit.php on line 75